ABONE OL


Kur’ân-ı Kerîm’in Allah tarafından Cebrâil vasıtasıyla Hz. Muhammed’e indirilmiş olduğu ve Hz. Peygamber’in Allah’tan aldıklarını sadakatle tebliğ ettiği ortaya konmakta, müşriklerin melekleri Allah’ın kızları, putları da melekleri sembolize eden varlıklar olarak kabul etme şeklindeki inançları mahkûm edilmekte, önceki peygamberlere gönderilen vahiylerle Resûlullah’ın getirdikleri arasındaki bazı ortak noktalara değinilmekte, inkârcılıkları sebebiyle helâk edilmiş geçmiş toplumlardan örnekler verilmektedir.

Necm Suresi Türkçe Okunuşu

1.Ven necmi iza heva


2.Ma dalle sahıbukum ve ma ğava


3.Ve ma yentıku anil heva


4.İn huve illa vahyuy yuha


5.Allemehu şedidul kuva


6.Zu mirrah festeva


7.Ve huve bil ufukıl a'la


8.Summe dena fe tedella


9.Fe kane kabe kavseyni ev edna


10.Fe evha ila abdihi ma evha


11.Ma kezebel fuadu ma raa


12.Efe tumarunehu ala ma yera


13.Ve le kad raahu nezleten uhra


14.Inde sidratil munteha


15.Indeha cennetul me'va


16.İz yağşes sidrate ma yağşa


17.Ma zağal besaru ve ma tağa


18.Le kad raa min ayati rabbihil kubra


19.E fe raeytumul late vel uzza


20.Ve menates salisetel uhra


21.E lekumuz zekeru ve lehul unsa


22.Tilke izen kısmetun dıyza


23.İn hiye illa esmaun semmeytumuh entum ve abaukum ma enzelellahu biha min sultan iy yettebiune illaz zane ve ma tehvel enfus ve le kad caehum mir rabbihimul huda


24.Em lil insani ma temenna


25.Fe lillahil ahıratu ve ula


26.Ve kem mim melekin fis semavati la tuğni şefaatuhum şey'en illa mim ba'di ey ye'zenellahu li mey yeşau ve yerda


27.İnnellezine la yu'minune bil ahırati le yusemmunel melaiket tesmiyetel unsa


28.Ve ma lehum bihi mim ılm iy yettebiune illez zann ve innez zanne la yuğni minel hakkı şey'a


29.Fe a'rıd am men tevella an zikrina ve lem yurid illel hayated dunya


30.Zalike mebleğuhum minel ılm inne rabbeke huve a'lemu bi men alle an sebilihi ve huve a'lemu bi menihteda


31.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı li yecziyellezine esau bima amilu ve yecziyellezine ahsenu bil husna


32.Ellezine yectenibune kebairal ismi vel fevahışe illel lemem inne rabbeke vasiul mağfirah huve a'lemu bi kum iz enşeekum minel erdı ve iz entum ecinnetun fi butuni ummehatikum fe la tuzekku enfusekum huve a'lemu bi menitteka


33.E fe raeytellezi tevella


34.Ve a'ta kalilev ve ekda


35.Eındehu ılmul ğaybi fe huve yera


36.Em lem yunebbe' bima fi suhufi musa


37.Ve ibrahimellezi veffa


38.Ella teziru vaziratuv vizra uhra


39.Ve el leyse lil insani illa ma sea


40.Ve enne sa'yehu sevfe yura


41.Summe yuczahul cezael evfa


42.Ve enne ila rabbikel munteha


43.Ve ennehu huve adhake ve ebka


44.Ve ennehu huve emate ve ahya


45.Ve ennehu halekaz zevceyniz zekara vel unsa


46.Min nutfetin iza tumna


47.Ve enne aleyhin neş'etel uhra


48.Ve ennehu huve ağna ve akna


49.Ve ennehu huve rabbuş şı'ra


50.Ve ennehu ehleke adenil ula


51.Ve semude fema ebka


52.Ve kavme nuhım min kabl innehum kanu hum azleme ve atğa


53.Vel mu'tefikete ehva


54.Fe ğaşşaha ma ğaşşa


55.Fe bi eyyi alai rabbike tetemara


56.Haza nezirum minen nuzuril ula


57.Ezifetil azifeh


58.Leyse leha min dunillahi kaşifeh


59.E fe min hazel hadisi ta'cebun


60.Ve tadhakune ve la tebkun


61.Ve entum samidun


62.Fescudu lillahi va'budu

Necm Suresi Türkçe Anlamı

1, 2.Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı.


3.O, nefis arzusu ile konuşmaz.


4.(Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.


5, 6, 7.(Kur'an'ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu.


8.Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.


9.(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.


10.Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.


11.Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı.


12.(Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?


13.Andolsun ki, o, Cebrail'i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü.


14.Sidretü'l Müntehâ'nın yanında.


15.Me'va cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır.


16.O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı.


17.Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.


18.Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.


19, 20.Lât ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz?


21.Erkek size de, dişi O'na mı?


22.Öyle ise bu çok insafsızca bir paylaştırmadır.


23.Onlar ancak sizin ve atalarınızın (ilah edindiğiniz şeylere) taktığınız isimlerdir. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar (putperestler)yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tâbi oluyorlar. Andolsun ki, kendilerine, Rableri katından yol gösterici gelmiştir.


24.Yoksa insan (kayıtsız şartsız), her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır?


25.Oysa, Ahiret de dünya da Allah'ındır.


26.Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri; ancak Allah'ın izniyle, dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar.


27.Şüphesiz ahirete iman etmeyenler, meleklere dişi isimleri veriyorlar.


28.Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez.


29.Öyle ise bizim zikrimizden (Kur'an'dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir.


30.İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta! Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı daha iyi bilir. O, hidayete ereni de daha iyi bilir.


31.Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. (Bu) kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için (böyle)dir.


32.Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin, bağışlaması çok geniş olandır. Sizi, topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir.


33, 34.Şimdi yüz çevireni; pek az verip de kaskatı cimrileşeni gördün mü?


35.Gayb'ın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor?


36, 37.Yoksa, Mûsâ'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi?


38.Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez.


39.İnsan için ancak çalıştığı vardır.


40.Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir.


41.Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir.


42.Şüphesiz en son varış Rabbinedir.


43.Şüphesiz O güldürür ve ağlatır.


44.Şüphesiz O öldürür ve diriltir.


45, 46.Şüphesiz O iki eşi, erkeği ve dişiyi, (rahme) atıldığında az bir sudan (meniden) yaratmıştır.


47.Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir.


48.Şüphesiz O, başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı.


49.Şüphesiz O, "Şi'râ'nın Rabbidir.


50, 51.Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı.


52.Daha önce de Nûh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi.


53, 54.O, "Mu'tefike"yi6 de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür.


55.O halde Rabbi'nin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun (ey insan!).


56.Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.


57.Yaklaşmakta olan (Kıyamet iyice) yaklaştı.


58.Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur.


59, 60, 61.Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi (Kur'an'a mı) şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?


62.Haydi Allah'a secde edin ve ona kulluk edin.
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.