Kamuajans.com - Okul öncesi çocuklara sağlıklı bir din eğitimi verebilmek için bu kurslarımız oluşturulmuştur. Bu kurslarımız programı akademisyenler, pedagoglar, Kur'an kursu öğreticileri ve okul öncesi öğretmenleri tarafından belirlenmiştir. Değerler eğitiminin esas alan bir eğitim programı uygulanmıştır. 2013 yılında 10 pilot bölge ile başlayan bu program Diyanet İşleri Başkanlığımızın en önemli yaygın din eğitimi programları arasında yerini almıştır.

 Bu sebeple Başkanlığımızca 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarının fiziki mekânlarında bulunması gereken nitelikler yeniden değerlendirilerek söz konusu kursların taşıması gereken nitelikler belirlenmiştir.

4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları 2019 Eylül Ayı İçerisinde Başladı..

DÖNEMLER

KAYIT TARİHLERİ

DÖNEM TARİHLERİ

1. DÖNEM

09 Eylül 2019 - 23 Eylül 2019

16 Eylül 2019 – 19 Ocak 2020

TATİL

20 Ocak 2020 - 02 Şubat 2020

2. DÖNEM

27 Ocak 2020 - 10 Şubat 2020

03 Şubat 2020 - 24 Mayıs 2020


4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları
 1. Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu), tespit edilen EK-5’teki kriterlere uygun sınıf ve kurslarda açılacaktır. Belirtilen şartlara uygun olmayan mekânlarda kurs açılmayacaktır.
 2. Okul öncesi özel eğitim kurumlarında 4-6 yaş grubu kurs açılmayacaktır.
 3. 4-6 yaş grubu kurslarda programda belirtilen ders saatinin üzerine çıkılmayacaktır. Program gereği öğreticilerimiz günlük 6 (altı), haftalık 30 saatin üzerinde dersyapmayacaktır/yaptırılmayacaktır. Veliler kayıt sırasında bu konu hakkında bilgilendirilecektir.
 4. Müracaatların fazla olması durumunda okula başlama yaşı en yakın olan ve daha önce 4-6 yaş grubu kurslarda eğitim almamış olan öğrencilere kayıtta öncelik verilecektir.
 1. Kayıt zamanında 72 ayını doldurmamış çocuklar eğitim öğretim döneminde 72 ayını tamamlasalar dahi yılsonuna kadar kursa devam edebileceklerdir.
 2. 4-6 yaş grubu kurslarda 18 saatlik Temel Öğretim Programı 2 dönem halinde uygulanacaktır. Kısa süreli programlar 1. ve 2. Kur olarak uygulanacaktır. Birinci kurda Dini Bilgiler-1 ve Kur’an-ı Kerim-1 dersleri, ikinci kurda Dini Bilgiler-2 ve Kur’an-ı Kerim-2 dersleri işlenecektir.
 3. Kayıt yaptırmak istenen öğrenciler için aile hekimliğinden veya tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecek ve veliler EK-6 da belirtilen formları dolduracaktır. Bu belgeler tamamlanmadan öğrenci kaydı yapılmayacaktır.
 4. Fiziki ortamın uygun, öğrenci sayısının yeterli olması durumunda 4-6 yaş grubu sınıflar aynı yaştaki öğrencilerden oluşturulacaktır.
 5. 4-6 yaş grubu kurslarda sınıf mevcudunun 18 öğrenciyi geçmemesi tavsiye edilir.
 6. 4-6 yaş grubu kurslarda aynı öğrenci grubuna, Kur’an Kursları Öğretim Programı (4- 6 yaş grubu), temel ve kısa süreli programlar uygulanabilecektir.
 7. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 4-6 yaş grubu kurslarda görev alacak öğreticilerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir. Bu itibarla;
  1. 09-22 Eylül 2013 Manisa Eğitim Merkezi,
  2. 13-21 Ağustos 2014 Afyonkarahisar/Sandıklı,
  3. 24-28 Mayıs 2015 Afyonkarahisar/Sandıklı
  4. 24 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihlerinde Rize Eğitim Merkezi’nde düzenlenen seminerlere katılıp hizmet içi eğitim sertifikasına sahip olanlar görevlendirilecektir. Bu kapsamdaki personelin yeterli sayıda olmaması durumunda Kur’an kursu öğreticisi olma yeterliğine sahip olup, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi (Ön lisans) veya meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunu olanlara ve/veya çocuk gelişimi ve eğitimi alanında aşağıdaki sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olanlara da görev verilebilecektir.
  5. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki sertifika ve kurs bitirme belgesi olarak 20.01.2017 tarihli E.5722 sayılı yazı ile 19.01.2017 tarihinden önce alınan kurs belgeleri geçerli olmakla birlikte yazı yayımlanmadan önce kursa kayıt yaptırıp 19.01.2017 tarihten sonra çocuk gelişimi ve eğitimi alanında en az 296 saatlik sertifika alanların belgeleri de kabul edilecektir.
  6. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, isimleri ve süreleri aşağıda belirtilen belge ve sertifikalar kabul edilecektir.

