Milli Savunma Üniversitesi 221 Akademik Personel Alımı Başvuruları
MSÜ rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır. Profesör ve doçent branşlarına müracaat eden adayların MSÜ Rektörlüğünün İstanbul Levent'teki merkezine şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular 22 Ekim-2 Kasım tarihleri arasıdır.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne personel alımı için duyuruya çıkıldı. Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 221 personelin alımı ile ilgili başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili kılavuz da üniversite sitesinden duyuruldu. 10 günlük bir başvuru süresi tanınan personel alımında personel alımlarının çoğunluğunu akademik personel oluşturmaktadır.

Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğüne çeşitli akademik birimlerde istihdam edilmek üzere toplamda 221 akademik personel alımı yapılacaktır. İlgili kadrolar için sınavlar 22 Ekim'de başlayacak ve 2 Kasım'da son bulacaktır. 

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına olmak üzere toplamda 221 personel alınacak. 221 akademik personel istihdamı için giriş sınavı tarihleri 22 Ekim-2 Kasım tarihleri arasındadır. 

20 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere toplam 221 kişi olmak üzere profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında alım yapılacaktır. 


Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğüne toplamda 221 akademik personel alımı yapılacak. Personel alımı için giriş sınavı tarihleri 22 Ekim ve 2 Kasım 2018 tarihleri arasında olacak. Asil ve yedek adaylar 5-9 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Alımlar profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olarak yapılacaktır. 

Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğüne bağlı birimlere akademik personel alımı yapılacak. MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi maddeleri kapsamında sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.

Kadrolara Başvurular, profesör ve doçent branşlarına müracaat eden adaylar tarafından MSÜ Rektörlüğünün İstanbul Levet'teki merkezine şahsen yapılacak. Her aday sadece bir kadroya başvuru yapabilecektir. Kadroya seçilen adayların atama işlemleri, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde yapılacaktır. Personel temini ile ilgili tüm duyurular MSÜ internet sayfasından yapılacaktır. 


Başvuru Şartları


a.     Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak,
b.     657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
c.     Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak,
ç.     Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50, ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi kadrosuna başvuran ve doktorasını tamamlamış olan adaylar için bu şart aranmaz. Jüri değerlendirmesinde; adayın son beş yıla ait sınav belgesi bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES sonucu açıklanana kadar adayların son beş yıl içindeki ALES puanı geçerlidir),
d.     Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için 01 Ocak 1984 ve sonrası doğumlu olmak,
e.     Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını almış olmak,
f.      Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak,
g.     Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmamak,
ğ.      MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesinde her bir kadro için ilgili bilim dallarında belirtilen asgari şartları ve puanı karşılama şartları aranır. 
 
 
2
Giriş sınavı tarihleri |
22 Ekim - 02 Kasım 2018 |
 
 
 
3
Asil ve yedek adayların açıklanma tarihleri |
05 - 09 Kasım 2018 |
 
 
 
 
 
AKADEMİK KADRO İLAN ÇİZELGESİ
SI
RA
NO
 
 
KADRO
UNVAN
I
PER.
SAYIS
I
 
AKADEMİK
BİRİM
BÖLÜMÜ/ANABİLİM
DALI
ARANAN ŞARTLAR
hl
ALPARSLAN
SAVUNMA
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
(Ankara)
SAVUNMA YÖNETİMİ
ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Savunma Yönetimi, Savunma Kaynakları Yönetimi,
Savunma Sanayii, Savunma Alanında Teknoloji Yönetimi
konulu doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
|2|
ALPARSLAN
SAVUNMA
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
(Ankara)
SAVUNMA YÖNETİMİ
ABD
Ar. Gör. |
1 |
Savunma Yönetimi, Savunma Kaynakları Yönetimi,
Savunma Sanayii, Savunma Alanında Teknoloji Yönetimi
konulu en az yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
M
ALPARSLAN
SAVUNMA
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
(Ankara)
HAREKÂT
ARAŞTIRMASI ABD
Ar. Gör. |
1 |
Endüstri Mühendisliği Harekât/ Yöneylem Araştırması
alanında doktora yapıyor olmak
 
 
 
 
 
 
ALPARSLAN
SAVUNMA
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
(Ankara)
ASKERİ ELEKTRONİK
SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİĞİ ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve
Otomasyon Mühendisliği, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi,
Elektrik Eğitimi alanlarından birinde Savunma Sistemleri
ile ilgili doktora yapmış olmak ve Ar-GE proje tecrübesine
sahip bulunmak
 
 
 
 
 
hl
ALPARSLAN
SAVUNMA
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
(Ankara)
HARP SİLAH VE
ARAÇLARI ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Eğitimi,
Metal Eğitimi, MekatronikEğitimi alanlarının birinde Harp
Silah ve Araçları ile ilgili doktora yapmış olmak
 
 
 
 
 
|6|
ALPARSLAN
SAVUNMA
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
(Ankara)
HARP TARİHİ ABD
Ar. Gör. |
1 |
Harp Tarihi ve Strateji, Harp Tarihi, Askeri Tarih anabilim
dallarının birinde veya Yakınçağ Tarihi, Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
alanlarının birinde Harp Tarihi/ Askeri Tarih konulu en az
yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
|,|
ALPARSLAN
SAVUNMA
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
(Ankara)
KBRN-P SAVUNMASI
ABD
Ar. Gör. |
1 |
KBRN-P konulu en az yüksek lisans yapıyor olmak |
 
 
 
 
 
1 8 1
ALPARSLAN
SAVUNMA
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
(Ankara)
GÜVENLİK
ARAŞTIRMALARI ABD
Ar. Gör. |
1 |
Güvenlik Araştırmaları/ Çalışmaları, Uluslararası Güvenlik
ve Terörizm, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi alanlarının
birinde ulusal veya uluslararası güvenlik konulu en az
yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
9
BARBAROS
DENİZ
DENİZ ELEKTRONİK
SİSTEMLERİ
Dr. Öğr.
Üyesi
1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Bilgisayar
Eğitimi, Elektrik Eğitimi alanlarından birinde doktora
 
 


 


 
SI
RA
NO
 
 
KADRO
UNVAN
I
PER.
SAYIS
I
 
AKADEMİK
BİRİM
BÖLÜMÜ/ANABİLİM
DALI
ARANAN ŞARTLAR
 
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
(İstanbul)
MÜHENDİSLİĞİ ABD
 
 
yapmış olmak; Devreler Elektroniği, Haberleşme, Kontrol
veya Sinyal İşleme konularından birinde bilimsel yayın
yapmış olmak
 
