Adalet Bakanlığı Çok Sayıda Münhal Noterlik İlan Etti
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2017 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Beyoğlu Onaltıncı Noterliği 21.09.2018 ve Denizli Beşinci Noterliği 25.09.2018 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.hmgm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
SIRA NO
NOTERLİĞİN ADI
2017 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ
1
BEYOĞLU ONALTINCI NOTERLİĞİ
2.026.511,04.-TL.
2
DENİZLİ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
1.614.255,10.-TL.
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2017 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.hmgm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
İlan olunur.
SIRA NO
NOTERLİK ADI
2017 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ
1
ADANA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
1.132.805,52 TL
2
ANKARA YİRMİALTINCI NOTERLİĞİ
1.325.221,68 TL
3
ANKARA OTUZBİRİNCİ NOTERLİĞİ
922.143,33 TL
4
ANKARA OTUZÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
2.004.564,32 TL
5
ANKARA KIRKSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
1.011.813,32 TL
6
BAKIRKÖY ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ
2.022.461,58 TL
7
BAKIRKÖY OTUZİKİNCİ NOTERLİĞİ
1.937.655,11 TL
8
BEŞİKTAŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ
1.486.291,06 TL
9
BEŞİKTAŞ SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
1.760.310,12 TL
10
BEŞİKTAŞ YİRMİBEŞİNCİ NOTERLİĞİ
2.871.069,08 TL
11
BEYOĞLU ONDOKUZUNCU NOTERLİĞİ
1.249.887,85 TL
12
BEYOĞLU YİRMİBİRİNCİ NOTERLİĞİ
1.228.995,44 TL
13
BEYOĞLU YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ
2.051.319,68 TL
14
BEYOĞLU ELLİBEŞİNCİ NOTERLİĞİ
739.336,95 TL
15
BEYOĞLU ELLİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
1.215.482,71 TL
16
DİYARBAKIR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
1.269.754,31 TL
17
EYÜPSULTANYEDİNCİ NOTERLİĞİ
1.030.180,74 TL
18
GAZİOSMANPAŞA DOKUZUNCU NOTERLİĞİ
1.130.702,19 TL
19
KADIKÖY ALTINCI NOTERLİĞİ
1.549.014,76 TL
20
KONYA ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
1.685.934,59 TL
21
KÜTAHYA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
1.150.172,43 TL
22
İSTANBUL YEDİNCİ NOTERLİĞİ
1.657.687,92 TL
23
İSTANBUL ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
763.046,49 TL
24
İSTANBUL YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ
981.563,19 TL
25
İSTANBUL OTUZUNCU NOTERLİĞİ
716.106,79 TL
26
İSTANBUL OTUZİKİNCİ NOTERLİĞİ
1.661.342,68 TL
27
İSTANBUL OTUZYEDİNCİ NOTERLİĞİ
942.362,10 TL
28
İZMİR İKİNCİ NOTERLİĞİ
1.098.427,83 TL
29
İZMİR ONUNCU NOTERLİĞİ
1.077.787,95 TL
30
ÜSKÜDAR ONUNCU NOTERLİĞİ
1.756.650,40 TL
31
ÜSKÜDAR ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ
1.332.116,55 TL
32
KAHRAMANMARAŞ YEDİNCİ NOTERLİĞİ
597.809,41 TL
İhdas Alanı "Necipfazıl Kısakürek Kültür Merkezinin bulunduğu kavşaktan başlamak üzere Hanifi Mahçiçek Bulvarını takiben, Hanifi Mahçiçek Bulvarının Dr. Sadık Ahmet Caddesi ve Barbaros Caddesinin kesiştiği kavşakta bitmek üzere olan kısmında ve Hanifi Mahçiçek Bulvarının bu kısmına açılan cadde ve sokakların her iki yönünde 100 metre derinliğinde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde" şeklinde değiştirilmiştir.
6892/1-1
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2017 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.hmgm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
İlan olunur.