SERTİFİKA/KURS BİTİRME BELGESİ (380 SAAT VE ÜZERİ PROGRAMLAR)

SÜRESİ

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı / Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı

 

380 Saat

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Erken Çocukluk Eğitimi Elemanı Modüler Programı 
(Yeterliğe Dayalı) (Tarih sınırlaması yoktur.)

 

2368 Saat

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Çocuk Bakım Elemanı Modüler Programı 
(Yeterliğe Dayalı) (Tarih sınırlaması yoktur.)

 

2040 Saat

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Özel Eğitim Elemanı Modüler Programı 
(Yeterliğe Programı) (Tarih sınırlaması yoktur.)

 

2264 Saat

 1. 4-6 yaş grubuna öğretici görevlendirmelerinde eğitim düzeyleri dikkate alınarak yüz yüze eğitim yolu ile sertifika alanlara öncelik verilecektir.
 2. 2018 Ocak ayından sonra İlahiyat kategorisinde göreve başlamış olan 4/B Sözleşmeli öğreticiler mutlaka 4-6 yaş sınıflarda görev alacaklardır. Bu öğreticiler sertifika sahibi olmasalar dahi 4-6 rehber öğreticiler koordinatörlüğünde göreve başlayacak ve eğitim öğretim yılı içerisinde kesinlikle sertifika almaları sağlanacaktır.
 3. 4-6 yaş sınıflarındaki öğretici ihtiyacının mevcut kadrolu / sözleşmeli ve 12. maddede bahsedilen 4/B Sözleşmeli öğreticilerle karşılanamaması halinde, dört (4) yıllık dini öğrenim (lisans) mezunu kadrolu / sözleşmeli öğreticilere de sertifikası olmasa dahi 4-6 rehber öğreticiler koordinatörlüğünde görev verilebilecek ve eğitim öğretim yılı içerisinde ders saatleri dışında kesinlikle sertifika almaları sağlanacaktır.
 4. İl/ilçe müftülükleri 4-6 yaş grubunda görev alacak öğreticiler için üç (3) günden az olmamak kaydıyla eğitim öğretim dönemi başlamadan önce, rehber öğreticiler koordinesinde mahallinde hizmet içi eğitim düzenleyecektir. Eğitimde; 4-6 yaş eğitiminin önemi, çocuğa yaklaşım, ders işleme yöntemleri, 4-6 yaş grubu eğitiminde dikkat edilecek hususlar, Elif-Ba ve Dini Bilgiler öğretimi konuları ve gerekli görülen diğer başlıklar alan uzmanları ve rehber öğreticiler tarafından işlenecektir.
 5. Öğreticiler, eğitim sürecinde çocuklardan birinci derece sorumludur. Ders çıkışı dâhil çocuklar hiçbir suretle yardımcı personel ve başka kişilerle kursta yalnız bırakılmayacaktır.
 6. Cuma Dersleri Programı, yatılı kurslarda nöbet, Ramazan ayında mukabele okuma gibi görevler 4-6 yaş öğreticileri için zorunlu tutulmayacaktır.
 7. PDR öğretmenlerinin görev aldığı illerde, 4-6 yaş grubu kurslarda ihtiyaç olması halinde öğreticinin talebi, ilgili müftünün de onayı ile PDR öğretmeni rehberlik yapabilecektir.
 8. 4-6 yaş grubu kurslara yardımcı personel ya da hizmetli olarak alınacak kişilerin Başkanlığımızın kurumsal niteliğine uygunlukları ve öğrenci yaş grubunun özelliklerine göre davranabilmeleri göz önünde tutulmalıdır.
 9. 4-6 yaş grubu kurslarımızda çocukların kırtasiye, genel temizlik, beslenme ve diğer hizmetleri için kurs aile birliği aracılığıyla velilerden alınacak aylık ücret il müftülüklerine bağlı İl Eğitim Kurulunca belirlenen tavan ücreti geçmeyecek şekilde her ilçenin kendi ihtiyacı göz önünde bulundurularak ayrı ayrı belirlenebilecek ve belirlenen tavan ücretin üzerinde ücret istenmeyecektir. Belirlenen tavan ücretler DİBBYS/EHYS/Proje Faaliyet İşlemleri sayfasına 16/09/2019 tarihine kadar girilecektir. Belirlenen ücretler haricinde Kur’an kurslarına bağlı dernek ve vakıflar velilerden kesinlikle ekstra bağış talep edemeyecektir.
 10. Eğitim-öğretim materyali olarak Başkanlığımızca ücretsiz olarak gönderilecek olan “Kur’an Kursları Öğretici Kitabı I-II” ile “Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı I-II” kullanılacaktır. Kitaplar https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller web adresinden de indirilebilecektir. Diğer yardımcı materyaller ise Türkiye Diyanet Vakfı’ndan temin edilebilecektir.
 11. Başkanlığımızca 4-6 yaş grubu öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere dini içerikli şarkılar hazırlanmış olup bu şarkılar Başkanlığımızınhttp://kurs.diyanet.gov.tr/multimedyaa/2/sarkilar.html web adresinden indirilerek kullanılabilecektir.
 12. Öğreticilerimiz, MEB tarafından okul öncesi eğitimi kapsamında hazırlanan ve programın amaç ve kazanımlarına uygun materyallerden de yararlanabileceklerdir.
 13. Öğreticiler, Başkanlığımız tarafından tavsiye edilmemiş ya da bağlı bulundukları müftülüğün onayı olmayan (öğreticinin kendi hazırladığı materyal hariç) hiçbir yayını kursta bulundurmayacaktır.


