banner183

Özel Güvenlik Sınavı (71. Temel Eğitim ve 47.Yenileme Eğitimi) Giriş Yerleri
Özel Güvenlik Sınavı - Özel güvenlik hizmetleri çerçevesinde alınan her türlü güvenlik tedbirinin birinci hedefi suç girişimlerine karşılık caydırıcılık sağlamaktır. Caydırıcılığın sağlanamaması halinde meydana gelen olaylara, yasalarda özel güvenlik görevlilerine tanınan yetkiler ve yükümlülükler çerçevesinde müdahale edilmesi gerekmektedir.

ÖZEL GÜVENLİK 71’İNCİ TEMEL EĞİTİM SINAVI SINAV TALİMATI

1. Sınav Takvimi


23 Haziran 2017 : Kursiyerlerin, özel güvenlik temel eğitimini bitirmesi gereken son tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik temel eğitim sınavına girmeye hak kazanacaktır.

23-29 Haziran 2017 : Sınav ücreti yatırılan aday listelerinin, il emniyet müdürlüklerine 
bildirileceği tarih aralığıdır.

30 Haziran-
4 Temmuz 2017 : İl emniyet müdürlükleri personelince, sınav ücreti yatıran aday listelerinin Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişi yapılacağı tarih aralığıdır.

5-9 Temmuz 2017 : Sınava girecek adayların yerleştirme işlemlerinin yapılacağı tarih 
aralığıdır.

27 Temmuz 2017 : Kuryelerin, sınav evraklarını dağıtıma başlayacağı tarihtir.

30 Temmuz 2017 : Sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)
 
31 Temmuz-
9 Ağustos 2017 : Uygulamalı Atış Sınavı yapılarak, atış puanlarının Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

2 Ağustos 2017 : Sınav sorularının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

11 Ağustos 2017 : Cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı ve sınav sonuçlarının 
açıklanacağı tarihtir.

14-18 Ağustos 2017 : Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve il emniyet müdürlüklerince 
Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır.

19-23 Ağustos 2017 : Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığıdır.

23 Ağustos 2017 : Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

ÖZEL GÜVENLİK 47’NCİ YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI SINAV TALİMATI

1. Sınav Takvimi

23 Haziran 2017 : Kursiyerlerin, özel güvenlik temel eğitimini bitirmesi gereken son 
tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik temel eğitim sınavına girmeye hak kazanacaktır.

23-29 Haziran 2017 : Sınav ücreti yatırılan aday listelerinin, il emniyet müdürlüklerine 
bildirileceği tarih aralığıdır.

30 Haziran-
4 Temmuz 2017 : İl emniyet müdürlükleri personelince, sınav ücreti yatıran aday listelerinin Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişi yapılacağı tarih aralığıdır.

5-9 Temmuz 2017 : Sınava girecek adayların yerleştirme işlemlerinin yapılacağı tarih 
aralığıdır.

27 Temmuz 2017 : Kuryelerin, sınav evraklarını dağıtıma başlayacağı tarihtir.

30 Temmuz 2017 : Sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)

31 Temmuz- 
9 Ağustos 2017 : Uygulamalı Atış Sınavı yapılarak, atış puanlarının Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

2 Ağustos 2017 : Sınav sorularının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.


18 Ağustos 2017 : Cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı ve sınav sonuçlarının 
açıklanacağı tarihtir.

21-25 Ağustos 2017 : Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve il emniyet müdürlüklerince 
Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır.

26-28 Ağustos 2017 : Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığıdır.

28 Ağustos 2017 : Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

​30 Temmuz 2017 tarihinde yapılcak olan Özel Güvenlik 71. Temel Eğitim ve 47. Yenilem Eğitim Sınav Giriş Yerleri İçin Tıklayınız
  
a) Özel Güvenlik Şirketi ve Özel Güvenlik Eğitim Kurumu kurmak için yapılan müracaatlar ile ilgili işlemleri yürüterek olumlu sonuçlanan müracaatlara ilişkin Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi ve Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi düzenlemek, faaliyet izni almış olan özel güvenlik şirketi ve özel güvenlik eğitim kurumlarının kurucu, yönetici, ünvan ve adres değişikliği ile ilgili işlemleri yürütmek,

b) Ateşli silahlar ve bıçaklara dair mevzuat ile ilgili işlemleri, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle verilmiş olan silah taşıma ve bulundurma ruhsat işlemleri, sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelere dair mevzuat ile ilgili işlemleri, avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarına dair mevzuat ile ilgili işlemleri, ses ve gaz fişeği atabilen silahlara dair mevzuat ile ilgili işlemleri yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,

c) Toplumsal yaşamın gelişimine ve değişimine bağlı olarak görev alanına giren konularda, mevzuatın günün koşullarına uyarlanması için gerekli çalışmaları yapmak,