1 10 1
BARBAROS
DENİZ
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
(İstanbul)
DENİZ HAREKÂT
ANALİZİ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak;
Harekât Analizi, Benzetim, Karar Verme veya
Optimizasyon konularının birinde bilimsel yayın yapmış
olmak
 
 
 
 
 
1 11 1
BARBAROS
DENİZ
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
(İstanbul)
GEMİ MAKİNELERİ
MÜHENDİSLİĞİ ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği veya Gemi İnşaatı
ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanlarının birinde
doktora yapmış olmak; Gemi Yardımcı Sistemleri veya IMO
Standartlarının Gemilere Uygulanması konularının birinde
bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
1 12 I
BARBAROS
DENİZ
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
(İstanbul)
GEMİ MAKİNELERİ
MÜHENDİSLİĞİ ABD
Ar. Gör. |
1 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği veya Gemi İnşaatı
ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanlarının birinde en az
yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 13 I
BARBAROS
DENİZ
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
(İstanbul)
DENİZ BİLGİ
SİSTEMLERİ ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Öğretmenliği
alanlarından birinde doktora yapmış olmak; Siber Güvenlik,
Komuta Kontrol veya Makine Öğrenmesi konularının
birinde bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 14 I
BARBAROS
DENİZ
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
(İstanbul)
DENİZ GÜVENLİĞİ ABD
Ar. Gör. |
1 |
Uluslararası İlişkiler, Güvenlik Araştırmaları, Siyaset Bilimi
alanlarında en az yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 15 I
ATATÜRK
STRATEJİK
ARŞ. ENSTİTÜS
Ü (İstanbul)
HARP TARİHİ ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Yakınçağ Deniz Harp Tarihi konulu doktora ve bilimsel
yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 16 1
ATATÜRK
STRATEJİK
ARŞ. ENSTİTÜS
Ü (İstanbul)
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER VE
BÖLGESEL
ÇALIŞMALAR ABD
Ar. Gör. |
1 |
Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olmak; Uluslararası
İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar anabilim dalında doktora
yapıyor olmak
 
 
 
 
1 17 I
ATATÜRK
STRATEJİK
ARŞ. ENSTİTÜS
Ü (İstanbul)
İSTİHBARAT
ÇALIŞMALARI ABD
Ar. Gör. |
1 |
İstihbarat Çalışmaları anabilim dalında yüksek lisans
yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 18 I
ATATÜRK
STRATEJİK
ARŞ. ENSTİTÜS
Ü (İstanbul)
HARP VE SİLAHLI
ÇATIŞMA HUKUKU ABD
Ar. Gör. |
1 |
Harp ve Harekât Hukuku, Harp ve Silahlı Çatışma Hukuku,
Deniz Hukuku, Hava ve Uzay Hukuku alanlarının birinde
en az yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 19 1
FATİH HARP
TARİHİ
ARŞ. ENSTİTÜS
Ü (İstanbul)
OSMANLI ÖNCESİ TÜRK
HARP TARİHİ ABD
Ar. Gör. |
1 |
Genel Türk Tarihi alanında doktora yapıyor olmak |
 
 
 
 
 
20
FATİH HARP
TARİHİ
YENİÇAĞ HARP TARİHİ
ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1
Yeniçağ Tarihi alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış
olmak
 
 
 


 
SI
RA
NO
 
 
KADRO
UNVAN
I
PER.
SAYIS
I
 
AKADEMİK
BİRİM
BÖLÜMÜ/ANABİLİM
DALI
ARANAN ŞARTLAR
 
ARŞ. ENSTİTÜS
Ü (İstanbul)
 
 
 
 
1 21 1
FATİH HARP
TARİHİ
ARŞ. ENSTİTÜS
Ü (İstanbul)
YENİÇAĞ HARP TARİHİ
ABD
Öğr.
Gör.
1 |
Yeniçağ Tarihi alanında doktora yapıyor olmak;
Latince paleografya bilgisine sahip bulunmak
 
 
 
 
 
1 22 I
FATİH HARP
TARİHİ
ARŞ. ENSTİTÜS
Ü (İstanbul)
YENİÇAĞ HARP TARİHİ
ABD
Ar. Gör. |
2 1
Yeniçağ Tarihi alanında doktora yapıyor olmak |
 
 
 
 
 
1 23 |
FATİH HARP
TARİHİ
ARŞ. ENSTİTÜS
Ü (İstanbul)
YAKINÇAĞ HARP
TARİHİ ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Yakınçağ Harp Tarihi konulu doktora ve bilimsel yayın
yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 24 |
FATİH HARP
TARİHİ
ARŞ. ENSTİTÜS
Ü (İstanbul)
YAKINÇAĞ HARP
TARİHİ ABD
Ar. Gör. |
1 |
Yakınçağ Tarihi alanında harp tarihi/ askeri tarih konulu en
az yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 25 |
FATİH HARP
TARİHİ
ARŞ. ENSTİTÜS
Ü (İstanbul)
YAKINÇAĞ HARP
TARİHİ ABD
Ar. Gör. |
1 |
Türkiye Cumhuriyeti veya Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi
alanlarında en az yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 26 |
FATİH HARP
TARİHİ
ARŞ. ENSTİTÜS
Ü (İstanbul)
YAKINÇAĞ HARP
TARİHİ ABD
Öğr.
Gör.
1 |
Yakınçağ Tarihi alanında doktora yapıyor olmak; harp tarihi
konulu yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 27 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
ASKERİ BİLİMLER
BÖLÜMÜ GEMİ
MAKİNELERİ İŞLETME
MÜHENDİSLİĞİ ABD
Dr. Öğr.
Üyesi.
1 |
Gemi Makineleri Mühendisliği alanında doktora ve bilimsel
yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 28 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ ENERJİ VE ISI
ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak; Enerji ve Isı
alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 29 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ ENERJİ VE ISI
ABD
Ar. Gör. |
1 |
Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak; Enerji ve Isı
alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 30 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ MEKANİK
ABD
Ar. Gör. |
1 |
Gemi Makineleri alanında en az yüksek lisans yapıyor
olmak
 
 
 
 
 
1 31 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ İMALAT VE
KONSTRÜKSİYON ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Makine Mühendisliği, Metaluıji ve Malzeme Mühendisliği,
Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği
alanlarının birinde doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 32 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ İMALAT VE
KONSTRÜKSİYON ABD
Ar. Gör. |
1 |
Makine Mühendisliği, Metaluıji ve Malzeme Mühendisliği
alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
 


