KamuAjans.Com - Engelli aylığı 2022 sayılı Kanun hükümleri uyarınca bağlanıyor. Kanuna göre engellilere üç tip maaş bağlanabiliyor. 18 yaşından büyük olan ve engellilik oranı yüzde 70 ve üzerinde olanlara, 18 yaşından büyük ve engellilik oranı yüzde 40 ila yüzde 69 arasında olanlara ve 18 yaş altı engelli yakını olan kişilere maaş bağlanması mümkün. Ancak başka şartlar da var.

Evde bakım maaşı; sadece ağır özürlü kategorisinde değerlendiren hasta yakınlarına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, aylık periyotlar halinde ödeniyor. Söz konusu hastaların 1.dereceden yakınları; bulundukları il ya da ilçelerdeki İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ve ya toplum merkezlerine başvuruda bulunarak, evde bakım maaşını, başvurularını takip eden ay içinde almaya başlıyor.

Ülkemizde sosyal devlet olmanın bir gereği olarak muhtaç durumdaki engellilere ve engelli yakınlara halk arasında 3 aylık engelli maaşı yasal tabiriyle 2022 maaşı verilmektedir. Çoğu yasal hakta olduğu gibi maalesef engelli maaşı nasıl alınır, hangi belgelerle nere müracaat edilir gibi bilgileri vatandaşlar bilmedikleri için devletin kendilerine tanıdığı bu haktan mahrum oluyorlar.

Geçtiğimiz yıllarda muhtaç engelli ve yaşlılara 3 ayda bir ödenen 2022 muhtaçlık maaşı alınan karar doğrultusunda her ay ödenmeye başlamıştı. Yaklaşan kurban bayramı öncesi 2022 maaşlarının erken ödenip ödenmeyeceği merak ediliyordu.

Türkiye ‘de son senelere bakıldığı zaman, son derece yararlı uygulamaların yapıldığını görüyoruz ve buna en güzel örneği de, engellilere verilen 2022 maaşlarıdır. Bugüne kadar hiçbir şekilde olanak tanınmayan ve yeteri kadar ilgi görmeyen engelliler, bu maaşlar ile beraber derin bir nefes almaktadır.

Engelli maaşı yani evde bakım maaşı; engelli olan bireyin ihtiyaçlarını karşılaması ve bakan kişilerin de engelli bireye bakarken zorlanmaması adına verilen bir maaştır. Bazı kişiler bu maaşa ek olarak aynı zamanda 2022 engelli maaşı da alabilmektedirler.

2022 engelli maaşı, kimsesiz, özürlü veya özürlü yakını, bakıcısı, evde yaşlı veya hasta yakını, ileri yaşlarda maddi sıkıntısı olan yaşlılar vb, üç ayda bir alınan cüzi bir aylıktır. Genelde engelli maaşı olarak da bilinen bu maaşı alabilmek için bazı koşulları sağlıyor olmanız gerekmektedir.

Engelli vatandaşları evinde bakan engelli yakınlarına her ay ödenen “evde bakım maaşı” ve engelli vatandaşın kendisine, ve/ya yakınına 3 er aylık dönemlerde ödenen 2022 engelli aylığı almak için kişi başı gelir miktarının ne kadar olacağı da çok merak ediliyor.

2022 kanununa göre engelli aylığı bağlanabilmesi için engelli kişinin yaşadığı hanede kişi başı gelirin toplamının net asgari ücretin üçte birinden düşük olması gerekiyor. Asgari ücretin artması ile bu sınır 609,6 TL’ye yükseldi.. 

2022 engelli aylıkları;
Yüzde 40 ile 69 arası için 480 TL,
yüzde 70 ve üzeri için 720 TL oldu.

Evde bakım aylığı ise 1305 TL oldu.
 


TÜİK verilerine göre, 2019 Ocak ayında enflasyon yüzde 1,06, Şubat ayında yüzde 0,16, Mart ayında yüzde 1,03, Nisan ayında yüzde 1,69, Mayıs ayında yüzde 0,95, Haziran ayında da yüzde 0,03 arttı. 6 aylık toplam enflasyon yüzde 5,01 oldu. 6 aylık enflasyon, maaş zam oranını geçtiği için %1,01 oranında enflasyon zammı oluştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafınca her hangi bir ödemesi yapılmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, muhtaçlık sınırına ulaşmış ve eşi üzerinden nafaka bağlanmamış her vatandaş engelli maaşı almak için başvuru yapabilir. Engelli maaşı, Sosyal Güvenlik tarafından verilmekte olup engeli en az %40 ve üzeri olan vatandaşlara bağlanır. Hane içerisinde yaşayan kişi sayısı ele alınarak, kişi başına düşen gelir miktarı 2022 sayılı kanunun 1.maddesine göre belirlenerek hesaplanır.

