banner220

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0 216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

(SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

Sıra No

Birim

Bölümü

Ana Bilim Dalı
/ Programı

Drc.

Unvanı

Aranan Şartlar

1

Ankara Atatürk
Göğüs Hastalıkları
ve Göğüs
Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji
ve Reanimasyon

1

Doçent

TENS'in torakal
epidural
analjezideki etkileri
konusunda
çalışması olmak.

2

Ankara Atatürk
Göğüs Hastalıkları
ve Göğüs
Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji
ve Reanimasyon

1

Doçent

Yoğun bakım
yan dal uzmanı
olmak, göğüs
cerrahisinde
anestezi,
analjezi ve fiberoptik
bronkoskopiyle ilgili
çalışmaları bulunmak.

3

Ankara Atatürk
Göğüs Hastalıkları
ve Göğüs
Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

1

Doçent

Akciğer malignitelerinde
aspirasyon biyopsisinin
implantasyon riskiyle
ilgili çalışması olmak.

4

Ankara Atatürk
Göğüs Hastalıkları
ve Göğüs
Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

1

Profesör

Çocuklarda göğüs
cerrahisi
deneyimi olmak.

5

Ankara Atatürk
Göğüs Hastalıkları
ve Göğüs
Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

1

Doçent

Astımlılarda sitokinlerle
ilgili çalışması olmak.

6

Ankara Atatürk
Göğüs Hastalıkları
ve Göğüs
Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

1

Profesör

İmmunoloji ve allerji
yan dal uzmanı olmak,
ilaç allerjisi konusunda
deneyimi ve
çalışmaları olmak.

7

Ankara Çocuk
Sağlığı ve
Hastalıkları
Hematoloji
Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları

1

Profesör

Pediatrik immunoloji
yan dal uzmanı olmak.

8

Ankara Çocuk
Sağlığı ve
Hastalıkları
Hematoloji
Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk göğüs hastalıkları
yan dal uzmanı olmak,
çocuklarda interstisyel
akciğer hastalıkları
konusunda
çalışmaları olmak.

9

Ankara Çocuk
Sağlığı ve
Hastalıkları
Hematoloji
Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk enfeksiyon
yan dal uzmanı olmak,
çocuklarda sepsisle
ilgiliçalışmaları olmak.

10

Ankara Çocuk
Sağlığı ve
Hastalıkları
Hematoloji
Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk kardiyoloji
yan dal uzmanı olmak,
çocuklarda
obezitenin kalp
fonksiyonlarına
etkisi konusunda
çalışması olmak.

11

Ankara Dışkapı
Yıldırım
Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji
ve Reanimasyon

1

Profesör

Algoloji yan dal
uzmanı ve pediatrik
KVC anestezisi
deneyimi olmak.

12

Ankara Dışkapı
Yıldırım
Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji
ve Reanimasyon

1

Profesör

Rejiyonel
anestezi ve algolojide
sinir blokajı konusunda
deneyimi ve çalışmaları
olmak.

13

Ankara Dışkapı
Yıldırım
Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

Profesör

Endoskopik yöntemle
deneysel SAK modeli
konusunda çalışması
olmak.

14

Ankara Dışkapı
Yıldırım
Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

1

Doçent

Hiperplazilerde
kriyocerrahi
konusunda
çalışması olmak.

15

Ankara Dışkapı
Yıldırım
Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon

1

Doçent

Ayak deformiteleri
ve uyku kalitesi
konusunda
çalışmaları olmak.

16

Ankara Dışkapı
Yıldırım
Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon

1

Doçent

Pediatrik rehabilitasyon,
otonom sinir sistemi
EMG'si ve spastisite
tedavisinde
deneyimi olmak.

17

Ankara Dışkapı
Yıldırım
Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon

1

Doçent

Yutma bozukluklarının
tanı ve tedavisiyle
ilgili çalışmaları olmak.

18

Ankara Dışkapı
Yıldırım
Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Profesör

Laparoskopik cerrahide
ergonomik ve teknik
sorunlar konusunda
çalışmaları olmak.

19

Ankara Dışkapı
Yıldırım
Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Doçent

Yamayla yapılan
açık kasık fıtığı
onarımıkonusunda
çalışması olmak.

20

Ankara Dışkapı
Yıldırım
Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs
Hastalıkları

1

Doçent

Uyku bozuklukları
konusunda deneyimi ve
bronkoskopiyle ilgili
epidemiyolojik
çalışması olmak.

21

Ankara Dışkapı
Yıldırım
Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz
Hastalıkları

1

Doçent

Pediatrik oftalmoloji
ve şaşılıkla ilgili
eğitim almış olmak.

22

Ankara Dışkapı
Yıldırım
Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Nefroloji uzmanı olmak,
renal transplantasyonda
ürolojik komplikasyonlar
ve takip konusunda
çalışması olmak.

23

Ankara Dışkapı
Yıldırım
Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve
Damar
Cerrahisi

1

Profesör

Poliüretan damar
grefti konusunda
çalışması
bulunmak.

24

Ankara Dışkapı
Yıldırım
Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

1

Doçent

Parkinson
hastalığında
biyobelirteçlerle
ilgili çalışması olmak.

