ABONE OL

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 400 Sözleşmeli Sağlık Personeli Başvuru Sonuçları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hemşire, biyolog, diyetisyen, ebe, eczacı, fizyoterapist, psikolog, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri, laborant kadrolarına  400 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. 16 Hazitan'a kadar sürecek olan başvurular üniversitenin personel başvuru internet sistemi üzerinden yapılacak.

BAŞVURULAR SONA ERDİ. SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Adayların http://personelbasvuru.cumhuriyet.edu.tr adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini online olarak tamamlaması gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusuda geçersiz sayılacaktır.)

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personeli tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurusu reddedilecektir.

Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile Üye Girişi yaparak başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.

Onaylandı ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvurusu reddedilen adaylar evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

 İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

** KADROLARIN BAZILARI İPTAL EDİLDİ... TIKLAYINIZ

KODU ÜNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
HE01 Hemşire 250* - Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
(Yoğun Bakım, Yenidoğan, Dâhiliye ve Cerrahi servisleri gibi kliniklerde çalışmaya engel bir durumu olmamak.)
BY01 Biyolog 2 -Biyoloji Bölümü lisans mezunu olup, Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, Moleküler laboratuvarında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
BY02 Biyolog 1 -Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, Biyokimya laboratuvarında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
DY01 Diyetisyen 3 -Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla “Obezite ve/veya Diyabet Tedavisi” üzerine eğitim almış olmak.
EB01 Ebe 5* - Ebelik lisans programından mezun olmak.
(Doğumhane Ünitesinde çalışmasına engel bir durumu olmamak.)
EB02 Ebe 5 - Ebelik lisans programından mezun olmak.
-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin Doğumhane Ünitesinde en az 5 (Beş) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
EC01 Eczacı 5 -Eczacılık Fakültesi lisans programı mezunu olmak.
FZ01 Fizyoterapist 3 -Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, Rehabilitasyon Merkezlerinde “Fizyoterapist” olarak çalışmış olmak ve çalıştığı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
-Ürojinekolojik Rehabilitasyon ve Kinezyolojik Bantlama eğitimi almış olmak.
FZ02 Fizyoterapist 3 - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla, Rehabilitasyon Merkezlerinde “Fizyoterapist” olarak çalışmış olmak ve çalıştığı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
-Osteopati ve Skolyoz Manuel Terapisi sertifikalarına sahip olmak
PS01 Psikolog 2 -Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak.
RT01 Röntgen Teknisyeni 5* -Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl yataklı tedavi kurumlarında çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
ST01 Sağlık Teknikeri 8* -Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ST02 Sağlık Teknikeri 12* -Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
(Anestezi Yoğun Bakım, Ameliyathane, Algoloji, Palyatif Bakım Merkezi, Ameliyathane dışı Anestezi uygulama alanlarında çalıştırılmak üzere)
ST03 Sağlık Teknikeri 7* -Diyaliz Programı önlisans programından mezunu olmak.
ST04 Sağlık Teknikeri 6* -Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezunu olmak.
ST05 Sağlık Teknikeri 6* -Elektronörofizyoloji önlisans programından mezunu olmak.
ST06 Sağlık Teknikeri 3* -Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ST07 Sağlık Teknikeri 1* -Optisyenlik veya Optometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ST08 Sağlık Teknikeri 1* -Perfüzyon veya Perfüzyon Teknikleri önlisans programlarının birinden mezunu olmak.
ST09 Sağlık Teknikeri 14* -Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-En az 1 (bir) yıl süre ile tıbbi laboratuvarda çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
ST10 Sağlık Teknikeri 25* -Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı mezunu olmak.
-“Hasta Kabul Sekreterliği” sertifikasına sahip olmak.
-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi Sekreter” olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir. (Hasta Kabul birimlerinde görevlendirilmek üzere)
ST11 Sağlık Teknikeri 13* -Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı mezunu olmak.
-“Resmi Yazışma Teknikleri” sertifikasına sahip olmak.
-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi Sekreter” olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir. (Raporlama ve Yazı İşleri birimlerinde görevlendirilmek üzere)
LA01 Laborant 5* -Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-En az 2 (iki) yıl süre ile mikrobiyoloji laboratuvarında çalışmış olmak.
DS01 Diğer Sağlık Personeli 12* -Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı mezunu olmak.
-“Resmi Yazışma Teknikleri” sertifikasına sahip olmak.
-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi Sekreter” olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir. (Raporlama ve Yazı İşleri birimlerinde görevlendirilmek üzere)
DS02 Diğer Sağlık Personeli 1 -Dil ve Konuşma Terapisi lisans programı mezunu olmak.
DS03 Diğer Sağlık Personeli 1 -Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) lisans programından mezun olmak.
DS04 Diğer Sağlık Personeli 1 -Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

GENEL ŞARTLAR

 Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 puanları esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)

 Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

 Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

 Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması .

 Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

 Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İstenilen Belgeler:

1) Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulup yüklenecektir.)

2) Öğrenim belgesi

3) 2018 KPSS sonuç belgesi

4) Çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli (Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için.)

5) Sertifika, kurs ve istenilen diğer belgeler.

İLANI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZMisafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.