SIRA NO
NOTERLİK ADI
2017 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
1
ARDEŞEN NOTERLİĞİ
469.884,73 TL
2
BATMAN BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
417.895,85 TL
3
BERGAMA İKİNCİ NOTERLİĞİ
760.724,77 TL
4
BOLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
358.513,34 TL
5
ÇAN NOTERLİĞİ
512.086,90 TL
6
ÇERKEZKÖY BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
834.451,85 TL
7
DALAMAN NOTERLİĞİ
601.081,95 TL
8
DÜZCE İKİNCİ NOTERLİĞİ
664.909,87 TL
9
KADİRLİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ
636.132,03 TL
10
KARAMAN İKİNCİ NOTERLİĞİ
395.291,63 TL
11
NAZİLLİ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
528.776,47 TL
12
NİKSAR NOTERLİĞİ
545.640,48 TL
13
OSMANİYE İKİNCİ NOTERLİĞİ
464.377,20 TL
14
POLATLI BİRİNCİ NOTERLİĞİ
543.223,05 TL
15
SİLİVRİ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
507.158,98 TL
16
SOMA BİRİNCİ NOTERLİĞİ
524.495,28 TL
17
TARSUS İKİNCİ NOTERLİĞİ
751.910,68 TL
18
TOKAT BİRİNCİ NOTERLİĞİ
400.398,37 TL
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2017 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.hmgm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000'in altında olan belge sahiplerinin başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.
Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.
İlan olunur.
S. NO
NOTERLİK ADI
İLİ
2017 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ
1
AĞRI ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
AĞRI
238.062,16 TL
2
AĞRI BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
AĞRI
276.090.85 TL
3
AKKUŞ NOTERLİĞİ
ORDU
127.083.69 TL
4
AŞKALE NOTERLİĞİ
ERZURUM
158.678,26 TL
5
AYVACIK NOTERLİĞİ
ÇANAKKALE
360.049,33 TL
6
CEYLANPINAR NOTERLİĞİ
ŞANLIURFA
451.831,97 TL
7
CİZRE BİRİNCİ NOTERLİĞİ
ŞIRNAK
398.831,90 TL
8
ÇATALPINAR NOTERLİĞİ
ORDU
45.312,89 TL
9
ÇAY NOTERLİĞİ
AFYONKARAHİSAR
226.270,21 TL
10
ÇAYIRALAN NOTERLİĞİ
YOZGAT
105.733,61 TL
11
DATÇA NOTERLİĞİ
MUĞLA
412.799,72 TL
12
DİGOR NOTERLİĞİ
KARS
45.361,00 TL
13
ENEZ NOTERLİĞİ
EDİRNE
97.379,68 TL
14
ESPİYE NOTERLİĞİ
GİRESUN
355.566,38 TL
15
GÖLE NOTERLİĞİ
ARDAHAN
194.704,25 TL
16
GÜLŞEHİR NOTERLİĞİ
NEVŞEHİR
155.079,57 TL
17
HİSARCIK NOTERLİĞİ
KÜTAHYA
79.619,41 TL
18
İPSALA NOTERLİĞİ
EDİRNE
267.799,56 TL
19
KALKANDERE NOTERLİĞİ
RİZE
99.824,63 TL
20
KEMER NOTERLİĞİ
BURDUR
18.181,49 TL
21
KEPSUT NOTERLİĞİ
BALIKESİR
237.634,76 TL
22
KOYULHİSAR NOTERLİĞİ
SİVAS
85.197,26 TL
23
KOZLUK NOTERLİĞİ
BATMAN
172.902,31 TL
24
KULA BİRİNCİ NOTERLİĞİ
MANİSA
282.203,35 TL
25
LAPSEKİ NOTERLİĞİ
ÇANAKKALE
346.232,73 TL
26
MUCUR NOTERLİĞİ
KIRŞEHİR
216.434,26 TL
27
NALLIHAN NOTERLİĞİ
ANKARA
201.258,48 TL
28
ÖMERLİ NOTERLİĞİ
MARDİN
72.247,71 TL
29
PAMUKKALE NOTERLİĞİ
DENİZLİ
24.186,26 TL
30
PASİNLER NOTERLİĞİ
ERZURUM
209.469,75 TL
31
POZANTI NOTERLİĞİ
ADANA
184.090,02 TL
32
SARIKAMIŞ NOTERLİĞİ
KARS
191.888,26 TL
33
SULTANHİSAR NOTERLİĞİ
AYDIN
143.338,68 TL
34
ŞENKAYA NOTERLİĞİ
ERZURUM
51.225,48 TL
35
ŞİRVAN NOTERLİĞİ
SİİRT
62.908,93 TL
36
TEKMAN NOTERLİĞİ
ERZURUM
54.801,41 TL
37
TUT NOTERLİĞİ
ADIYAMAN
29.923,00 TL
38
YAZIHAN NOTERLİĞİ
MALATYA
32.643,65 TL
39
ZARA NOTERLİĞİ
SİVAS
282.514,01 TL
 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.