25

Ankara Dışkapı
Yıldırım
Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif
ve Estetik
Cerrahi

1

Profesör

Baş ve boyun
rekonstrüksiyonlarında
serbest doku
transferi
konusunda
deneyimi ve
çalışmaları
bulunmak.

26

Ankara Dışkapı
Yıldırım
Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Doçent

Akciğer kanserlerinin
çok dedektörlü
bilgisayarlı
tomografiyle tanısı
konusunda
çalışması olmak.

27

Ankara Dışkapı
Yıldırım
Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Doçent

Romatolojik
hastalıklarda
tendon
sonoelastografisi
konusunda
çalışması olmak.

28

Ankara Dışkapı
Yıldırım
Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Profesör

Bukkal mukoza
üretroplasti
konusunda
deneyimi olmak.

29

Ankara Dışkapı
Yıldırım
Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Doçent

Üriner sistem
taş hastalığının
endoskopik
tedavi yöntemleri
konusunda deneyimi
ve çalışmaları olmak.

30

Ankara
Dr. Abdurrahman
Yurtaslan
Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji
ve Reanimasyon

1

Doçent

Algoloji yan dal
uzmanı olmak,
palyatif bakımda
konusunda
çalışması olmak.

31

Ankara
Dr. Abdurrahman
Yurtaslan
Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

Erkek meme
kanseri ve metastatik
meme kanserleri
konusunda çalışmaları
bulunmak.

32

Ankara
Dr. Abdurrahman
Yurtaslan
Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

1

Doçent

Meme kanseri
cerrahisinde
frozen kesitlerle
sınır değerlendirmesinde
deneyimi bulunmak.

33

Ankara
Dr. Sami Ulus
Kadın Doğum
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları

1

Profesör

Çocuklarda nazal
provokasyon ve
nonallerjik
rinitle ilgili
çalışması olmak.

34

Ankara
Dr. Sami Ulus
Kadın Doğum
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları

1

Profesör

Yenidoğan yan dal
uzmanı olmak,
Yeni doğan yoğun
bakım ünitesi
organizasyonu ile
ilgili çalışması
bulunmak.

35

Ankara
Dr. Sami Ulus
Kadın Doğum
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk nöroloji yan dal
uzmanı olmak,
SSPE konusunda
deneyimi ve
çalışmaları olmak.

36

Ankara
Dr. Sami Ulus
Kadın Doğum
Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Yenidoğan yan dal
uzmanı olmak,
arteryel tromboz
modelinde
kök hücre
çalışması olmak.

37

Ankara
Dr. Zekai Tahir
Burak Kadın
Sağlığı SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Yenidoğan yan dal
uzmanı olmak,
nekrotizan enterokolitle
ilgili kök hücre
çalışması olmak.

38

Ankara
Dr. Zekai Tahir
Burak Kadın
Sağlığı SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Yenidoğan yan dal
uzmanı olmak,
prematüre bebeklerin
adrenal yetmezliği
konusunda
çalışması olmak.

39

Ankara
Dr. Zekai Tahir
Burak Kadın
Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın
Hastalıkları
ve Doğum

1

Doçent

Fetal kardiyak
inceleme
konusunda
eğitimi bulunmak.

40

Ankara
Dr. Zekai Tahir
Burak Kadın
Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın
Hastalıkları
ve Doğum

1

Doçent

Ürojinekoloji
deneyimi olmak,
inkontinans
cerrahisi sonrası
komplikasyonlaryla
ilgili çalışması olmak.

41

Ankara
Dr. Zekai Tahir
Burak Kadın
Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın
Hastalıkları
ve Doğum

1

Doçent

Adölesan üreme
sağlığı
konusunda
çalışmaları olmak.

42

Ankara
Dr. Zekai Tahir
Burak Kadın
Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın
Hastalıkları
ve Doğum

1

Profesör

ÜYTEM sorumluluğu
deneyimi bulunmak,
tedavi gebeliklerinin
sonuçlarıyla ilgili
çalışmaları olmak.

43

Ankara
Dr. Zekai Tahir
Burak Kadın
Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın
Hastalıkları
ve Doğum

1

Profesör

Perinatoloji yan dal
uzmanı olmak,
oksidatif stres
markerlarıı
ile ilgili
çalışması olmak.

44

Ankara
Dr. Zekai Tahir
Burak Kadın
Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Profesör

IVF sertifikası ve
deneyimi olmak,
östrojen reseptör
modülatörleri
ile ilgili
çalışmaları olmak.

45

Ankara
Etlik Zübeyde
Hanım Kadın
Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Yenidoğan yan dal
uzmanı olmak,
neonatal sepsisde
yöntemlerle
ilgili çalışmaları
bulunmak.

46

Ankara
Etlik Zübeyde
Hanım Kadın
Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Yeni doğan yan dal
uzmanı olmak,
prematüre retinopati
lazer tedavisinde
sedo-aneljezi
ile ilgili
çalışmaları olmak.

