KamuAjans.Com - Memur maaşların hesaplanmasında esas alınan veriler içerisinde taban ve tavan ücretleri, vekalet ücret rakamları, tazminat oranları, ek ödeme oranları, tazminatlar da bulunmaktadır.

Memur maaşlarındaki tüm zam ve kesintiler için temel kıstas olan memur maaş katsayısı hükumet ile memur sendikaları arasında gerçekleştirilen toplu sözleşmede netlik kazanmıştı. Memur maaşlarının belirlenmesinde temel alınan muhasebe etkeni memur maaş katsayısıdır.

Ancak tüm bu verilerin temel rakamı memur maaş katsayısıdır. Memurların maaşlarının hesaplanmasında esas alınan temel parametre olan memur maaş katsayısı her yılın 6 aylık dilimindeki memur maaş özlük haklarının da belirleyicisidir. Ancak memur maaş katsayısına dışarıdan olabilecek tek müdahale enflasyon farkının memur maaşlarına yansımasıdır. 

Bu katsayılar 657 sayılı Kanun gereği Bütçe Kanununda belirlenmesi gerekmekle birlikte, verilen yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve duyurulmaktadır. 
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 6 seviyesinde arttı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, "Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri oldu. Hükümetin en son teklif ettiği 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi.'' dedi.

Enflasyon martta yüzde 0,57 artarken, yıllık bazda yüzde 11,86 oldu.TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,33 artış gerçekleşti.

Açıklanan enflasyon rakamları sonrasında memur ve memur emeklilerine yansıtılacak 5,5 oranındaki zamma göre;
01/01/2020-01/07/2020 döneminde geçerli olmak üzere;

* Aylık katsayısı (0,146074),
* Memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,286446),
* İş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,046325) olarak belirlenecektir.


KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARARI

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Kapsam


Madde 1- (1) Bu Kararın; kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının, her bir hizmet kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü ise ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanır.

(2) Bu Kararda düzenlenmeyen mali ve sosyal haklar hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu Kararm dayanağı, 4688 sayılı Kanunun 33 ve 34 üncü maddeleridir.

Yürürlük süresi ve tereddütlerin giderilmesi

Madde 3- (1) Bu Karar, 1/1/2020-31/12/2021 tarihleri arasında uygulanır.

(2) Bu Kararın uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilgisine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevli ve yetkilidir,

2020 OCA
K MAAŞ KATSAYILARI
TABAN AYLIĞI KATSAYISI
2.486851
E.2.Ç.
2.634
418.49
GELİR VERGİSİ MATRAHI % 15-20 18.000-40000
MAAŞ KATSAYISI
0.158879
E.l.Ç.
2.384
378.77
GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ
ÇALIŞAN SAKAT İSE
YAN ÖDEME KATSAYISI
0.050387
2.Ç.
500
79.44
1. DERECE SAKAT İÇİN
9
1200
EN YÜKSEK DEVLET MEMAYLI
1509.36
l.Ç.
250
39.71
2. DERECE SAKAT İÇİN
5
650
DENGE TAZMİNATI
981.08
EVLİ
2.134
339.05
3. DERECE SAKAT İÇİN
3
290
0-6 YAŞ GRUBU   1 Ç
500
79.44
2 Ç
1.000
158.88
EK GÖSTERGELER (EĞT.ÖĞR.) EĞİTİM ÖĞRETİM EK GÖS GİH (ÜNVS.MEZ)
2020 DAMGA VERGİ ORANLARI
1. DERECE İÇİN
3000
476.63
2200
349.53 TL
MAAŞ, ÜCRET, HARCRAH VB.
7.59
2. DERECE İÇİN
2200
349.53
1600
254.20 TL
MAL VE HİZMET ALIMLARI ELEKTİRÎK,SU, DOĞALGAZ VB.
9.48
3. DERECE İÇİN
1600
254.20
1100
174.76 TL
4. DERECE İÇİN
1100
174.76
800
127.10 TL
     