 
SI
RA
NO
 
 
KADRO
UNVAN
I
PER.
SAYIS
I
 
AKADEMİK
BİRİM
BÖLÜMÜ/ANABİLİM
DALI
ARANAN ŞARTLAR
1 33 I
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ YÖNEYLEM
ARAŞTIRMASI ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Endüstri veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü
mezunu olmak; Yöneylem Araştırması alanında doktora ve
bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 34 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ YÖNEYLEM
ARAŞTIRMASI ABD
Ar. Gör. |
1 |
Endüstri veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü
mezunu olmak; Yöneylem Araştırması alanında en az
yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
1 35 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ
ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Endüstri veya Endüstri-Sistem Mühendisliği Bölümü
mezunu olmak; Endüstri Mühendisliği alanında doktora ve
bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 36 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
ELEKTRİK-
ELEKTRONİK MÜH.
BÖLÜMÜ ELEKTRONİK
ABD
Doçent |
1 |
Süper iletkenler konusunda doktora ve bilimsel yayın
yapmış olmak; yurtdışında doktora sonrası çalışmalarda
bulunmuş olmak
 
 
 
 
1 37 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
ELEKTRİK-
ELEKTRONİK MÜH.
BÖLÜMÜ ELEKTRONİK
ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik
Mühendisliği alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış
olmak
 
 
 
 
 
1 38 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
ELEKTRİK-
ELEKTRONİK MÜH.
BÖLÜMÜ KONTROL
ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik
Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak; Kontrol
alanında bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 39 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
ELEKTRİK-
ELEKTRONİK MÜH.
BÖLÜMÜ ENERJİ
SİSTEMLERİ ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora ve Güç
Elektroniği konusunda bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 40 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
ELEKTRİK-
ELEKTRONİK BÖLÜMÜ
ENERJİ SİSTEMLERİ
ABD
Ar. Gör. |
1 |
Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik
Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak ve bu
alanların birinde doktora yapıyor olmak
 
 
 
 
1 41 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
ELEKTRİK-
ELEKTRONİK MÜH.
BÖLÜMÜ ELEKTRİK
MAKİNELERİ ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Elektrik
Makineleri konusunda doktora ve bilimsel yayın yapmış
olmak
 
 
 
 
 
1 42 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ
MAKİNELERİ MÜH.
BÖLÜMÜ GEMİ İNŞAATI
ABD
Ar. Gör. |
1 |
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında en
az doktora yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 43 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ
MAKİNELERİ MÜH.
BÖLÜMÜ GEMİ
HİDROMEKANİĞİI ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında
doktora ve gemi sevki alanında bilimsel yayın yapmış
olmak
 
 
 
 
 
1 44 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ
MAKİNELERİ MÜH.
GEMİ HİDROMEKANİĞİ
ABD
Ar. Gör. |
1 |
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında
doktora yapıyor olmak
 
 
 
 
 
45
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
Dr. Öğr.
Üyesi
1
Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Eğitimi alanlarının
birinde Bilgisayar Bilimleri konulu doktora ve bilimsel
 
 
 


 
SI
RA
NO
 
 
KADRO
UNVAN
I
PER.
SAYIS
I
 
AKADEMİK
BİRİM
BÖLÜMÜ/ANABİLİM
DALI
ARANAN ŞARTLAR
 
 
BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR
BİLİMLERİ ABD
 
 
yayın yapmış olmak |
 
1 46 I
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR
BİLİMLERİ ABD
Ar. Gör.
1|
Bilgisayar Mühendisliği alanında Bilgisayar Bilimleri
konulu doktora yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 47 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ YAZILIM ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1|
Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Eğitimi alanlarının
birinde Yazılım konulu doktora ve bilimsel yayın yapmış
olmak
 
 
 
 
1 48 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ YAZILIM ABD
Ar. Gör.
1|
Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Eğitimi alanlarının
birinde Yazılım konulu doktora yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 49 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ DONANIM
ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1|
Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Eğitimi alanlarının
birinde Donanım konulu doktora ve bilimsel yayın yapmış
olmak
 
 
 
 
 
1 50 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ SİBER
GÜVENLİK ABD
Ar. Gör.
1|
Bilgisayar Mühendisliği alanında Siber Güvenlik veya Siber
Savunma konulu en az yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 51 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
YABANCI DİLLER
BÖLÜMÜ BATI DİLLERİ
ABD
Öğr.
Gör.
2 1
İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık,
İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Dili
ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümlerinin
birinden mezun olmak
 
 
 
 
 
1 52 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
YABANCI DİLLER
BÖLÜMÜ BATI DİLLERİ
ABD
Öğr.
Gör.
1 |
İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı,
Amerikan Dili ve Edebiyat, Amerikan Kültür ve Edebiyatı
bölümlerinin birinden mezun olmak; Sosyal ve Beşeri
Bilimler alanında İngilizceden Türkçeye en az yayımlanmış
iki kitap çevirisi olmak
 
 
 
 
 
1 53 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Uygulamalı Matematik alanında doktora ve bilimsel yayın
yapmış olmak
 
 
1 54 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1|
Matematik alanında doktora yapmış olmak ve İstatistik
alanında bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
1 55 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1|
Fizik alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak;
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)'nde yürütülen
araştırma projelerinden en az birine katılmış olmak
 
 
 
 
 
1 56 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1|
Fizik veya Fizik Öğretmenliği mezunu olmak; Fizik
alanında yüksek lisans yapmış olmak
 
 
1 57 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1|
Kimya alanında en az yüksek lisans yapmış olmak. |
 
 
 
158 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1|
İstatistik alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak |
 
 
 
159 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
BEŞERİ VE SOSYAL
BİLİMLER BÖLÜMÜ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYAT ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1|
Türk Dili alanında doktora yapmış ve Çağdaş Türk
Lehçeleri alanında bilimsel yayın yapmış olmak;
Yabancılara Türkçe Öğretimi sertifikasına sahip bulunmak
 
 
 
 
 
60
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
BEŞERİ VE SOSYAL
BİLİMLER BÖLÜMÜ
TÜRK DİLİ VE
Öğr.
Gör.
2
Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği mezunu olmak; Türkçe öğretimi alanında en
az iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak; Türk Dili ve
 
 
 
 
 


 
SI
RA
NO
 
 
KADRO
UNVAN
I
PER.
SAYIS
I
 
AKADEMİK
BİRİM
BÖLÜMÜ/ANABİLİM
DALI
ARANAN ŞARTLAR
 
 
EDEBİYAT ABD
 
 
Edebiyatı alanlarında en az yüksek lisans yapıyor olmak;
Yabancılara Türkçe Öğretimi sertifikasına sahip bulunmak
 
