Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Bilişim Personeli Alımı 2019 Yılı Son Başvuru Tarihi Nedir?

Millî Savunma Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacak. MSÜ Sözleşmeli Personel adayları başvuru için istenen belgeleri 22 Kasım 2019 tarihine kadar MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına elden/posta yoluyla ulaştıracaklardır. Söz konusu MSB ilanına göre müracaat tarihleri 21 Ekim 2019 ile 22 Kasım 2019 tarihleri arası olarak ilan edildi.


GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği, elektronik haberleşme mühendisliği, bilgisayar bilimleri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin, mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık, mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde, sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin A fıkrasının 7'nci bendi kapsamında sevk edileceği hastaneden sağlık raporu almak.

f) Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

ğ) Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabiliyor olmak.

h) Hedeflere yönelik ve sonuç odaklı çalışabilmek, analitik düşünme, planlama, organizasyon, iş takibi, ekip çalışması ve iletişim becerileri gelişmiş, iyi derecede raporlama ve sunum becerilerine sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

B.1. AĞ UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

En az 1000 kullanıcıya sahip yerel ve geniş alan ağları, kablosuz ağlar (IEEE 802.1x), Ethernet anahtarlama, yönlendirme ile ağ izleme araçları ve ağ erişim kontrol sistemlerinin kurulum, yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümleri üzerine en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek.

Tercihen;

a) Erişim kontrol listeleri, sanal yerel alan ağı konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Ağ yönetim yazılımlarının kurulumu, konfigürasyonu ve aktif ağ ortamında etkin kullanımını konusunda teknik bilgi ve deneyim sahibi olmak.

c) "CCNA (Cisco Certified Network Associate) Routing and Switching" eğitimini tamamladığını belgelemek (Tercihen geçerli sertifika sahibi olmak),

ç) CCNP eğitimini tamamladığını belgelemek,

d) Ağ mimarileri tasarımı, planlanması ve entegrasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d) Fiziksel ve mantıksal ağ mimarisinin dokümantasyonu ve ağ ihtiyaçlarının belirlenmesi konularında tecrübe sahibi olmak,

e) RADIUS ve TACACS kurulum ve yapılandırma tecrübesine sahip olmak,

B.2. VERİ MERKEZİ SİSTEM UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

En az 1000 kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sunucu sanallaştırma ve fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) konusunda kurulum yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleri alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek.

Tercihen;

a) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2012, 2012R2, 2016, 2019) ve bu işletim sistemlerinin aktif dizin (LDAP), WSUS, DNS, DHCP, IIS, KMS, CA, NFS, CIFS ve iSCSI servislerinin kurulum yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümleri üzerine tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

b) VMware veya Hyper-V sunucu sanallaştırma konularında tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

c) Powershell Scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

ç) MCSA (Microsoft Certified System Associate) sertifikasına sahip olmak,

d) Veri depolama sistemleri replikasyon, yedekleme (back-up) ve snapshot alma konularına hakim olmak,

B.3. ETKİ ALANI ve E-POSTA SERVİSLERİ SİSTEM UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

En az 1000 kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2012, 2012R2, 2016, 2019) aktif dizin (LDAP), Exchange, DNS, DHCP, IIS servislerinin kurulum yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümleri alanlarında en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek.

Tercihen;

a) Group Policy oluşturma ve yönetme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Windows batch scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

ç) IIS, KMS, WSUS, NFS, CIFS ve iSCSI konularında bilgi sahibi olmak,

d) Microsoft Exchange DAG mimarisi konusunda bilgi sahibi olmak,

e) E-posta protokolleri (IMAP, POP, SMTP) konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak,

f) Açık kaynak e-posta yazılımı yönetimi alanında tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

g) MCSA (Microsoft Certified System Associate) sertifikasına sahip olmak,

B.4. SİBER GÜVENLİK UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Yeni nesil Güvenlik Duvarları üzerinde kurulum, yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümleri üzerine en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) 5651 sayılı kanun hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) ISO 27001 sertifikasına sahip olmak,

b) Certified Ethical Hacker (CEH), Offensive Security Certified Professional (OSCP) veya Offensive Security Certified Expert (OSCE) sertifikasına sahip olmak,

c) CCNA sertifikasına sahip olmak,

ç) Yerel ve geniş alan ağları (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz ağlar (IEE 802.1x), Sanal Özel Ağ (VPN) ile Ethernet anahtarlama, yönlendirme güvenliği konularında kurulum yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümlerini gerçekleştirmiş olmak,

d) NAC, SIEM, E-mail Gateway, Load Balancer, DLP, IPS, DDos, WAF ve log toplama cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Linux işletim sistemi için ileri derecede betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmak,

f) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

g) İşletim sistemleri ve yazılım güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) Log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Siber olaylara müdahale konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.5. SİBER GÜVENLİK ANALİZ UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme testleri, zafiyet tarama ve zararlı kod analizi konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Virüs, Malware, Trojan, Spyware, Adware ve worm gibi zararlılar hakkında ileri düzey bilgi sahibi olmak,

c) Adli bilişim konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) 5651 sayılı kanun hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) Yerel ve geniş alan ağları (LAN, WAN), kablosuz ağlar (IEEE, 802.11), Sanal Özel Ağ (VPN) ile Ethernet anahtarlama, yönlendirme güvenliği konularında kurulum yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümlerini gerçekleştirmiş olmak,

b) ISO 27001 sertifikasına sahip olmak,

c) Certified Ethical Hacker (CEH), Offensive Security Certified Professional (OSCP) veya Offensive Security Certified Expert (OSCE) sertifikasına sahip olmak,

ç) CCNA sertifikasına sahip olmak,

d) Linux işletim sistemi için ileri derecede betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmak,

e) Exploit kodlama konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Siber atak metodolojilerine sahip olmak,

g) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

ğ) Tersine mühendislik konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Siber olaylara müdahale (SOME) konusunda kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.6. VERİTABANI UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

Veritabanı analiz, tasarım, konfigürasyon, optimizasyon, normalizasyon, raporlama, yedekleme, yedekten veri dönme, cluster vb. mimarilerine hakim, çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek.