47

Ankara
Etlik Zübeyde
Hanım Kadın
Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Profesör

Jinekolojik onkoloji
yan daluzmanı olmak,
nüks endometrium
ve serviks
kanserleri
konusunda
çalışması olmak.

48

Ankara
Etlik Zübeyde
Hanım Kadın
Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Profesör

Türkiye'de
üreme sağlığı
ile ilgili projede
çalışmış olmak,
postpartum
kanamayla
ilgili çalışması olmak.

49

Ankara
Etlik Zübeyde
Hanım Kadın
Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Doçent

Robotik jinekolojik
cerrahi deneyimi ve
endometriyozis
konusunda
deneysel ve klinik
çalışmaları olmak.

50

Ankara
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Doçent

Omurilik hasarında
robotik yürümenin
solunum
fonksiyonlarına
etkisi konusunda
çalışmaları olmak.

51

Ankara Gaziler
Fizik Tedavi
Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Profesör

Artropati ve kas
iskelet sistemi
ultrasonografisi
konusunda
çalışmaları olmak.

52

Ankara
Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

1

Profesör

Epilepsi ve vitamin
D ilişkisi
konusunda
çalışması olmak.

53

Ankara
Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Hematoloji yan dal
uzmanı olmak,
renal anemi ve
amiloidozla ilgili
çalışmaları olmak.

54

Ankara
Gülhane SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

1

Doçent

Kolon karsinomalarında
histopatoloji ve KRAS
mutasyonu ilişkisiyle
ilgili çalışması olmak.

55

Ankara
Gülhane SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Profesör

Robotik ve laparoskopik
pelvik organ prolapsus
cerrahisiyle ilgili
çalışmaları olmak.

56

Ankara Keçiören
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

1

Doçent

Nargile tüketiminin
EKG parametreleri
üzerine etkisi
konusunda
çalışması olmak.

57

Ankara Keçiören
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

1

Doçent

Yoğun bakımda
enfeksiyon kontrolü
konusunda hizmetiçi
eğitim almış olmak,
kırım kongo
kanamalı ateşi
ile ilgili
çalışması olmak.

58

Ankara Keçiören
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

Dispepsi ve
parasempatik
aktivite konusunda
deneyimi ve
çalışması olmak.

59

Ankara Keçiören
SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

1

Doçent

Tarsal tünel
dekompresyonu
konusunda
çalışması bulunmak.

60

Ankara Keçiören
SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Doçent

Perkütan
nefrolitotomi ve
retrograt intrarenal
cerrahiyle ilgili
çalışmaları olmak.

61

Ankara Numune
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

1

Profesör

Yaşlılarda
kardiyovasküler
risk faktörleri
ile ilgili çalışması olmak.

62

Ankara Numune
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

1

Profesör

Tırnak cerrahisi
konusunda
deneyimi ve
Behçet Hastalığıyla
ilgili çalışmaları olmak.

63

Ankara Numune
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

1

Profesör

Anogenital HPV
enfeksiyonlarında
risk faktörleri
konusunda
çalışması olmak.

64

Ankara Numune
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Profesör

Romatoloji ve
elektrofizyoloji
alanında
deneyimi olmak.

65

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Viskokanalostomi
ve sublükse
lens tedavisiyle ilgili
çalışmaları olmak.

66

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Kök hücre kültürü
uygulamasında
deneyimi
bulunmak, Behçet
Hastalığı ve glokomda
genetik konusunda
çalışmaları olmak.

67

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

AIDS ilişkili retina
patolojileri konusunda
çalışması olmak.

68

Ankara Numune
SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

1

Doçent

Akromiyoklaviküler
eklem revizyonu
cerrahisi konusunda
çalışması olmak.

69

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

1

Profesör

Kupa, ozon ve
akupunktur
uygulama
sertifikasına
sahip olmak;
sigara ve dumansız
tütünle ilgili
çalışmaları olmak.

70

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Doçent

Türkiye'de anne
ölümlerini
önleme konusunda
deneyimi ve
çalışmaları olmak.

71

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Doçent

Algoloji yan dal
uzmanı olmak,
ileri düzey girişimsel
ağrı tedavisi
deneyimi olmak.

72

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Profesör

Yoğun bakım
yan dal uzmanı
olmak,alfa-2 agonist
ajan ve hemodinamik
parametrelere etkileri
konusunda
çalışması olmak.

73

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Profesör

Yoğun bakım
yan dal uzmanı
olmak, sepsis
modelinde
DNA hasarı ile ilgili
çalışması olmak.

74

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Profesör

Tiroid, paratiroid
cerrahisi ve
granülomatöz
mastit konusunda
çalışmaları olmak.

75

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Gastroenteroloji
uzmanı olmak.
Hepatektomilerde
hipofosfatemi
konusunda
çalışması olmak.

76

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

Endokrinoloji ve
metabolizma
yan dal
uzmanı olmak,
sclerosteosis
hastalığıyla
ilgili çalışması olmak.

77

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Profesör

In vitro fertilizasyon
sertifikası
olmak ve endoskopik
cerrahi konusunda
çalışmaları olmak.

