Danıştay'ın Unvan Değişikliğine Dair Uygulanmayan 2009 Tarihli Karar
İŞTE ALAINDA TEK OLAN O DANIŞTAY KARARI

DANISTAY
5. Daire
Esas No:2007/3519
Karar No:2009/1250
Karar Tarihi: 11.03.2009

ÖZET: Davacının Adli Tıp Kurumu'na kimya mühendisi olarak atanma isteminin, davalı idarece kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek 657 Sayılı Yasa'nın 74. maddesine göre degerlendirilmek suretiyle islem kurulması gerekirken, unvan degisikligi sınavında basarılı olması gerektiginden bahisle isteminin reddine iliskin olarak kurulan islemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

TÜRK MILLETI ADINA
Hüküm veren Danıstay Besinci Dairesi'nce isin geregi düsünüldü:

Dava; Malatya Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan davacının, Inönü Üniversitesi Kimya Mühendisligi Bölümü mezunu oldugunu belirterek, Antalya Adli Tıp Kurumu Kimya Ihtisas Dairesi bünyesinde bos bulunan Kimya Mühendisligi kadrolarından birine atanması istemiyle yaptıgı basvurusunun reddine iliskin Adli Tıp Kurumu Baskanlıgı'nın 4.10.2006 günlü, 8646 sayılı islemin iptali istemiyle dava açılmıstır.

Malatya Idare Mahkemesi'nin 21.2.2007 günlü, E:2006/2715, K:2007/84 sayılı kararıyla; gerek Kamu Kurum ve Kuruluslarında Görevde Yükselme ve Unvan Degisikligi Esaslarına Dair Genel Yönetmeligi, gerekse Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Degisikligi Yönetmeligi uyarınca memurların kurumları dısında diger kurum ve kuruluslarına, aynı unvana veya bu unvanın bulundugu aynı gruptaki diger unvanlara veya daha alt gruptaki unvanlara Devlet Memurları Kanunu'nun kurumlar arası nakli düzenleyen hükümlerine göre atanabilecekleri düzenlenmisken, unvan degisikligi mahiyetindeki kurumlar arası nakiller ile ilgili olarak ise genel hükümlere yollamada bulunulmayıp bu tarz atamaların egitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan degisikligi sınavı sonundaki basarıya göre gerçeklestirilecegi; bu sınava katılacaklarda kurumda veya ögrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmıs olma sartı aranmayacagının belirtildigi, öte yandan, unvan degisikligi sonucunu doguracak bir kurumlar arası atamanın, sınav sartı öngörülmeden sadece genel hükümlere göre yapılmasının Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen liyakat ilkesine de aykırı olacagı, dolayısıyla, gördügü ögrenim sonucu olarak kimya mühendisligi unvanını kazanan ancak Malatya Adliyesi'nde zabıt katipligi kadrosunda görev yapan davacının, kimya mühendisligi kadrosuna atanmasının sınıf ve unvan degisikligi niteliginde olması nedeniyle davalı idarece ihtiyaç halinde açılacak sınıf ve unvan degisikligi sınavında basarılı olması gerektigi, bu nedenle dogrudan kimya mühendisligi kadrosuna atanma istemiyle yaptıgı basvurunun reddi yolundaki dava konusu islemde hukuka aykırılık bulunmadıgı gerekçesiyle dava reddedilmistir.

Davacı, atanmak istedigi kurumun personeli olmadıgından anılan kurumun unvan degisikligi sınavına giremeyecegini, bu nedenle 657 sayılı Yasa'nın 74. maddesi uyarınca mühendis olarak atamasının yapılması gerektigini ileri sürmekte ve Idare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Memurların bir kurumdan digerine nakilleri baslıklı 74. maddesinin ilk fıkrasında "Memurların bu Kanun'a tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmıs hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya ögrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür." hükmü yer almaktadır.

Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Degisikligi Yönetmeligi'nin "Amaç" baslıklı 1. maddesinde; "Bu Yönetmeligin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Adalet Bakanlıgı Adli Tıp Kurumu personelinin görevde yükselme ve unvan degisikliklerine iliskin usul ve esasları belirlemektir." hükmüne, "Kapsam" baslıklı 2. maddesinde; "Bu Yönetmelik, Adalet Bakanlıgı Adli Tıp Kurumu'nda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapan Devlet memurlarından bu Yönetmelikte belirtilen görevlere yükselme ve unvan degisikligi suretiyle asaleten atanacak personeli kapsar." hükmüne yer verilmistir. Memurların kurumlar arası nakillerini düzenleyen 657 sayılı Kanun'un 74. maddesi hükmüne göre, bazı kosulları tasıyan memurların unvan degisikligi de yapılmak suretiyle kurumlar arasında yer degistirmeleri mümkün olup, Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Degisikligi Yönetmeligi ile bu Yönetmelige dayalı olarak çıkarılan Kurumların aynı adlı Yönetmeliklerindeki hükümlerin Kanun hükmünün uygulanmasını engellemesi söz konusu degildir.

Dosyanın incelenmesinden; Malatya Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan davacının, Inönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisligi Bölümü'nden mezun olması nedeniyle 657 sayılı Yasa'nın 74. maddesi uyarınca Antalya Adli Tıp Kimya Ihtisas Dairesi Baskanlıgı'na kimya mühendisi kadrosuna atanma isteminde bulundugu, davalı idarece isteminin Devlet Personel Baskanlıgı'nın 15.3.2006 günlü, 3657 sayılı yazısı dikkate alınarak kurumlarına mühendis unvanı ile atanabilmesi için kurumları unvan degisikligi sınavında basarılı olması gerektiginden bahisle 4.10.2006 günlü dava konusu islemle reddedildigi anlasılmaktadır.

657 sayılı Yasa'nın 74. maddesinin, memurların kurumların muvafakati sartı ile ögrenim durumları itibariyle unvanları da degistirilmek suretiyle baska kurumdaki bir kadroya nakillerine olanak saglaması karsısında, davacının Adli Tıp Kurumu'na kimya mühendisi olarak atanma isteminin, davalı idarece kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek anılan Yasa'nın 74. maddesine göre degerlendirilmek suretiyle islem kurulması gerekirken, unvan degisikligi sınavında basarılı olması gerektiginden bahisle isteminin reddine iliskin olarak kurulan islemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Sonuç: Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Malatya Idare Mahkemesi'nin 21.2.2007 günlü, E:2006/2715, K:2007/84 sayılı kararının 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la degisik 3. fıkrası geregince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, Mahkemece bozma kararına uyularak karar verilmesi halinde, dava konusu islemin hukuka aykırı olduguna dair kararın, davacının dogrudan Adli Tıp Kurumu'nda mühendis kadrosuna atanması sonucunu doguran bir karar olmayıp, davacının, atanma isteginin, atanmak istedigi kurumun unvan degisikligi sınavına girmesinin zorunlu bulundugu gerekçesiyle reddedilemeyecegi, istegin 657 sayılı Kanun'un 74. maddesine göre degerlendirilmesi gerektigine, dolayısıyla bu haliyle islemin hukuki dayanagının dogru tespit edilmedigine iliskin oldugunun vurgulanmasına, 11.03.2009 tarihinde oyçokluguyla karar verildi. 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Arkadaş 2 yıl önce

Arkadaş senin başvurunu neden kabul etsinlerki kendi yandaşları varken adamları varken ah be reisim görsen ne işler çeviriyorlar arkandan kurumlarda bu milleti senin dişinda düşünen birtek kişi yok ülkede yok

Misafir Avatar
kackar 2 yıl önce

Halimiz ne olacak