1 61 1
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
BEŞERİ VE SOSYAL
BİLİMLER BÖLÜMÜ
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ ABD
Öğr.
Gör.
1 |
Tarih Bölümü veya Tarih Öğretmenliği mezunu olmak;
Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanlarından birinde
en az doktora yapıyor olmak
 
 
 
 
1 62 I
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
BEŞERİ VE SOSYAL
BİLİMLER BÖLÜMÜ
HARP TARİHİ ABD
Ar. Gör. |
1 |
Tarih Bölümü mezunu olmak; Cumhuriyet Dönemi Türk
Donanması konusunda en az yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 63 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
BEŞERİ VE SOSYAL
BİLİMLER BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Muhasebe-Finansman alanında doktora yapmış olmak;
yurtdışı araştırma ve öğretim tecrübesine sahip bulunmak
 
 
1 64 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
BEŞERİ VE SOSYAL
BİLİMLER BÖLÜMÜ
Ar. Gör. |
1 |
İşletme anabilim dalında doktora yapıyor olmak; Yönetim
ve Organizasyon ile Örgütsel Davranış alanlarında bilimsel
yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 65 |
DENİZ HARP
OKULU (İstanbul)
EĞİTİM BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
2 1
Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri,
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden
veya Edebiyat/ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji
bölümünden mezun olmak; Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık veya Psikoloji alanında en az yüksek lisans
yapıyor olmak veya bu alanda en az iki yıl iş tecrübesine
sahip bulunmak
 
 
 
 
 
1 66 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
ASKERİ BİLİMLER
BÖLÜMÜ SAVAŞ
ARAŞTIRMALARI ABD
Öğr.
Gör.
1 |
Hukuk Fakültesi mezunu olmak; Kamu Hukuku alanında
doktora yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 67 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
HAVACILIK VE UZAY
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
AERODİNAMİK ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay
Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak;
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği konusunda bilimsel
yayını olmak
 
 
 
 
1 68 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
HAVACILIK VE UZAY
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
AERODİNAMİK ABD
Ar. Gör. |
1 |
Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay
Mühendisliği alanlarının birinde en az yüksek lisans yapıyor
olmak
 
 
 
 
 
1 69 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
HAVACILIK VE UZAY
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ İTKİ ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay
Mühendisliği, Havacılık ve Uzay
Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Eğiti
mi alanlarının birinde doktora yapmış olmak; Hava Aracı
İtki Sistemleri konusunda bilimsel yayını olmak
 
 
 
 
 
1 70 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
HAVACILIK VE UZAY
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ İTKİ ABD
Ar. Gör. |
1 |
Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay
Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarının
birinde en az yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
1 71 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
HAVACILIK VE UZAY
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ HAVA VE
UZAY YAPILARI ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay
Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak;
Hava ve Uzay Yapıları alanında bilimsel yayını olmak
 
 
 
 
1 72 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
HAVACILIK VE UZAY
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ HAVA VE
UZAY YAPILARI ABD
Ar. Gör. |
1 |
Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay
Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarının
birinde en az yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
73
HAVA HARP
HAVACILIK VE UZAY
Dr. Öğr.
1
Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay
 


 
SI
RA
NO
 
 
KADRO
UNVAN
I
PER.
SAYIS
I
 
AKADEMİK
BİRİM
BÖLÜMÜ/ANABİLİM
DALI
ARANAN ŞARTLAR
 
OKULU (İstanbul) |
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ UÇUŞ
MEKANİĞİ VE
KONTROLABD
Üyesi |
 
Mühendisliği, Havacılık ve Uzay
Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Eğiti
mi alanlarının birinde doktora yapmış olmak; Uçuş
Mekaniği ve Otomatik Kontrol alanlarında bilimsel yayını
olmak
 
 
1 74 I
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ HABERLEŞME
ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarının birinde
doktora yapmış olmak ve Sayısal Sinyal İşleme, Video ve
Görüntü İşleme konularında bilimsel yayını olmak
 
 
 
 
1 75 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ HABERLEŞME
ABD
Ar. Gör. |
1 |
Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin
birinden mezun olmak; Elektronik Haberleşme alanında en
az yüksek lisans yapıyor olmak.
 
 
 
1 76 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ KONTROL
ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik Eğitimi,
Elektrik ve Elektronik Eğitimi, Elektrik Eğitimi, Kontrol ve
Otomasyon Eğitimi alanlarının birinde doktora yapmış
olmak; Elektronik Kontrol veya Kontrol ve Otomasyon
alanlarında bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
1 77 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ KONTROL
ABD
Ar. Gör. |
1 |
Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinin birinden
mezun olmak; Elektronik Kontrol veya Kontrol ve
Otomasyon alanlarının birinde en az yüksek lisans yapıyor
olmak
 
 
 
1 78 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ DEVRELER VE
SİSTEMLER ABD
Ar. Gör. |
1 |
Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik
Mühendisliği mezunu olmak; Güç Elektroniği veya Elektrik
Makineleri alanlarının birinde en az yüksek lisans yapıyor
olmak
 
 
 
1 79 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
ELEKTROMANYETİK
ALANLAR VE
MİKRODALGA TEKNİĞİ
ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektromanyetik Alanlar
ve Mikrodalga Tekniği alanında doktora ve bilimsel yayın
yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 80 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR
BİLİMLERİ ABD
Doçent |
1 |
Matematik, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak;
büyük veri konusunda bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
1 81 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR
BİLİMLERİ ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış
olmak; genetik algoritmaları ve sensör ağlar konularında
bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 82 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR
BİLİMLERİ ABD
Ar. Gör. |
1 |
Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak; Bilgisayar
Mühendisliği alanında doktora yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 83 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ DONANIM
ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak;
Bilgisayar Ağları ve Donanım konularında bilimsel yayın
yapmış olmak
 
 
 
 
 
 


 
SI
RA
NO
 
 
KADRO
UNVAN
I
PER.
SAYIS
I
 
AKADEMİK
BİRİM
BÖLÜMÜ/ANABİLİM
DALI
ARANAN ŞARTLAR
1 84 I
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ DONANIM
ABD
Ar. Gör. |
1 |
Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak ve aynı alanda
doktora yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 85 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ YAZILIM ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Mühendisliği alanında
doktora yapmış olmak; Şifreleme Yöntemleri ve Yapay
Sinir Ağları konularında bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
1 86 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ SİBER
GÜVENLİK ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak;
Siber Güvenlik, Bilgisayar Ağ Güvenliği veya Ağ Güvenliği
alanlarında bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 87 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ SİBER
GÜVENLİK ABD
Ar. Gör. |
1 |
Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Öğretmenliği
mezunu olmak; Siber Güvenlik veya Siber Savunma
alanlarının birinde en az yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 88 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ ABD
Ar. Gör. |
1 |
Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem
Mühendisliği mezunu olmak; Endüstri Mühendisliği
alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 89 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ YÖNEYLEM
ARAŞTIRMASI ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması
alanlarının birinde doktora yapmış olmak; Yöneylem
Araştırması ve Optimizasyon konularında bilimsel yayın
yapmış olmak
 
