2 Ağustos 2016 Üst Düzey Atama Kararları

Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2016/477
1. Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mustafa DOĞAN'm başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Başbakan yürütür.
01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM Başbakan
Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2016/478

1. Hukuk Hizmetleri Başkanı Sami Arslan AŞKIN'm başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Başbakan yürütür.
01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM Başbakan
Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2016/479
1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Müsteşar Yardımcısı Mustafa Ruhi ÖZBİLGİÇ'in atanması 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Başbakan yürütür.
01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM Başbakan
Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2016/481

1. Vakıflar Genel Müdürlüğü, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Kenan İBA'nın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM Veysi KAYNAK

Başbakan Başbakan Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/482

1- Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Ömer AYÇİÇEK'in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam yürütür.
01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Süleyman SOYLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/483

1- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Adnan YILDIRIM'ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 4904 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Karan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Süleyman SOYLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ekonomi Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/485

1. Bakanlık Müşaviri Hacı Mehmet SÖNMEZ'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM Nihat ZEYBEKCİ

Başbakan Ekonomi Bakanı

Ekonomi Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/486

1. Bakanlık Müşaviri Katade Bilal ÖZER'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Ekonomi Bakam yürütür.

01/08/2016
Binali YILDIRIM Başbakan
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/487

1. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Alper KURTOGLU'nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2, Bu Kararı Ekonomi Bakam yürütür.

01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM Nihat ZEYBEKCİ

Başbakan Ekonomi Bakanı
Ekonomi Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/488

1. İthalat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mesut ASLANTAŞ'm başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM Nihat ZEYBEKCİ

Başbakan Ekonomi Bakanı
Ekonomi Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/489

1. Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Serpil OGUZ'un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Ekonomi Bakam yürütür.

01/08/2016
Nihat ZEYBEKCİ Ekonomi Bakanı
Ekonomi Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/490
1. İthalat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Nihat ZEYBEKCİ

Ekonomi Bakanı

_

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/491

1. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Dr.Sancak ÖZDEMİR'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2690 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam yürütür.

01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Berat ALBAYRAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/492

1. 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Münıb KARAKILIÇ'm atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

01/08/2016
Berat ALBAYRAK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Binali YILDIRIM Başbakan
Binali YILDIRIM Başbakan
Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/397

1. Batman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ömer TERCAN'm başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM Faruk ÇELİK

Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/473

1. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Refik Kayhan ÜNAL'm başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5'inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM Faruk ÇELİK

Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/493

1. Bakanlık Müşaviri Hüseyin TOP'un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/494

1. Bakanlık Müşaviri Ömer ALTINTAŞ'm başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakam yürütür.

01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM Faruk ÇELİK

Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/495

1. Bakanlık Müşaviri Mehmet ŞAHİN'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM Faruk ÇELİK

Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/496

1. Bakanlık Müşaviri Dr.Ferhat ŞELLİ'nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

01/08/2016
Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/497

1. Bakanlık Müşaviri Murat YILDIZ'm başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM Faruk ÇELİK

Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/498

1. Bakanlık Müşaviri Halil İbrahim GÜL'ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM Faruk ÇELİK

Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/499

1. Bakanlık Müşaviri Adem ÇEKİÇ'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

01/08/2016
Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/500

1. Bakanlık Müşaviri Doç.Dr.Masum BURAK'm başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakam yürütür.

01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Faruk ÇELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/401

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Müsteşar Yardımcısı Neşet AKKOÇ'un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu karan Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Bülent TÜFENKCİ Gümrük ve Ticaret Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/404

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Batı Mamıara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Muharrem MURAT'm atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

01/08/2016
Binali YILDIRIM Başbakan
Binali YILDIRIM Başbakan
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/405
1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm YALÇIN'm atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Bülent TÜFENKCİ Gümrük ve Ticaret Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/406

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Adnan KORKMAZ'm atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakam yürütür.

01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Bülent TÜFENKCİ Gümrük ve Ticaret Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/502

1- Kırklareli Ticaret İl Müdürü Güitekin HADİ'nin, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

01/08/2016
Binali YILDIRIM Başbakan
Binali YILDIRIM Başbakan
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/503
1 - İzmir Ticaret İl Müdürü Cevat AKGÖNÜLLÜ'nün, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2- Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM Bülent TÜFENKCİ

Başbakan Gümrük ve Ticaret Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/504

1- Antalya Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yalçın KOCA'mn, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

01/08/2016

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM Bülent TÜFENKCİ

Başbakan Gümrük ve Ticaret Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/505

1- Çanakkale Ticaret İl Müdürü Hüsniye FIRAT'm, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
01/08/2016 

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.