78

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

1

Doçent

Ağız, yüz ve çene
cerrahisi
uzmanı olmak.
Endoskopik
miringoplasti
konusunda
çalışması olmak.

79

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Profesör

Çocuk ürolojisi
yan dal uzmanı olmak,
çocukta
robotik cerrahi
deneyimi ve genital
embriyolojiyle ilgili
moleküler
çalışmaları bulunmak.

80

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Doçent

Böbrek tümör
tiplendirmesi
ve eş zamanlı
mesane-prostat
kanserli
olgularla ilgili
çalışmaları olmak.

81

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Mide kitlelerinin
endoskopik
USG ve BT ile
değerlendirilmesi
konusunda
çalışmaları olmak.

82

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas
SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Profesör

Aort cerrahilerinde
beyin
koruma yöntemleri
konusunda deneyimi ve
çalışması olmak.

83

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas
SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Doçent

Kalp yetmezliğinin mekanik
destek cihazları ile cerrahi
tedavisi ve takibi konusunda
deneyimli olmak.

84

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

1

Profesör

KOAH olgularında koroner
kan akım bozukluğu
konusunda
çalışması ve girişimsel
kardiyoloji deneyimi olmak.

85

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

1

Profesör

Perkütan mitral balon
valvüloplasti, pekütan
konjenital girişimler ve karotis
stent işlemleri konusunda
deneyimi olmak.

86

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Profesör

Biliyer girişimsel
radyoloji ve vasküler
ultrasonografi konusunda
deneyimi ve çalışmaları olmak.

87

Ankara Türkiye
Yüksek İhtisas
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Profesör

Karotis arter bozukluklarının
B-flow ve renkli Doppler ile değerlendirilmesi konusunda
çalışması olmak.

88

Ankara Ulucanlar
Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Doçent

Vitreoretinal cerrahi ve
prematür retinapatisi
konusunda deneyimi ve
çaışmaları olmak.

89

Ankara Ulucanlar
Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Doçent

Cerrahi retina ve optik
pit konusunda çalışmaları olmak.

90

Ankara Ulucanlar
Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Üveit epidemiyolojisi ve
pediatrik üveitle ilgili
deneyimi ve çalışmaları olmak.

91

Gülhane Sağlık
Bilimleri Enstitüsü

-

Farmasötik Teknoloji

1

Profesör

Sürekli etkili tablet
formülasyonlarının
geliştirilmesi ve biyoeşdeğerliği
konusunda çalışmaları olmak.

92

Gülhane
Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

1

Profesör

Arteria centralis retinae'nin
orijin ve seyir varyasyonları
hakkında çalışmış olmak.

93

Gülhane
Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Askeri Sağlık Hizmetleri

1

Yardımcı Doçent

Ordu ilaç fabrikaları
konusunda deneyimi ve
çalışması bulunmak.

94

Gülhane
Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

1

Doçent

Tıp fakültesi mezunu olmak,
pinealektomi ve melatoninin
yara iyileşmesine etkisi
konusunda çalışmaları olmak.

95

Gülhane
Tıp Fakültesi
(Ankara Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları
Hematoloji Onkoloji
SUAM'da görevlendirilecektir.)

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

1

Doçent

Tıp fakültesi mezunu olmak,
çocuklarda kırım kongo
kanamalı ateşi konusunda
çalışmaları olmak.

96

Gülhane Tıp Fakültesi
(Ankara Gülhane
SUAM'da görevlendirilecektir.)

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji

1

Yardımcı Doçent

Romatoid artritli hastalarda
peloidoterapinin etkileri
ile ilgili çalışma yapmış olmak.

97

İstanbul
Bağcılar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Yenidoğan yan dal
uzmanı olmak,
yenidoğanlarda işitsel
nöropati konusunda
çalışması bulunmak.

98

İstanbul
Bağcılar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Obsesif inançlar ve internet
bağımlılığı konusunda
çalışmaları olmak.

99

İstanbul
Bağcılar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

1

Doçent

Yumuşak doku tümörleri,
jinekolojik ve pulmoner
patolojide deneyimi ve
çalışmaları olmak.

100

İstanbul
Bağcılar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Doçent

Seksüel bozukluklar
konusunda deneyimi ve
semen volümü ölçüm
yöntemleriyle ilgili
çalışmaları olmak.

101

İstanbul
Bağcılar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Profesör

Robotik cerrahi,
mikrocerrahi ve seksüel
tıp konusunda deneyimi olmak.

102

İstanbul
Bakırköy
Dr. Sadi
Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

1

Doçent

HIV epidemiyolojisi ve HIV-hepatit komorbiditeleri konusunda
çalışmaları olmak.

103

İstanbul
Bakırköy
Dr. Sadi
Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

1

Doçent

HIV olgularında osteoporoz
ve sifiliz konusunda
çalışmaları olmak.

104

İstanbul
Bakırköy
Dr. Sadi
Konuk SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Doçent

Robotik cerrahi konusunda
deneyimi olup özofagus kanserleri patolojisiyle ilgili çalışmaları olmak.

