2019-2020 Yüzüne Eğitim Verilen Kur'an Kursları Ne Zaman? Yüzüne Eğitim Verilen Kur'an Kursları Kayıt ve Dönem Tarihleri
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuran kursları 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Söz konusu uygulama esaslarının ilgili personele tebliğ edilmesi, vaaz, hutbe, medya, afiş el ilanı gibi tanıtım araçlarıyla da halkımıza konuyla ilgili bilgi verilmesini istedi.

YÜZÜNE EĞİTİM VERİLEN KUR’AN KURSLARI

Yeni Geliştirilen İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programları

Kur’an kurslarına devam eden öğrenci profilinin çeşitlenmesi, din konusundaki ilgi ve ihtiyaçların farklılık göstermesi, öğrenci profilinin çocuk, genç, yetişkin vb. yaş ve eğitim düzeyi açısından sürekli değişmesi ve çeşitlenmesi, mesai saatleri içinde Kur’an kurslarına gelemeyen çalışan vatandaşlarımızın akşam veya hafta sonları iş saatleri dışında Kur’an kursu hizmetlerinden faydalanmayı arzu etmeleri gibi sebepler yapı ve muhteva açısından program çeşitliliğini zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Temel Öğretim Programına ilaveten 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren “Kısa Süreli Programlar” adı altında Cuma Dersleri, Akaid, İlmihal, Tefsir, Hadis, Siyer ve İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Öğretim Programları geliştirilerek hem ders saatleri hususunda daha esnek programlar hem de vatandaşlarımızın Temel İslam İlimleri alanında da eğitim alabileceği öğretim programları uygulamaya konulmuştur.

Ayrıca ülkemize göç etmek durumunda kalan kardeşlerimizin hayat standartlarının geliştirilmesi noktasında Diyanet İşleri Başkanlığımızca gerek kamplarda gerekse diğer yerlerde sosyal ve kültürel hizmetler yanında din eğitimi ve din hizmetlerine yönelik pek çok çalışma yapılmaktadır. Başkanlığımızca söz konusu muhatap kitlenin sahih ve sağlam bilgiler ışığında din eğitimi almaları amacıyla çalışılan “Mültecilere Yönelik Kur’an Kursları Temel Öğretim Programı” hazırlanmış olup 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuştur.

Genel Esaslar

DÖNEMLER

KAYIT TARİHLERİ

DÖNEM TARİHLERİ

1. DÖNEM

09 Eylül 2019 - 23 Eylül 2019

16 Eylül 2019 – 19 Ocak 2020

TATİL

20 Ocak 2020 - 02 Şubat 2020

2. DÖNEM

27 Ocak 2020 - 10 Şubat 2020

03 Şubat 2020 - 24 Mayıs 2020

 

 1. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yüzüne eğitim verilen Kur’an kurslarında eğitimler iki dönem halinde uygulanacaktır. I. dönem 18, II. dönem 16 hafta olacak şekilde eğitim- öğretim yapılacaktır.
 2. Kurslarda eğitim-öğretim Başkanlıkça ilan edilen eğitim-öğretim takvimine göre yürütülecektir. Kısa süreli programlar 24 Mayıs 2020 tarihi itibariyle tamamlanacak şekilde planlanacaktır.
 3. Kayıt süresi içerisinde hafızlık eğitimi dışında görevli her öğretici temel öğretim ve kısa süreli programları açabilecektir. Kayıt süresi içinde açamayan öğreticiler de kayıt tarihleri haricinde temel öğretim ve kısa süreli programları açabilecek ancak açtığı tarih itibariyle ek ders ücreti alabileceklerdir.
 4. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre kısa süreli programların tanıtımı yapılacak, öğreticiler kısa süreli programlardan akademik açıdan daha yetkin olduğu programları açacaktır.
 5. Kur’an kurslarında eğitim-öğretim görmek isteyen vatandaşlarımızhttps://dibbys.diyanet.gov.tr/ehys/OgrenciKursBasvuru.aspx adresinden kurs seçimi yaparak başvurularını kendileri yapabileceklerdir.
 6. Elektronik sistem üzerinden başvurularını yapmayanların kayıtları ise öğreticiler tarafından https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Ogrenci/YeniOgrenci.aspx sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir.
 7. İhtiyaç Odaklı Kur’an kursları programı kapsamında yatılı olarak yüzüne eğitim gören öğrenci, temel öğretimle birlikte kısa süreli programlara kayıt olmak suretiyle (Cuma dersleri hariç) 30 saate kadar eğitim alabilecektir.
 8. İhtiyaç Odaklı Kur’an kursları programı kapsamında gündüzlü olarak yüzüne eğitim alan öğrenciler bir temel ve iki kısa süreli program olmak üzere (Cuma dersleri hariç) 22 saate kadar eğitim alabileceklerdir. Temel öğretime kayıt olmayan öğrenciler ise en fazla 4 kısa süreli programda (Cuma dersleri hariç) eğitim alabilecektir.
 9. 18 saatlik programa devam edemeyecek öğrenciler için 12 saatlik temel öğretim programı açılabilecektir. Programlara ait dersler ve krediler tablosu EK-1’de yer almaktadır.
 10. Eğitim programlarının haftalık ders dağılımları ile ilgili alternatifler EK-2 listede yer almaktadır.
 11. Hafızlık ve Hafızlık Temel Öğretim Programında kayıtlı öğrenciler 12 saatlik Temel Öğretim Programına kaydedilebilecek; 12 saatlik Temel Öğretim Programına kayıt yaptırmayan Hafızlık ve Hafızlık Temel Öğretim öğrencileri ise üç kısa süreli programa kaydedilebilecektir.
 12. Bu yıldan itibaren bir öğrenci Temel Öğretim ile Kısa Süreli Programlardan her birini en fazla 4 dönem (2 yıl) alabilecektir. Önceki yıllarda da ihtiyaç odaklı programında 2 yıl eğitim almış öğrenciler de yeni ihtiyaç odaklı programlarına tekrar kayıt edilebilecektir.
 13. Her eğitim öğretim yılı sonunda Temel Öğretim ile Kısa Süreli Programlara iki dönem boyunca kaydedilen öğrenciler katıldığı programların her birinden sınava tabi tutulacak; sınavda başarılı olan öğrenciler başarılı olduğu temel öğretim ile kısa süreli programa tekrar kaydedilemeyecektir. Başarısız olanlar ise başarısız oldukları programlara iki dönem (1 yıl) daha kaydedilebilecek, bu sürenin sonunda başarısız olsa dahi aynı programa tekrar kaydedilemeyecektir.
 14. Bir öğrenci dönem içerisinde aynı programa birden fazla kayıt edilemeyecektir.
 15. Aynı öğretim programında birden fazla öğretici EK-3’teki esaslar çerçevesinde derse girebilecektir.
 16. Yüzüne eğitim yapılan Kur’an kurslarında bir dönem içerisinde farklı tarihlerde yapılacak üç denetimin sonunda öğrenci sayısının 10’un altında olduğunun tespit edilmesi durumunda kadrolu öğreticiye, son denetim tarihinden dönem sonuna kadar ek ders ücreti tahakkuk ettirilmeyecektir. Bu durumdaki geçici öğreticinin ise görevine son verilecektir.
 17. Öğreticiler bağlı bulunduğu müftülükte ihtiyaç varken, haftalık 30 saat ders görevini tamamlamadan bir başka kurumda görevlendirilmeyecektir.
 18. Müftüler haftalık maaş karşılığı ve zorunlu ek ders görevini kendi kursunda dolduramayan öğreticileri, öğreticinin görev yaptığı kursa yakın olandan başlayarak belediye sınırları (büyükşehirlerde harcırah kanununa göre aynı yer sınırları) içinde kalmak kaydıyla öğretici ihtiyacı bulunan diğer kurslara görevlendirecek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini takip edecektir.
 19. Her öğretici haftada en az 18 saat ders açmak zorundadır. İhtiyaç olması halinde Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 7. maddesine göre her öğreticiye 24 saate kadar zorunlu ek ders görevi verilecektir. Öğretici istemesi halinde 24 saatin üzerinde de ders açabilir.
 20. Yöneticiler dâhil her öğreticinin Temel Öğretim Programı açması zorunludur. 30 saati aşmamak ve farklı öğrenci grubuna olmak şartıyla ikinci bir temel öğretim programı açabilecektir.
 21. Ders dağılımı her bir öğretici için haftada en az 5 gün, günde 6 saati geçmeyecek şekilde (Cuma Dersleri hariç) planlanır.
 22. Öğretici, Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinde yer alan Sınıf Açma Talep Formu’nun (Ek-9) bir nüshasını, uyguladıkları eğitim programının kitapçığını, haftalık ders programını ve uygulama esaslarını sınıfta bulunduracaktır. Ayrıca haftalık ders programını vatandaşların ve ilgililerin rahatlıkla görebileceği uygun bir yere asacaktır.
 23. Kur’an kursu öğretici ve öğrencilerine yönelik hazırlanan EK-4’teki kitap okuma listesinden faydalanılabilecektir.
 24. Kur’an kurslarında uygulanan eğitim programları, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/489 web adresinden indirilebilecektir.
 25. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında imzalanan protokoller ilgili kurum/birim yöneticileriyle koordineli bir şekilde uygulanmaya devam edecektir.
 26. Kur’an’ı Anlama Temel Öğretim Programı ve Okul-Kur’an Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamındaki iş ve işlemler söz konusu programlarla ilgili uygulama esasları çerçevesinde yürütülecektir.
 27. Kur’an kurslarında Başkanlığın eğitim programları ve faaliyetleri haricinde dernek ve vakıflar tarafından her ne isim altında olursa olsun herhangi bir eğitim programı ve faaliyet uygulanmayacaktır. Aksi halde söz konusu kurs ile ilgili gerekli idari işlemler yapılacaktır.
 28. Müftülükler tarafından eğitim öğretim dönemi içerisinde yapılan toplantı, konferans vb. programlar kurs programlarının yoğunlukları (sabah-öğleden sonra) gibi hususlar göz önünde bulundurularak eğitim öğretimi asgari düzeyde etkileyecek şekilde yapılmasına özen gösterilecektir.
 29. İl müftülüklerince her il/ilçede kurslar ve bu kurslardaki eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik tespit ve teklifleri ihtiva eden bir rapor eğitim-öğretimin 2. döneminin sonunda Başkanlığımız kurankurslari@diyanet.gov.tr adresine gönderilecektir.

İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları

 1. Mesai saatleri içinde yaygın din eğitimi faaliyetlerine katılma imkânı olmayan ve Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik, müftülüklerce her il ve/veya ilçede ihtiyaçlar dikkate alınarak 17.00-23.00 saatleri arası ve Cumartesi-Pazar günleri eğitim verecek Kur’an kursları belirlenecektir. Bu kurs/kurslar; vaaz, hutbe, afiş, el ilanı, yerel medya vb. yollarla kayıt dönemlerinde halka duyurulacaktır. Ayrıca açılan kurslar müftülük web sitesinden mutlak suretle ilan edilecektir.
 2. Kur’an kurslarına özellikle mesai saatleri dışında hafta içi gelebilecek vatandaşlarımıza yönelik 12 saatlik Temel Öğretim Programı, hafta sonu gelebilecek olanlara ise İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Programı uygulanabilecektir.
 3. D grubu Kur’an kursları sadece kamu kurum ve kuruluşlarında açılabilecektir. Kur’an Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi’nin 19. maddesindeki açılış amacı ve açılış şartları göz önünde bulundurularak (TDV öğrenci yurtları, huzur evleri, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, çocuk evleri, çocuk destek merkezleri, YURTKUR vb.) müftülüklerce uygun görülen, fiziki açıdan eğitim-öğretime uygun sınıf ortamı oluşan mekânlarda açılacaktır.
 4. A, B ve C grubu Kur’an kurslarında ve yakınında Kur’an kursu bulunan yerlerde D grubu kurslar açılmayacaktır.
 5. İl/ ilçe müftülüklerince yapılacak ihtiyaç analizine göre açılması amaçlanan D grubu kurslarda, Temel Öğretim ve Kısa Süreli Programlar, öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri ile mahalli şartlar dikkate alınarak açılacaktır.
 6. Yaz Kur’an kursunda eğitim-öğretim görmüş olan öğrencilerden dini eğitimlerini devam ettirmek isteyenler ile hafızlık eğitimine ön hazırlık yapmak isteyen öğrencilere yönelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılında İhtiyaç Odaklı Programları veya Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Programı açılacaktır.
 7. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Başkanlığımızca hazırlanan “Dinim İslam” kitabı takip edilecektir. “Dinim İslam” kitabı il/ilçe müftülüklerine Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca “Dinim İslam” kitabıhttps://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller web adresinden indirilebilecektir.
 8. D grubu kurslarda; açılış onayı, öğretici görevlendirme onayı, sınıf açma talep formu, öğrenci yoklama ve ders defteri, öğretim programı, dönemlik ders planları ve müftülükçe gönderilen yazılar bulundurulacak, diğer belge ve defterler ise müftülükte muhafaza edilecektir. Kursta bulundurulan evraklar, eğitim-öğretim dönemi sonundamüftülüğe teslim edilecektir.
 9. D grubu kurslarda görevlendirilen geçici öğreticiler doğrudan müftülüğe bağlı olmakla beraber; eğitimin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, müftülüğün belirleyeceği A, B ve C grubu kurs yöneticilerinden birinin rehberliğinden faydalandırılacaktır.

 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları

 1. Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu), tespit edilen EK-5’teki kriterlere uygun sınıf ve kurslarda açılacaktır. Belirtilen şartlara uygun olmayan mekânlarda kurs açılmayacaktır.
 2. Okul öncesi özel eğitim kurumlarında 4-6 yaş grubu kurs açılmayacaktır.
 3. 4-6 yaş grubu kurslarda programda belirtilen ders saatinin üzerine çıkılmayacaktır. Program gereği öğreticilerimiz günlük 6 (altı), haftalık 30 saatin üzerinde dersyapmayacaktır/yaptırılmayacaktır. Veliler kayıt sırasında bu konu hakkında bilgilendirilecektir.
 4. Müracaatların fazla olması durumunda okula başlama yaşı en yakın olan ve daha önce 4-6 yaş grubu kurslarda eğitim almamış olan öğrencilere kayıtta öncelik verilecektir.
 1. Kayıt zamanında 72 ayını doldurmamış çocuklar eğitim öğretim döneminde 72 ayını tamamlasalar dahi yılsonuna kadar kursa devam edebileceklerdir.
 2. 4-6 yaş grubu kurslarda 18 saatlik Temel Öğretim Programı 2 dönem halinde uygulanacaktır. Kısa süreli programlar 1. ve 2. Kur olarak uygulanacaktır. Birinci kurda Dini Bilgiler-1 ve Kur’an-ı Kerim-1 dersleri, ikinci kurda Dini Bilgiler-2 ve Kur’an-ı Kerim-2 dersleri işlenecektir.
 3. Kayıt yaptırmak istenen öğrenciler için aile hekimliğinden veya tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecek ve veliler EK-6 da belirtilen formları dolduracaktır. Bu belgeler tamamlanmadan öğrenci kaydı yapılmayacaktır.
 4. Fiziki ortamın uygun, öğrenci sayısının yeterli olması durumunda 4-6 yaş grubu sınıflar aynı yaştaki öğrencilerden oluşturulacaktır.
 5. 4-6 yaş grubu kurslarda sınıf mevcudunun 18 öğrenciyi geçmemesi tavsiye edilir.
 6. 4-6 yaş grubu kurslarda aynı öğrenci grubuna, Kur’an Kursları Öğretim Programı (4- 6 yaş grubu), temel ve kısa süreli programlar uygulanabilecektir.
 7. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 4-6 yaş grubu kurslarda görev alacak öğreticilerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir. Bu itibarla;
  1. 09-22 Eylül 2013 Manisa Eğitim Merkezi,
  2. 13-21 Ağustos 2014 Afyonkarahisar/Sandıklı,
  3. 24-28 Mayıs 2015 Afyonkarahisar/Sandıklı
  4. 24 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihlerinde Rize Eğitim Merkezi’nde düzenlenen seminerlere katılıp hizmet içi eğitim sertifikasına sahip olanlar görevlendirilecektir. Bu kapsamdaki personelin yeterli sayıda olmaması durumunda Kur’an kursu öğreticisi olma yeterliğine sahip olup, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi (Ön lisans) veya meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunu olanlara ve/veya çocuk gelişimi ve eğitimi alanında aşağıdaki sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olanlara da görev verilebilecektir.
  5. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki sertifika ve kurs bitirme belgesi olarak 20.01.2017 tarihli E.5722 sayılı yazı ile 19.01.2017 tarihinden önce alınan kurs belgeleri geçerli olmakla birlikte yazı yayımlanmadan önce kursa kayıt yaptırıp 19.01.2017 tarihten sonra çocuk gelişimi ve eğitimi alanında en az 296 saatlik sertifika alanların belgeleri de kabul edilecektir.
  6. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, isimleri ve süreleri aşağıda belirtilen belge ve sertifikalar kabul edilecektir.

SERTİFİKA/KURS BİTİRME BELGESİ (380 SAAT VE ÜZERİ PROGRAMLAR)

SÜRESİ

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı / Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı

 

380 Saat

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Erken Çocukluk Eğitimi Elemanı Modüler Programı 
(Yeterliğe Dayalı) (Tarih sınırlaması yoktur.)

 

2368 Saat

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Çocuk Bakım Elemanı Modüler Programı 
(Yeterliğe Dayalı) (Tarih sınırlaması yoktur.)

 

2040 Saat

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Özel Eğitim Elemanı Modüler Programı 
(Yeterliğe Programı) (Tarih sınırlaması yoktur.)

 

2264 Saat

 1. 4-6 yaş grubuna öğretici görevlendirmelerinde eğitim düzeyleri dikkate alınarak yüz yüze eğitim yolu ile sertifika alanlara öncelik verilecektir.
 2. 2018 Ocak ayından sonra İlahiyat kategorisinde göreve başlamış olan 4/B Sözleşmeli öğreticiler mutlaka 4-6 yaş sınıflarda görev alacaklardır. Bu öğreticiler sertifika sahibi olmasalar dahi 4-6 rehber öğreticiler koordinatörlüğünde göreve başlayacak ve eğitim öğretim yılı içerisinde kesinlikle sertifika almaları sağlanacaktır.
 3. 4-6 yaş sınıflarındaki öğretici ihtiyacının mevcut kadrolu / sözleşmeli ve 12. maddede bahsedilen 4/B Sözleşmeli öğreticilerle karşılanamaması halinde, dört (4) yıllık dini öğrenim (lisans) mezunu kadrolu / sözleşmeli öğreticilere de sertifikası olmasa dahi 4-6 rehber öğreticiler koordinatörlüğünde görev verilebilecek ve eğitim öğretim yılı içerisinde ders saatleri dışında kesinlikle sertifika almaları sağlanacaktır.
 4. İl/ilçe müftülükleri 4-6 yaş grubunda görev alacak öğreticiler için üç (3) günden az olmamak kaydıyla eğitim öğretim dönemi başlamadan önce, rehber öğreticiler koordinesinde mahallinde hizmet içi eğitim düzenleyecektir. Eğitimde; 4-6 yaş eğitiminin önemi, çocuğa yaklaşım, ders işleme yöntemleri, 4-6 yaş grubu eğitiminde dikkat edilecek hususlar, Elif-Ba ve Dini Bilgiler öğretimi konuları ve gerekli görülen diğer başlıklar alan uzmanları ve rehber öğreticiler tarafından işlenecektir.
 5. Öğreticiler, eğitim sürecinde çocuklardan birinci derece sorumludur. Ders çıkışı dâhil çocuklar hiçbir suretle yardımcı personel ve başka kişilerle kursta yalnız bırakılmayacaktır.
 6. Cuma Dersleri Programı, yatılı kurslarda nöbet, Ramazan ayında mukabele okuma gibi görevler 4-6 yaş öğreticileri için zorunlu tutulmayacaktır.
 7. PDR öğretmenlerinin görev aldığı illerde, 4-6 yaş grubu kurslarda ihtiyaç olması halinde öğreticinin talebi, ilgili müftünün de onayı ile PDR öğretmeni rehberlik yapabilecektir.
 8. 4-6 yaş grubu kurslara yardımcı personel ya da hizmetli olarak alınacak kişilerin Başkanlığımızın kurumsal niteliğine uygunlukları ve öğrenci yaş grubunun özelliklerine göre davranabilmeleri göz önünde tutulmalıdır.
 9. 4-6 yaş grubu kurslarımızda çocukların kırtasiye, genel temizlik, beslenme ve diğer hizmetleri için kurs aile birliği aracılığıyla velilerden alınacak aylık ücret il müftülüklerine bağlı İl Eğitim Kurulunca belirlenen tavan ücreti geçmeyecek şekilde her ilçenin kendi ihtiyacı göz önünde bulundurularak ayrı ayrı belirlenebilecek ve belirlenen tavan ücretin üzerinde ücret istenmeyecektir. Belirlenen tavan ücretler DİBBYS/EHYS/Proje Faaliyet İşlemleri sayfasına 16/09/2019 tarihine kadar girilecektir. Belirlenen ücretler haricinde Kur’an kurslarına bağlı dernek ve vakıflar velilerden kesinlikle ekstra bağış talep edemeyecektir.
 1. Eğitim-öğretim materyali olarak Başkanlığımızca ücretsiz olarak gönderilecek olan “Kur’an Kursları Öğretici Kitabı I-II” ile “Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı I-II” kullanılacaktır. Kitaplar https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller web adresinden de indirilebilecektir. Diğer yardımcı materyaller ise Türkiye Diyanet Vakfı’ndan temin edilebilecektir.
 2. Başkanlığımızca 4-6 yaş grubu öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere dini içerikli şarkılar hazırlanmış olup bu şarkılar Başkanlığımızınhttp://kurs.diyanet.gov.tr/multimedyaa/2/sarkilar.html web adresinden indirilerek kullanılabilecektir.
 3. Öğreticilerimiz, MEB tarafından okul öncesi eğitimi kapsamında hazırlanan ve programın amaç ve kazanımlarına uygun materyallerden de yararlanabileceklerdir.
 4. Öğreticiler, Başkanlığımız tarafından tavsiye edilmemiş ya da bağlı bulundukları müftülüğün onayı olmayan (öğreticinin kendi hazırladığı materyal hariç) hiçbir yayını kursta bulundurmayacaktır.

