İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı
Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 160 TL’yi (Yüzaltmış TL KDV dâhil), 26 Mart 2018- 04 Nisan 2018 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı”, T.C. Ziraat bankası için; bankamatik, internet bankacılığı, Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı, Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı,https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları ile yatıracaklardır.

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı “ İçişleri Bakanlığı 
Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı” adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının adaya ait olması ve güncel 
telefon numarası bildirmesi zorunludur. Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

Adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra www.meb.gov.tr internet adresinden sınav e-başvuru 
yapacaklardır. e-Başvuru yapmayan adaylar ücretlerini yatırmış olsalar dahi sınava alınmayacaklardır.

Adaylara ait sınav giriş belgeleri 13 Nisan 2018 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

DEVAMI