TSK Askeri Personel ile Askeri Öğrenci Alıyor!
TSK sözleşmeli er ve uzman erbaş alımı ile Hava Harp Okuluna ara sınıf askeri öğrenci alacağını açıkladı. Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu 3. sınıfına üniversitelerin 3. ve 4. sınıfından askeri öğrenci alınacak. 

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığından yayınlanan duyuruya göre, sözleşmeli er ve uzman erbaş alımı yapılacaktır. Ayrıca Hava Harp Okuluna ara sınıf askeri öğrenci alınacaktır. 

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı resmi web sitesi üzerinden askeri personel ile askeri öğrenci alımı yapacağını iki farklı ilan ile duyurdu. 

Milli Savunma Bakanlığı iki ilan yayınlayarak Kara Kuvvetleri , Deniz Kuvvetleri  ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görevlendirmek üzere sözleşmeli er ve uzman erbaş ile Hava Harp Okulu bünyesine ara sınıf askeri öğrenci alacağını duyurdu. 

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı; Kara Kuvvetleri , Deniz Kuvvetleri  ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görevlendirmek üzere sözleşmeli er ve uzman erbaş alımı için ilana çıktı ayrıca MSB Hava Harp Okulu bünyesine ara sınıf askeri öğrenci alımı yapılacağını duyurdu (Ara sınıf askeri öğrenci alımı için başvurular 9 Ekim ile 24 Ekim tarihleri arasında). 

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı yayımladığı iki ilan ile askeri personel ve askeri öğrenci alımı yapıyor. Başvuru koşulları farklı olan Sözleşmeli Er, Uzman Erbaş ve Askeri Öğrenci alımları için yayımlanan ilanların detayları aşağıdadır...

ASKERİ PERSONEL VE ÖĞRENCİ ALIM İLANLARI

Yayımlanan ilanların ilkinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı , Deniz Kuvvetleri Komutanlığı  ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere sözleşmeli er ve uzman erbaş alımı yapılacağı ilan edildi. 

MSB yayımladığı ikinci ilanda ise Hava Harp Okulu bünyesine ara sınıf askeri öğrenci alımı yapılacağını duyurdu. Söz konusu duyuruda, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu 3. sınıfına üniversitelerin 3. ve 4. sınıfından askeri öğrenci alımları için başvuruların başladığı ilan edildi. 

BAŞVURU KOŞULLARI

Sözleşmeli Er, Uzman Erbaş ve Askeri Öğrenci alımları için yayımlanan ilanlarda adayalrdan talep edilen başvuru koşulları farklılık göstermekte. 
Sözleşmeli Er Alımı Başvuru Koşulları

En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak, Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında doğanlar), Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Uzman Erbaş Alımı Başvuru Koşulları

En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak, Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (25 Eylül 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar), Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle (01 Ocak 2018) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak, Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,

Askeri Öğrenci Alımı Başvuru Koşulları

Başvuru tarihi itibarıyla en fazla 23 yaşında olmak (01 Ocak 1995 ve sonrası doğumlu), Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin; Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak. LYS sonucunda aşağıda belirtilen (Tablo-3) Hava Harp Okulu lisans bölümlerine karşılık gelen lisans bölümlerinden birine yerleşmiş ve 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında üniversitelerin 3’üncü veya 4’üncü sınıfında eğitim görüyor olmak. 

İLANLARA DAİR DETAYLAR

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2018 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı uzman erbaş alım ile sözleşmeli er alım ilanı yayımlandı. 

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIM İLANI BAŞVURU KOŞULLARI

Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er alım ilanına başvuru yapacak adaylardan talep edilen başvuru koşulları şu şekilde, 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak, Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında doğanlar), Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak, Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

MSB UZMAN ERBAŞ ALIM İLANI BAŞVURU KOŞULLARI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan uzman erbaş alım ilanına aşağıda yer alan başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvuru yapabilecekler. 

En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak, Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (25 Eylül 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar), Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle (01 Ocak 2018) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak, Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,

BAŞVURU SÜRECİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görevlendirilecek olan sözleşmeli er ve uzman erbaş alım ilanlarına başvuru yapacak adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir.

HAVA HARP OKULU ASKERİ ÖĞRENCİ ALIM İLANI

MSB tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, Hava Harp Okulu askeri öğrenci alım ilanına, başvuru kılavuzunda yer verilen lisans programlarından, Hava Harp Okulu'nn 3.üncü sınıfına 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2. yarı yılından başlamak üzere kadın ve erkek öğrenci alımı yapılacağı ilan edildi. 

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana başvuruda bulunacak öğrencilerden talep edilen koşulları sizlere aşağıda aktarıyoruz. 

BAŞVURU KOŞULLARI

Hava Harp Okulu ara sınıf askeri öğrenci alımı başvurusunda bulunmak isteyen adayların aşağıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları gerekiyor. 

Genel Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Başvuru tarihi itibarıyla en fazla 23 yaşında olmak (01 Ocak 1995 ve sonrası doğumlu), Başvuru tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlamış olmak, Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak. Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak. 

Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin; Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak.

Bu şartların dışında adayların ayrıca Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak. Bir askerî okuldan, çıkmış veya çıkarılmış olmamak; sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek). Boyu 165-190 cm arasında (165 cm ve 190 cm dahil) olmak.

Sağlık Şartı

Hava Harp Okulu askeri öğrenci alımı için yayımlanan ilana başvuru yapacak kadın ve erkek adayların sağlık şartlarını da yerine getirmeleri gerekiyor. ''Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hava Harp Okulu öğrenci adayları ile ilgili sağlık kriterlerine sahip olmak.''

Eğitim Şartı

LYS sonucunda aşağıda belirtilen (Tablo-3) Hava Harp Okulu lisans bölümlerine karşılık gelen lisans bölümlerinden birine yerleşmiş ve 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında üniversitelerin 3’üncü veya 4’üncü sınıfında eğitim görüyor olmak.

BAŞVURU SÜRECİ

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu ara sınıf askeri öğrenci alımına başvuruda bulunacak adaylar başvurularını 9 Ekim ile 24 Ekim tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru linkindeki ilgili alanlara gerekli bilgiler doldurmak suretiyle yapacaklardır. 

Başvuru klavuzlarına TSK'nın resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.