27 Ocak 2017 Tarihli Atama Kararları

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/928

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına, Büyükelçi Mehmet Kemal BOZAY'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/929

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet Erkan AYTUN'un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Dışişleri Bakam yürütür.

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/932

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığına, Tuğrul BİLTEKİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Dışişleri Bakam yürütür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/726

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Alparslan BAYRAKTAR'ın,

bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı SafaUSLU'nun,

atanmaları 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/858

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Ferda YILDIRIM'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Milli Eğitim Bakam yürütür.

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/939

1- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğine Yükseköğretim Kumlu Üyesi Prof. Dr. Yavuz ATAR'ın atanması 6339 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırğız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşma"mn 5 inci maddesi ve Tüzüğünün 4 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Milli Eğitim Bakam yürütür.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından

1. Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğüne (İzmir) Mehmet Latif GÜLTEKİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/800

1- Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Laçin AKÇAY'ın atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Ulaştırma. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/801

1- Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Uğur Kenan ADİLOĞLU'nun atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bıı Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

1- Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli İzmir 2 nci Bölge Müdürlüğüne Samsun 7 nci Bölge Müdürü Abdulkadir URALOĞLU'nun atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/804

1- Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Konya 3 üncü Bölge Müdürlüğüne Turgut AYDIN'ın atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/805

1- Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kayseri 6 nci Bölge Müdürlüğüne Erzurum 12 nci Bölge Müdürü Şenol ALTIOK'un atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

1- Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Samsun 7 nci Bölge Müdürlüğüne Kenan KESKİN'in atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür,

2- Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Ulaştırma. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/809

1- Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Trabzon 10 uncu Bölge Müdürlüğüne Selahattin BAYRAMÇAVUŞ'un atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür,

2- Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Ulaştırma. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/811

1- Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bursa 14 üncü Bölge Müdürlüğüne Mehmet YAZICIOĞLU'nun atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

1- Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kastamonu 15 inci Bölge Müdürlüğüne Hüsamettin ÖZENDİ'nin atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Ulaştırma. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/813

1- Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Sivas 16 ncı Bölge Müdürlüğüne Aydoğan ASLAN'ın atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Ulaştırma. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/814

1- Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğüne Murat GÖNENLİ'nin atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Ulaştırma. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/815

1- Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kars 18 inci Bölge Müdürlüğüne Recep Yener BİRLİKER'in atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakam yürütür.

 

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.