Duhân Suresi Oku/Dinle - Duhân Suresi Arapça Türkçe Okunuşu Ve Meali - Duhan Suresinin Anlamı

Duhan, duman demektir. Duhân Suresi'nde, Kur’an’ın indirilişi, müşriklerin ona karşı tutumu, Firavun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş’in Hz. Peygamberi yalanlaması, iyilerin ve kötülerin karşılaşacakları akıbet konu edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in kırk dördüncü suresi olan Duhân Suresi Mekke döneminde inmiştir ve 59 âyettir. Duhân Suresi adını onuncu âyette geçen “duhân” kelimesinden almıştır. 

Kur'an-ı Kerim Sureleri 11.01.2021, 22:00 11.01.2021, 21:59


Surede; Kur’an’ın nâzil olduğu gecenin önemi ve değeri, Kur’an’ı gönderen Allah’ın birliği ve büyüklüğü, firavun ve kavmi ile Tübba‘ gibi geçmiş kavimlerin peygamberlere karşı takındıkları tavır ve peygamberlerin tevhid mücadelesi, Peygamberlere inanmayanları dünyada ve âhirette bekleyen âkıbet, kıyamet, yeniden dirilme, cennet ve cehennem konuları yer almıştır.

Duhan Suresi Türkçe Okunuşu

1.Ha mım

2.Vel kitabil mübiyn

3.İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın

4.Fıha yüfraku küllü emrin hakiym

5.Emram min ındina inna künna mürsiliyn

6.Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym

7.Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn

8.La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn

9.Bel hüm fı şekkiy yel'abun

10.Fertekıb yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn

11.Yağşen nas haza azabün eliym

12.Rabbenekşif annel azabe inna mü'minun

13.Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn

14.Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun

15.İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun

16.Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun

17.Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir'avne ve caehüm rasulün keriym

18.En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn

19.Ve el la ta'lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn

20.Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun

21.Ve il lem tü'minu lı fa'tezilun

22.Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun

23.Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun

24.Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun

25.Kem teraku min cennativ ve uyun

26.Ve züruıv ve mekamin keriym

27.Ve na'metin kanu fiyha fakihiyn

28.Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn

29.Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn

30.Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn

31.Min fir'avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn

32.Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn

33.Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn

34.İnne haülai le yekülün

35.İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn

36.Fe'tu bi abaina in küntüm sadikıyn

37.E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn

38.Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn

39.Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya'lemun

40.İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn

41.Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey'ev ve la hüm yünsarun

42.İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym

43.İnne şeceratez zekkum

44.Taamül esiym

45.Kel mühl yağlı fil bütun

46.Ke ğalyil hamiym

47.Huzuhü fa'tiluhü ila sevail cehıym

48.Sümme subbu fevka ra'sihı min azabil hamiym

49.Zuk inneke entel aziyzül keriym

50.İnne haza ma küntüm bihı temterun

51.İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn

52.Fi cennativ ve uyun

53.Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn

54.Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn

55.Yed'une fiha bi külli fakihetin aminiyn

56.La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym

57.Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym

58.Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun

59.Fertekıb innehüm mirtek

Duhan Suresi Türkçe Anlamı 

1.Hâ Mîm.

2, 3.Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede2 indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.

4, 5, 6, 7.Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

8.Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.

9.Fakat onlar, şüphe içinde eğlenip duruyorlar.

10.Göğün açık bir duman3 getireceği günü bekle.

11.(O duman) insanları bürür. Bu, elem dolu bir azaptır.

12.İnsanlar, "Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz" derler.

13.Nerede onlarda öğüt almak?! Oysa kendilerine (gerçeği) açıklayan bir peygamber gelmişti.

14.Sonra ondan yüz çevirdiler ve "Bu bir öğretilmiş, bu bir deli!" dediler.

15.Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız, siz de yine eski halinize döneceksiniz.

16.Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız.

17.Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber (Mûsâ) gelmişti.

18.O şöyle demişti: "Allah'ın kullarını (esaret altındaki İsrailoğullarını) bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim."

19."Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil (mucize) getiriyorum."

20."Şüphesiz ki ben, beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım."

21."Bana inanmadınızsa benden uzak durun."

22.Sonra Mûsâ Rabbine, "Bunlar günahkâr bir toplumdur" diye seslendi.

23.Allah da şöyle dedi: "O halde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz."

24."Denizi açık halde bırak." Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.

25.Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar.

26.Nice ekinler, nice güzel konaklar!

27.Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler!

28.İşte böyle! Onları başka bir topluma miras bıraktık.

29.Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi.

30, 31.Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi.

32.Andolsun, onları, bir bilgi üzerine (dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık.

33.Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan mûcizeler verdik.

34, 35.Bunlar (müşrikler) diyorlar ki: "İlk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz."

36."Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin."

37.Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba' kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları helâk ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi.

38.Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, eğlenmek için yaratmadık.

39.Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar.

40.Şüphesiz, hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı zamandır.

41.O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez.

42.Yalnız, Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir.

43, 44.Şüphesiz, zakkum ağacı, günahkarların yemeğidir.

45, 46.O, maden eriyiği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar.

47.(Allah görevli meleklere şöyle der:) "Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin."

48."Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün."

49.(Deyin ki:) "Tat bakalım! Hani sen güçlüydün, şerefliydin!?"

50."İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir!"

51.Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler.

52.Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.

53.İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerekkarşılıklı otururlar.

54.İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

55.Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler.

56.Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.

57.Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır.

58.(Ey Muhammed!) Biz Onu (Kur'an'ı) senin dilinle kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alsınlar.

59.Artık sen (onların başına gelecekleri) bekle; onlar da beklemektedirler.

Yorumlar (0)
0
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12