Rahmân Suresi Oku/Dinle - Rahmân Suresi Arapça Türkçe Okunuşu Ve Meali - Rahman Suresi Neyi Anlatıyor?

Kur'an-ı Kesim'in elli beşinci suresi olan Rahmân Suresi Mekke döneminde inmiştir ve 78 âyettir. Rahmân Suresi adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Rahmân Suresi'nde, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir.

Kur'an-ı Kerim Sureleri 12.01.2021, 10:10 12.01.2021, 10:08


İnsanın kendinde ve dış dünyada görebileceği dinî, dünyevî birçok nimete değinilerek bunların sorumluluğunu idrak etmesi ve kulluk bilinci içinde hareket etmesi gerektiği hatırlatılmakta, cinlere ve insanlara müşterek hitaplarda bulunulmakta, nisbeten kısa bir cehennem tasvirini takiben oldukça ayrıntılı bir cennet tasvirine yer verilmektedir.

Rahman Suresi Türkçe Okunuşu 

1.Er rahman.

2.Alleme lkur'ane.

3.Halekal insane.

4.Allemehul beyan.

5.Eş şemsu vel kameru bi husban.

6.Ven necmu veş şeceru yescudan.

7.Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.

8.Ella tatğav fil mizan.

9.Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.

10.Vel erda vedaaha lil enam.

11.Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.

12.Vel habbu zul asfi ver rayhan.

13.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

14.Halekal'insane min salsalin kelfahhari.

15.Ve hale kalcanne min maricin min narin.

16.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

17.Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.

18.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

19.Mereclbahreyni yeltekıyani.

20.Beynehuma berzahun la yebğıyani.

21.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

22.Yahrucu minhumellu'lu velmercanu.

23.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

24.Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela'lami.

25.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

26.Kullu men 'aleyha famin

27.Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel'ikrami.

28.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

29.Yes'eluhu men fiyssemavati vel'ardı kulle yevmin huve fiy şe'nin.

30.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

31.Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.

32.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

33.Ya ma'şerelcinni vel'insi inisteta'tum en tenfusu min aktarissemavati vel'ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.

34.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

35.Yurselu 'aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.

36.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

37.Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.

38.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

39.Feyevmeizin la yus'elu 'an zenbihi insun vela cannun.

40.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani

41.Yu'refulmucrimune bisiymahum feyu'hazu binnevasıy vel'akdami.

42.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

43.Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.

44.Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.

45.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

46.Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.

47.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

48.Zevata efnanin.

49.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

50.Fiyhima 'aynani tecriyani.

51.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

52.Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.

53.Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.

54.Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.

55.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

56.Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.

57.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

58.Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.

59.Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.

60.Hel cezaul ıhsani illel ihsan.

61.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

62.Ve min dunihima cennetan.

63.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

64.Mudhammetan

65.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

66.Fihima aynani neddahatan.

67.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

68.Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman

69.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

70.Fihinne hayratun hısan

71.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

72.Hurum maksuratun fil hıyam

73.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

74.Lem yatmishunne insun kablehum ve la can

75.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

76.Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan

77.Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

78.Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.

Rahman Suresi Türkçe Anlamı 

1, 2.Rahmân Kur'an'ı öğretti.

3.İnsanı yarattı.

4.Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti.

5.Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.

6.Otlar ve ağaçlar (Allah'a) boyun eğerler.

7.Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.

8.Ölçüde haddi aşmayın.

9.Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.

10.Allah yeri yaratıklar için var etti.

11.Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır.

12.Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.

13.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

14.Allah insanı, pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.

15."Cin" i de yalın bir ateşten yarattı.

16.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

17.O iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

18.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

19.(Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar.

20.(Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.

21.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

22.O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.

23.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

24.Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur.

25.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

26.Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.

27.Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.

28.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

29.Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O'ndan isterler. O, her an yeni bir ilahi tasarruftadır.

30.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

31.Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!

32.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

33.Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.

34.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

35.Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.

36.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

37.Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman (haliniz ne olur?)

38.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

39.İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.

40.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

41.Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

42.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

43.İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir.

44.Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler.

45.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

46.Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.

47.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

48.İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir.

49.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

50.İçlerinde akan iki pınar vardır.

51.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

52.İkisinde de her meyveden çift çift vardır.

53.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

54.Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır.

55.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

56.Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

57.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

58.Onlar sanki yakut ve mercandır.

59.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

60.İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir.

61.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

62.Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır.

63.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

64.O iki cennet koyu yeşil renktedir.

65.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

66.İçlerinde kaynayan iki pınar vardır.

67.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

68.İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır.

69.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

70.Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır.

71.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

72.Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir.

73.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

74.Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.

75.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

76.Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler).

77.O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

78.Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. 

Yorumlar (0)
9
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 18 38
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 19 24
13. Sivasspor 18 23
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 18 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 20 17
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 19 12