banner183

Taşeron İşçilere 2017 Yılında Kadro Verilecek Mi?
Kamuajans - Yıllardır kadro talebiyle mücadele eden taşeron işçileri çeşitli platformlardan seslerini duyurmaya devam ediyor. Twitter’dan #kandırıldık etiketiyle hükümete tepki gösteren taşeron işçileri, “Bir haftada başkanlık için anayasa hazırlayanlar 5 yıldır taşeron işçisiyle dalga geçiyorlar” diyerek tepki göstermişti. Konuya ilişkin Aydınlık’a konuşan taşeron işçisi Kadriye Sağıroğlu da “Biz mücadeleye yılmadan devam edeceğiz” dedi.

Taşeron işçilere kadro konusu bir yılı aşkın süredir bir milyona yakın çalışan tarafından merakla ve büyük bir istekle bekleniyor. Hem kadroların ne zaman verileceği hem de kimlere kadro verileceği konusu bir türlü netlik kazanmadı. Hükumet kanadından edindiğimiz bilgiler doğrultusunda taşeron işçilerle ilgili genel durumu sizler için özetledik.


  
   Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Taşeronla ilgili Başbakanımızın talimatı var. Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Devlet Personel Başkanlığımız üzerinde çalışıyor. İnşallah tamamlandığında milletimizin huzuruna gelecek. Halka ne söz verdiysek mutlaka yerine gelmiştir ama orada bir zamanlama problemi vardı. O da inşallah Maliye ve Çalışma bakanlıklarının ortak çalışmasıyla çözümlenecektir diye düşünüyorum. Biz, sivil toplum kuruluşlarıyla iç içe olmanın, bu milleti en iyi şekilde yönetmenin en önemli unsuru olarak görüyoruz. Her şeyi istişareli yapacaksınız. Kendi başınıza doğruyu bile yapsanız istişareden uzakta yapmışsanız mutlaka hata yapma ihtimaliniz artıyor. AK Parti, bugüne kadar diğerlerine kıyasla en az hatayla bugüne kadar gelmişse, milletin teveccühünü ve desteğini alıyorsa bunda en büyük pay, milletle beraber yürümesidir, istişareden hiç bir zaman ayrılmamasıdır." dedi.

Önceki Taşeron İşçilere Kadro Haberleri

Taşeronlara kadro verilmesine yönelik tartışma Meclis'e taşındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, milletvekillerinin sorusu üzerine TBMM Genel Kurulunda taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi vermişti. Müezzinoğlu, referandum sonrasında raftan indirilmesi planlanan taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmanın henüz başlamadığını bildirmişti. Bu sözler üzerine, Bakan Müezzinoğlu ile CHP'li vekiller arasında taşerona kadro tartışması yaşanmıştı.

Taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda gün geçtikçe artan sabırsızlık muhalefet partileri tarafından TBMM Meclis Genel Kuruluna taşınmaya devam ediyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na yönelttiği taşeron işçilere kadro sorununa Müezzinoğlu tarafından verilen cevap kadro bekleyen işçileri pek de memnun etmeyecek türden bir cevap olmuştu.

Meclis tutanaklarına yansıyan taşeron tartışması şöyleydi:

Bakan Müezzinoğlu –“ Sayın Gürer’in Sözlü Soru Önergesi ’ne cevabımız: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılan personele yönelik çalışmalar devam etmektedir.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Sayın Bakana teşekkür ediyoruz ancak taşeron işçiler, mevsimlik işçiler, geçici işçilerle ilgili aylardır konuşulan hiçbir konunun hâlâ gerçekleşmediği ortada. Bunun yanında, 28 şeker fabrikasında malzemeli yemek hizmet alımı başlatılarak 700’e yakın işçi de sokağa atılmak üzere. Yani, bir yerde sorun çözülmediği gibi, kadro verilmediği durumda, bir de işçiler dışarı atılmakta.

Keza mevsimlik ve geçici çalışan işçilerden işsizlik ödeneği kesiliyor ama bunlar işten ayrıldıkları dönemde İşsizlik Fonu’ndan yararlanamıyorlar, böyle de bir garabet var.

Bunun yanında, sendikalarla ilgili sendikalaşmanın önünde engeller artırılmış durumda. Ayrıca, ILO standartlarında haklarını ve mücadelesini veren işçilerin grev hakkı engelleniyor. Dün Lüleburgaz’da KRİSTAL-İŞ Sendikasına üye işçilerin Şişecam’da yanlarındaydım, altmış gün ertelendi…

BAŞKAN – Sayın Bakan, bir açıklama yapacak mısınız?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Evet Sayın Başkan.