Engellilere Yönelik Kur’an Kursları

 1. Görme, işitme ve bedensel engelliler için, fiziki şartları öğrencilerin durumlarına uygun, ihtiyacı karşılayacak şekilde her il ve/veya ilçede sınıf/kurs açılacaktır.
 2. Müftülükler, her il/ilçede yer alan engellilere yönelik eğitim veren okullar, STK ve dernekler ile iletişime geçecek, talep olması halinde en yakın Kur’an kursuna yönlendirecektir.
 3. Başkanlığımızca engelli bireylerin eğitiminde görev alacak personele yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan personelden görme engellilerin eğitiminde “Braille Alfabesi” sertifikası olanlar; işitme engellilerin eğitiminde ise “İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi” sertifikası olanlar görevlendirilecektir.
 4. Görme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle 1-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde veya 24 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihlerinde Manisa Eğitim Merkezi’nde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan personele görev verilecektir.
 5. İşitme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle 27 Ocak-8 Şubat 2014 tarihleri arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde veya 24 Ağustos - 4 Eylül 2015 tarihleri arsında Kastamonu Eğitim Merkezi'nde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan personele görev verilecektir.
 6. Görme ve işitme engellilere yönelik açılan kurslarda öğretici ihtiyacının yukarıda ifade edilen Başkanlığımız hizmet içi eğitim seminerine katılan personelle sağlanamaması durumunda söz konusu alanla ilgili diploması veya sertifikası ya da bilgi ve tecrübesi olan müftülüğün uygun gördüğü diğer personele görev verilecektir.
 7. Engellilere yönelik düzenlenecek eğitimlerde, kurs ve sınıflar; öğrencilerin engellilik durumları göz önünde bulundurularak oluşturulacaktır. Bedensel engelliler ise engelli olmayan öğrenciler ile aynı sınıflarda öğrenim göreceklerdir.
 8. Görme ve işitme engellilere yönelik sınıflar, en az 3 öğrenci ile açılabilecektir. Aynı engel grubuna yönelik ikinci bir sınıf ise öğrenci sayısının 10 olması durumunda açılabilecektir. Engelli öğrencilere yönelik açılacak sınıflarda öğrenim görmek üzere başvuran bireylerden engelli kimlik kartı fotokopisi veya %40 engelli olduğunu gösterir belge istenecek, bu belge kursta muhafaza edilecektir.
 9. Engellilere yönelik açılacak sınıflarda Başkanlığımızca hazırlanmış eğitim-öğretim materyalleri (işaret dili sözlüğü ve alfabesi ile Braille alfabesi vb. yayınlar) kullanılacaktır. Eğitim-öğretim materyalleri Başkanlığımız Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
 10. Müftülüklerce 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Kur’an kursu öğrencilerinin, öğreticilerinin ve halkın katılımıyla engellilere yönelik din eğitimi faaliyetlerini tanıtıcı programlar düzenlenecektir.
 11. Kur’an kurslarında yürütülen engelli eğitimi hususunda farkındalık oluşturmak amacıyla müftülüklerce vaazlar verilecek, ayrıca toplumsal bilincin oluşması bakımından konferans, panel, seminer vb. etkinlikler yapılacaktır.

KamuAjans.com - Özel Haber
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
özge 1 yıl önce

nezaman yatılı kuran kurs baş vuruları başlıyacak peki