 
 
 
1 90 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ YÖNEYLEM
ARAŞTIRMASI ABD
Ar. Gör. |
1 |
Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem
Mühendisliği mezunu olmak; Yöneylem Araştırması
alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 91 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
YABANCI DİLLER
BÖLÜMÜ BATI DİLLERİ
ABD
Öğr.
Gör.
5 |
İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık,
İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Dili
ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümlerinin
birinden mezun olmak
 
 
 
 
 
1 92 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
YABANCI DİLLER
BÖLÜMÜ BÖLGESEL
ABD
Öğr.
Gör.
1 |
Rus Dili ve Edebiyatı mezunu olmak; aynı alanda doktora
yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 93 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Doçent |
1 |
Matematik Bilimi alanında doçent unvanına sahip olmak;
Geometri ve İntegrallenebilirSistemler konularında bilimsel
yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 94 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Matematik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak;
Sayısal Yöntemler ve Parametre Tahmini konularında
bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 95 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Fizik Bölümü mezunu olmak; Atom ve Moleküler Fiziği
alanında doktora ve Kuantum konusunda bilimsel yayın
yapmış olmak
 
 
 
 
 
196 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Fizik veya Fizik Öğretmenliği mezunu olmak; Fizik
alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak veya Fizik
öğretimi alanında en az iki yıllık iş tecrübesine sahip
bulunmak
 
 
 
 
 
97
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1
Kimya veya Kimya Öğretmenliği mezunu olmak; Kimya
alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak veya Kimya
 
 
 


 
SI
RA
NO
 
 
KADRO
UNVAN
I
PER.
SAYIS
I
 
AKADEMİK
BİRİM
BÖLÜMÜ/ANABİLİM
DALI
ARANAN ŞARTLAR
 
 
 
 
 
öğretimi alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak
1 98 I
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
BEŞERİ VE SOSYAL
BİLİMLER BÖLÜMÜ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Türk Dili ve Edebiyatı/ Türkoloji alanında doktora ve
bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 99 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
BEŞERİ VE SOSYAL
BİLİMLER BÖLÜMÜ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI ABD
Öğr.
Gör.
1 |
Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği mezunu olmak; Türk Dili ve Edebiyatı
alanlarında en az yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 100 1
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
BEŞERİ VE SOSYAL
BİLİMLER BÖLÜMÜ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI ABD
Öğr.
Gör.
1 |
Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği mezunu olmak; Yeni Türk Edebiyatı alanında
yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 101 1
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
BEŞERİ VE SOSYAL
BİLİMLER BÖLÜMÜ
HARP TARİHİ ABD
Ar. Gör. |
1 |
Tarih Bölümü mezunu olmak; Yeniçağ Tarihi veya Yakınçağ
Tarihi alanlarından birinde doktora yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 102 1
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
BEŞERİ VE SOSYAL
BİLİMLER BÖLÜMÜ
HARP TARİHİ ABD
Öğr.
Gör.
1 |
Yakınçağ Tarihi alanında doktora yapıyor olmak;
Cumhuriyet dönemi Türk Harp Tarihi alanında bilimsel
yayın yapmış olmak
 
 
 
 
1 103 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
BEŞERİ VE SOSYAL
BİLİMLER BÖLÜMÜ
STRATEJİ VE GÜVENLİK
ABD
Ar. Gör. |
1 |
Güvenlik Araştırmaları anabilim dalında en az yüksek lisans
yapıyor olmak; güvenlik ve terörizm alanında öğretim
tecrübesine sahip olmak
 
 
 
 
 
1 104 1
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
EĞİTİM BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
2 1
Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri ile
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden
veya Edebiyat/ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji
bölümünden mezun olmak; Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
veya bu alanda en az iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak
 
 
 
 
 
1 105 |
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
EĞİTİM BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu olmak; Eğitimde
Ölçme ve Değerlendirme alanında en az yüksek lisans
yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 106 1
HAVA HARP
OKULU (İstanbul)
EĞİTİM BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu olmak; İstatistik
alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
1 107 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
ENDÜSTRİ VE SİSTEM
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ
ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Endüstri Mühendisliği alanında doktora ve bilimsel yayın
yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 108 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
ENDÜSTRİ VE SİSTEM
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ YÖNEYLEM
ARAŞTIRMASI ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması alanında
doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 109 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ HABERLEŞME
ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik
Eğitimi, Elektrik-Elektronik Eğitimi, Elektronik ve
Haberleşme Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak;
Haberleşme alanında doktora yapmış olmak
 
 
 
 
 
110
KARA HARP
OKULU (Ankara)
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
Dr. Öğr.
Üyesi
1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,
Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Elektrik Eğitimi
 
 
 


 
SI
RA
NO
 
 
KADRO
UNVAN
I
PER.
SAYIS
I
 
AKADEMİK
BİRİM
BÖLÜMÜ/ANABİLİM
DALI
ARANAN ŞARTLAR
 
 
BÖLÜMÜ KONTROL
ABD
 
 
bölümlerinin birinden mezun olmak; Kontrol Sistemleri
alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
1 111 1
KARA HARP
OKULU (Ankara)
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ KONTROL
ABD
Ar. Gör. |
1 |
Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden
birinden mezun olmak; Kontrol alanında en az yüksek lisans
yapıyor olmak.
 