105

İstanbul
Bakırköy
Dr. Sadi
Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

Anemisi olmayan diyaliz
hastaları ve diyaliz
hemşireleriyle ilgili
çalışmaları olmak.

106

İstanbul
Bakırköy
Prof.Dr. Mazhar Osman
Ruh Sağlığı
ve Sinir
Hastalıkları
SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

Doçent

İleri düzey spinal deformite
cerrahisi konusunda
deneyimi ve çalışmaları olmak.

107

İstanbul
Bakırköy
Prof.Dr. Mazhar Osman
Ruh Sağlığı
ve Sinir
Hastalıkları
SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

Doçent

Endoskopik kafa tabanı ve
hipofiz cerrahisinde deneyimi
ve çalışmaları olmak.

108

İstanbul
Bakırköy
Prof.Dr. Mazhar Osman
Ruh Sağlığı
ve Sinir
Hastalıkları
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

1

Doçent

İntoksikasyonlarda kognitif
ve nörolojik komplikasyonlarla
ilgili çalışmaları olmak.

109

İstanbul
Baltalimanı
Metin Sabancı
Kemik
Hastalıkları
SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

1

Doçent

Pediatrik ortopedi deneyimi
ve yürüme analizi konusunda
çalışması olmak.

110

İstanbul
Baltalimanı
Metin Sabancı Kemik
Hastalıkları
SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

3

Yardımcı Doçent

El cerrahisi yan dal
uzmanı olmak,
radyodermatit ve yağ
grefti konusunda
çalışması olmak.

111

İstanbul
Dr. Siyami Ersek
Göğüs Kalp
ve Damar
Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Profesör

Kalp nakli konusunda
deneyimli olmak, sol ana
koroner arterle ilgili
çalışması bulunmak.

112

İstanbul
Dr. Siyami Ersek
Göğüs Kalp
ve Damar
Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Profesör

Aort cerrahisinde
spinal kord ve böbrek
hasarını azaltmaya
yönelik çalışmaları olmak.

113

İstanbul
Dr. Siyami Ersek
Göğüs Kalp
ve Damar
Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

1

Doçent

Ritm bozuklukları ve implante
edilebilir defibirlatörlerle
ilgili çalışmaları olmak.

114

İstanbul
Erenköy
Ruh ve Sinir Hastalıkları
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

1

Doçent

Uyku bozuklukları merkezi
deneyimi ve inmede
MPV'nin rolü konusunda
çalışmaları olmak.

115

İstanbul
Fatih Sultan
Mehmet SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Doçent

Akut pankreatitte hiperbarik
oksijen ve asetil sistein
tedavisiyle ilgili çalışması olmak.

116

İstanbul
Fatih Sultan
Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Gastroenteroloji yan dal
uzmanı olmak. Çift balon
enteroskopiyle ilgili
çalışmaları olmak.

117

İstanbul
Fatih Sultan
Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Elektrik çarpmasının
hipotalamik etkileri ve
HCV'de demir tedavisinin
karaciğere etkisi konusunda
çalışmaları olmak.

118

İstanbul
Fatih Sultan
Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

1

Doçent

Serebral iskemiyle ilgili
deneysel çalışması olmak.

119

İstanbul
Fatih Sultan
Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Profesör

MR-EEG,fonksiyonel
MR ve canlı vericili karaciğer
nakli ile ilgili deneyimi ve
çalışmaları olmak.

120

İstanbul
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Profesör

Algoloji yan dal
uzmanı olmak, klinik
nörofizyoloji
elektrodiagnostik
alanında eğitimi bulunmak.

121

İstanbul
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Doçent

Karpal tünel elektrofizyolojisi
ve metabolik sendromla
ilişkisi konusunda
çalışmaları olmak.

122

İstanbul Gaziosmanpaşa
Taksim SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

Doçent

Kranyoservikal cerrahi
anatomisi ve sinir sisteminde
kök hücre tedavisiyle ilgili
çalışmaları olmak.

123

İstanbul Gaziosmanpaşa
Taksim SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Doçent

Pediatrik rehabilitasyon ve
kas iskelet sistemi
USG konusunda
çalışmaları olmak.

124

İstanbul Gaziosmanpaşa
Taksim SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

1

Profesör

Servikal sitoloji ve over
tümörlerinde DNA ploidy
analiziyle ilgili
çalışmaları olmak.

125

İstanbul Gaziosmanpaşa
Taksim SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

1

Doçent

Spinal kord hasarı ve
nöroendokrin tümörler
konusunda çalışmaları olmak.

126

İstanbul
Haseki SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Tip 1 diyabetli çocuklar
ve annelerinde yaşam
kalitesi ve psikolojik
sorunlarla ilgili
çalışması olmak.

127

İstanbul
Haseki SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Nörooftalmoloji alanında
deneyimi ve bu konuda
çalışmaları olmak.

128

İstanbul
Haseki SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

1

Doçent

Multipl sklerozda
BOS akım dinamikleri
ve sitokin değişiklikleri
konusunda çalışmaları olmak.

129

İstanbul Haydarpaşa
Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

3

Yardımcı Doçent

USG eşliğinde periferik
sinir blokajı konusunda
deneyimli olmak.

