22 Şubat 2020 Tarihli TED Tam Eğitim Bursu Sınavı Sonuçları AÇIKLANDI
Kamuajans.com - Her yıl çok sayıda öğrenciye burs sağlamasıyla bilinen Türk Eğitim Derneği (TED) sınav süreci başlıyor. Maddi Olanaksızlıklar Eğitime Engel Olmasın! sloganı ile bu yıl düzenlenecek TED Tam Eğitim Bursu Sınavı 22 Şubat 2020 tarihinde yapıldı. Türk Eğitim Derneği (TED) başarılı öğrencilere burs vermeye devam ediyor.

Maddi Olanaksızlıklar Eğitime Engel Olmasın sloganıyla duyurusu yapılan Tam Eğitim Bursu Türk Eğitim Derneğinden Karşılıksız olarak yapıldı. 

Başvuruları 23 Aralık 2019-3 Şubat 2020 tarihleri arasında alınan TED Tam Eğitim Bursu Sınavı 22 Şubat 2020 tarihinde saat 10.00'da yapıldı. 

2020 Yılı TED Tam Eğitim Bursu Sınavı Giriş Belgeleri

2020 Tam Eğitim Bursu Sınavı sonuçları açıklanmıştır.

Sınav sonuçlarına http://connected.ted.org.tr/Schoolarships adresinden ulaşabilirsiniz.


TAM EĞİTİM BURSU SINAVI KILAVUZU

I. Tam Eğitim Bursu (TEB) Sınavı Başvuru Koşulları 
TEB Sınavına başvuracak adayların;

a. T.C. vatandaşı olması,

b. 2019-2020 öğretim yılında 4, 5 ve 8. sınıfa devam ediyor olması,

c. 5. ve 8. Sınıfa devam ediyorlarsa 2018 – 2019 öğretim yılına ait yılsonu 
karnelerindeki başarı ortalamalarının 85 ve üzerinde olması,

d. Ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyması 
gerekmektedir. Ailenin aylık toplam geliri 4500 TL’den düşük olmalıdır.

TED okullarında öğrenimini sürdüren öğrenciler sınava başvuru yapamazlar.

II. Tam Eğitim Bursu (TEB) Sınavı Tarihi

Tam Eğitim Bursu Sınavı 22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 10.00’da 
seçmiş olduğunuz sınav merkezinde yapılacaktır.

III. Tam Eğitim Bursu (TEB) Sınavı Sonuçlarının Açıklanması

Tam Eğitim Bursu (TEB) sınav sonucu Mart ayı içerisinde sınav başvurularının 
yapıldığı www.ted.org.tr adresi üzerinden ilan edilir. Adaylar sistem üzerinden Sınav Sonuç Belgesine ulaşabilirler.

V. Ev Ziyareti ve Mülakat

22 Şubat 2020 Cumartesi günü yapılacak olan yazılı sınavda aldıkları puana 
istinaden belirlenen puan kriterini sağlayan öğrencilerle evlerinde mülakat yapmak üzere iletişime geçilecektir. Mülakat sonrası olumlu değerlendirilen öğrenciler, Türk Eğitim Derneği Burslu Öğrenci Tespit Komisyonu ve Yönetim Kurulu Kararıyla Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanacaktır. Öğrenci değerlendirmeleri Tablo-1’de belirtilen TED okullarının belirlemiş olduğu sınıf düzeyleri dikkate alınarak gündüzlü/yatılı eğitim almak üzere yapılacaktır.

VI. Bursluluk Süreci

Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretleri, servis ücretleri, 
yemek giderleri, giyim giderleri, kitap-kırtasiye harcamaları, cep harçlıkları ve yatılı okullarımızda okutuluyor olması halinde pansiyon giderlerinin lise eğitiminin sonuna kadar karşılanacaktır.

Tam Eğitim Bursu alan öğrenciler öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını 
TED Okullarında yatılı ya da gündüzlü olarak sürdürmektedir. Tam Eğitim  Bursuyla TED Okullarından mezun olan öğrencilerin başarılı oldukları sürece, üniversitede de bursları devam etmektedir.

Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrencinin velisiyle karşılıklı Tam Eğitim Bursu 
Taahhütnamesi imzalanmaktadır. Tam Eğitim Bursu Taahhütnamesi Madde 4’te belirtilen aşağıdaki koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde burs hakkını kaybetmektedir.