 
 
 
1 112 I
KARA HARP
OKULU (Ankara)
MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ ENERJİ ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Makine Mühendisliği veya Makine Eğitimi alanlarının
birinde Enerji konulu doktora ve bilimsel yayın yapmış
olmak
 
 
 
 
1 113 I
KARA HARP
OKULU (Ankara)
MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ İMALAT VE
KONSTRÜKSİYON ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği
alanlarının birinde Malzeme/ İmalat konulu doktora ve
bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
1 114 I
KARA HARP
OKULU (Ankara)
MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ İMALAT VE
KONSTRÜKSİYON ABD
Ar. Gör. |
1 |
Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği
alanlarının birinde Malzeme/ İmalat konulu en az yüksek
lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
1 115 I
KARA HARP
OKULU (Ankara)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ ULAŞTIRMA
ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
İnşaat Mühendisliği alanlarının birinde Ulaştırma konulu
doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 116 1
KARA HARP
OKULU (Ankara)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ YAPI ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
İnşaat Mühendisliği veya Yapı Mühendisliği alanlarının
birinde Yapı konulu doktora ve bilimsel yayın yapmış
olmak
 
 
 
 
 
1 117 I
KARA HARP
OKULU (Ankara)
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ YAZILIM ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Eğitimi alanlarının
birinden mezun olmak; Yazılım konusunda doktora ve
bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
1 118 I
KARA HARP
OKULU (Ankara)
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ YAZILIM ABD
Ar. Gör. |
1 |
Bilgisayar Mühendisliği Yazılım alanında en az yüksek
lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 119 1
KARA HARP
OKULU (Ankara)
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ DONANIM
ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Eğitimi alanlarının
birinden mezun olmak; Donanım konusunda doktora ve
bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 120 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ SİBER
GÜVENLİK ABD
Ar. Gör. |
1 |
Bilgisayar Mühendisliği Siber Güvenlik alanında en az
yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 121 I
KARA HARP
OKULU (Ankara)
İŞLETME VE YÖNETİM
BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
YÖNETİM VE
ORGANİZASYON ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
İşletme alanında doktora yapmak; Örgüt Kültürü ve Adalet
konusunda bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 122 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
BÖLGESEL
ÇALIŞMALAR ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak;
Almanya ve ABD'nin dış politikaları konularında bilimsel
yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 123 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Matematik veya Matematik Öğretmenliği mezunu olmak;
Matematik alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak veya
Matematik öğretimi alanında en az iki yıl iş tecrübesine
sahip bulunmak
 
 
 
 
 
 


 
SI
RA
NO
 
 
KADRO
UNVAN
I
PER.
SAYIS
I
 
AKADEMİK
BİRİM
BÖLÜMÜ/ANABİLİM
DALI
ARANAN ŞARTLAR
1 124 1
KARA HARP
OKULU (Ankara)
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
İstatistik, Matematik, Matematik Mühendisliği
bölümlerinden birinden mezun olmak; İstatistik alanında en
az yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 125 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Fizik alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak |
 
 
 
1 126 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Kimya Bölümü veya Kimya Öğretmenliği mezunu olmak;
Kimya alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak veya
Kimya öğretimi alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip
bulunmak
 
 
 
 
 
1 127 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
2 1
Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora ve bilimsel yayın
yapmış olmak
 
 
1 128 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapıyor olmak |
 
 
 
1 129 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
TARİH BÖLÜMÜ
Profesör
1 |
Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi alanında doçent unvanı
kazanmış olmak; Balkan Tarihi alanında bilimsel yayınları
bulunmak
 
 
 
 
 
1 130 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
TARİH BÖLÜMÜ
Profesör
1 |
Türkiye Cumhuriyet Tarihi alanında doçent unvanı
kazanmış olmak; Ermeni Meselesi ve Kafkaslar konularında
bilimsel yayınları bulunmak
 
 
 
 
 
1 131 I
KARA HARP
OKULU (Ankara)
TARİH BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Yeniçağ Tarihi alanında doktora ve Osmanlı konar
göçerleri konusunda bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
1 132 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
TARİH BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Yakınçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak; Yakınçağ
Harp Tarihi/ Askeri Tarihi alanlarında bilimsel yayın ve
araştırma projesi tecrübesi sahibi bulunmak
 
 
 
 
 
1 133 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
TARİH BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Yakınçağ Harp Tarihi konulu doktora yapmış olmak;
Yakınçağ Tarihi ve Harp Tarihi alanlarında bilimsel yayın ve
araştırma projesi tecrübesi sahibi bulunmak
 
 
 
 
 
1 134 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
TARİH BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
2 1
Tarih Bölümü veya Tarih Öğretmenliği mezunu olmak;
Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanlarının birinde
en az doktora yapıyor olmak.
 
 
 
 
 
1 135 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
YABANCI DİLLER
BÖLÜMÜ BATI DİLLERİ
ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngiliz Dili Eğitimi/ Öğretimi
alanlarının birinde doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 136 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
YABANCI DİLLER
BÖLÜMÜ BATI DİLLERİ
ABD
Öğr.
Gör.
6 1
İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık,
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı,
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden
mezun olmak
 
 
 
 
 
1 137 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
YABANCI DİLLER
BÖLÜMÜ BATI DİLLERİ
ABD
Öğr.
Gör.
1 |
Fransızca Öğretmenliği veya Fransız Dili ve Edebiyatı
mezunu olmak
 
 
 
 
 
1 138 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
YABANCI DİLLER
BÖLÜMÜ BÖLGESEL
DİLLER ABD
Öğr.
Gör.
2 1
Fars Dili ve Edebiyatı veya Farsça Mütercim Tercümanlık
bölümlerinin birinden mezun olmak
 
 
 
 
 
1 139 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
YABANCI DİLLER
BÖLÜMÜ BÖLGESEL
DİLLER ABD
Öğr.
Gör.
1 |
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı mezunu olmak |
 
 
 
 
 
140
KARA HARP
YABANCI DİLLER
Öğr.
2
Arapça Öğretmenliği, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça
 


 
SI
RA
NO
 
 
KADRO
UNVAN
I
PER.
SAYIS
I
 
AKADEMİK
BİRİM
BÖLÜMÜ/ANABİLİM
DALI
ARANAN ŞARTLAR
 
OKULU (Ankara)
BÖLÜMÜ BÖLGESEL
DİLLER ABD
Gör. |
 
Mütercim Tercümanlık bölümlerinin birinden mezun olmak |
 
 
 
1 141 I
KARA HARP
OKULU (Ankara)
YABANCI DİLLER
BÖLÜMÜ BÖLGESEL
DİLLER ABD
Öğr.
Gör.
2 1
Rus Dili ve Edebiyatı veya Rusça Mütercim Tercümanlık
mezunu olmak
 
 
 
 
 
1 142 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
SAVUNMA YÖNETİMİ
BÖLÜMÜ STRATEJİK VE
GÜVENLİK ARŞ. ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Uluslararası İlişkiler, Güvenlik Araştırmaları/ Çalışmaları,
Uluslararası Güvenlik Araştırmaları ve Terörizm konulu
doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
1 143 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
SAVUNMA YÖNETİMİ
BÖLÜMÜ SAVUNMA
YÖNETİMİ ABD
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Savunma Yönetimi, Savunma Kaynakları Yönetimi,
Savunma Sanayii, Savunma Alanında Teknoloji Yönetimi
konulu doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
1 144 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
SAVUNMA YÖNETİMİ
BÖLÜMÜ SAVUNMA
YÖNETİMİ ABD
Ar. Gör. |
1 |
Savunma Yönetimi, Savunma Kaynakları Yönetimi,
Savunma Sanayii, Savunma Alanında Teknoloji Yönetimi
konularından birinde en az yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
1 145 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
EĞİTİM BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
3 1
Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri ile
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden
birinden veya Edebiyat/ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji
bölümünden mezun olmak; Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık alanında yüksek lisans yapıyor olmak veya bu
alanda en az iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak
 