130

İstanbul Haydarpaşa
Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

5

Yardımcı Doçent

Türkiye'de aile hekimliği
ve performans sistemi
konusunda çalışmaları olmak.

131

İstanbul Haydarpaşa
Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

1

Profesör

Transfüzyon tıbbı eğiticisi
ve HIV'li olgularda
APOBEC mutasyonları
konusunda çalışması olmak.

132

İstanbul Haydarpaşa
Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1

Profesör

İnmede denge ve hareket değerlendirilmesinde
akselerometre cihazıyla
ilgili çalışması olmak.

133

İstanbul Haydarpaşa
Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Profesör

Meme hastalıklarında
onkoplastik cerrahi ve tiroid
cerrahisi konusunda
deneyimi ve çalışmaları
bulunmak.

134

İstanbul Haydarpaşa
Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Fluorofotometri yöntemiyle
korneal patolojileri
değerlendirme konusunda
deneyimi ve çalışması
bulunmak.

135

İstanbul Haydarpaşa
Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Medikal retina cerrahisinde
deneyimi ve çalışmaları olmak.

136

İstanbul Haydarpaşa
Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Hemodiyaliz hastalarında
aort sklerozu, peroperatif
mekanik kapak ve sonuçlarıyla
ilgili çalışmaları olmak.

137

İstanbul Haydarpaşa
Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

1

Profesör

Klinik nörofizyoloji
uzmanı olmak, Tek-lif
EMG ve epilepsi-genetik
ilişkisine dair çalışmaları olmak.

138

İstanbul Haydarpaşa
Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

1

Doçent

Gümüşlü yara örtüleri ve
antioksidanların flap
cerrahisine etkisiyle ilgili
çalışmaları olmak.

139

İstanbul
Kanuni Sultan
Süleyman SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Profesör

Çocuk hematolojisi ve
onkoloji yan dal uzmanı
olmak, anne sütünün
antioksidan etkileri
konusunda çalışmaları
bulunmak.

140

İstanbul
Kanuni Sultan
Süleyman SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Profesör

Yenidoğan yan dal
uzmanı olmak, iskemik
ensefalopati modelinde
kombinasyon tedavileriyle
ilgili çalışmaları olmak.

141

İstanbul
Kartal Dr. Lütfi
Kırdar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Profesör

Laparoskopik obezite
cerrahisi deneyimi ve
sütürsuz kolon anastomozları
ile ilgili çalışma yapmış olmak.

142

İstanbul Kartal Dr. Lütfi
Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

Gastroenteroloji uzmanı olmak,
özofagus motilitesi ve biliyer
sirozla ilgili çalışmaları olmak.

143

İstanbul
Kartal Dr. Lütfi
Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

Tıbbi onkoloji uzmanı olmak
ve kanser hastalarında
venöz port kataterlerle
ilişkili çalışmaları olmak.

144

İstanbul
Kartal Dr. Lütfi
Kırdar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

1

Doçent

Pediatrik ortopedi deneyimi
ve prokalsitoninle
ilgili çalışmaları olmak.

145

İstanbul
Kartal Dr. Lütfi
Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Doçent

İntrakranyal anevrizmaların
endovasküler tedavisiyle
ilgili çalışmaları olmak.

146

İstanbul
Kartal Koşuyolu
Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk kardiyoloji yan dal
uzmanı olmak. Stres
ekokardiyografiyle ilgili
çalışması olmak.

147

İstanbul
Kartal Koşuyolu
Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk kardiyoloji yan dal
uzmanı olmak. Pediatrik
girişimsel tedavi
yöntemleri ve aritmi
ablasyonu konusunda
deneyimli olmak.

148

İstanbul
Kartal Koşuyolu
Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Doçent

Pediatrik KVC yan dal
uzmanı olmak, kalp kapakçığı
doku bankası organizasyonu
deneyimi ve çalışmaları bulunmak.

149

İstanbul
Kartal Koşuyolu
Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

1

Doçent

Koroner CTO, endovasküler
girişimler ve CRT
implantasyonu konusunda
deneyimi ve çalışmaları
bulunmak.

150

İstanbul
Okmeydanı
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

İnflamatuvar barsak
hastalıklarında gen
mutasyonlarıyla ilgili
çalışma yapmak.

151

İstanbul
Okmeydanı
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk nefroloji yan dal
uzmanı olmak, pediatrik
renal transplantasyonda
CMV ile ilgili çalışması olmak.

152

İstanbul
Okmeydanı
SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Doçent

Karaciğer nakli ve terapötik
GİS endoskopisi
eğitimi ve alkolik hepatik
hasarla ilgili deneysel
çalışması olmak.

153

İstanbul
Okmeydanı
SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Fako ve vitrektomi
cerrahisi cihaz modelleriyle
ilgili çalışmaları olmak.

154

İstanbul
Okmeydanı
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

1

Doçent

Renal hücreli kanser tanısında
FDG PET CT kullanımıyla
ilgili çalışması olmak.

155

İstanbul
Okmeydanı
SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Doçent

Böbrek hasarını önleme
konusunda deneysel
çalışması olmak.