BAŞKAN – Buyurun.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Bursa) – Teşekkür ederim.
Sayın Gürer, tabii, gerek hizmet alımıyla, “taşeron” dediğimiz gruplarla ilgili çalışmalarımızı henüz tamamlamadık. Daha doğrusu, referandum sonucunda, halk oylaması sonucunda başlayacağımız çalışmalara henüz daha başlamadık. İnşallah, önümüzdeki günlerde bu yönde çalışmalar başlar ve…

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Ama bir yıl geçti Sayın Bakan, üç ay demiştiniz.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Bursa) – “Referandumdan sonra.” dedik.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Bakın, siz, burada -ramazan günü söylüyorum- üç ay dediniz bir yıl geçti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Bursa) – Referandum ortamında bu tür konuların gündeme gelmesini doğru bulmuyoruz ve referandumdan sonra gündemimize alır -Hükûmet olarak bu konuda Sayın Başkanımızın da açıklamaları kamuoyunda var- önümüzdeki günlerde inşallah çalışmaları başlatırız.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Grev ertelemeyle ilgili düşüncenizi de alalım yani.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Soru kadar da cevap alabilmemiz lazım Sayın Başkan, adalet yok.

2015 YILINDAN BERİ 4C’LİLERİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE UYGULANMIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 4c’lilerin Toplu İş Sözleşmesi İle Uygulanmayan Hakları İçin Bir Düzenleme Var mıdır sorusunu da bakan yanıtladı ve 2015 yılından beri uygulanmayan haklar içinde şöyle dedi.-“ Sayın Ömer Fethi Gürer’in (6/653) esas numaralı Sözlü Soru Önergesi ‘ne cevabımız: 2015 yılında imzalanan toplu sözleşmelerde “657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında tam zamanlı çalışan geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır.” hükmü yer almakta olup bu konuya ilişkin değerlendirme ve çalışmalar devam etmektedir.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Çok uzun sürdü Sayın Bakan ama çok uzun sürdü.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Devamla) – Evet, haklısınız, inşallah kısalır.2015 Kasım seçimleri öncesinde dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından hükumet programına alınan taşeron işçilere kadro verilmesi sözünün ardından bir yıl geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu taşeron işçilere kadro konusu kendisine hatırlatıldığında konunun sadece taşeron işçiler mevzusundan ibaret olmadığını personel yasasının değişmesi gerekliliğini ifade etmişti. Ancak son günlerde AKPartili Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un açıklaması taşeron işçilere kadro konusunda umutlu bir bekleyişe neden oldu.

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, “AK Parti Hükümeti olarak verdiğimiz bir sözü daha tutuyor, kamuda çalışan taşeron işçilerimizin kadroya alınmalarını sağlıyoruz. Meclis’te gerçekleştireceğimiz yasal düzenlemeler sonrası süreç başlayacak ve ister asıl iş olsun, ister yardımcı iş olsun, tüm taşeron işçilerimiz kadro alacaklar” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, hizmet alım sözleşmeleri kapsamında, yükleniciler tarafından çalıştırılan personele yönelik çalışmaların Maliye Bakanlığı koordinesinde devam ettiğini açıkladı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan soru önergesinde, taşeron işçilerin kadrolu statü veya eşdeğer statüde çalıştırılmaları konusunun ne zaman hayata geçirileceğini sordu. Soru önergesini yanıtlayan Çalışma Bakanı, “Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında, yükleniciler tarafından çalıştırılan personele yönelik çalışmalar Maliye Bakanlığı koordinesinde devam etmektedir” dedi.

Türkiye'nin çalışan iş yükünü çeken personelin büyük bir bölümünü oluşturan taşeron işçilere kadro çalışmasında da sona geliniyor. Çalışma çok yönlü olarak devam ediyor. 16 Nisan referandum sonrasında da hız kazanacak. Çalışmanın en önemli adımlarından birisi de "güvenlik" olduğu için bakanlıklara arası istişare devam ediyor. 720 bin taşeron işçi sayısı bu hassasiyeti de arttırıyor.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Sizler elinizin emeğiyle, alnınız teriyle, çoluk çocuğunuzun ailenizin helal nafakasını kazanırken, bu ülkenin ne zaman ihtiyacı oldusa her zaman doğrunun yanında durdunuz. Her zaman dimdik bir şekilde hakkın adaletin yanında durdunuz. Burada sizlerin ortaya koyduğu bütün pankartları gördüm. Taşerona kadro diyorsunuz. Mesajlarınız alınmıştır. Erzurum'dan aldığım mesajı Bakanlar Kurulu'na, Başbakanımıza götüreceğim" dedi.

