Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Temmuz 2017 Ücret Tavanları
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: 63107535-010.06.02-(115708-184)-5933
Konu: Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 

10.07.2017

GENELGE
(Sıra No:7)

23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin 5'inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımız tarafından çıkarılan 4/7/2017 tarihli ve 27998389-010.06.02-5820 sayılı Genelge ile 1/7/2017 - 31/12/2017 döneminde geçerli olmak üzere;

GENELGENİN DEVAMI

(1) SAYILI CETVEL

01/07/2017 - 31/12/2017 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE,
5393 SAYILI KANDN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (Tl.)                                                      

UNVAN

SINIF

DERECE

657 SAYILI KANUNA
GÖRE NET AYLIK TUTARI

KISMİ ZAMANLI
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
NET ÜCRET
TAVANI

TAM ZAMANLI
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
NET ÜCRET
TAVANI

Avukat

AH

1/1

2 717.95

1 358,98

3 397,44

Mimar

TH

1/1

2.940.32

1 470.16

3 675,40

Mühendis

TH

1/1

2 940.32

1 470.16

3 675,40

Veteriner

SH

1/1

2 755.78

1 377.89

3 444.73

Şehir Plancısı

TH

1/1

2 940.32

 

3 675.40

Fizikçi

TH

1/1

2 685.24

 

3.356.55

Kimyager

TH

l/l

2 685,24

 

3.356.55

İstatistikçi

TH

1/1

2 685.24

 

3 356.55

Jeolog

TH

ı/ı

2 685.24

 

3 356.55

Arkeolog

TH

1/1

2 627.19

 

3 283.99

Restoratör
(Yükseköğrenim
Mezunu)

TH

1/1

2 334.64

 

2.918,30

Tekniker

TH

1/1

2 333.27

 

2 916.59

Grafıker
(Yükseköğrenim
Mezunu)

TH

1/1

2 334.64

 

2 918,30

Kaptan
(Yükseköğrenim
Mezunu)

TH

1/1

2 334.64

 

2918.30

Teknisyen
(Lise Dengi Mesleki
Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1 879.51

 

2 349,39

Teknik Ressam
(Lise Dengi Mesleki
Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1 879.51

 

2 349,39

Teknik Ressam
(Yükseköğrenim
Mezunu)

TH

1/1

2 322.61

 

2 903.26

Hidrobiyolog

TH

1/1

2 339.01

 

2 923,76

Hidrolog

TH

1/1

2 685.24

 

3 356.55

Jeofizikçi

TH

l/l

2.685.24

 

3 356,55

Jeomorfolog

TH

1/1

2 685.24

 

3 356,55

Laborant
(Lise Dengi Mesleki
Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1 879.51

 

2 349.39

Matematikçi

TH

1/1

2 685.24

 

3 356.55

ölçü Ayar Memuru
(Lise Dengi Mesleki
Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1 879.51

 

2 349,39

Pilot

TH

1/1

2 339,01

 

2.923,76

Topograf
(Lise Dengi Mesleki
Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1 879,51

 

2 349.39

Sanat Tarihçisi

TH

1/1

2 334.64

 

2 918.30

Çözümleyici
(Yükseköğrenim
Mezunu)

TH

1/1

2 339.01

 

2 923.76

Programcı
(Yükseköğrenim
Mezunu)

TH

1/1

2 339.01

 

2 923.76

Hukuk Müşaviri

GIH

1/1

3 350.24

 

4 187.80

Mütercim

GIH

l/l

1 921.49

 

2 401.86

Tercüman
(Yükseköğrenim
Mezunu)

GİH

3/1

1 812.77

 

2 265.96

Eğitmen
(Yükseköğrenim
Mezunu)

GtH

3/1

1 799.06

 

2 248.83

Eğitmen
(Lise Dengi Mesleki
Öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1 777.28

 

2 221,60

Çocuk Eğiticisi
(Yükseköğrenim
Mezunu)

GtH

3/1

1 799,06

 

2 248.83

Çocuk Eğiticisi
(Lise Dengi Mesleki
Öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1 777.28

 

2 221,60

Çocuk Eğitimcisi
(Yükseköğrenim
Mezunu)

GIH

l/l

1 859.36

 

2 324,20

Çocuk Rehberi ve
Gözetimcisi
(Yükseköğrenim
Mezunu)

GİH

1/1

1 859,36

 

2 324,20

Kameraman
(Yükseköğrenim
Mezunu)

GIH

4/1

1 769,67

 

2 212,09

Kameraman
(Lise Dengi Mesleki
Öğrenim Mezunu)

GİH

4/1

1 758,79

 

2 198.49

Sosyolog

TH

l/l

2 339.01

 

2 923.76

Uzman Tabip

SH

l/l

3 150,29

 

3 937.86

Tabip

SH

1/1

2 800,42

 

3 500.53

Diş Tabibi

SH

1/1

2 552,92

 

3 191.15

Psikolog

SH

l/l

2.348,56

 

2 935.70

B İVOİOR

SU

l/l

2 312,46

 

2 890.58

Bakteriyolog

SH

l/l

2.348,56

 

2 935.70

Diyetisyen
(Sağlık Bilimleri
Lisansiveri)

SH

1/1

2 348.56

 

2 935.70

Çocuk Gelişimcisi
(Sağlık Bilimleri
Lisansiveri)

SH

l/l

2.348,56

 

2935,70

Sağlık Teknikeri

SH

1/1

2 228.53

 

2 785.66

Ebe (Sağlık Bilimleri
Lisansiyeri)

SH

1/1

2348.56

 

2 935.70

Hemşire
(Sağlık Bilimleri
Lisansiyeri)

SH

1/1

2 348.56

 

2 935.70

Ebe (Lise ve Dengi
Okul Mezunu)

SH

3/1

1 961.09

 

2 451,36

Hemşire (Lise ve Dengi
Okul Mezunu)

SH

3/1

1 961.09

 

2 451,36

Sağlık Memuru
(Sağlık Bilimleri
Lisansiyeri)

SH

l/l

2 296,31

 

2 870,39

Sağlık Memuru
(Önlisans Mezunu)

SH

1/1

2 228,53

 

2 785.66

Sağlık Memuru
(Lise ve Dengi
Okul Mezunu)

SH

3/1

1 961.09

 

2451,36

Diş Protez Teknisyeni
(Lise Dengi Mesleki
Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1 961.09

 

2 451.36

Sağlık Teknisyeni
(Lise Dengi Mesleki
Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1 961,09

 

2 451,36

Sosyal Çalışmacı
(Yükseköğrenim
Mezunu)

SH

l/l

2 348.56

 

2 935,70

Eczacı

SH

1/1

2 445,20

 

3 056,50

Fizyoterapist

SH

1/1

2 348,56

 

2 935,70

Laborant
(Lise Dengi Mesleki
Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1 961,09

 

2.451,36

Uzman
(Tıpta Uzmanlık
Tüzüğüne Göre)

SH

l/l

2 803,16

 

3 503.95

Veteriner
Sağlık Teknikeri

SH

l/l

2 240,87

 

2 801,09

Veteriner Sağlık
Teknisyeni
(Lise Dengi Mesleki
Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1.980.99

 

2 476,24

Antropolog

SH

1/1

2 300,42

 

2.875,53

Kütüphaneci
(Yükseköğrenim
Mezunu)

TH

l/t

2 340,45

 

2.925,56

Ekonomist (Lisans Mezunu)

TH

1/1

1 884,83

 

2 356.04

       
   

(2) SAYILI CETVEL

5393 SAYILI KANUN ÇERÇVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK
TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI

 
 
 

UNVAN

Öğrenim Durumu

Hizmet Yılı

Oran (%)

01/07/2017-31/12/2017
DÖNEMİ BRÜT TUTAK

Hukuk Müşaviri

 

0 13 yıl ve daha
fazla olanlar

170

1.658.70

 

0-12 (dahil)
yıl arasında olanlar

130

1.268,42

   

19 yıl ve daha
fazla olanlar

150

î .463.56

Avukat

 

13-I (dahil)
yıl arasında olanlar

140

1 365.99

   

0-12 (dahil)
yıl arasında olanlar

130

1 268.42

   

1 yıl ve daha
fazla olanlar

150

1 463.56

Mimar, Mühendis,
Şehir Plancısı

 

b) 12-17 (dahil)
yıl arasında olanlar

140

1,365,09

   

c) 0-1 1 (dahil)
yıl arasında olanlar

130

1.268.42

Fizikçi, Kimyager,
İstatistikçi, Jeolog,
Arkeolog, Hidrolog,
Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi

 

a) 18 yıl ve daha
fazla olanlar

120

1 170,85

 

d) 12-17 (dahil)
yıl arasında olanlar

110

1 073.28

 

c) 0-11 (dahil)
yıl arasında olanlar

100

975,71

   

a) 21 ve ve daha
fazla olanlar

110

1.073,28

 

Lisans mezunu

b) 15-20 (dahil)
yıl arasında olanlar

100

975.71

 

olanlar

c) 6-14 (dahil)
yıl arasında olanlar

90

878.14

   

d) 0-5 (dahil)
yıl arasında olanlar

85

829,35

Restoratör, Tekniker,
Grafıker, Kaptan,
Teknik Ressam,
Hidrobiyolog, Pilot,
Sanat Tarihçisi,
Sosyolog,
Ekonomist,
Topograf,
Teknisyen,