 
 
 
 
1 146 |
KARA HARP
OKULU (Ankara)
EĞİTİM BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu olmak; Eğitimde
Ölçme ve Değerlendirme alanında en az yüksek lisans
yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 147 |
DENİZ
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Yalova-Kocaeli)
BEŞERİ VE SOSYAL
BİLİMLER BÖLÜMÜ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
Öğr.
Gör.
1 |
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü veya Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği mezunu olmak; Türk Dili ve Edebiyatı
alanlarında en az yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 148 |
DENİZ
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Yalova-Kocaeli)
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Fizik veya Fizik Öğretmenliği mezunu olmak; Fizik
alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak veya Fizik
öğretimi alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip
bulunmak
 
 
 
 
 
1 149 I
DENİZ
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Yalova-Kocaeli)
İŞLETME BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
İşletme alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak |
 
 
 
 
 
1 150 |
DENİZ
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Yalova-Kocaeli)
İŞLETME BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
İşletme veya iktisat bölümlerinin birinden mezun olmak;
İşletme veya İktisat alanlarının birinde en az yüksek lisans
yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 151 I
DENİZ
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Yalova-Kocaeli)
ELEKTRONİK VE
OTOMASYON BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Elektronik- Bilgisayar Eğitimi, Elektronik Eğitimi, Elektrik-
Elektronik Eğitimi, Elektronik ve Haberleşme Eğitimi
bölümlerinin birinden mezun olmak; Elektronik alanında
doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
152
DENİZ
ELEKTRONİK VE
Öğr.
1
Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
 


 
SI
RA
NO
 
 
KADRO
UNVAN
I
PER.
SAYIS
I
 
AKADEMİK
BİRİM
BÖLÜMÜ/ANABİLİM
DALI
ARANAN ŞARTLAR
 
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Yalova-Kocaeli)
OTOMASYON BÖLÜMÜ
Gör. |
 
Elektronik- Bilgisayar Eğitimi, Elektronik Eğitimi, Elektrik
Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak; alanında en az
iki yıl öğretim iş tecrübesine sahip olmak ve Elektrik-
Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapıyor olmak.
 
 
1 153 1
DENİZ
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Yalova-Kocaeli)
EĞİTİM BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu olmak; Eğitimde
Ölçme ve Değerlendirme alanında en az yüksek lisans
yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 154 |
DENİZ
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Yalova-Kocaeli)
EĞİTİM BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri ile
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden
birinden veya Edebiyat/ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji
bölümünden mezun olmak; Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
veya bu alanda en az iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak
 
 
 
 
 
1 155 |
HAVA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(İzmir)
ASKERİ VE SOSYAL
BİLİMLER BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Tarih veya Tarih Öğretmenliği Bölümünden mezun olmak;
Yakın Çağ Tarihi, Yeni Çağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanlarının birinde
en az yüksek lisans yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 156 |
HAVA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(İzmir)
ASKERİ VE SOSYAL
BİLİMLER BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Hukuk Fakültesi mezunu olmak; Ceza Hukuku veya Kamu
Hukuku alanından en az yüksek lisans yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 157 |
HAVA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(İzmir)
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Matematik alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış
olmak
 
 
 
 
 
1 158 |
HAVA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(İzmir)
YÖNETİM BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
İşletme, İktisat, Maliye alanlarının birinde doktora ve
bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 159 |
HAVA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(İzmir)
ELEKTRONİK
HABERLEŞME VE
ELEKTRİK BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi,
Elektronik Eğitimi, Elektrik-Elektronik Eğitimi, Elektronik
ve Haberleşme Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak;
Elektronik alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
1 160 1
HAVA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(İzmir)
ELEKTRONİK
HABERLEŞME VE
ELEKTRİK BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektirik-
Elektronik Eğitimi, Elektrik Eğitimi bölümlerinin birinden
mezun olmak; Elektrik alanında doktora ve bilimsel yayın
yapmış olmak.
 
 
 
 
1 161 I
HAVA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(İzmir)
ELEKTRONİK
HABERLEŞME VE
ELEKTRİK BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektirik-
Elektronik Eğitimi, Elektrik Eğitimi bölümlerinin birinden
mezun olmak; Elektrik alanında en az yüksek lisans yapıyor
olmak.
 
 
 
 
162
HAVA
TEKNOLOJİ BİLİMLERİ
Dr. Öğr.
1
Makine Mühendisliği veya Makine Eğitimi alanında
 


 
SI
RA
NO
 
 
KADRO
UNVAN
I
PER.
SAYIS
I
 
AKADEMİK
BİRİM
BÖLÜMÜ/ANABİLİM
DALI
ARANAN ŞARTLAR
 
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(İzmir)
BÖLÜMÜ MAKİNE
Üyesi |
 
doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak |
 
 
 
1 163 1
HAVA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(İzmir)
TEKNOLOJİ BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR
Öğr.
Gör.
1 |
Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Eğitimi mezunu
olmak ve aynı alanda en az yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 164 I
HAVA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(İzmir)
YABANCI DİLLER
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
4 1
İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık,
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı,
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden
mezun olmak
 
 
 
 
 
1 165 |
HAVA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(İzmir)
EĞİTİMİ BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Eğitim/ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri ile
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden
birinden veya Edebiyat/ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji
bölümünden mezun olmak; Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
veya aynı alanda en az iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak
 
 
 
 
 
1 166 |
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
BEŞERİ VE SOSYAL
BİLİMLER BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
2 1
Tarih Bölümü veya Tarih Öğretmenliği mezunu olmak;
Harp Tarih, Askeri Tarih, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi,
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi alanlarından birinde en az yüksek lisans yapmış
olmak
 
 
 
 
1 167 |
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
BEŞERİ VE SOSYAL
BİLİMLER BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Sosyoloji Bölümü mezunu olmak; Sosyoloji alanında en az
yüksek lisans yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 168 |
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
BEŞERİ VE SOSYAL
BİLİMLER BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Psikoloji Bölümü mezunu olmak; Eğitim Psikolojisi
alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 169 |
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
BEŞERİ VE SOSYAL
BİLİMLER BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
2 1
Türk Dili ve Edebiyat veya Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği mezunu olmak; Türk Dili ve Edebiyatı
alanlarında en az yüksek lisans yapmış olmak veya Türk
Dili ve Edebiyatı Öğretimi alanında en az iki yıl iş tecrübesi
sahibi bulunmak
 
