2018 Yılı Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma (Gardiyan) Memuru Alım Kontenjanları
KamuAjans.Com – Resmi gazetede yayınlanan karar ile 2018 yılı boyunca Adalet Bakanlığının 2018 yılında ne kadar personel alımı yapılacağı açıklandı. Adalet Bakanlığının 2018 yılı boyunca alacağı personel sayıları belli oldu. 2018 bütçesi geçtiğimiz cuma günü Meclis Genel Kurulunda kabul edilmişti. 2018'de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli bir şekilde daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi Adalet Bakanlığında da çeşitli hizmetlerde çalışmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin personeli istihdam edileceği belirtmişti. Dün yayınlanan resmi gazeteye göre bakanlıklara ayrılan kontenjanlar belli oldu.

Adalet Bakanlığına ait kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkında Resmi Gazetede karar yayınlandı. Bu düzenleme ile Adalet Bakanlığına ayrılan kadro kontenjanları da belli olmuş oldu. Resmi Gazetede yayınlanan ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

SINIFI
UNVANI
KADRO
ADEDİ
KADRO
DERECESİ
DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
GİH
Bilgi İşiem Müdürü
1
3
2
GİHT
Mail Hizmetler Uzmanı
4
5
4
GİH
Şef
2
4
3
GİH
Şef
3
5
4
GİH
şef
1
7
4
GİH
Memur
4
9
6
GİH
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
1
e
S
GİH
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
2
10
7
GİH
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
1
11
8
GİH
Bilgisayar İşletmeni
3
4
3
GİH
Bilgisayar İşletmeni
2
5
4
GİH
Bilgisayar İşletmeni
1
9
6
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
7
4
3
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
19
5
4
GİH
Şoför
I
8
5
GİH
Şoför
I
9
6
GİH
Şoför
3
13
10
TH
Programcı
1
2
I
TH
Programa
1
4
3
TH
Programa
1
S
4
TH
Mühendis
3
2
1
TH
Mühendis
2
3
2
TH
Mühendis
1
S
4
TH
Mühendis
1
S
5
TH
İstatistikçi
1
5
3
TH
İstatistikçi
1
6
5
TH
Tekniker
2
5
4
YH
Hizmetli
1
8
7
YH
Hizmetli
1
10
. 8

TOPLAM :                                                            72
 

KURUMU : ADALET BAKANLIĞI TEŞKİLATI : TAŞRA CETVEL : 3
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
DEĞİŞTİRİLMESİ ÎSTENEN KADROLARIN                                                                     YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
SINIFI
UNVANI
KADRO
ADEDİ
KADRO
DERECESİ
DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
GİH
Cezaevi Müdürü
ıs
2
1
GİH
Cezaevi Müdürü
1
3
2
GİH
Cezaevi Müdürü
1
4
3
GİH
Cezaevi Müdürü
32
7
6
GİH
Şube Müdürü
1
2
1
GİH
Şef
1
4
3
GİH
Şef
3
5
4
GİH
İnfaz ve Koruma Başmemuru
3
4
3
GİH
İnfaz ve Koruma Başmemuru
1
5
4
GİH
İnfaz ve Koruma Başmemuru
1
6
4
GİH
İnfaz vc Koruma Başmemuru
s
5
5
GİH
İnfaz ve Koruma Başmemuru
15
7
6
GİH
İnfaz ve Koruma Başmemuru
2
8
7
GİH
Sayman
2
2
1
GİH
Sayman
1
3
2
GİH
Memur
1
7
6
GİH
Memur
15
8
7
GİH
Memur
2
9
7
GİH
Memur
64
9
8
GİH
Memur
2
10
7
GİH
Memur
5
10
8
GİH
Memur
11
10
9
GÎH
Memur
10
11
8
GİH
Memur
2
u
9
GİH
Memur
45
11
10
GÎH
Memur
2
12
10
GİH
Memur
46
12
11
GİH
Ambar Memuru
1
6
5
GİH
Ambar Memuru
1
7
5
GİH
Ambar Memuru
8
7
6
GÎH
Ambar Memuru
1
S
6
GİH
Ambar Memuru
6
8
7
GİH
idare Memuru
3
4
3
GİH
idare Memuru
4
5
4
GİH
İdare Memuru
2
8
7
GÎH
İnfaz ve Koruma Memuru
601
6
5
GİH
İnfaz ve Koruma Memuru
380
7
S
GİH
İnfaz ve Koruma Memuru
989
7
6
GİH
İnfaz ve Koruma Memuru
36
a
5
GİH
İnfaz ve Koruma Memuru
419
s
6
GİH
infaz ve Koruma Memuru
1190
8
7
 
 
INIFI
UNVANI
KADRO
ADEDİ
KADRO
DERECESİ
DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
GÎH
infaz ve Koruma Memuru
225
9
5
GIK
İnfaz ve Koruma Memuru
1047
9
7
GİH
İnfaz ve Koruma Memuru
573
9
g
GÎH
İnfaz ve Koruma Memuru
445
10
7
GÎH
İnfaz ve Koruma Memuru
332
10
8
GİH
İnfaz ve Koruma Memuru
866
10
9
GİH
İnfaz ve Koruma Memuru
96
11
8
GİH
İnfaz ve Koruma Memuru
131
11
9
GİH
İnfaz ve Koruma Memuru
392
11
10
GÎH
infaz ve Koruma Memuru
122
12
9
GİH
İnfaz ve Koruma Memuru
729
12
10
GÎH
İnfaz ve Koruma Memuru
182
12
11
GİH
Bilgisayar İşletmeni
22
4
3
GİH
Bilgisayar İşletmeni
14
5
4
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
8
4
3
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
5
5
3
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
7
5
4
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
4
6
4
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
3
6
5
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
1
7
6
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
1
9
5
GİH
Şoför
20
6
5
GİH
Şoför
1
7
5
GİH
Şoför
56
7
6
GİH
Şoför
1
8
5
GİH
Şoför
2
8
6
GİH
ŞoFör
48
8
7
GİH
Şoför
11
9
6
GİH
Şoför
17
9
7
GİH
Şoför
21
9
8
GİH
Şoför
26
10
7
GİH
Şoför
14
10
8
GİH
Şoför
67
10
9
GİH
Şoför
14
11
10
GİH
Şoför
3
12
9
GİH
Şoför
1
12
10
GİH
Şoför
2
12
11
SH
Sosyal Çalışmacı
1
2
ı
SH
Sosyal Çatışmacı
20
3
2
SH
Sosyal Çalışmacı
1
4
2
SH
Sosyal Çalışmacı
26
4
 
SH
Sosyal Çalışmacı
18
5
 
SH
Sosyal Çalışmacı
3
6
 
SH
Sosyal Çalışmacı
1
6
 
SH
Sosyal Çalışmacı
1
8
 
SH
Psikolog
3
2
 
SH
Psikolog
17
3
2
SH
Psikolog
24
4
 
SH
Psikolog
3
5
 
SH
Psikolog
6
5
 
SH
Psikolog
2
6
 
SH
Psikolog
55
6
5
SH
Psikolog
94
7
5
SH
Pedagog
2
2
 
SH
Pedagog
25
3
2
SH
Pedagog
16
4
3
SH
Pedagog
8
5
*
SH
Pedagog
4
7
 
SH
Pedagog
1
B
 
SH
Sağlık Memuru
3
3
 
SH
Sağlık Memuru
2
4
 
SH
Sağlık Memuru
7
5
 
SH
Sağlık Memuru
1
6
 
SH
Sağlık Memuru
3
6
 
SH
Sağlık Memuru
1
B
 
SH
Sağlık Memuru
1
8
 
SH
Sağlık Memuru
7
8
7
SH
Sağlık Memuru
1
9
 
SH
Sağlık Memuru
19
9
g
SH
Sağlık Memuru
3
10
 
SH
Sağlık Memuru
10
10
g
SH
Sağlık Memuru
74
10
 
SH
Sağlık Memuru
1
11
 
SH
Sağlık Memuru
1
11
g
SH
Sağlık Memuru
1
11
10
SH
Sağlık Memuru
1
12
g
SH
Sağlık Memuru
1
12
10
SH
Sağlık Memuru
1
12
11
*m
Sosyolog
10
Ğ
5
nt
Sosyolog
2
7
6
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN


SINIFI
UNVANI
KADRO
ADEDİ
KADRO
DERECESİ
DEĞİŞİKLİK KADRO DERECESİ
TU
Sosyolog
163
8
7
TH
Mühendis
2
3
2
TH
Mühendis
1
4
3
TH
Mühendis
1
5
3
TH
Mühendis
2
6
5
TU
İstatistikçi
3
5
4
TH
Tekniker
1
6
5
IH
Teknisyen
ıa
4
3
TH
Teknisyen
12
5
3
TH
Teknisyen
20
5
4
TH
Teknisyen
2
6
4
rıı
Teknisyen
27
6
5
 
Teknisyen
3
7
5
TH
Teknisyen
43
7
6
TH
Teknisyen
2
8
5
TH
Teknisyen
4
8
6
TH
Teknisyen
21
8
7
TH
Teknisyen
6
9
6
TH
Teknisyen
5
9
7
TH
Teknisyen
16
9
8
TH
Teknisyen
10
10
7
TH
Teknisyen
3
10
8
TH
Teknisyen
14
10
9
TH
Teknisyen
3
11
10
TH
Teknisyen
1
12
9
EÖH
Öğretmen
2
3
2
EÖH
Öğretmen
17
4
3
EÖH
Öğretmen
39
5
4
EÖH
Öğretmen
22
6
5
EÖH
Öğretmen
2
7
6
YH
T eknisyen Yardımcısı
2
5
5
YH
Teknisyen Yardımcısı
1
. 9
S
YH
I nzmetli
3
6
5
YH
Hizmetli
■ 2
7
6
YH
Hizmetli
6
8
7
YH
Hizmetli
1
9
7
YH
Hizmetli
4
10
9
YH
Hizmetli
1
11
8
YH
Hizmetli
1
11
9
YH
Hizmetli
24
11
10
YH
t iizmetiı
4
12
10
YU
i li/.metii
20
12
11
YH
Hizmetli
10
13
11
Yİ i
f lizmetîi
42
13
12
YH
Aşçı
7
6
5
YH
Aşçı
8
7
5
YH
Aşçı
2
7
6
YU
Aşçı
4
8
5
YH
Aşçı
5
8
6
YH
Aşçı
8
8
7
YH
Aşçı
4
9
6
YH
Aşçı
11
9
7
YH
Aşçı
7
9
8
YH
Aşçı
18
10
7
YH
Aşçı
6
10
8
YH
Aşçı
6
10
9
YH
Aşçı
8
11
8
YH
Aşçı
7
11
9
YH
Aşçı
3
11
10
YH
AŞÇI
12
12
9
YH
Aşçı
5
12
10
YH
Aşçı
1
12
U
YH
Aşçı
2
13
10
YH
Kaloriferci
7
6
5
YH
Kaloriferci
7
7
5
YH
Kaloriferci
2
7
 
YH
Kaloriferci
2
8
5
YH
Kaloriferci
2
8
5
YH
Kaloriferci
2
8
 
YH
Kaloriferci
1
9
5
YH
Kaloriferci
5
9
7
YU
Kalori Terci
3
9
8
YH
Kaloriferci
11
10
7
YH
Kaloriferci
3
10
 
YH
Kaloriferci
2
11
8
YH
Kaloriferci
2
11
 
YH
Kaloriferci
4
11
10
YH
Kaloriferci
11
12
9
YH
Kaloriferci
7
12
ıo
YH
Kaloriferci
1
12
11
 
 
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN KADRO KADRO DEĞİŞİKLİK SINIFI_______ UNVANI_______ ADEDİ DERECESİ KADRO DERECESİ______YH Kaloriferci                    1_   13                11 TOPLAM:             10705 KURUMU : ADALET BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKE CETVEL ; 4 BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

SINIFI
- A-
MEVCUT KADRONUN UNVANI
DERECE
ADET
SINIFI
- B-
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK UNVANI DERECE
ADET
GİH
Kontrolör
1
3
GİH
Kontrolör
5
3
GİH
Mali Hizmetler Uzmanı
4
2
GİH
Mali Hizmetler Uzmanı
1
1
GİH
Mail Hizmetler Uzmanı
5
3
GİH
Mali Hizmetler Uzmanı
3
5
GİH
Koruma ve Güvenlik şefi
4
2
GİH
Koruma ve Güvenlik Şefi
3
5
GİH
Koruma ve Güvenlik Şefi
5
3
GİH
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
10
11
GİH
Memur
5
13
GÎH
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
11
1
GİH
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
5
9
GİH
Şoför
10
15
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
3
30
GİH
Şoför
u
5
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
9
6
TH
Kütüphaneci
6
2
GİH
Şoför
5
10
TH
Mühendis
6
6
YH
Hizmetli
5
20
TH
Mühendis
7
6
YH
Hizmetli
S
5
TH
İstatistikçi
6
3
YH
Bekçi
5
2
TH
İstatistikçi
7
2
 
 
 
 
TH
Tekniker
5
4
 
 
 
 
TH
Tekniker
6
4
 
 
 
 
TH
Teknisyen
5
s
 
 
 