KamuAjans.com - Özel Haber
Loading...
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
kübra 5 ay önce

üniversitelerden sertifika alablirmiyim geçerli sayıyor mu diyanet işleri başkanlığı

Misafir Avatar
Ayse yazıcı 5 ay önce

Beykoz da kursunuz varmı nerde kavacıkta varmı yada beykozda lutfen cevap verın kızımı vermek ıstıyorum

Misafir Avatar
Hatice 5 ay önce

Kızım 5,bucuk yasında, rıze muftu mahallesındeyız kızımı gondermek ıstıyorum, yardımcı olurmusunuz.

Misafir Avatar
Gulnar 6 ay önce

Diyarbakir Bismilde toki camisine 4-6yas cocuklara eyitim var ve 100tele para toplyorlar dorum bu vermelimiyiz herseyi zaten almisiz usdunede para isdiyorlar

Misafir Avatar
Nurgül 6 ay önce

Arkadaşlar kuran kursu anaokulu öğretmeni çocuğu sınıfa uyum sağlayamıyor diye almama gibi bir hakkı var mı okula

Misafir Avatar
Özlem Eryegit 6 ay önce

Benim ikiz çocuklarım diyanetin anaokuluna başlayacak.fiyat konusunda ikisinede vereceksin dendi.fiyatta indirim istiyorum.

Misafir Avatar
Ayşe 6 ay önce

Bu bilgilendirmede yazılanlara göre uygum 2 diplomam var nereye başvuru yapmamız gerekiyor???

Misafir Avatar
Memnune 6 ay önce

Sarıyer cevresınde kursunuz varmı dört yaşında oğlum var kursa gitmesıni çok istiyorum lütfen yardımcı olun