5. DERECE İÇİN
900
142.99
YOLLUK HARCIRAHLARI
YEVMİYESİ
KM %
0.05
6. DERECE İÇİN
800
127.10
I DERECE
45.20
5
2.26
7. DERECE İÇİN
500
79.43
2 - 4 DERECE ARASI
39.85
5
1.99
8. DERECE İÇİN
450
71.49
5 - 15 DERECE ARASI
38.75
5
1.94
E K G Ö S T E R G E L E R (G.İ.H.)
LİSE MEZUNU
MEMUR DIŞINDA 4 KİŞİ 60 GÜNÜ GEÇMEZ EŞİ ÇAL.BYN.MEM.% 50 ALIR
1. DERECE İÇİN
1600
254.20
DOĞUM YARDIMI 2020 1. ÇOCUK : 300 2. ÇOCUK : 400 3. ÇOCUK : 600 TL(SGK DAN ALINACAK)BAŞVURU İNTERNETTEN YAPILACAK
2. DERECE İÇİN
1100
174.76
ÖLÜM YARDIMI MEMUR İÇİN EN YÜK.DEV.MEM.AYL.2 KATI EŞİ İÇİN 1/2
3. DERECE İÇİN
800
127.10
MEMUR FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
4.52X50 EN FAZLA
1MEMUR 1 HİZMETLİ
NET : 190.39  
4. DERECE İÇİN
650
103.27
EK ÖDEME V.H.K.İ.
1.1
1660.29
 
ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARI (Uzman Öğretmenlere % 20 MESLEK ÖĞR %6 FAZLA ÖDENİR)
EK ÖDEME HİZMETLİ
0.8
1207.48
 
1. DERECE İLE 2. DERECELER İÇİN %
120.56
1819.68 TAŞINIR VE KAYIT KONTROL YETKİLİSİ YAN ÖD.
575
28.97 TL
3. DERECE İLE 4. DERECELER İÇİN %
115.56
1744.22 EMEKLİ KES. DAHİL ED.HAY.RAK
EMEKLİ
YOLLUĞU
2154.08
5.DERECE İLE 15.DERECELER İÇİN %
105.56
1593.28 1. DERECE İLE 2. DERECE İÇİN %
0.85
1.282.96  
MEMUR 1 - 7 %
1.00
1509.36 3. DERECE İLE 15. DERECE İÇİN %
0.55
830.15
 
MEMUR 8 - 15 %
0.99
1494.27
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
2558.40
 
HİZMETLİ 1 - 7 %
0.96
1448.98 BEKAR - DUL EVLİ EŞİ ÇALIŞAN ÇOCUKSUZ  
191.88
HİZMETLİ 8 - 15 %
0.95
1433.89 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN VE ÇOCUKSUZ  
230.26
TEKNİSYEN 1 - 5 %
1.25
1886.70 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU  
259.04
TEKNİSYEN 6 - 15 %
1.18
1781.04 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU  
287.82
SAYMAN 1 - 4 %
1.19
1796.13 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUK  
307.01
SAYMAN 5 - 15 %
1.18
1781.04 EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUK  
326.20
Uzman Öğretmenlere 20 puan artımlı ödenir
0.00
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN VE ÇOCUKSUZ  
191.88
YAN ÖDEMELER(ORTA ÖĞRETİM)     EVLİ EŞİ ÇALIŞAN VE 1 ÇOCUKLU  
220.66
MÜDÜR
1175
59.20
ÖZ EL H İ Z M ET T AZM İ NATLAR1
Hizmetli
45
714.96
MÜDÜR BAŞYRD.VE MÜDÜR YRD.
1150
57.95
Şube Müdürü    
135
2144.87
ÖĞRETMEN
750
37.79
Şef    
70
1112.15
VHKİ
2250
113.37
VHKİ    
55
873.83
MEMUR HİZMETLİ
500
25.19
Memur    
49
778.51
BİLGİSAYAR MEMURU
1200
60.46
Sayman    
165
2621.50
ANBAR MEMURU
1075
54.17
2/3 MAAŞ: Tab.Ay+Maaş+Yan öd+Ek G+Kıd Ayl+Eğt.Tz+Kira 2/3'ü ödenir Ek Tz.Yok diğer tam
ŞEF
975
49.13
EMEKLİ KESENEĞİ İSE Tam Aylığın+Hayali Rakamın yansının % 20 ve %15'i alınır
TEKNİSYEN
1050
52.91
AÇIK LİSE SINAV GÖSTERGELE Rİ (Gös X Katsayı) Gelir Ver. ve Damga [esilir
DENGE
TAZMİNATI 0.65
SAYMAN
1300
65.50
Bina yöneticisine (Okul Müdürü)
1900
301.87
981.08
MÜDÜR (ANADOLU LİSESİ)
1675
84.40
Bina yönetici yardımcısına (Müdür Yrd.)
1700
270.09
 