Taşeron işçiye kadro konusunda da Bakan Müezzinoğlu, "Çalışmaları olgunlaştırdıktan sonra hükümete göndereceğiz. Önümüzdeki ayların konusu. Haftaya pazartesi Bakanlar Kurulu yapıldığında çözüm takvimi belirlendikten sonra biz de o takvime göre çalışmaları şekillendireceğiz" açıklamasında bulundu.


2016 yılının başlarında yaşanan Taşeron işçilere kadro çalışmaları hareketliliği Ahmet Davutoğlu hükumetinin istifasının ardından bir yavaşlama sürecine girdi. 15 Temmuz darbe girişimi de taşeron işçilere kadro konusunda gidişata sekte vuran önemli engellerden birisi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerdeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Pevrul Kavlak, Ramazan Ağar, Nazmi Irgat ve EyüpSaray’da gündem taşeron işçiler Alemdar’ı kabulünde çalışma hayatıyla ilgili güncel sorunlar ele alındı. Görüşmede Türk-İş heyeti, Erdoğan’a tekstil sektöründe son zamanlarda yaşanan işten çıkarmaları gündeme getirdi.

Taşeron işçilere kadro konusunda Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK; "2017 bütçesine buna ilişkin özel ödenek konulmamakla birlikte zaten öngörülen model, aynı mali haklar üzerinden başlangıçta alınmasına ilişkin olduğu varsayımına dayanıyor. Eğer bütçede ödenek olmasa bile bütçe kuralı gereği maaşlarla ilgili her zaman ödenek yetmese de yapılabiliyor. Taşeron olarak bilinen hizmet alımıyla çalışan işçi kardeşlerimize yönelik çalışma devam ediyor, sonuçlanınca eminim kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.

Bugün geldiğimiz noktada kamu çalışanı, memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli işçi gibi karmaşık birbiri arasında uyumsuzluğu yoğun olan bir yapımız var. Kamu personeli reformunu bir bütün olarak ele almak gerekir. Sistemi yeniden kurgulayan, A'dan Z'ye yeniden kamu çalışanı statüleriyle şekillendiren bir yapıyı çalışıp da 3'üncül bakışın ayaklarına koyabilsek çalışan da ülke de çok rahat edecek" 
   

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerdeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Pevrul Kavlak, Ramazan Ağar, Nazmi Irgat ve EyüpSaray’da gündem taşeron işçiler Alemdar’ı kabulünde çalışma hayatıyla ilgili güncel sorunlar ele alındı. Görüşmede Türk-İş heyeti, Erdoğan’a tekstil sektöründe son zamanlarda yaşanan işten çıkarmaları gündeme getirdi.

Görüşmede Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen taşeron işçi ve mevsimlik işçi sorunu da gündeme geldi. Türk-İş heyeti, kadroya geçme hayaliyle bekleyen 720 bin taşeron işçiyle ilgili Erdoğan’dan destek istedi.

Kamu kurumları ve yerel idarelerle de teknik çalışmalar sürerken, kadroya alınma sürecine ilişkin tespitler ve ortaya konulan model şöyle:

KONTENJAN USULÜNE GÖRE ALIM: Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinde kontenjan uygulaması hayata geçirilecek ve iş-personel dengesi ölçüsünde kadroya alım sözkonusu olacak. Bu alımlar da kontenjan usülüne göre kademeli olarak gerçekleştirilecek.

SINAV GELİYOR: Bu sınavlarda kriterler arasında mesleki bilgi, donanım asli unsurları oluşturacak. Sınav zorunlu olacak. Güvenlik hassasiyeti nedeniyle kadroya geçiş sınavını belediyeler değil kamu kurumları yapacak.

BELEDİYE TAŞERONLARINDA FARKLI UYGULAMA: En çok taşeron işçi barındıran kurumlardan olan belediyelerde çalışan taşeron personeller belediyeler tarafından kurulan ya da kurulacak olan şirketlerin bünyesinde kadroya alınacaklar. Buradaki en önemli hassasiyetlerden birisi de terör örgütüne üye ve sempatizanlarının durumu olacak. İçişleri Bakanlığı'nca dolaylı dolaysız terör bağlantısı tespit edilenlerle sözleşme imzalanmayacak.