2022 Engelli Maaşı Nasıl Alınır?

Dünyanın her yerinde sosyal devlet anlayışını benimsemiş olan ülkeler; engelli kişilere yardımda bulunmakta ve onların hayatını kolaylaştırmak adına birçok yasa çıkarmaktadır. 2022 engelli maaşı da engelli bireylere yardımcı olmak adına yapılan, 3 ayda bir gerçekleşen yasal yardımdır. Birçok engelli bireyin bu haktan yararlanmaları gerektiği halde; başvuru işlemlerini bilmedikleri için yasal hakları olan bu yardımı kullanamamaktadırlar.İlk ödeme ve sonraki tüm ödemeler, Türkiye genelinde herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır. 

Ödeme Günleri : 

Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla;
Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.
Doğum tarihinin son rakamı 1-6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.
Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.
Doğum tarihinin son rakamı 3-8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.
Doğum tarihinin son rakamı 4-9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.
Ödeme yapılmaktadır.Engelli maaşı yani evde bakım maaşı; engelli olan bireyin ihtiyaçlarını karşılaması ve bakan kişilerin de engelli bireye bakarken zorlanmaması adına verilen bir maaştır. Bazı kişiler bu maaşa ek olarak aynı zamanda 2022 engelli maaşı da alabilmektedirler.

En çok merak edilen konulardan biri de “evde bakım aylığı nasıl alabilirim” konusudur. Bu konu çok merak edildiğindendir ki, en çok yanlış bilinen konulardan biridir. Her engelli yakını olan bu maaşı alır düşüncesi kesinlikle yanlış bir düşüncedir. Bu maaşı alabilmenin de bazı şartları vardır. “Bu şartlar nelerdir”, “engelli bakım aylığı kaç para ve almak için nereye başvurmalı”, bir de “engelli vefat ettiğinde kaç gün içinde nereye bildirilmeli” sorularına cevaplar vereceğim.


Aylık Bağlanması İçin Gerekli İşlem ve Belgeler Nelerdir?

Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olan, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan, her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile; bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

2022 Aylığı'nı kimler almaya hak kazanır?


Sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan engelli bireylerin aylık veya gelirleri, alacağı engelli aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacaktır.

Aylık Bağlanması İçin Gerekli İşlem ve Belgeler Nelerdir?

2022 sayılı Kanunun 5.maddesi uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılır.

Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenir.

Yaşlı aylığı başvurularında, herhangi bir belge talep edilmemesi esastır.

Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında istenen belgeler:

a) Engelli aylıkları başvurularında, engelliler için sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte özürlü sağlık kurulu raporu suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

b) 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında; engelliler için sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir. Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

Engelli aylıklarına başvuruda bulunan vatandaşlara ücretsiz engelliler için sağlık kurulu raporu uygulamasından faydalanabilmeleri için Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürü tarafından imzalanan sevk kâğıdı verilir.

Engelli bireylerin aylık bağlanması işlemleriyle ve sonrasındaki ilgili konular için Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıgı Adres: Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A Çankaya/ANKARA)'nden veya +90 (312) 705 40 00 numaralı telefondan bilgi alınabilir. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni 7 gün 24 saat aranabilir.

2022 engelli maaşı için gereken evraklar nelerdir?

Mal bildirimi
Dilekçe
Vukuatlı nüfus kayıt belgesi
Sağlık kurulundan alınan birrapor
2 tane vesikalık fotoğraf
Fakirlik kağıdı
Maaş almadığınızı belgeleyen bir resmi kağıt

KamuAjans.com - Özel Haber

Anahtar Kelimeler:
Evde Bakım2022 Aylığı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Huseyin 16 saat önce

Arkadaşlar 3 ayda bir verilen yardım parası 200 tl engelli olduğum halde layık görülmeyip kesmişler evi olanlara layık görüyorlar burdan yorumu size bırakıyorum bütün engelli arkadaşlarıma slm ve sevgilerimi sunuyorum