VII. Öğrencinin Bursunun Kesileceği Durumlar:

a. Öğrencinin herhangi bir şekilde bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, 
kişi vb.’den burs alması,

b. Öğrencinin sınıf tekrarı yapması

c. Öğrencinin yıl sonu akademik başarı ortalamasının 90’nın altında olması,

d. Öğrencinin her dönem için karnesinde temel derslerden birinden 60 ve 
60’ın altında not bulunması,

e. Öğrencinin disiplin cezası alması,

f. Öğrencinin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi 
kapsayacak şekilde okula gelmemesi veya okulu terk etmesi,

g. Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması,

h. Öğrencinin eğitim aldığı TED Okulu ve TED Genel Merkezi tarafından 
gerçekleştirilen sosyal aktivitelere mazeret göstermeksizin katılmaması.

VIII. Öğrenciye Yapılan Ödemelerin Geri Alınacağı Durumlar:

a. Öğrencinin burs almaktan ya da kendine gösterilen TED Okulu’nda 
okumaktan vazgeçmesi,

b. Öğrencinin devam ettiği sınıfı bitirmesi ve mücbir sebep olmaksızın bir üst 
sınıfta öğrenimine devam etmemesi,

c. Aile gelirinde, TED Genel Merkezi tarafından belirlenmiş kriterin üzerinde 
değişikliğin olması ve bu durumun bildirilmemesi halinde, değişikliğin vuku bulduğu tarihten sonra yapılan ödemeler,

d. Öğrenci ve/veya Veli/Vasisinin başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin 
gerçeğe aykırı olduğunun saptanması.

e. Yukarıda belirtilen sebeplerden herhangi birisi dolayısıyla öğrencinin 
bursunun sona ermesi durumunda, Tam Eğitim Bursu kapsamında öğrenciye yapılan tüm harcamalar, işlemiş yasal faizi ve azami %50 fazlası ile birlikte öğrenci ile veli veya velilerinden veya vasisinden müşterek ve müteselsil olarak talep ve tazmin olunur.

IX. Önemli Uyarılar:

a. Yatılılık tercihi yapılabilecek kademeler 6. ve 9. sınıf olup, alım yapan tek 
okulumuz TED Karabük Koleji’dir. Başvuru formunun Gündüzlü / Yatılı Eğitim tercihiniz ? kısmından “Yatılı” ya da “Gündüzlü veya Yatılı” seçmeniz durumunda, yatılılık için otomatik olarak TED Karabük Koleji için değerlendirmeye alınacaksınız.

b. Tam Eğitim Bursu Sınavı Başvuru Formunda, sınav başvurusu yapan 
kişinin aday ile yakınlık derecesinin anne-baba-yasal vasi den hangisi ise belirtilen T.C kimlik numarasının da ilgili kişiye ait olması gerekmektedir.

c. Ev ziyareti ve mülakat sürecinde Başvuru Formunda beyan edilen 
bilgilerle tutarsız belgeler sunulması durumunda öğrencinin burs hakkının iptali Türk Eğitim Derneği’nin inisiyatifindedir. Gelir durumuna ilişkin değerlendirme yapılırken öğrencinin yaşadığı ilin sosyo-ekonomik koşulları da dikkate alınacaktır. Burs alacak öğrencilerin belirlenmesi aşamasında, yapılan yazılı sınavda birbirine yakın puan alan öğrencilerden gerekli kriterlere uygunluğunun yanı sıra, ekonomik durumu daha düşük olan tercih edilecektir.

d. Öğrenciler başvuru formunda belirttikleri her bilgiyi istenildiğinde resmi 
belgeyle ibraz etmek zorundadır.

e. Tablo-1’de belirtilen kontenjanların, uygun aday bulunmaması halinde 
boş bırakılması Türk Eğitim Derneği’nin inisiyatifindedir.

