KPSS Şartı Aranmadan 60 Personel Alınacak
SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.SAGE.A.2017-1 (Araştırmacı)

1- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.AB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan Aerodinamik Tasarım ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (Computational Fluid Dynamics – CFD) çözümlemelerinde görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Makina Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

1.2.2- 1.2.1. bendinde sayılan bölümlerin birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak veya alanında en az 2 yıl iş tecrübesi bulunmak,

1.2.3- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Aerodinamik tasarım,

. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) çözümlemeleri,

. Paralel hesaplama ve programlama,

. Mühendislik araç ve programlarının kullanımı (ANSYS Fluent, Fortran, Matlab, MS Office).

2- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.AB02

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan Aerodinamik Tasarım ve Deneysel Akışkanlar Dinamiği konularında görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Makina Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

2.2.2- 2.2.1. bendinde sayılan bölümlerin birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak veya alanında en az 2 yıl iş tecrübesi bulunmak,

2.2.3- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Aerodinamik tasarım,

. Rüzgar Tüneli test teknikleri ve test icrası,

. Veri toplama ve işleme,

. Model tasarımı ve enstrümentasyonu,

. Veri toplama ve cihaz kontrolünde kullanılan programların kullanımı (Labview vb.).

3- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.EPAB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan sistem seviyesinde elektromanyetik uyumluluk planlama, analiz ve testleri konularında çalışacak AR-GE personeli (Elektro Manyetik Uyumluluk-EMC Planlama ve Analiz Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veyaKontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

3.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda tecrübeye, bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Analog ve Sayısal elektronik devre tasarımı ve testleri,

. RF elektronik devre tasarımı ve testleri,

. RF modüllerin testleri,

. Elektromanyetik uyumluluk planlama,

. Elektromanyetik uyumluluk analiz,

. Özellikle hava platformlarında uygulanan EMC standartları ve testleri,

. Karmaşık sistemlerde EMC yönetimi.

4- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.EÜB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan elektronik devre elemanları, baskı devre kartı, elektronik devre bütünü, elektronik donanım ve hazır raf ürünleri ile kablaj ürünleri satın alımını planlanmak, üretim planlaması ve takibini yapmak, üretici ve tedarikçiler ile iletişim kurmak, bunlar için kalite güvence gereksinimlerini türetmek, üretim izlenebilirliğini sağlamak, üretim akışı dokümantasyonunu yapmak ve akış kontrolünü sağlamak, gerektiğinde altyüklenici koordinasyonu sağlamak, kalite kontrol, test, doğrulama, depolama gereksinimlerinin türetilmesini ve izlenebilirliğini tasarım mühendisleri ile işbirliği içinde sağlamak üzere AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

4.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

4.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Elektronik devre elemanları, baskı devre kartı, elektronik devre bütünü, elektronik donanım ve hazır raf ürünleri ile kablaj ürünleri tedariği için şartname ve iş tanımı hazırlamak,

. İş güvenliği ve risk yönetimi konusunda deneyimli olmak,

. Elektrostatik boşalmaya duyarlı ürünlerle çalışmaya uygun şartların tanımlanması konusunda deneyimli olmak,

. Ürün ömür devri yönetim sistemlerinin kullanımında deneyimli olmak,

. ISO 9001’e dayalı kalite yönetim sisteminde kurumsal süreçlere uygun çalışma konusunda deneyimli olmak,

. IPC-A-600, IPC-A-610, IPC/WHMA-A-620 eğitimleri almış ve geçerli sertifika sahibi olmak.

4.2.3- Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz konusudur.

5- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.GMSMB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan mühimmat sistemlerinin tasarım, tasarım doğrulama, entegrasyon ve sertifikasyon faaliyetleri kapsamında, üst seviye operasyonel ve performans kritik teknik isterlerin belirlenmesi, sistem etkinlik analizlerinin gerçekleştirilmesi, kritik teknoloji yönetimi ve bu konularla ilgili süreçlerinin tanımlanması, planlanması ve uygulanması ile projelerde uygulanan mühendislik süreçlerinin ve çıktılarının gözden geçirilmesi ve denetlenmesi konularında görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

5.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Sistem Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

5.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.