MÜDÜR YRD.(ANADOLU LİSESİ)
1650
83.14
Salon başkanına
1650
262.15
 
ÖĞRETMEN(AND.LİSESİ) FEN GR.VE Y.DİL
1250
62.98
Gözetmene
1600
254.21
KIRTASİYE YARDIMI 2020
DİĞER ÖĞRETMENLER
750
37.79
Yedek gözetmene (Engelli : 2000)
1200
190.65
1.210 TL
I.SAAT GÜNDÜZ -%I5 - %20 ÜCRETİ NET
18.75
17.64 I.SAAT GECE ÜCRETİ NET
20.08
KURS ÜCRETİ MESAİ DIŞI : 32.66 İCRA NET MAAŞIN 1/4'Ü
MAAŞ KESİM CEZASI ( 1/30 )
Aile ve çocuk yardımı hariç tamamından kesilir
YABANCI DİL TAZMİNATI A1. 1200 A2. 900 B. 600 C. 300XKATSAYI
(5 yıl sür.ver.)
DÜZENLEYEN
Aydın BULUNMAZİZ
BAKIRKÖY ANADOLU LİSESİ 212 571 59 26
2020 EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞ 1/4 35 YU İKRAMİYE : 146.00.-TL MAAŞ : 3.800.-TL
 
2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER

- Bekar 220,68 TL

- Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

- Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

- Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

- Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

- Evli, eşi çalışan 220,68 TL

- Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

- Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

- Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

- Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
alaaddin 4 ay önce

ahmet umarım bir yerde mutemet filan değilsindir.öyleyse eyvah.

Misafir Avatar
Dilshod 7 ay önce

Topilov

Misafir Avatar
SEFER KARAKÜTÜK 10 ay önce

TEMMUZ 2019 YILI YURTDIŞI AYLIKLARINA İLİŞKİN GENELGE EKLERİNİ EXCEL FORMATINDA NASIL BULABİLİRİZ

Misafir Avatar
muhsin 10 ay önce

2019 yılı 2. dönem kıdem tazminatı tavanı kaç TL. . dönem 6017 tl idi

Misafir Avatar
Urungu 10 ay önce

Öğretmen maaşlarına bir bakın . Yazıklar olsun. Vaizden bile 1000.Tl daha düşük.. Nerdeyse en altta. Gel de eğitimden hayır bekle...

Misafir Avatar
a 1 yıl önce

enflasyon 1,69 mu oldu . Turkiyede kim diyor enflasyon var dıye ahanda bakın eflasyon tek hanenın altına inmis maaslarımızada yok diye yansımıs yemin ederim cok sevindim.

Misafir Avatar
emkl. 1 yıl önce

enf. düştü hast. taburcu ols. ne acele?

Misafir Avatar
Osman Osi 1 yıl önce

2019 Kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanır.