Yarı Zamanlı Çalışma Yönetmeliği Ne Zaman Yayınlanacak?
Kamuajans.com - Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 24 TV'de Melik Yiğitel'e yaptığı açıklamada '' Memur anneler de yarı zamanlı çalışma için yönetmelik her an çıkabilir.'' demişti. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun yarı zamanlı çalışma yönetmeliğinin bir an önce yayınlanması için yakın zamanda çalışma başlatacağından şüphemiz yok.

Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) 2017 yılı Kasım ayı toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun Başkanlığında gerçekleştirilmişti. Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren bir diğer konunun da doğum sonrası yarım zamanlı çalışma yönetmeliği olduğunu belirten Bakan Sarıeroğlu, "Çocuk okul çağına gelinceye kadar yarım zamanlı çalışabilme hakkının kullanımını düzenleyen Yönetmelik Taslağı'nı Başbakanlığa gönderdik." diye konuşmuştu.

Konuyla ilgili geçtiğimiz zamanlarda açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "İş Kanunu'nda yaptığımız düzenlemenin ikincil mevzuatlarını çıkardık ama kamuda çalışan kadınlar açısından yaptığımız yasal düzenlemenin şu anda ikincil mevzuatının çıkması kamu çalışanı kadınların en çok beklediği konulardan birisi. Göreve geldikten sonra tekrardan kendi adıma incelemek istedim, kapsamını daha etkin hale nasıl getirebiliriz diye, bu bağlamda biraz gecikme oldu. Forumları takip ediyorum ve özellikle kamudaki kadınlar açısından temel konulardan biri olduğunu da biliyorum. İnşallah kamuda yarı zamanlı çalışmayla ilgili yasal düzenlememizin yönetmeliği gelecek hafta itibarıyla başbakanlığa gönderilmiş olacak ve inşallah uygulamaya geçmiş olacak. Bunun da müjdesini buradan veriyorum" demişti. 


ESKİ HABERLER


Yarı zamanlı çalışma konusunda daha önce yapılmış açıklamalar şöyleydi:

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu "memur annelerin yarın zamanlı çalışma yönetmeliği ne zaman çıkacak?" sorusuna şu ifadelere yer vermişti;

"YÖNETMELİĞİ İMZALADIK"

Eski Bakan Müezzinoğlu ''"Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Yönetmeliği biz de imzaladık. Başbakanımız da imzaladı veya kısa süre içinde imzalayacaktır, Başbakan'ın imzasından sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak." demişti.

Ayrıca Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bir ay içinde hayata geçeceğini vurgulamıştı.  

29/01/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen "Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma" başlıklı ek 43 üncü madde;

MADDE 10- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.


“Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma


EK MADDE 43- Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.


Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

Devlet Personel Başkanlığı aşağıda bir örneği yer alan yazı ile yarım zamanlı çalışma hakkında hazırlanacak Bakanlar Kurulu Karar Taslağına esas olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarından bu çalışma hakkından yararlanması öngörülmeyen devlet memurlarına ait bilgiler ile konu hakkında kurumların görüş ve önerilerini istemiştir.KamuAjans.com - Özel Haber