 
TH
Teknisyen
6
5
 
 
 
 
YH
Hizmetli
10
10
 
 
 
 
YH
Hizmetli
11
15
 
TOPLAM t
 
108
 
TOPLAM :
 
108
 

 
KURUMU t ADALET BAKANLIĞI TEŞKİLATI : TAŞRA CETVEL ; 4 BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

-A-                                                                                                           -B-
MEVCUT KADRONUN                                                                YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
SINIFI
UNVANI
DERECE
ADET
SINIFI
UNVANI
DERECE
ADET
GÎH
Sayman
1
3
GİH.
Yazı İşleri Müdürü
1
40
GİH
Sayman
2
2
GÎH
Yazı İşleri Müdürü
2
30
GİH
Sayman
3
5
GİH
Yazı İşleri Müdürü
, 3
30
GİH
Cezaevi Katibi
5
37
GİH
İdari İşler Müdürü
1
6
GİH
Cezaevi Katibi
7
160
GİH
İdari İşler Müdürü
2
7
GİH
Cezaevi Katibi
8
155
GİH
İdari İşler Müdürü
3
7
GİH
Cezaevi Katibi
9
50
GİH
Şef
3
12
GÎH
Cezaevi Katibi
10
130
GÎH
Şef
4
7
GİH
Cezaevi Katibi
11
33
GİH
Şef
5
12
GİH
Cezaevi Katibi
12
3
GİH
Şef
6
9
GİH
Zabıt Katibi
9
150
GİH
Sayman
5
10
GİH
Zabit Katibi
İD
150
GİH
Memur
9
50
GİH
Zabıt Katibi
11
170
GİH
Memur
10
50
GİH
Zabıt Katibi
12
200
GİH
Memur
11
50
SH
Sosyal Çalışmacı
7
13
GİH
Memur
12
50
SH
Sosyal Çalışmacı
8
14
GÎH
Bilgisayar İşletmeni
3
24
SH
Veteriner Hekim
3
1
GİH
Bilgisayar İşletmeni
4
18
SH
Psikolog
8
19
GİH
Bilgisayar İşletmeni
5
12
TH
Sosyolog
7
5
GİH
Bilgisayar İşletmeni
6
229
TH
Sosyolog
8
30
GİH
Bilgisayar İşletmeni
7
35
 
 
 
 
GİH
Bilgisayar İşletmeni
8
184
 
 
 
 
GİH
Bilgisayar İşletmeni
ıo
56
 
 
 
 
SH
Sosyal Çalışmacı
2
7
 
 
 
 
SH
Sosyal Çalışmacı
3
10
 
 
 
 
SH
Veteriner Hekim
4
2
 
 
 
 
SH
Veteriner Hekim
5
3
 
 
 
 
SH
Veteriner Hekim
6
1
 
 
 
 
SH
Psikolog
2
9
 
 
 
 
SH
Psikolog
3
10
 
 
 
 
VH
Hizmetli
11
100
 
 
 
 
YH
Hizmetli
12
100
 
 
 
 
YH
Hizmeti!
13
100
 
 
 
 
YH
Aşçı
9
20
 
 
 
 
YH
Aşçı
10
20
 
 
 
 
YH
Aşçı
11
10
 
TOPLAM :
 
1330
 
TOPLAM :
 
1330

 

 
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN
 
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
 
 
 
 
KADRO
KADRO
DEĞİŞİKLİK
 
 
SINIFI
UNVANI
ADEDİ
derecesi
KADRO DERECESİ
 
 
GİH
Memur
1
6
 
5
 
 
GİH
Daktilograf
1
6
 
S
 
 
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
1
4
 
3
 
 
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
4
s
 
3
 
 
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
1
6
 
3
 
 
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
2
6
 
4
 
 
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
2
8
 
6
 
 
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
1
9
 
6
 
 
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
2
9
 
7
 
 
GİH
Ven Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
1
10
 
7
 
 
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
10
10
 
8
 
 
SH
Sağlık Teknikeri
1
s
 
3
 
 
SH
Sağlfk Teknikeri
1
s
 
 
 
SH
Sağlık Teknikeri
1
9
 
7
 
 
SH
Laborant
i
6
 
4
 
 
SH
Laborant
3
8
 
6
 
 
SH
Laborant
2
9
 
7
 
 
SH
Laborant
3
10
 
8
 
 
YH
Hizmetii
1
8
 
S
 
 
YH
Hizmetli
1
9
 
7
 
 
YH
Hizmetli
1
10
 
7
 
 
YH
Hizmetli
1
12
 
10
 
 
 
TOPLAM :
42
 
 
 
 
 
KURUMU : ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ
 
 
 
 
 
 
CETVEL : 4
 
 
 
 
 
 
 
 
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
 
 
 
 
 
-A-
 
 
 
- B-
 
 
 
MEVCUT KADRONUN
 
 
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
 
SINIFI UNVANI
DERECE
ADET
SINIFI
UNVANI
DERECE
ADET
GİH
Hukuk Müşaviri
1
1
GİH
Hukuk Müşaviri
5
1
GİH
Memur
5
6
GİH
Arşiv Memuru
8
4
GİH
Memur
6
2
GİH
İnfaz ve Koruma Memuru
6
2
GİH
Memur
7
2
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
7
10
GİH
Memur
8
3
GİH
Şoför
10
5
GİH
Memur
9
3
SH
Uzman
3
4
GİH
Koruma ve GGveniîk Görevlisi
5
2
SH
Diş Tabibi
3
ı
GİH
Santral Memuru
7
1
SH
Diş Tabibi
5
1
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
3
S
SH
Daire Tabibi
5
1
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
5
5
SH
Psikolog
7
4
SH
Asistan
5
13
SH
Hemşire
10
4
SH
Asistan
6
14
TH
Mühendis
5
38
SH
Diş Hekimi
6
2
TH
Kimyager
5
S
SH
Hemşire
5
2
TH
Tekniker
7
5
TH
Uzman
1
6
TH
Teknisyen
10
4
TTl
Uzman
2
S
YH
Otopsi Teknisyen Yardımcısı
10
6
TH
Uzman
3
1
 
 
 
 
TH
Uzman
4
5
 
 
 
 
TH
Uzman
5
5
 
 
 
 
TH
Mühendis
2
7
 
 
 
 
TH
Tekniker
3
5
 
 
 
 
 
TOPLAM :
 
95
 
TOPLAM :
 
95
 


SINIK
MEVCUT KADRONUN UNVANI
DERECE
ADET
SINIK
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK UNVANI DERECE
ADET
GİH
Memur
5
4
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni
7
10
GİH
Memur
6
3
SH
Uzman
4
5
GİH
Memur
9
3
SH
Biolog
3
2
GİH
Memur
10
3
SH
Blolog
4
2
GİH
Ambar Memuru
5
2
SH
Biolog
5
3
GİH
Ayniyat Memuru
5
2
SH
Hemşire
4
1
GİH
Emanet Memuru
6
3
SH
Sağlık Teknikeri
3
1
GİH
Santra! Memuru
5
1
SH
Sağlık Teknisyeni
9
3
GİH
Daktilograf
S
2
SH
Sağlık Teknisyeni
10
3
GİH
Daktilograf
6
I
TH
Mühendis ,
5
37
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
3
5
TH
Kimyager
4
3
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
S
5
TH
Kimyager
5
2
SH
Hemşire
10
1
TH
Kimyager
7
4
TH
Uzman
1
10
TH
Tekniker
6
2
TH
Uzman
2
s
TH
Tekniker
7
5
TH
Uzman
3
5
TH
Tekniker
8
8
TH
Uzman
4
10
TH
Teknisyen
10
4
TH
Uzman
5
10
YH
Otopsi Teknisyen Yardımcısı
10
4
TH
Mühendis
2
12
 
 
 
 
TH
Tekniker
3
5
 
 
 
 
YB
Kaloriferci
10
2
 
 
 
 
YH
Kaloriferci
11
1
 
 
 
 
YH
Kaloriferci
12
1
 
 
 
 
 
TOPUM:
 
99
 
TOPUM :
 
99

Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Beytullah 10 ay önce

2018 KPSS ile mi olacak atamalar

Misafir Avatar
Buse 12 ay önce

Nereden başvuru olacağın öğrenen bir bilinçli yol gösterecek bir Tc vatandaş varsa bizleri bilgilendirin

Misafir Avatar
cevat 12 ay önce

başvurular ne zamana kadar suruyor
veya bıtmiş mi

Misafir Avatar
cevat 12 ay önce

başvurular nasıl yapiliyor ve hala devam edıyor mu

Misafir Avatar
Aygün 12 ay önce

Net bir şekildeanlatin lütfen gerçektenis vereceksiniz

Misafir Avatar
Caner 12 ay önce

Başvuru nereye yapılacak açıklama yok anlamış değiliz yani

Misafir Avatar
demet 12 ay önce

2016 kpss puanı esas alınacak