KamuAjans.Com -  Yeni bakan askerlik süresinin düşmesini isteyenler yeni bir umut ışığı demektir. Her dönem gündeme gelen askerlik süresinin kısalması konusunda son dönemde olumsuz gelişmeler yaşansada geçen yılın son döneminde profesyonel askerlik gündeme gelmişti. Bu durumun askerlik süresine etki edeceği düşünülürse 2018 yılında gelişmeler yaşanması ihtimaller arasında yer alıyor.

Askerlik hizmetinde geçirilen sürelerin ilgililer tarafından borçlanılmasına gerek kalınmaksızın, borçlanılmış sayılarak emeklilik haklarında değerlendirilmesinin sağlanması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından hazırlanan ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasını içeren Kanun Teklifinin yasalaşması durumunda, askerlikte geçen süreleri, bu süreler karşılığında herhangi bir ödeme yapılmadan ilgililerin hizmet süresinden sayılmış olacak.

Teklifin gerekçesinde özetle;

Askerlik hizmetinde geçirilen sürelerin, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında borçlanılmak suretiyle ilgililerin emeklilik hakları üzerinde etkili olduğu,

Askerliğini yapanlar, Emekli Sandığı Kanunu kapsamında borçlanma tarihinde bulundukları görevler esas alınarak, bunun dışında kalanlar ise prime esas günlük kazanç sınırları esas alınarak askerlik süresini borçlandıklarında bu süreler emeklilik haklarını etkilediği, borçlanma yapmayanların askerlik sürelerinin ise emeklilik haklarında dikkate alınmadığı,

Askerlikte geçirilen sürenin Vatan hizmeti olması, bu sürede erkek vatandaşların ülkelerine karşı olan sorumluluklarının bir gereğini yerine getiriyor olmaları ve ilgililerin zorunlu askerlik hizmeti sürelerinde çalışma hayatından istekleri dışında uzak kalmaları nedeniyle, ilgililerden herhangi bir karşılık beklemeden askerlik sürelerinin hizmet sürelerinden sayılmasının uygun olacağı,

Askerlik hizmetini bedelli olarak ya da başka kamu hizmetlerinde çalışarak yapmış sayılanların askerlik sürelerini ayrıca borçlanmalarına gerek kalmıyor olması durumu da dikkate alındığında, askerlik hizmetini fiilen yapanlar için de borçlanma uygulamasının kaldırılması ve askerlik sürelerinin emeklilik haklarında değerlendirilmesinin uygun olacağı ifade edildi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 31 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen normal sürelerin tamamına ilişkin borçlanma tutarı, bu sürelerin bitiminde göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşında geçerli olan unsurlar esas alınarak hesaplanacak miktarda olmak üzere ilgililer tarafından bu tarihte ödenmiş sayılır.”

MADDE 2- 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesine, beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen normal sürelerin tamamına ilişkin borçlanma tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırı esas alınarak hesaplanacak miktarda olmak üzer ilgililer tarafından ödenmiş sayılır. Prime esas günlük kazanç üst sınırlarını aşmamak ve aradaki fark kendilerince ödenmek kaydıyla, ilgililer daha yüksek günlük kazanç üzerinden de borçlanmayı talep edebilir.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.

Cuma günü medyada hızla yayılan haberle askerlik süresinin uzatıldığı gündemde bomba etkisi yaratmıştı. Sonrasında TSK'nın yaptığı açıklama ile haberin asılsızlığı ortaya çıksada yaşanan gelişme askerliğin kısalmasını bekleyen asker adaylarında heyecan ve endişeye sebebiyet versede asılsız olmasıyla durum tekrar normale döndü. Şimdi ise askerlik süresinin kısalıp kısalmayacağı soruları tekrar gündeme geldi.

Milyonlarca gencin askerlik süresinin azaltılması yıllardır gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyordu. Hükümet kanadından böyle bir çalışma olmadığı bir çok kez tekrarlansada sıcaklığını her daim koruyan konuda önemli bir haber ortaya atıldı. Bir gazetenin son dakika olarak askerlik süresi uzatıldı haberini yayması sonrası askerlik süresinde düşürülmesini bekleyen milyonlarca kişide şok etkisi yarattı.

Milyonlarca kişinin düşürülmesini beklediği ancak hükümetin yanaşmadığı askerlik süresinde önemli yayın organlarından bir gazete sabah saatlerinde önemli bir iddaayı ortaya attı. İnternet sitelerinden son dakika olarak haberi paylaşan o gazete askerlik süresinin arttırıldığını açıkladı. Askerliğin düşürülmesini bekleyen arasında kısa süreli paniğe sebep olan bu olay sonrası TSK bir duyuru yayınlayarak haberin asılsız olduğunu askerlik süresinin değiştirilmesinin prosedür olarak şuan için zor olduğunu belirtti.

Ülkemizin coğrafi konumu itibarı ile mutlaka belirli bir sayıda asker gücü bulundurması gerektiğini hepimiz bilmekteyiz. Ayrıca son 5-6 yıldır orta doğuda bitmek bilmeyen iç savaşlar, karışıklıklar nedeniyle askeri gücümüzün ve buna bağlı olarak askeri personelimizin belirli bir sayıda olması gerekmektedir. Ayrıca ülkemize sınır bulunan Irak taki son zamanlarda gelişen karışıklıklar, yeni türeyen terör örgütü nedeniyle sınırımızdaki hareketlilikler askerliğin kısalması konusunu malesef geri plana atabilmektedir.


Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü hali göz önünde bulundurarak bu kararı yerinde ve doğru bir planlama şekli olarak gördüğümüzü ve bu neden ile hızlı adımlarla yürürlüğe girmesini temin etmiş bulunmaktayız. Bu konu ile alakalı bilgilendirme formu Genelkurmay Başkanlığı resmi sitesinden yapılacaktır. Bu kararın Türk milleti ve mehmetçiğimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.GENELKURMAY BAŞKANLIĞI''


Binlerce önlisans mezununu sevindiren açıklama az önce geldi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü, önlisans mezunlarına askerlik süresinde indirimin gündemlerinde olduğunu belirtti. Peki önlisans mezunlarına kısa dönem askerlik mi gelecek?

Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü katıldığı bir programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Faruk Özlü açıklamasında binlerce adayı ilgilendiren önlisans mezunlarının askerlik süresinin kısaltılması ile ilgili de önemli bilgiler verdi. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü yaptığı açıklamada önlisans mezunlarının askerlik süresinin kısaltılması konusunun daha önce farklı bakanlıklarda gündeme geldiğini belirtti. Piyasanın nitelikli ara eleman ihtiyacının çok fazla olduğunu söyleyen Bakan Faruk Özlü, MYO mezunlarına kısa dönem askerlik taleplerinin gündemde olduğunu sözlerine ekledi.

Bilindiği üzere şimdiye kadar lisans mezunları 6 ay, önlisans ve lise mezunları ise 12 ay askerlik yapıyordu. Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü'nün yaptığı açıklamanın ardından önlisans mezunlarının askerlik süresinin kısaltılması gündeme gelmiş oldu.

Askerlik süresi uzatıldı iddiası yalanlandı

Askerlik süresinin uzatıldığı iddialarının ardından resmi açıklama geldi ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Hürriyet ne demişti?

Hürriyet yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti.

'Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı olağanüstü hal teskere planlama toplantısı sonucu nihai kararı hafta başı resmi gazete yayını ile duyurulacaktır. Hali hazırda silah altında bulunan ER/ERBAŞ zorunlu askerlik süreleri yenilenmiş olup, bu kararın tüm silahlı kuvvetler ile milletimize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Kısa dönem askerlik görevlerinde herhangi bir değişikliğin olmadığını öncelikle bildirmeliyiz. Uzun dönem silah altı askerlerin , askerlik süreleri ise 12 ay, 4 dönem iken 18 ay, 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilemeyecektir. (Ek izin süreleri tanınacaktır.)

Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü hali göz önünde bulundurarak bu kararı yerinde ve doğru bir planlama şekli olarak gördüğümüzü ve bu neden ile hızlı adımlarla yürürlüğe girmesini temin etmiş bulunmaktayız. Bu konu ile alakalı bilgilendirme formu Genelkurmay Başkanlığı resmi sitesinden yapılacaktır. Bu kararın Türk milleti ve mehmetçiğimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI''


Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli İddiaları Yalanladı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli az önce yaptığı açıklama ile böyle bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını belirterek önlisans mezunu adayları hayal kırıklığına uğrattı.

Eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, geçtiğimiz yıl zorunlu askerlik süresinin kademeli olarak kısaltılacağını söylemişti. Bu söylemin üzerinde 1 yıl geçmesine rağmen henüz bir çalışma yapılmaması askerliğin kısalmasını bekleyen gençlerde hayal kırıklığı yaşattı. Bu sorunun Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında anlaşmazlıklar meydana geldiği düşünülüyor.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının gerçekleştirilmesi sonrasında bazı basın organlarında çıkan haberlerde askerlik süresinin kısalacağı iddiasında bulunulmuştu. Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde televizyon yöneticileri ile toplanarak gündemde en çok akılları kurcalayan konulardan biri olan askerlik sürelerinin kısalıp kısalmayacağına dair son dakika açıklaması gerçekleştirdi.

  Başbakan Binali Yıldırım, günlerdir merak edilen askerlik süresi ile ilgili, "Şu an böyle bir çalışmamız yok. Askerlik süresinin düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Ali 7 saat önce

9 aya inmeli

Misafir Avatar
Yahya 1 gün önce

Tek dileğimiz askerliğin düşmesi biz akşama kadar bos bos oturuyoruz devletin bize ihtiyacı yok zaten paralı askere dönmeli boşa masraf oluyoruz biz en azından askerliği dusurmeli ailemizi özledik bu konuya bu açıklık getirin bence artık bizde ailemize sevdiklerimize erken kavusalim

Misafir Avatar
Oğuzhan 2 gün önce

Daha çok beklersiniz düşmesi için çok.

Misafir Avatar
Hüseyin 2 gün önce

9 ay olsun askerlik

Misafir Avatar
Askerlik çok 3 gün önce

9 ay olmalı bekliyoruz

Misafir Avatar
Hasan bey 4 gün önce

9 ay olsun askerlik

Misafir Avatar
Aykut 4 gün önce

Okuma yazma bilmeyen insanlardan hiç bi farkımız yok adımız üniversite mezunu boşa okuduk o zaman

Misafir Avatar
Köylü 6 gün önce

Ya boş boş akşama oturuyoruz bedava masraf askerlik 9 aya inmesi lazım çabuk