TED Okulları Tam Eğitim Burslu Öğrenci Sınıf Kademeleri

TED ADANA KOLEJİ 5. SINIF VE 9. SINIF
TED AFYON KOLEJİ 5. SINIF, 6. SINIF VE 9. SINIF
TED ALANYA KOLEJİ 5. SINIF VE 6. SINIF
TED ALİAĞA KOLEJİ 5. SINIF, 6. SINIF VE 9. SINIF
TED ANKARA KOLEJİ 5. SINIF
TED ANTALYA KOLEJİ 5. SINIF
TED ATAKENT KOLEJİ 5. SINIF
TED ATAKENT KOLEJİ (BAHÇEŞEHİR KAMPUSU) 5. SINIF, 6. SINIF VE 9. SINIF
TED BATMAN KOLEJİ 5. SINIF, 6. SINIF VE 9. SINIF
TED BODRUM KOLEJİ 9. SINIF
TED ÇORUM KOLEJİ 5. SINIF VE 6. SINIF
TED DİYARBAKIR KOLEJİ 5. SINIF VE 6. SINIF
TED EDİRNE KOLEJİ 6. SINIF
TED EGE KOLEJİ 5. SINIF, 6. SINIF VE 9. SINIF
TED ELAZIĞ KOLEJİ 5. SINIF VE 9. SINIF
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ 5. SINIF, 6. SINIF VE 9. SINIF
TED GAZİANTEP KOLEJİ 5. SINIF VE 6. SINIF
TED HATAY KOLEJİ 5. SINIF, 6. SINIF VE 9. SINIF
TED ISPARTA KOLEJİ 5. SINIF VE 9. SINIF
TED KARABÜK KOLEJİ 5. SINIF, 6. SINIF VE 9. SINIF
TED KAYSERİ KOLEJİ 5. SINIF VE 6. SINIF
TED KDZ. EREĞLİ  KOLEJİ 5. SINIF VE 9. SINIF
TED KONYA KOLEJİ 5. SINIF
TED MALATYA KOLEJİ 5. SINIF, 6. SINIF VE 9. SINIF
TED MERSİN KOLEJİ 5. SINIF VE 6. SINIF
TED RÖNESANS KOLEJİ 5. SINIF VE 9. SINIF
TED SAKARYA KOLEJİ 5. SINIF VE 9. SINIF
TED SAMSUN KOLEJİ 5. SINIF
TED SİVAS KOLEJİ 5. SINIF VE 9. SINIF
TED ŞANLIURFA KOLEJİ 5. SINIF, 6. SINIF VE 9. SINIF
TED TRABZON KOLEJİ 5. SINIF, 6. SINIF VE 9. SINIF
TED VAN KOLEJİ 5. SINIF, 6. SINIF VE 9. SINIF
TED ZONGULDAK KOLEJİ 5. SINIF, 6. SINIF VE 9. SINIF
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
ayşe 2 hafta önce

bursuluk sınavı sorularına bakamıyorum

Misafir Avatar
Mehmethan 2 hafta önce

Merhabalar; Mülakat için en kazç puan almamız gerekiyor, bilen birileri varmı acaba ? teşekkürler.

Misafir Avatar
Ferda Gürdan 2 hafta önce

Girmeye hak kazandım

Misafir Avatar
cemal 1 hafta önce @Ferda Gürdan

mülakata girmeye hak kazanan arkadaşlar kaç puan almış acaba? 4. sınıf

Beğenmedim (0)
Misafir Avatar
Zelal Nubihar her iki arkafaş 3 hafta önce

biz burda bursluk sınav sonuçları bakmak için kafayı yiyoruz siz bize sorgulanamıyo diyosunuz bizimle dalgamı geçiyorsunuz

Misafir Avatar
Hiragul tas 3 hafta önce

Heycanla sinav sonucunu bekliyorum,acaba sinav sonucu ne zaman açıklanacak

Misafir Avatar
Aysun 3 hafta önce

Sinav. Sonuclarimi. Bulamadim. Nereden.bulunur

Misafir Avatar
Elif 3 hafta önce

Sonuçların ne zaman olduğunu yazsaydıniz iyiydi dalgamı geciyomusunz

Misafir Avatar
Öğrenci 3 hafta önce

Neden herkese yalan söylüyorsunuz?Biz burada ne zaman açıklanacak diye kafayı yiyotiruz,siz yalan haber yapıyorsunuz.Her baktığımda size basıyorum belki açıklandı diye ama hep saçma sapan şeyler görüyorum.Lütfen düzgün haber yapın.