Misafir Avatar
Nil 2 hafta önce

Babamın 195 süreklirapor verildi saglık kuruluna gittiğimizde bakım maşı alınamıcs hiçbir hakka sahip olmadıgının cevabıyla karşılaştık babam şuan hala haftanın iki günü acil sarı alan kırmızı slanındayız variz kanamalarından doloyı evre dört hccc baypaslı tuvalet ihtiyacını göremeyen banyosunu yapaman bir yırdır dışarıya cıkamayan hiç bir şekilde kendi ihtiyaclarını göremeyen ve ben işimden istifa edip yaşadıgım şehiri. Bırakıp yanından babamı bakmak zorundayım yaklaşık iki yıldır bütün hayatımı babama göre bskaczk ve hayatını müdafil ettiricek bir durumu olmayan hastaya ve evin içinde dahi tekerlekli sandalyeyle giden metestas dolayısıyla omurgada kırıklar oluşuyor velasıl tek yürüyemiyen hasta ve rsporda 195cıkmıs lakin kısmı ihtiyac denilmiş bir acıklık getirirseniz sevinirim teşekkürler

Misafir Avatar
Hüseyin kocaağa 3 hafta önce

,/57/ davranış bozuklukları tanısı almış bir vadandasim.rapor mevcut dur.ama maaşlarda bir fark yok .500lira ile nasıl geçinir bir insan .bir yerde rahatsızlık nedeniyle calisamiyan bir engelli ne yapar acaba.engellileri gaydeye alan yok .anca seçim zamanı vaatler engellilerde azda olsa düşünün .bu dünyanın ötesinde var

Misafir Avatar
Süreyya 3 hafta önce

Ben diyarbakırda yaşıyorum 19 yasinda yüzde doksan ağır engeli çocuğum var babasının sigortasından faydalanmıyor yeşil kart başvurusunda bulundum vermediler 2022 maaşına başvurdum onuda vermediler evde yaşayan 6 kişiyiz aileye giren gelir sadece engeli anne babayı tek kapsıyor evde yaşayan diğerlerini kapsamıyor dediler ve aylık baglamadilar

Misafir Avatar
Muammer 1 ay önce

Babam kanser hastası %80 raporu var raporda 2022 ile 193 sayılı yasadan faydalanabilir yazıyor bakım aylığı alabilir mi

Misafir Avatar
Mehmet kahrıman 1 ay önce

Bır ay boyuca aç kalıyom bana bakan kımsede yok iş arıyom kımse senını gibi konuşmamıda alnamıyor istanbulda yaşiyom Allah rızası icin. Bana bır el atın

Misafir Avatar
Erdoğan çelik 1 ay önce

Sosyal yardimlaşmanin hangi engel gurubu olursa olsun hangi yaşlı katagorisi olursa olsun verdikleri para yaraya merhem bile olmaz aylıkların en az 200 enfazla 300 geçmemek şartiyla 2020 de zam yapilmalı ayrıca hane gelirine yerine kişi gelirine illada hane gelirine bakılcaksa o zaman hanedeki kişileri aylığa bağlasınlar bakılmalı engelli insanlarımız ne güçlükle yaşiyor 65 üstü dedelerimiz ninelerimiz özellikle maaşta gerçe azıyla yetinmeyende çoğu da bulamaz ama yapılcan bu 2020 ocak zammıyla 200 300 lira artış olmalı bir konuya daha değineyim en az %40 engelli erkek kişilerde annesi yada babası vefat ettiğinde babasının emekli maaşını almalıdır bunun yapilması devlete ciddi oranda katkı sağlayacaktır ölüm maaşının sadece malül kişilerle erkeklerde sınırlandırılması olmamalı bilimin ve teknolojinin zirve yaptığı devirde tam bir cehalet tamm bir rezillik icindeyiz Allah yar yardımcımız olsun

Misafir Avatar
RIDVAN DEMİR 1 ay önce

Bu bilgiler yanlıştır. Bunlar güncellenmemiş Temmuz 2019'dan itibaren engelli aylığına zam yapıldı. Ocak 2020'de yine engelli aylığına bir zam daha yapılacak ben %40 engelliyim fakat 509.13 tl alıyorum. Ayrıca yine evrakları yazmissinizki bunlarda hatalıdır. Bu evraklar yoktur. Sadece Sağlık Kurulu raporu alınıp sosyal yardımlaşmaya gidiliyor. Onlar raporun fotokopisini çekip aslını kişiye iade ediyorlar. Sadece bu kadardır. Fakat engelliler başta sosyal yardımlaşmaya gidip bir sevk kağıdı alıp hastaneye gitseler bence daha iyi olur. Çünkü%40 engelli çıkılmaması durumunda hastaneye para verilmesi gerekiyor. Fakat sevk kâğıdı olunca masrafları sosyal yardımlaşma karşılıyor.