ç) Görev alanına giren hizmetleri geliştirmeye yönelik proje üretmek, proje çalışmalarının koordinasyonunu ve uygulanmasını sağlamak,

d) Görev alanına giren hizmetlerle ilgili analizler yapmak, Başkanlığın stratejik hedef ve faaliyetlerinin belirlenmesini koordine etmek, bu doğrultuda Başkanlığın stratejik planını hazırlamak ve gerektiği durumlarda planda değişiklikler önermek,

e) Görev alanı dâhilinde, ülkemizin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili olarak, Başkanlık hizmetlerine ilişkin idari kapasitenin güçlendirilmesi, proje üretimi, yönetimi ve uygulamalarını, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarını koordineli olarak yürütmek, ulusal ve uluslararası alanda organize edilen işbirliği faaliyetlerine katılmak, alınan karar ve stratejilerin uygulanmasını sağlamak,

f) Görev alanına giren konularda brifing ve faaliyet raporu hazırlamak,

g) Görev alanına giren hizmetlere ilişkin istatistikî verileri tutmak,

ğ) Özel Güvenlik yazılı ve uygulamalı sınavı, silah tamir yeri açma sınavı ve ateşleyici yeterlilik sınavı ile ilgili sınavların planlamalarını yapmak, sonuçlarını değerlendirmek, ilan etmek ve sınav hizmetlerine yönelik istatistikî verileri tutmak,

h) Görev alanına giren hizmetlere ilişkin kurum, kuruluş ve tesisleri gerektiğinde denetlemek,

ı) Görev alanına giren konularda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar ve özel sektör kuruluşlarıyla hizmetlerin geliştirilmesine yönelik işbirliği yapmak,

i) Görev alanına ilişkin hizmetleri yürütmekle görevli merkez ve taşra teşkilatının hizmet standartlarını ve görev tanımlarını belirlemek,

j) Görev alanına giren konularda merkez ve taşra personelinin yetiştirilmesi ve bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitimlerini yürütmek, ulusal ve uluslararası konferans, seminer, kurs, brifing ve toplantılar düzenlemek,

k) Görev alanında yürütülen hizmetlerle ilgili olarak Bakanlık veya valiliklerce verilen belge, sertifika ve kimlik kartlarının basım ve dağıtımı ile ilgili işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,

l) Başkanlık bünyesinde geliştirilen ve yürütülen projelerin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak,

m) Başkanlık bünyesinde geliştirilen veya satın alınan yazılımlar ve bilgi teknolojileri ile ilgili konularda eğitim ihtiyacını tespit etmek, eğitim alınmasını veya verilmesini sağlamak,

n) Görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kurum, kuruluş veya tüzel kişiliklerin veri alış verişi yapabilmelerine olanak sağlayacak bilgi sistemi ve/veya yazılım temini ve işletilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

o) Görev alanına giren konularda yabancı devletlerin polis teşkilatları ve uluslararası kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak, yurtiçi ve yurtdışındaki irtibat görevlileri ile hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla gerekli temas ve işbirliğinde bulunmak

ö) Görev alanına giren iş ve işlemler hakkında açılan davalarda savunmaya esas teşkil eden bilgi ve belgeleri hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek,

p) Görev alanına giren hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili temel prensipleri belirlemek ve ilgili/yetkili makamlara intikal ettirmek,

r) Görev alanına giren konularda uygulamada birliğin sağlanması amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı ile koordinasyon sağlamak,Kamuajans.com - Yeni bir iş kapısı yeni bir umut kapısı olan Özel Güvenlik mesleğinin yaygınlaşmasının ardından tüm Türkiye çapında başvurular oldukça arttı. Bunun sonucu olarak da Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Sınavları da daha fazla önem arz etmeye başladı. Özel Güvenlik 71. Temel Eğitim ve 47. Yenileme Eğitimi Sınavı sınav talimatının yakın zamanda yayınlanması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan Özel Güvenlik 70. Temel Eğitim ve 46. Yenileme Eğitimi Sınavının ardından yeni sınava hazırlıklar başladı. 

Özel Güvenlik 71. Temel Eğitim ve 47. Yenileme Eğitimi Sınavı Ne Zaman?

S.N.

SINAVIN ADI

EĞİTİM BİTİŞ TARİHİ

SINAV TARİHİ

1

68.TEMEL VE 44.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI

23 Aralık 2016 Cuma

29 Ocak 2017 Pazar

2

69.TEMEL VE 45.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI

27 Ocak 2017 Cuma

5 Mart 2017 Pazar

3

70.TEMEL VE 46.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI

24 Mart 2017 Cuma

30 Nisan 2017 Pazar

4

71.TEMEL VE 47.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI

23 Haziran 2017 Cuma

30 Temmuz 2017 Pazar

5

72.TEMEL VE 48.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI

25 Ağustos 2017 Cuma

1 Ekim 2017 Pazar

6

73.TEMEL VE 49.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI

27 Ekim 2017 Cuma

3 Aralık 2017 Pazar

7

GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI

 

8 Mayıs 2017 Pazartesi

8

GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI

 

22 Mayıs 2017 Pazartesi

9

B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI

 

9 Nisan 2017 Pazar

10

A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI

 

4 Haziran 2017 Pazar

11

C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI

 

10 Eylül 2017 Pazar

12

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI

 

22 Ekim 2017 Pazar

KamuAjans.com
 - Özel Haber
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner198