Kamuajans.com - Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun cevaplaması isteğiyle Meclis’te soru önergesi verildi. Soru önergesini veren Milletvekili Aytun Çıray, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini istedi.

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduran ancak yaş şartını yerine getiremeyen sigortalılara emeklilik hakkı tanınmasına yönelik olarak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için emeklilikte yaş şartı kaldırılması hakkında kanun teklifi verildi. 
Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar yıllardır hükümetten bir düzenleme bekliyor ancak bu düzenleme yapılmadı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar çeşitli platformlarda seslerini duyurmaya çalışıyorlar. EYT'ler 2017 yılında bu konu hakkında düzenleme beklediklerini ancak düzenlemenin yapılmadığını 2018 yılında bir müjde beklediklerini ifade ediyorlar.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun yazılı olarak cevaplaması isteğiyle Meclis’te soru önergesi verildi.

Çok sayıda vatandaşın yaş şartına takıldığı için emekli olmadığını belirten Milletvekili Aytun Çıray, hükümetin emeklilikte yaşa takılanlara bazı sözler verdiğini ancak yerine getirmediğini iddia etti. Milletvekili Çıray, Çalışma Bakanı Sarıeroğlu’nun yazılı olarak cevaplandırması istediği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

TBMM Başkanlığına ''Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) diye bilinen bir grup vatandaşımız uzun yıllar mağdur edilmiş durumdadırlar. Bu mağduriyetlerinin giderileceğine dair Hükümetimiz tarafından çeşitli sözler verilmiş ancak bugüne kadar yerine getirilmemiştir. ''

EYT'' yurttaşlarımızın durumlarının açıklığa kavuşmasına katkıda bulunma üzere aşağıdaki sorumun T.C. Çalışma ve ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98. ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 02.01.2018 Dr. Aytun Çıray İyi Parti İzmir Milletvekili 1. SGK emeklilik yönetmelikleri bir sözleşme midir değil midir?

Geçtiğimiz dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)  konusunda olumsuz konuşmuş ve EYT'lilere sağlık güvencesinden başka bir şey gelmeyeceğini duyurmuştu. Ardından EYT'liler için Genel Sağlık Sigortası müjdesi gelmiş fakat Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda bir adım atılmamıştı. Geçtiğimiz aylarda Bakanlık görev değişimi yaşadı. Yeni Bakan Jülide Sarıeroğlu tüm çalışanlar ve emekliler gibi EYT Mağdurlarının da beklentisini yükselmişti. Ancak ondan da beklenen müjdeli açıklama bir türlü gelmedi. Aksine olumsuz sayılabilecek açıklamalar daha ağırlık kazandı.

Bakan Sarıeroğlu'nun açıklaması, önümüzdeki günlerde yaşa takılanlar için herhangi bir düzenlemenin olmadığının sinyalini verdi. Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerekiyor. 

   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarının mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Bağ-Kur Kanunu ve Emekli Sandığı Kanunundaki hükümlere göre belirlendiğini söylemiş ve umut veren bir açıklama yapmamıştı. Taşeron işçiler yıllardır süregelen kamuoyu baskısıyla haklarına büyük oranda kavuştular. Emeklilikte yaşa takılanların da ısrarlı tutumu karşısında 2018 yılında kazanımlar elde etmemesi için hiçbir neden yok diye düşünüyoruz.

Bir kuruma bağlı şekilde çalışan vatandaşlar belli bir süre çalıştıktan sonra ve belli bir yaşa geldiği zaman bağlı olduğu kurum tarafından emekli olmaktadır. Emekli olan vatandaşlara bağlı oldukları kurum tarafından bir maaş bağlanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmadan önce vatandaşlar primleri ve sigortaları bağlı oldukları kuruma ödemekteydiler. Sosyal Güvenlik Kurumu bu ödenen prim ve sigortalar belli bir miktara ulaştıktan sonra ve vatandaşın emekli olabilmesi gereken yaşı geldiyse vatandaşı emekli yapmaktadır.

Çalışarak Devlete katkı sağlayan ve pirim gün sayısını dolduran emekçinin emekli olması en doğal hakkıdır. Fakat 1999 yılında çıkan bir yasa, sadece bu tarihten sonraki işe giren vatandaşları değil, öncesinde çalışmaya başlamış ve emeklilik hakkı kazanmak için sadece pirim gün sayısı eksik olan vatandaşlarımızı da etkilemiştir. Bu sebepten ötürü mağduriyet yaşayanlardan oluşan EYT'liler grubu hakkını aramaya devam ediyor.

Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerektiğini belirten Çalışma Bakanı, “Söz konusu koşullardan herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalının emekli olarak değerlendirilmesine ve aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır” dedi.

GENEL GEREKÇE
Sigortalılar 8 Eylül 1999 tarihinden önce yaş şartı aranmaksızın, prim günü ve sigortalılık süresiyle emekli olmaktaydı. Dolayısıyla 20 yıldan beri sigortalı olan kadınlar ve 25 yıldan beri sigortalı olan erkekler 5.000 gün prim ödeme koşuluyla emekli olmaktaydı.
4447 Sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltilirken Anayasa Mahkemesi 4447 Sayılı Kanunun bu maddesini iptal etmiştir. Ancak 4759 Sayılı Kanun ile emeklilikte kademeli geçiş yeniden düzenlenmiştir.
4759 Sayılı Kanun ile 8.9.1999 gününden önce işe giren kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde ise 44 ile 60 yaş arasında değişen yaş bekleme süresi getirilmiştir. Bu kanun hükmü gereği sigortalılar, prim ödeme gün sayısını doldurmuş olsalar bile emekli aylığından yararlanabilmek için öngörülen yaş koşulunu sağlayana kadar beklemek zorunda kalmıştır. Bu düzenleme sonucu 1999 yılından önce işe başlayan sigortalıların emekli olacağı yaş 3 ila 12 yıl arasında uzatılmıştır.
Ülkemizde yaşanan ekonomik krizler sonrasında on binlerce çalışan işsiz kalmıştır. Emekli olmak için yaşı bekleyen ama bu süre zarfında işsiz kalan vatandaşlarımız işe girmek istediklerinde işveren tarafından yaşlısın denilmekte, emekli olmak istediklerinden hükümet tarafından gençsin denilmektedir. Dolayısıyla iş bulmak için zorlanan bu vatandaşlarımız emekli olamamaktadır.
Kanun teklifimiz ile; 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduran ancak yaş şartını yerine getiremeyen sigortalılara emeklilik hakkı tanınmaktadır.


MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Sigortalılar 8 Eylül 1999 tarihinden önce prim günü ve sigortalılık süresini doldurma şartıyla emekli olmaktaydı. 08.09.1999 tarihli 4447 Sayılı Kanun ile emeklilik için prim gününün yanında yaş şartı da getirilmiştir. Düzenleme ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için emeklilikte yaş şartı kaldırılmaktadır.
MADDE 3- Yürütme maddesidir.
Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin soru önergesi verildi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98, İçtüzüğün 96. maddesi gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu tarafından yazılı olarak yanıtlamasını arz ederim. Saygılarımla. 21.11.2017

Ömer Fethi Gürer

Niğde Milletvekili

1) 21.11.2017 tarihi itibariyle 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' diye ifade edilenlerin sayısı kaçtır?

2) 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' diye ifade edilen vatandaşlarımız için yasal bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bunu ne zaman gerçekleştireceksiniz? Yapmayı düşündüğünüz düzenleme ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayanların tümünün mağduriyeti giderilecek mi?

3) Ülkemizde emekliler sosyal ve mali yönlerden zor günler geçirmektedirler. Bu konuda Bakanlığınızın yaptığı çalışmalar nelerdir? Katsayı ve gösterge sistemi değişecek midir? Çalışan emeklilerden kesilen sosyal güvenlik primleri kaldırılacak mıdır? Emeklilerden muayene ve ilaç katılım paylarının kesilmesi uygulamasına son verilecek midir?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir soru önergesinde, “Emeklilikte yaşa takılanlar diye ifa edilen vatandaşlarımız için yasal bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin, “Söz konusu koşullardan herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalının emekli olarak değerlendirilmesine ve aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır” dedi.

Soru önergesini yanıtlayan Çalışma Bakanı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarının mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Bağ-Kur Kanunu ve Emekli Sandığı Kanunundaki hükümlere göre belirlendiğini söyledi.

Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerektiğini belirten Çalışma Bakanı, “Söz konusu koşullardan herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalının emekli olarak değerlendirilmesine ve aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır” dedi.

ESKİ HABERLER


Tüm çalışanların hayali emekli olmak. Ülkemizde çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. İşte erken emekliğin formülleri:

Bazı meslekler için erken emeklilik imkanı sunuluyor. 'Yıpranma', 'Fiili Hizmet Süresi Zammı' denilen bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek erken emekliliğin yolunu açıyor. Yani 12 ay çalışmış kişi 15 ay çalışmış sayılıp, işe girişi 3 ay geri çekiliyor.

Erkeklerde erken emekliliğin yolu askerlik borçlanmasından geçiyor. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de 1-2 yıl kazanabiliyor. Yaşı erkene çekmek için askerliği işe girmeden önce yapmış olmak gerekiyor. İşe girilen tarih borçlanma süresini belirliyor.

Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik, eksik primlerin tamamlanması ile oluyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış bir annenin eğer primi eksikse bunları tamamlamak için beklemesi gerekmiyor. 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak, 6 yıl kazanılabiliyor. Evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Ancak evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor.

15 yıl sigortalılık süresi, 3 bin 600 prim günü olanlar, emekli olabiliyor. Bu formülle emeklilik için öncelikle 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor.

Sürekli bakıma muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalıların, 2008'den sonra prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve bu süreler yaştan düşüyor. Yeni çalışma bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun göreve gelmesiyle tekrar beklenti içerisine giren emeklilikte yaşa takılanlara meclisten üzücü haber geldi. 2018 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısında görüşülen EYT'lilerin durumu reddedildi.


Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında açıklamalar yapan MHP İstanbul Milletvekili Arzı Erdem'in "Emeklilikte yaşa takılanlar öz evlatlarımızdır. Önce bizim öz evladımıza sahip çıkmamız gerekiyor." sözleri gündeme damga vurdu.

Yıllardır çözüm bekleyen emeklilikte yaşa takılanların sorunu tekrar gündeme geldi. MHP İstanbul milletvekili Arzu Erdem katıldığı televizyon programında EYT sorunun çözülmesi gereken büyük bir sorun olduğunu belirtti.


 MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem geçtiğimiz günlerde bir TV programına katıldı ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.


"İKTİDAR PARTİSİNİN BUNU DÜZENLEMESİ GEREKİYORDU"

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem açıklamalarında "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili öncelikle 1.11.2016 tarihinde yazılı soru önergesi, 20.06.2016 tarihinde kanun teklifi ile bu konuyu işledik. EYT'lerin erken emeklilik talebi yok. Onların hakları var. İktidar partisinin bunu düzenlenmesi gerekiyordu. EYT'lerle ilgili yaptığımız çalışmalar var. Yapılan kanuni düzenleme ile bir süreç vardı.

Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
kararsız 5 saat önce

chp li kadınların taşıdığı pankartı foto şopla değiştirip uygunsuz kelimeler yazarak değiştiren üstelikte bunu yapan hukuk müşaviri soruşturma açılacakmış açılsa ne olacakki ak partiliyse ön kapıdan girer arka kapıdan çıkar daha önce olduğu gibi esas ülkenin sosyal sorunlarıyla ilgilenmiyorlar ne yapabiliriz diye düşünmüyorlar mesala yaşa takılanların hakkını vererek başlayabilirler bu ülkede ak parti olduğu müddetçe kimseye yaşama şansı tanınmıyor seçimle gelen seçimle gider bir gün nasıl olsa gidecekler ölü yada diri eskilerden kim kaldı hiç kimse onlarada kalmayacak türkiye osmanlı devleti artık deyil türkiye cumhuriyeti devleti artık türkiye fabrika ayarlarına dönmelidir dini dahi kullanarak insanları dinden soğuttular adalet olmayan ülkede hiç bir şey olmaz

Misafir Avatar
irgat 10 saat önce

Secim geliyor 3 veya 5 yil bizi öldürmez ama iktidari degistiririz bakin patronların keyfli vekiller keyifli bakanlar ayni gazeteler ayni vatanin yükü alt kesimde sendika patronları rahat üretmeden tuketiyoruz tüketirken borclaniyoruz zenginimiz bedel fakirimiz asker kaç bakan oğlu şehit kaç vekil oğlu şehit yada kaci askerlik yapıyor suriyeliye para var bize yok sadaka değil devletin sözleşmeyeuymasini istiyoruz biz tTC vatandasiyiz askerligimizi bu ülkeye yaptik bedelli diil vatanimizi birakip kacmadik Allah büyük hak yerde kalmaz cook iktidarlar yerle yeksan oldu

Misafir Avatar
birlik 15 saat önce

en güzeli bisekilde örgütlenmek

Misafir Avatar
allahvargamyok 15 saat önce

bunun ahiretide var

Misafir Avatar
Eyt 17 saat önce

Secim as kaldì bari bizlere emekli etmiyor sunuz oy yok

Misafir Avatar
MANYAK 24 saat önce

AÇIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZAÇ YETER BUZULÜM AÇIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ KİLİ
SE YAPACAGINIZA MİLLETİN HAKKINI VERİN ARTIK KİLİSELERDEN OY İSTER SİNİZ ÇÜNKÜ PARALARI ORAYA HARCADINIZ

Misafir Avatar
Aynur 1 gün önce

Bende yaşa takılan ve emekli olamayanlardanım lütfen bızım sorunumuma da çözüm bulunsun yaşımdan dolayı ben de iş bulamıyorum

Misafir Avatar
Halit 1 gün önce

Eyt mağdurlarıyız ama sesimizi duyan hiç bir yetkili yok çünkü 1999 da yasa çıktığında kimse itiraz etmedi gençtik çalışabiliyorduk aradan 19 yıl geçti çalışamıyoruz şimdi halkımız olanı istiyoruz.devletimiz afrikaya asyadaki küçük devletlere ve amerika yerlilerine yardım ediyor kendi TC vatandaşını görmezden geliyor.