3600 Ek Gösterge Meclis'e Sunuldu! İşte Tam Metin
Memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifinde ek gösterge rakamları tüm hizmet sınıfları için hiyerarşik sıra ile yeniden belirlendi. Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personel de ek gösterge kapsamına alındı.
Seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirli meslek grupları için müjdelediği 3600 ek gösterge artışı ile ilgili MHP'den yeni bir adım geldi.
KANUN TEKLİFİ TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULDU


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, devlet memurlarına 3600 ek gösterge için hazırlanan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sundu.
Kalaycı kanun teklifini hazırlarken Türkiye Kamu-Sen'in ek gösterge konusunada yapmış olduğu kapsamlı çalışmadan yararlandıklarını söyledi. Kanun teklifinde ek gösterge rakamları tüm hizmet sınıfları için hiyerarşik sıra ile yeniden belirlendi.
Teklifte yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personel de ek gösterge kapsamına alınıyor.
KANUN TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı
, ek gösterge uygulamasındaki adaletsizliklerin giderilmesi için hazırlanan kanun teklifi hakkında bilgi verdi.

3600 EK GÖSTERGE KRİTİK EŞİKLERDEN BİRİDİR

Kalaycı yaptığı açıklamada, memurlar için ek göstergenin çok önemli olduğuna değinerek, “3600 ek gösterge kritik eşiklerden biridir. 3600 ek göstergenin özellikle emekli aylığına önemli yansıması bulunmaktadır. Bugün birçok görev ve meslek grubunda çalışan memurlar birinci derece kadroya geldikleri zaman 3600 ek göstergeyi almaktadır.

EK GÖSTERGE UYGULAMASINDA ADALETSİZLİKLER VAR

Ancak ek gösterge uygulamasında adaletsizlikler bulunmakta, emsalleri aldığı halde birçok görev ve meslek grubunda çalışanlar 3600 ek göstergeden yararlanamamaktadır.
Nitekim 1'inci derece kadroya geldikleri halde;
----Öğretmenler,
----Polisler,
----Uzman çavuşlar ve uzman jandarmalar,
----Kamu avukatları ve hukukçuları,
----Mahalli idarelerin daire başkanları,
----Üniversite genel sekreter yardımcıları,
----Hemşire ve bazı sağlık çalışanları ile din görevlileri,
----Gelir uzmanları,
----Defterdarlık uzmanları,
----Denetmenler,
----Araştırmacılar,
----Müdürler,
----Şube müdürleri
3600 ek gösterge alamamaktadır. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar ise hiçbir surette ek gösterge alamamaktadır” dedi.
“Kanun teklifimiz ek gösterge sorununa köklü çözüm getiriyor”

HİYERARŞİK SIRA İLE YENİDEN BELİRLENDİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek gösterge cetvellerinin bir bütün olarak yeniden ele alınmasının kaçınılmaz hale geldiğini, Türkiye Kamu-Sen'in ek gösterge konusunda da kapsamlı bir çalışma yaptığını hatırlatan Kalaycı, “Bu çalışmadan da yararlanarak ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3600 ek gösterge vaatlerini de içerecek şekilde hazırlayıp, Meclis Başkanlığına verdiğim kanun teklifinde ek gösterge rakamları tüm hizmet sınıfları için hiyerarşik sıra ile yeniden belirlenmiştir. Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personel de ek gösterge kapsamına alınmıştır.

BOŞ KADROYA BAKILMAKSIZIN YÜKSELME

Ayrıca, 
üst derecelerde boş kadro bulunmaması nedeniyle derece yükselmesi yapamayan memurların, boş kadro olup olmadığına bakılmaksızın öğrenim durumları itibarı ile yükselebilecekleri en üst kadro derecelerine kadar gidebilmesi sağlanmıştır. Böylelikle ek gösterge uygulamasındaki mevcut sorunlar ve adaletsizliklerin giderilmesinin yanında, memurlar ve emeklilerin maaşlarında kısmi de olsa artış sağlanması amaçlanmıştır.

KANUN TEKLİFİMİZ KÖKLÜ ÇÖZÜM GETİRİYOR

Ek gösterge uygulamasında yaşanan sorunlara ve eşitsizliklere köklü çözüm getiren Kanun Teklifimizin bir an önce gündeme alınarak yasalaşmasını diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak sözümüz sözdür, 24 Haziran Seçim Beyannamemizde ne söylemişsek gerçekleşmesi için çalışıyoruz, gereğini de inşallah yapacağız” diye konuştu.

İşte memurlar için Meclis'e sunulan kanun teklifi;

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1
- Madde ile üst derecelerde boş kadro bulunmaması nedeniyle derece yükselmesi yapamayan memurların, boş kadro olup olmadığına bakılmaksızın öğrenim durumları itibarı ile yükselebilecekleri en üst kadro derecelerine kadar gidebilmesi sağlanmıştır. Bu madde ile başta kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan kamu görevlilerinin üst derecelere yükselebilmeleri sağlanmış, diğer hizmet sınıflarında da öğrenim durumları itibarı ile hak ettikleri kadro derecelerine ulaşmayan memurların derece yükselmesi yapabilmeleri amaçlanmıştır.
MADDE 2- Madde ile 657 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelde değişiklik yapılmış, ek gösterge rakamları artırılarak tüm hizmet sınıfları için hiyerarşik sıra ile yeniden belirlenmiş, kariyer uzmanların ek göstergeleri 800 puan artırılarak 4400’e çıkarılırken taşra uzmanları ile kariyer meslekten sayılmayan uzmanların 2200 olan ek göstergeleri 3800’e yükseltilmiştir. Bu yolla uzmanlar arasında oluşan adaletsizliğin giderilmesi amaçlanmıştır. Cetvele (IX) sıra numarası ile Yardımcı Hizmetler Sınıfı bölümü eklenmiş ve kadroları bu sınıfta bulunan personelin de ek gösterge uygulamasından faydalanması amaçlanmıştır.
Ayrıca, (I) sayılı Cetvelin I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’na bir fıkra eklenerek şube müdürü ve müdür kadrolarında bulunan kamu görevlilerinin ek göstergelerindeki eşitsizliklerin giderilmesi amaçlanmış, diğer hizmet sınıflarının ek gösterge rakamları yeniden belirlenerek makul artışlar yapılmıştır.
MADDE 3- 657 sayılı Kanunun eki (II) sayılı Cetvelde yapılan değişiklikle mahalli idarelerde görev yapan daire başkanlarının ek göstere rakamları, bakanlıklarda görev yapan daire başkanları ile eşitlenmiş ve kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfının birinci derecesinde bulunanların ek göstergeleri 800’er puan artırılarak ek gösterge uygulamasında hiyerarşiye uygun bir adalet sağlaması amaçlanmıştır.
MADDE 4- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 5- Yürütme maddesidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR  KANUN TEKLİFİ

MADDE 1
- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 67 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 68 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır:
“Derece yükselmesi:
Madde 67- Devlet memurları, kadro durumuna bakılmaksızın, öğrenim durumları itibarı ile yükselebilecekleri en üst kadro derecelerine kadar yükseltilir.”
MADDE 2- 657 sayılı Kanunun eki (I) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin;
“I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün (e), (f), (g) (h) ve (i) fıkralarında, derecelere göre uygulanacak ek göstergeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (i) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (j) fıkrası ve derecelere göre uygulanacak ek göstergeleri eklenmiş,
“II-TEKNİK HİZMETLER SINIFI”, “III-SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI”, “IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI”, “V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI”, “VI- DİN HİZMETLERİ SINIFI” bölümlerinde, derecelere göre uygulanacak ek göstergeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
“VII- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün (b), (c), (d) ve (e) fıkraları ile “VIII- MÜLKİ İDARE HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün (d) fıkrasında, derecelere göre uygulanacak ek göstergeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
“VIII- MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI” bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki “IX- YARDIMCI HİZMETLER SINIFI” bölümü, uygulanacak ek göstergeleriyle birlikte Cetvele ilave edilmiştir.
MADDE 3- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun eki (II) Sayılı Ek Gösterge Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5- Bu Kanunu Cumhurbaşkanı yürütür.
I SAYILI CETVEL

HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER
UNVAN
DERECE
EK GÖSTERGE
I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI
e) Başbakan Müşavirleri, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşavirleri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları, Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcıları
1
5500
f) Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakanlık Başkanları, Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcıları ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanları, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü, Adli Tıp Kurumu Başkanı, Milli Kütüphane Başkanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi, Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreteri, Büyük Şehir Belediye Genel Sekreteri, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, GAP İdaresi Başkan Yardımcısı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı, Vergi Dairesi Başkanı (Ankara, İstanbul, İzmir)
1
5300
g) En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyük Şehir Belediyesiyle Büyük Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri, Başbakanlık Uzmanları, Adalet Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, İçişleri Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, İnsan Hakları Uzmanları,(47)Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, TİKA Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, İstihdam Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları,Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları,Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, Dış Ticaret Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Göç Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Sağlık Uzmanları ve Sağlık Denetçileri,  Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri  ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler, Millî Eğitim Uzmanları, Millî Eğitim Denetçileri ve İl Eğitim Denetmenleri, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri, Maliye Uzmanları
1
2
3
4
5
6
7
8
4400
3800
3000
2400
2100
1950
1750
1650
h) ) En az 3 yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan Gelir Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları,  Mali Hizmetler Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, İl Göç Uzmanları (Ek İbare: 19/6/1994-KHK-543) En az üç yıl süreli Yüksek Öğretim veren Fakülte veya Yüksekokulu bitirerek yapılacak sınav sonucunda denetmen yardımcısı veya uzman yardımcısı kadrolarına atanmış ve en az üç yıl bu kadrolarda çalıştıktan sonra bu süredeki çalışmaları olumlu bulunmak kaydıyla Ürün Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları)kadrosuna atanmış olanlar
1
2
3
4
5
6
7
8
3800
3000
2400
2100
1950
1750
1650
1550
i) Şube müdürü ve müdür kadrosuna atanmış olanlar
1
2
3
4
4400
3800
3000
2400
j) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan,
1- En az 3 yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirenler
1
2
3
4
3000
2400
2100
1950
2- Diğerleri
1
2
3
4
2400
2100
1950
1750
II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI
a) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar
1
2
3
4
5
6
7
8
4400
3800
3000
2400
2100
1950
1750
1650
b) (Değişik: 1.5.2003 tarih ve 4856/ 42 madde) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları,
1
2
3
4
5
6
7
8
3800
3000
2400
2100
1950
1750
1650
1550
c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar.
1
2
3
4
3000
2400
2100
1950
d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar,
1
2
3
4
2400
2100
1950
1750
III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar
1
2
3
4
5
6
7
8
4400
3800
3000
2400
2100
1950
1750
1650
b) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri
1
2
3
4
5
6
7
8
3800
3000
2400
2100
1950
1750
1650
1550
c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;
1. Yüksek öğrenim görenler
1
2
3
4
3000
2400
2100
1950
2. Diğerleri
1
2
3
4
2400
2100
1950
1750
IV-EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI
a) Öğretmen ve Diğer Personel
1
2
3
4
5
6
7
8
3800
3000
2400
2100
1950
1750
1650
1550
V-AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI
(Yeniden düzenleme: 17/9/2004-5234/1 md.)
Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan
1
2
3
4
5
6
7
8
3800
3000
2400
2100
1950
1750
1650
1550
VI- DİN HİZMETLERİ SINIFI
Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan
a)(Değişik:1/7/2010-6002/21 md.)
En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları
1
2
3
4
5
6
7
8
3800
3000
2400
2100
1950
1750
1650
1550
b) Yukarıda belirtilenler dışındaki yükseköğrenim mezunları
1
2
3
4
3800
3000
2400
2100
c) Diğerleri
1
2
3
4
2400
2100
1950
1850
VII- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI
b)Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürleri
1
5000
c) Daire Başkanları ile Diğer Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri
1
4600
d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış olanlar,
1
2
3
4
4400
3800
3000
2400
e) Kadroları bu sınıfa dâhil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;
aa) Yüksek Öğrenimliler
1
2
3
4
5
6
7
8
3800
3000
2400
2100
1950
1750
1650
1550
VIII- MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI
d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da; yukarıda sayılanlar dışında kalanlar (1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlar için Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı görev unvanları için belirlenen ek gösterge rakamlarından düşük olmamak üzere)
¼
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5300
5000
4400
3800
3000
2400
2100
1950
1750
1650
IX- YARDIMCI HİZMETLER SINIFI
Kadroları bu sınıfa dâhil olanlardan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2400
2100
1950
1750
1650
1550
1450
1350
1250

SGK Rehberi

 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Nizameddin karaman 3 ay önce

Adalet Bakanlığı.Icra Müdürü va İcra Müdür Yardımcıları yukarıdaki sıralamalarda yer almadığını görüyoruz.Ayrıca.Yazı İşleri müdürleri ile C.Başsavcıĺıgı İdarı İşler Müdürleride listelerde olması gerekmıyor mu saygılarımizla hatırlatırız.

Misafir Avatar
Berk 4 ay önce

Lise mezunları yararlanabilecekmi.

Misafir Avatar
Atila 4 ay önce

yüksek okul mezunu 1/4 dereceye gelmiş çalışan ve emekli olan tüm öğretmenlere 3800 ek gösterge verilmeli. Teşekkür ederiz

Misafir Avatar
N.T. 6 ay önce

Biz Sivil Savunma Uzmanları neden yok. Biz idareci değil miyiz? Ne memuruz, ne müdürüz ne de uzmanız. Biz neyiz ya?

Misafir Avatar
ne misiniz 4 ay önce @N.T.

Uzman tabiki ,idareci değilsiniz....Sivil savunma Uz ma nı, adı üstünde, Uzman GİH sınıfındadır ama yönetici değildir bilginize..işinizin önemine binaen üst yönetime bağlısınız...

Beğenmedim (1)
Misafir Avatar
Recep paker 6 ay önce

ADALET BAKANLIĞI-ADLİYELERDE GÖREV YAPAN YAZI İŞLERİ MÜDÜRLERİ SIRALAMADA YOK.AYRICA KİŞİNİN YAPTIĞI GÖREVE GÖRE EK GÖSTERGE UYGULANMALI..

Misafir Avatar
Dursun Coşkun 6 ay önce

3600 ek göstergenin 1 dereceye gelmiş tüm memurlara verilmeli.

Misafir Avatar
Osman Çınar Baykal. 8 ay önce

Teknik Hizmetlerde Mühendis ile aynı zor şartlarda görev yapan Jeomorfolog larında 4400 ek gösterge gurubuna dahil edilmesini bekliyoruz.

Misafir Avatar
haydar 8 ay önce

Gelir uzmanlarında dışarıdan ve kurum içinden atanan olarak ayrım yapılmış. Aynı işi aynı ünvanla yaptırdığınız adamların birine 2200, diğerine 3600 ek gösterge