156

İstanbul
Prof.Dr. N.Reşat
Belger Beyoğlu
Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Femtosaniye lazerle yapılan
refraktif kornea cerrahisiyle
ilgili deneyimi ve çalışmaları
bulunmak.

157

İstanbul
Prof.Dr. N.Reşat
Belger Beyoğlu
Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Profesör

Vitreoretinal cerrahi
deneyimi ve herediter
retina hastalıkları
konusunda çalışması olmak.

158

İstanbul
Prof.Dr. N.Reşat
Belger Beyoğlu
Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

Doçent

Lentikül ekstraksiyonu ve
presbiyopik kornea içi
implantlarla ilgili
çalışması olmak.

159

İstanbul SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Profesör

Uyku bozukluğu
ve doğumun
anestezik ihtiyacına
etkileriyle
ilgili çalışmaları olmak.

160

İstanbul SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

1

Doçent

Gastrointestinal ve
hepatopankreatobiliyer
sistem patolojisi
konusunda
çalışmaları olmak.

161

İstanbul Sultan
Abdülhamid Han SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Lupus nefriti ve
posttransplant
proteinüriyle ilgili
çalışmaları olmak.

162

İstanbul Süreyyapaşa
Göğüs
Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

1

Doçent

Enfeksiyöz akciğer
hastalıklarında
endoskopik akciğer
rezeksiyonu
konusunda deneyimi
ve çalışması olmak.

163

İstanbul Süreyyapaşa
Göğüs
Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

1

Doçent

Akciğer kanserinde sentinel
lenf nodu değerlendirmesi
ve plevra mezotelyomasıyla
ilgili çalışmaları olmak.

164

İstanbul Süreyyapaşa
Göğüs
Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

1

Profesör

Pasif tütün maruziyetinin
KOAH gelişimine katkısı
konusunda çalışması olmak.

165

İstanbul Süreyyapaşa
Göğüs
Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

1

Doçent

KOAH'lı hastalarda
mekanik
ventilasyon
sonrası uzun
dönem sağkalımla
ilgili çalışmaları olmak.

166

İstanbul Süreyyapaşa
Göğüs
Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

1

Doçent

Yoğun bakım yan dal
uzmanı olmak, solunum
mekanikleri
değerlendirilmesi
konusunda
çalışması olmak.

167

İstanbul Süreyyapaşa
Göğüs
Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

İmmunoloji ve allerji
yan dal uzmanı olmak,
girişimsel
bronkoloji
deneyimi ve
PAPP-A ile ilgili
çalışmaları
bulunmak.

168

İstanbul Şişli Hamidiye
Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Profesör

Çocuk gastroenteroloji
uzmanı olmak.
İnflamatuvar barsak
hastalığı olan çocuklarda
hepatit B aşısıyla ilgili
çalışmaları olmak.

169

İstanbul Şişli Hamidiye
Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Çocuk gastroenteroloji
yan dal uzmanı olmak.
Koroziv madde
alımı ve tedavisinde
steroid kullanımıyla
ilgili çalışmaları olmak.

170

İstanbul Şişli Hamidiye
Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Profesör

Cerrahi onkoloji
yan dal
uzmanı olmak.
Barsak
anastomozları
ve karıniçi
yapışıklıkları
önleme
konusunda
çalışmaları olmak.

171

İstanbul Şişli Hamidiye
Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Doçent

Deneysel barsak
anastomozları
ve ileri teknolojiyle
meme biyopsisi
çalışmaları ve
deneyimi bulunmak.

172

İstanbul Şişli Hamidiye
Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

Profesör

Cerrahi onkoloji
yan dal uzmanı
olmak ve tiroid
cerrahisinde
intraoperatif sinir
monitörizasyonu
konusunda
deneyimi ve
çalışmaları olmak.

173

İstanbul Şişli Hamidiye
Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Trombozla ilişkili
gastrointestinal
hastalıklarla ilgili
çalışması olmak.

174

İstanbul Şişli Hamidiye
Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

İnflamatuar barsak
hastalıklarının
seyri, anjiogenez
ve karsinogenezle
ilgili çalışmaları olmak.

175

İstanbul Şişli Hamidiye
Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

1

Profesör

Koroner OCT ve
koroner kronik
total oklüzyon
konularında
çalışması olmak.

176

İstanbul Şişli Hamidiye
Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

1

Profesör

Endoskopik
dakriyosistorinostomi
konusunda çalışmaları
olup subkutan
immunoterapi
deneyimi olmak.

177

İstanbul Şişli Hamidiye
Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

1

Doçent

Arteryel anastomozlarda
hiperplaziyi önleme
yöntemleriyle
ilgili çalışması ve meme
onarımıyla
ilgili deneyimi olmak.

178

İstanbul Şişli Hamidiye
Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Profesör

Adrenal kitle karakterizasyonu
ve rektum kanseri evrelemesinde
ileri düzey görüntülme konusunda
çalışmaları olmak.

179

İstanbul Şişli Hamidiye
Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

1

Doçent

Pulmoner ilaç toksiste
radyolojisi konusunda
deneyimi
ve çalışması olmak.

180

İstanbul Şişli Hamidiye
Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

1

Doçent

Endokrin,
hepatopankreatikobiliyer
ve gastrointestinal
patolojide deneyimi ve
çalışmaları bulunmak.

181

İstanbul Şişli Hamidiye
Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

1

Profesör

Çocuk ürolojisi
yan dal
uzmanı olmak,
bu konuda
bilimsel çalışmaları
ve deneyimi olmak.

182

İstanbul
Ümraniye
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

3

Yardımcı Doçent

Anemik çocuklarda
bilişsel ve
motor gelişim
konusunda
çalışması olmak.

183

İstanbul
Ümraniye
SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

Profesör

Spinal cerrahide
radyofrekans
nükleoplasti
konusunda
deneyimi ve
çalışması bulunmak.

184

İstanbul
Ümraniye
SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

1

Profesör

Genç erişkinlerde
pilenoidal
sinüs riskleri
ve cerrahisi
konusunda
çalışması olmak.

185

İstanbul
Ümraniye
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Doçent

Prebiyotik ve
probiyotik
konusunda
çalışmaları olmak.

186

İstanbul
Ümraniye
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

1

Doçent

Deri lenfomaları ve
mikozis
fungoidesde
fototerapi
konusunda
çalışmaları olmak.

187

İstanbul
Ümraniye
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Nefroloji yan dal
uzmanı olmak,
hemodiyalizin hepatit B
aşısı üzerine etkileriyle
ilgili çalışmaları olmak.

188

İstanbul
Ümraniye
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Doçent

Endokrinoloji ve
metabolizma
yan dal uzmanı olmak,
akromegali hastalarıyla
ilgili immunohistokimyasal
çalışmaları bulunmak.

189

İstanbul
Ümraniye
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Gastroenteroloji
yan dal
uzmanı olmak.
İnflamatuar
barsak hastalıklarıyla
kardiyovasküler
hastalık
ilişkisi konusunda
çalışmaları olmak.

190

İstanbul
Ümraniye
SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

1

Profesör

Nefroloji yan dal
uzmanı olmak.
Diyabeti olmayan
diyaliz hastalarında
oksidatif stres ve
inflamasyonla
ilgili çalışması olmak.

191

İstanbul
Ümraniye
SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Profesör

Jinekolojik onkoloji
yan dal
uzmanı olmak,
robotik cerrahi
deneyimi ve jinekolojik
kanserlerde takiple
ilgili çalışması bulunmak.

192

İstanbul
Yedikule
Göğüs
Hastalıkları
ve Göğüs
Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

1

Doçent

Akciğer kanserinde
rezeksiyon sonrası
komplikasyonların
tedavisi konusunda
deneyimi ve çalışmaları
bulunmak.

193

İstanbul
Yedikule
Göğüs
Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

1

Profesör

Endobronşiyal
USG ve tedavi
konusunda
deneyimi ve
çalışması bulunmak.

194

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

-

3

Yardımcı Doçent

Avrupa Birliği
kamu alımları
üzerine
çalışmaları olmak.

195

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

3

Yardımcı Doçent

Kadın doğum
uzmanı olmak.
Adolesan
polikistik overli
hastalarla ilgili
çalışması olmak.

196

Sağlık
Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Elektronörofizyoloji

3

Yardımcı Doçent

Nöroloji uzmanı
olmak. Hareket
bozuklukları ve
nörotoksisite
konularında
elektrofizyolojik
çalışmalar
yapmış olmak.

197

Sağlık
Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Optisyenlik

3

Yardımcı Doçent

Göz hastalıkları
uzmanı olmak.
Refraktif cerrahi
komplikasyonları
ve korneal flep kalınlığı
konusunda
çalışmaları olmak.

198

Sağlık
Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Optisyenlik

3

Yardımcı Doçent

Göz Hastalıkları
uzmanı olmak.
Retinal ven dal
tıkanıklığında
implant uygulamasıyla
ilgili çalışması olmak.

199

Sağlık
Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

3

Yardımcı Doçent

Hemşirelerde
tükenmişlik
ve bilim gruplarında
liderlik konusunda
çalışmaları olmak.

200

Samsun SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

3

Yardımcı Doçent

Elektromanyetik alanın
prenatal böbrek üzerine
etkileri ile ilgili çalışma
yapmış olmak.

201

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Hava ve Uzay Hekimliği

3

Yardımcı Doçent

İleri hava-uzay hekimliği
kursu görmüş olmak,
uçuş tabipliği eğitimiyle
ilgili çalışması olmak.

202

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Tarihi ve Etik

3

Yardımcı Doçent

Geleneksel tedavilerle ilgili
sertifikaları ve Osmanlı
tıp metinleri konusunda
çalışmaları olmak.

203

Tıp Fakültesi
(İstanbul Haydarpaşa
Numune
SUAM'da
görevlendirilecektir.)

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

1

Profesör

İmmunoloji doktorası
yapmış olmak. Farklı
otoantikor tayininde
immunohistokimyasal
yöntemlerle ilgili
çalışması olmak.

 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.