 

a) 23 yıl ve daha
fazla olanlar

110

1 073.28

önlisans mezunu

b) 17-22 (dahil)
yıl arasında olanlar

100

975.71

Laborant,
Ölçü Ayar Memuru,
Kütüphaneci

olanlar

c) 8-16 (dahil)
yıl arasında olanlar

90

878,14

   

d) 0-7 (dahil)
yıl arasında olanlar

85

829.35

   

a) 25 yıl ve daha
fazla olanlar

100

975,71

 

Diğerleri

b) 16-24 (dahil) ve
arasında olanlar

90

878.14

   

c) 0-15 (dahil)
yıl arasında olanlar

85

829.35

   

a) 13 yıl ve daha
fazla olanlar

200

1 951.41

Uzman Tabip

 

b) 7-12 (dahil)
yıl arasında olanlar

190

1 853.84

   

c) 0-6 (dahil)
yıl arasında olanlar

180

1.756.27

   

a) 16 yıl ve daha
fazla olanlar

190

1 853.84

Tabip, Uzman
(Tıpta Uzmanlık
Tüzüğüne Göre)

 

b) 10-15 (dahil)
yıl arasında olanlar

180

1 756.27

   

c) 0-9 (dahil)
yıl arasında olanlar

170

1 658.70

   

a) 17 yıl ve daha
fazla olanlar

185

1 805.06

Diş Tabibi

 

b) 11-16 (dahil)
yıl arasında olanlar

175

1 707.49

   

c) 0-10 (dahil)
yıl arasında olanlar

165

1 609,92

   

a) 17 yıl ve daha
fazla olanlar

165

1 609.92

Veteriner

 

b) 11-16 (dahil)
yıl arasında olanlar

155

1 512,35

   

c) 0-10 (dahil) yıl
arasında olanlar

145

1 414,78

   

a) 17 yıl ve daha
fazla olanlar

140

1 365.99

İmzacı

 

b) 1 1-16 (dahil)
yıl arasında olanlar

130

1 268.42

   

c) 0-10 (dahil)
yıl arasında olanlar

120

1 170.85

   

a) 18 yıl ve daha
fazla olanlar

115

1,122.06

Psikolog, Diyetisyen,
Fizyoterapist,
Sosyal Çalışmacı,
Biyolog,

 

b) 12-1 7 (dahil)
yıl arasında olanlar

105

1 024,49

Bakteriyolog,
Çocuk Gelişimcisi,
Antropolog

 

c)3-11 (dahil)
yıl arasında olanlar

95

926,92

   

d) 0-2 (dahil)
yıl arasında olanlar

90

878,14

   

a) 21 yıl ve daha
fazla olanlar

115

1.122,06

 

Sağlık bilimleri

b) 15-20 (dahil)
yıl arasında olanlar

105

1 024,49

 

lisansiyeri olanlar

c) 6-14 (dahil)
yıl arasında olanlar

95

926,92

   

d) 0-5 (dahil)
yıl arasında olanlar

90

878,14

Sağlık Teknikeri,
Ebe, Hemşire,
Sağlık Memuru,
Veteriner Sağlık Teknikcn,
Diş Protez Teknisyeni,
Sağlık Teknisyeni,
Laborant, Veteriner

 

a) 23 yıl ve daha
fazla olanlar

115

1 122,06

Önlisans mezunu

ti) 17-22 (dahil)
yıl arasında olanlar

105

1.024,49

Sağlık Teknisyeni

olanlar

c) 8-16 (dahil)
yıl arasında olanlar

95

926,92

   

d) 0-7 (dahil)
yıl arasında olanlar

90

878,14

   

a) 25 yıl ve daha
fazla olanlar

105

1 024,49

 

Diğerleri

l,ı) 16-24 (dahil)
yıl arasında olanlar

95

926,92

   

c) 0-15 (dahil)
yıl orasında olanlar

90

878,14

   

a) 25 yt| ya daha
Fazla alanlar

115

1 122,06

Çözümleyici,
Programcı,
Mütercim

 

b) 16-24 (dahil)
1 yıl ve daha
fazla olanlar

1 10

1 073.28

   

c) ü-15 (dahil)
yıl orasında olanlar

100

975.71

   

ıı) 23 ve ve daha 
fazla olanlar

110

1.073,28

 

Yükseköğrenim

b) 17-22 (dahil)
yıl arasında olanlar

100

975.71

Çocuk Eğitimcisi,
Çocuk Rehberi ve
Gözlemcisi,
Tercüman, Eğitmen,

mezunu olanlar

e) 8-16 (dahil)
yıl arasında olanlar

90

878.14

 

d) 0-7 (dahil) ve
arasında olanlar

85

829,35

   

a) 25 yıl ve daha
fazla olanlar

100

975.71

 

Diğerleri

b) 16-24 (dahil) ve
arasında olanlar

90

878,14

   

c) 0-15 (dahil) yıl
arasında olanlar

85

829,35

 
KamuAjans.com - Özel Haber
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.