Sözleşmeli 113 Personel Alınacak

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

UNVANI

KADRO

KODU

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER (1)

ARANAN NİTELİKLER (2)

Fizyoterapist

01

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Lisans Programlarının birinden
mezun olmak.

3. Basamak Kamu Hastaneleri
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
kliniğinde çalışıyor olmak ve Anatomi
alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak.

02

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Lisans programlarının
birinden mezun olmak.

---

Diyetisyen

03

1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü
lisans programından mezun olmak

3. Basamak Kamu Hastanelerinde
Enteral Parenteral ünitesinde
Diyetisyen olarak çalışıyor olmak.

Sağlık Teknikeri

04

4

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans Programından mezun olmak

3. Basamak Kamu Hastaneleri
Ameliyathane biriminde çalışıyor
olmak ve en az 13 yıl Anestezi
Teknisyeni veya Teknikeri olarak
görev yapmış olmak.

05

1

Radyoterapi Önlisans Programından
Mezun Olmak

3. Basamak Kamu Hastaneleri
Radyasyon Onkoloji bölümünde
çalışıyor olmak.

06

1

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Önlisans Programlarının
birinden mezun olmak.

3. Basamak Kamu Hastanelerinde
en az 10 yıl çalışmış olmak ve Radyoloji
MRI Ünitesinde Fonksiyonel ve Kardiak
MRI çekimlerini yapıp işleyebileceğini belgelemek.

07

1

Veterinerlik Bölümü, Laborant ve Veteriner
Sağlık Önlisans Programından mezun olmak.

3. Basamak Kamu Hastanelerinde çalışıyor olmak.

Röntgen Teknisyeni (Döner Sermaye)

08

2

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Önlisans Programlarının
birinden mezun olmak.

3. Basamak Kamu Hastanelerinde
en az 10 yıl çalışmış olmak ve Radyoloji
MRI Ünitesinde Fonksiyonel ve Kardiak
MRI çekimlerini yapıp işleyebileceğini belgelemek.

Hemşire

09

26

Hemşirelik Lisans Programından
mezunu olmak.

---

10

2

Hemşirelik Lisans Programından
mezunu olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Plastik Cerrahi Ve Rekonstrüktif
Kliniğinde çalışıyor olmak.

11

1

Hemşirelik Lisans Programından
mezunu olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Genel Cerrahi Kliniğinde
çalışıyor olmak.

12

1

Hemşirelik Lisans Programından
mezunu olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Ameliyathane Ünitesinde
çalışıyor olmak.

13

1

Hemşirelik Lisans Programından
mezunu olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Kalp-Damar Cerrahi Kliniğinde
çalışıyor olmak.

14

1

Hemşirelik Lisans Programından
mezunu olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Genel Acil Ünitesinde
çalışıyor olmak.

15

1

Hemşirelik Lisans Programından
mezunu olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Kardiyoloji Kliniğinde
çalışıyor olmak.

16

1

Hemşirelik Lisans Programından
mezunu olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde
çalışıyor olmak.

17

1

Hemşirelik Lisans Programından
mezunu olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Gastroenteroloji Kliniğinde
çalışıyor olmak.

18

1

Hemşirelik Lisans Programından
mezunu olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Yeni Doğan Yoğun Bakım
Ünitesinde çalışıyor olmak.

19

1

Hemşirelik Lisans Programından
mezunu olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Anjiyo Ünitesinde çalışıyor olmak.

20

1

Hemşirelik Lisans Programından
mezunu olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Hemodiyaliz Ünitesinde
çalışıyor olmak.

21

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde
çalışıyor olmak.

UNVANI

KADRO

KODU

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER (1)

ARANAN NİTELİKLER (2)

Hemşire

22

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Çocuk Cerrahisi Kliniğinde çalışıyor olmak.

23

5

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Genel Cerrahi Kliniğinde çalışıyor olmak.

24

5

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Organ Transplantasyon Ünitesinde
çalışıyor olmak.

25

4

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Büyük Çocuk Kliniğinde
çalışıyor olmak.

26

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Ameliyathane Ünitesinde
çalışıyor olmak.

27

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Kalp-Damar Cerrahi Kliniğinde
çalışıyor olmak.

28

5

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Genel Acil Ünitesinde çalışıyor olmak.

29

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde
çalışıyor olmak.

30

4

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde
çalışıyor olmak.

31

4

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Kardiyoloji Kliniğinde çalışıyor olmak.

32

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Genel Dahiliye Ve Göz Hastalıkları
Kliniğinde çalışıyor olmak.

33

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Nöroşirurji Hastalıkları Kliniğinde
çalışıyor olmak.

34

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Üroloji Kliniğinde çalışıyor olmak.

35

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Gastroenteroloji Kliniğinde çalışıyor olmak.

36

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Çocuk Acil Ünitesinde çalışıyor olmak.

37

5

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde
çalışıyor olmak.

38

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Anjiyo Ünitesinde çalışıyor olmak.

39

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesinde
çalışıyor olmak.

40

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
K.B.B. Kliniğinde çalışıyor olmak.

41

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Yanık Ünitesinde çalışıyor olmak.

42

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Jinekoloji Kliniğinde çalışıyor olmak.

43

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Romatoloji Kliniğinde çalışıyor olmak.

44

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Onkoloji Kliniğinde çalışıyor olmak.

45

3

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Nöroloji Kliniğinde çalışıyor olmak.

46

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Bölümünden mezun olmak.

3.Basamak Kamu Hastaneleri
Göğüs Cerrahi Kliniğinde çalışıyor olmak.

Toplam

113

Not: Adaylar aranan hizmet ve görev yapma şartlarını resmi yazı ile
belgelemek zorundadır. Belgelenemeyen başvurular kabul edilmeyecektir.

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak adaylara yapılacaktır.)

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

3- 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ :

1- Başvurular; 17.07.2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte yapılacaktır.

2- Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

Yerleştirmede lisans mezunları için KPSSP3, lise mezunları için KPSS94 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanma başvurusu olmadığı veya ilgilinin aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Kadro kodu 10 ile 46 arasında olan Hemşire kadrolarına başvuru olmaması veya anılan kadrolarda yedek kalmaması durumunda 09

Kadro koduna başvuran adaylardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya her hangi bir şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle veya güvenlik soruşturması sonucu olumsuz olanlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (Ektedir)

2- Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)

3- KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi (Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır)

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf (1 adet)

6- Hizmet veya görev belgesi (Aranan Nitelikler 2 bölümünde ayrıca nitelik istenen kadrolara başvuranlar için)

Not: İlanımız 02.07.2017 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

(Personel Daire Başkanlığı)

ELAZIĞ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca Üniversiteniz

hastanesine alınacak Sözleşmeli .................................................... pozisyonuna başvurmak

istiyorum.

Gereğini arz ederim.......... /.......... /2017

İsim Soyisim

İmza

Başvurduğu Kadro

Kodu

Başvurduğu Kadro Unvanı

Adı Soyadı

TC Kimlik No

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Mezun Olduğu Okul/Bölüm

KPSS Puanı

Adresi / İli

Ev Telefonu

Cep Telefonu

EKLER:

1- Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)

2- KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi (Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır)

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Hizmet belgesi (Resmi Onaylı Olacaktır)

5- Fotoğraf 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.