KADRO VERİLEN TAŞERONLARIN İŞ AKDİ ÖZEL OLACAK: Taşeronlara  Terör başta olmak üzere devlete karşı eylemlere giriştikleri belirlenenlerin iş akdi feshedilecek. Herhangi bir örgüt ve yapının emir, talimatı ile hareket eden, yardım eden, kamu kaynaklarını bunlara kullandıran tek bir kişi dahi kadroya alınmayacak. Yetkili amirler tarafından gerekli işlemler yapılarak sözleşmeleri iptal edilecek.

TAŞERON İŞÇİLERE GÜVENLİK SORUŞTURMASI:Standart olan sağlık raporu ve adli sicil raporu kağıtları taşeron işçinin kadroya geçişinde yeterli evrak olmaktan çıkacak. Onun yerine kapsamlı bir güvenlik soruşturması yapılacak. Terör örgütlerine üyelik, eylem ve faaliyetlerde bulunanların taşeronda kadroya alınması mümkün olmayacak.

KADROYA GEÇİŞTE KADEME SİSTEMİ: Taşerona Kadro konusunda kademeli geçiş sistemi hayata geçirilecek. Taşeron olarak yeni işe başlayacak işçilerin kadroya girişinde yaş sınırı uygulanacak, 65 yaşını dolduranlar ise bu düzenlemeden yararlanmayacak.

"ASLİ İŞ" KAVRAMI NETLEŞİYOR: En önemli soru ve sorunlardan birisi olan asli iş kavramına da açıklık geliyor. Memurun yaptığı işler olarak tanımlanan "asli işler"in neler olduğu bir liste halinde hazırlanıyor. Bu görevlerin özellikle adliye, havaalanı, özel güvenlik elemanlarını kapsadığı gelen bilgiler arasında

Bu yazının tüm hakları kamuajans.com'a aittir. "www.kamuajans.com" biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Millet-Devlet-Ummet 7 ay önce

Milletin ve Devletin bekaası için guvenlik tedbirleri almak çok önemli bir adım.Devlet 7 düvele karşı savaş veriyor sen sabırsız davranıp kendini düşünüyorsun.Haline şükret ki Milletin Devletin işgal efikmemişte, Rabbimiz nimet veriyorda kamuda çalışıyorsun. olarak çalışıyorsun.Eğer personel şöforse iki sene sonra daire başkanı olamasın.

Misafir Avatar
TAERON 10 ay önce

Ne yapılacaksa yapılsın Allah rızası için sabır sabır diyor. Sayin bakan duyun sesimizi artık yeter...

Misafir Avatar
Ali 10 ay önce

Hep aynı laflar hep seçim yatırımı seçim Zaman'ı gelince kamuda taşeron işçiye kadro sözü ver sonra unut sonra tekrar seçim Zaman'ı gelince tekrar söz ver alıştık artık kadro yok kimse inanmasın boş hayellere kapılmasın sonra hayal kırıklığına uğramasın benim gibi

Misafir Avatar
vaatler ,vaatler , vaatler 10 ay önce

Kadro madro yok kendilerine oy kazanmak için vaatler vererek hayallerimiz üzerinden vaat verip oyalıyorlar

Misafir Avatar
(( devlet hastanesinde taşeron )) 10 ay önce

göya 3 ay içinde kadro alıncaktık bir sene geçti ne kadro var ne bişey madem yapamıycaktınız niye söz veriyonuz. birde anlamdıgım arkadaş biz devlet hastanesinde çalışıyoruz niye özel sektör gibi maaş alıyoz özelde çalışmıyozki devlette yani kamuda çalışıyoruz ozaman kamu maaşı almamız lazım en düşük ver memur maaşını. ama kim dinlerdi beylerimiz alsın 10 binlira maaş bizi kim dinler. yazıklar olsun valla verdigim oya bida nah size oy

Misafir Avatar
Mahmut urfali 10 ay önce

Bize yardimci olun zordurumdayız kendimi öldürmekten başka çarem kalmadı hem işimiz hemde hakimizi aramakta bizi tehtit ediyorlar

Misafir Avatar
Feyza 3 ay önce

Taşerona kadroya HAYIR !!!!

Misafir Avatar
musa mercan 3 ay önce

mevsimlik işçilerin kadrolarının cittiye alınmadığını artık düşünüyorum artık bizler 6 ay dışarda iş bulamıyoruz bizim yerimize iş kurlucalisiyo bu adeletmi

banner198