Tercihen;

a) Linux sunucu işletim sistemlerinde en az 2 (iki) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,

b) PostGreSQL Server Yönetimi veya Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP) konusunda en az bir sertifikaya sahip olmak,

c) Linux üzerinde PostGreSQL veya Oracle Server Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) SQL, Store-Procedure ve Function,T-SQL veya PL/SQL bilgilerine sahip olmak,

d) Oracle veya PostGreSQL veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

e) Veritabanı performans ve SQL iyileştirme bilgisine sahip olmak,

f) Veritabanı versiyon/patch geçişleri ve performans analizi konusunda yüksek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Hibernate ve ORM/persistance konusunda bilgili olmak,

ğ) Scripting (PERL veya SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Örün (web) sunucu (APACHE vb.) yönetiminde tecrübe sahibi olmak.

B.7. JAVA YAZILIM ÖN YÜZ (FRONT-END) GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

a) JavaScript veya TypeScript teknolojilerinde en az 2 (iki) yıl geliştirme yapmış olduğunu belgelemek,

b) Primefaces, Angular.JS, Primefaces, Omnifaces, React, React Native veya Vue kütüphanelerinden en az biri ile en az 2 (iki) yıl geliştirme yapmış olduğunu belgelemek.

Tercihen;

a) Java/J2EE, web servisleri (Restful, SOAP), JSON, JPA, JMS, XML, PostGreSQL bilgisine sahip olmak,

b) Hibernate, ORM/persistance ve Spring Boot framework konusunda bilgili olmak,

c) Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hakim olmak,

ç) Tarayıcı uyumluğu ve responsive tasarım konularından tecrübe sahibi olmak,

d) Versiyon Kontrol sistemleri (Git vb.) ve sürekli geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,

e) Sürekli entegrasyon araçları (Teamcity, CruiseControl vb.), proje takibi ve planlama yazılımları (Jira,Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

f) Örün (web) servis geliştirme (SOAP, REST, EJB, JPA, vb.) konularında deneyimli olmak,

g) Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), grafik arayüz teknikleri (Struts, Spring, JSF vb.), raporlama yazılımları ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak.

B.8. JAVA YAZILIM SUNUCU (BACK-END) GELİŞTİRME UZMANI (Tam Zamanlı, 2 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

Java teknolojileri (Java, J2EE, JavaScript, web servisleri (Restful, SOAP), Angular.JS, Primefaces, HTML5, CSS) konusunda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

Tercihen;

a) Docker container ve Kubernetes deployment teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

b) Java/J2EE, web servisleri (Restful, SOAP), JSON, JPA, JMS, XML, PostGreSQL bilgisine sahip olmak,

c) Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hakim olmak,

ç) Mikroservis yazılım mimarisi ve Spring Boot Framework ile yazılım geliştirme yapmış olmak,

d) Tarayıcı uyumluğu ve responsive tasarım konularından tecrübe sahibi olmak,

e) Versiyon Kontrol sistemleri (Git vb.) ve sürekli geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,

f) Sürekli entegrasyon araçları (Teamcity, CruiseControl vb.), proje takibi ve planlama yazılımları (Jira,Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

g) Örün (web) servis geliştirme (SOAP, REST, EJB, JPA, vb.) konularında deneyimli olmak,

ğ) Entegre geliştirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), grafik arayüz teknikleri (Struts, Spring, JSF vb.), raporlama yazılımları ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

h) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring - slf4j, log4j, Graylog Appender, Graylog vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak.

B.9. İŞ GELİŞTİRME ANALİSTİ VE TEST UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

Örün (web) arayüz ekran tasarımı (mock-up) ve yazılım test süreçleri konusunda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

Tercihen;

a) Yazılım geliştirme projelerine ait analize uygun olarak test senaryolarının hazırlanması, dokümante edilmesi ve test planlarının yapılması konusunda en az 2(iki) yıl deneyimli olduğunu belgelemek,

b) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

c) Örün (web) ve mobil uygulama teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Yazılım test araçları ve test otomasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Agile veya Scrum yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Temel SQL bilgisine sahip olmak.

f) Hazırlanan test senaryolarına göre testlerin gerçekleştirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Test uygulamaları sonrasında sonuçların raporlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Hataların çözümü ve kapanışında ilgili ekiplere destek verme konusunda deneyim sahibi olmak,

h) Java/J2EE, web servisleri (Restful, SOAP), JSON, JPA, JMS, XML, PostGreSQL bilgisine sahip olmak,

ı) Proje takibi ve planlama yazılımları (Jira,Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak.

İlan Metnine ulaşmak için tıklayınız...

Başvuru Formu İçin tıklayınız...

Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Formu İçin tıklayınız...

Loading...
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.