 
 
 
1 170 |
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Fizik Bölümü veya Fizik Öğretmenliği mezunu olmak;
Fizik ve Fizik Öğretmenliği alanında doktora ve bilimsel
yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 171 I
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
TEMEL BİLİMLER
BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Matematik alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış
olmak
 
 
 
 
 
172
KARA
İŞLETME YÖNETİMİ
Dr. Öğr.
1
İşletme Yönetim ve Organizasyon alanında doktora ve
 


 
SI
RA
NO
 
 
KADRO
UNVAN
I
PER.
SAYIS
I
 
AKADEMİK
BİRİM
BÖLÜMÜ/ANABİLİM
DALI
ARANAN ŞARTLAR
 
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
BÖLÜMÜ |
Üyesi |
 
bilimsel yayın yapmış olmak |
 
 
 
1 173 |
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
İŞLETME YÖNETİMİ
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
2 1
İşletme alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak |
 
 
 
 
 
1 174 |
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
İŞLETME YÖNETİMİ
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
İktisat alanında en az yüksek lisans yapıyor olmak |
 
 
 
 
 
1 175 |
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
İŞLETME YÖNETİMİ
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
İstatistik, Matematik, Matematik Mühendisliği bölümlerinin
birinden mezun olmak; İstatistik alanında en az yüksek
lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 176 |
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
İŞLETME YÖNETİMİ
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Hukuk Fakültesi mezunu olmak; Hukuk alanında en az
yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 177 |
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
ELEKTRİK BÖLÜMÜ |
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektrik Eğitimi, Elektrik-Elektronik Eğitimi bölümlerinin
birinden mezun olmak; Elektrik alanında doktora ve
bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 178 |
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
ELEKTRİK BÖLÜMÜ |
Öğr.
Gör.
1 |
Elektrik Eğitimi, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
bölümlerinin birinden mezun olmak; Elektrik Mühendisliği
veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında en az
yüksek lisans yapıyor olmak
 
 
 
 
1 179 |
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
ELEKTRONİK
HABERLEŞME
TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Eğitimi, Elektronik
ve Haberleşme Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak;
Elektronik alanında doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 180 |
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
ELEKTRONİK
HABERLEŞME
TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
2 1
Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Elektrik Mühendisliği,
Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme
Mühendisliği, Elektrik Eğitimi, Elektronik Eğitimi,
Elektronik Haberleşme Eğitimi bölümlerinin birinden
mezun olmak; Elektronik alanında en az yüksek lisans
yapıyor olmak
 
 
 
 
 
1 181 I
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
BİLGİSAYAR
TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
Elektronik-Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi
bölümlerinin birinden mezun olmak; bu alanlarının birinde
doktora yapmış olmak
 
 
 
 
182
KARA
BİLGİSAYAR
Öğr.
1
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği,
 


 
SI
RA
NO
 
 
KADRO
UNVAN
I
PER.
SAYIS
I
 
AKADEMİK
BİRİM
BÖLÜMÜ/ANABİLİM
DALI
ARANAN ŞARTLAR
 
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Gör. |
 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar ve
Kontrol Eğitimi bölümlerinin birinden mezun olmak;
alanında yüksek lisans yapıyor olmak ve en az iki yıl
eğitim-öğretim iş tecrübesine sahip olmak
 
 
1 183 |
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
MEKATRONİK
TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Makine
Eğitimi, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Eğitimi
alanlarından doktora yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 184 |
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
MEKATRONİK
TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Makine veya Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden
birinden mezun olmak; Makine Mühendisliği
veya MekatronikMühendisliği alanında en az yüksek lisans
yapıyor olmak veya en az iki yıl endüstri iş tecrübesi ve en
az iki yıl öğretim iş tecrübesine sahip olmak
 
 
 
 
1 185 |
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
OTOMOTİV
TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
Makine Mühendisliği, Otomotiv Eğitimi, Otomotiv
Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak;
Otomotiv alanında doktora yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 186 |
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
OTOMOTİV
TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Otomotiv Eğitimi veya Otomotiv Mühendisliği
bölümlerinin birinden mezun olmak; Otomotiv alanında
doktora yapıyor olmak veya alanında en az iki yıl öğretim
veya endüstri iş tecrübesine sahip olmak
 
 
 
 
 
1 187 |
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
UÇAK TEKNOLOJİSİ
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Uçak Gövde-Motor, Uçak Gövde-Motor Bakım, Uçak
Elektrik-Elektronik bölümlerinin birinden mezun olmak
 
 
 
 
 
1 188 |
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
YAPI TESİSAT
TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Tesisat Eğitimi, Enerji Eğitimi, Makine Mühendisliği veya
Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin birinden
mezun olmak; lisans öğrenimi sırasında zorunlu/seçmeli
olarak Mekanik Tesisat ile ilgili en az üç ders (Tesisat,
Isıtma, Soğutma, Havalandırma vb.) almış olduğunu
belgelemek veya bu alanlarda en az iki yıllık öğretim iş
tecrübesine sahip olmak
 
 
 
 
 
1 189 |
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
BÖLÜMÜ
Dr. Öğr.
Üyesi
1 |
İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve Yapı Eğitimi alanında
doktora ve bilimsel yayın yapmış olmak
 
 
 
 
 
1 190 1
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
YABANCI DİLLER
BÖLÜMÜ İNGİLİZCE
Öğr.
Gör.
2 1
İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık,
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı,
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden
mezun olmak
 
 
 
 
 
191
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
EĞİTİM BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
2
Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri ile
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden
veya Edebiyat/Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji
bölümünden mezun olmak; Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık alanında yüksek lisans yapıyor olmak veya bu
 
 
 
 
 


 
SI
RA
NO
 
 
KADRO
UNVAN
I
PER.
SAYIS
I
 
AKADEMİK
BİRİM
BÖLÜMÜ/ANABİLİM
DALI
ARANAN ŞARTLAR
 
 
 
 
 
alanda en az iki yıl iş tecrübesine sahip bulunmak
1192 I
KARA
ASTSUBAY
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Balıkesir)
EĞİTİM BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
Öğr.
Gör.
1 |
Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu olmak; Eğitimde
Ölçme ve Değerlendirme alanında en az yüksek lisans
yapıyor olmak
 
 
 
 

Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.