. Çok disiplinli optimizasyon, deney tasarımı ve uygulamaları konularında temel bilgi sahibi olmak,

. Temel istatistik bilgisine sahip olmak,

. Askeri standartlar ile ilgili temel bilgi sahibi olmak,

. Kontrol teorisi ve uygulamaları konusunda temel bilgi sahibi olmak,

. Matematiksel tasarım ve analiz programlarından en az bir tanesini profesyonel ya da akademik amaçlar için kullanmış olmak,

. Bilgisayar destekli çizim ve katı modelleme bilgisine sahip olmak,

. En az bir kodlama dilinde kod yazabiliyor olmak,

. Standart makine elemanları seçimini yapabilmek,

. Sosyal iletişim ve planlama kabiliyetine sahip olmak,

. Tasarımlara üst seviye genel bakış ve değerlendirme kabiliyetine sahip olmak,

. Yurtdışı/Yurtiçi seyahat engeli bulunmamak.

6- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.GKB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

6.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde görüntü işleme, görüntü tanıma, obje tespit, teşhis, takip algoritmaları tasarımı ve nesne modelleme konularında çalışma yapacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

6.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

6.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

6.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Sinyal işleme, doğrusal sistem teorisi, kontrol dersleri almış olmak,

. Sinyal işleme, bilgisayarlı görü, örüntü tanıma ve görüntü işleme konularında bilgi birikimine sahip olmak,

. MATLAB ve SIMULINK ortamlarında yazılım ve model geliştirebilmek,

. C/C++ programlama dillerine hakim olmak,

. Güçlü 2D/3D düşünme ve sayısal veri işleme yetkinliğine sahip olmak,

. Araştırma yapmaya meraklı olmak, analitik düşünebilmek, kendi başına araştırma yapabilecek yetenekte olmak.

7- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.HBTB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

7.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde “Hedef ve Hedef Tahrip Sistemleri Geliştirme” ve “Güvenlik ve Kurulma Mekanizması Geliştirme” çalışmaları kapsamında görev yapacak AR-GE personeli (Tasarım ve Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

7.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

7.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makina Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

7.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Hedef Balistiği (Terminal Balistics),

. Güvenlik ve Kurulma Mekanizması Tasarım Çalışmaları,

. Yüksek Hızlı Çarpma Mekaniği (Impact Mechanics),

. Hidrokod Çözümlemeleri (Hydrocode Analysis),

. Eniyileme (Optimization),

. Yanma (İng. Combustion) ve Tepkime Kinetiği (Reaction Kinetics),

. Fortran ile programlama (Yapısal veya Akışkanlar Mekaniği Problemleri),

. Katı Modelleme, Mekanik Tasarım, Mekanizma Tasarımı,

. Bilgisayar Destekli Tasarım/Mühendislik (CAD/CAE) Bilgisi.

8- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.HSFPYB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

8.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projelerde müşterilerle iletişimin yürütülerek müşteri memnuniyetinin sağlanması, önemli proje belgelerinin doğru zamanda oluşturulması, ilgili taraflarla paylaşılması ve etkin olarak kullanımının sağlanması, projelerin doğru olarak planlanması ve yönetilmesi, proje finansal durumunun izlenmesi ve kontrolü, proje durumu ile ilgili yönetimin bilgilendirilmesi, proje ile ilgili olası risklerin tespiti, teknik birimler, satınalma, muhasebe gibi birimlerle birlikte çalışarak proje teminlerinin ve iş ürünlerinin eşgüdümü konularında görev alacak AR-GE Personeli (Proje Yönetim Sorumlusu) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

8.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

8.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

8.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Proje yönetimi alanında deneyimli olmak,

. Kaynak planlaması ve yönetimi alanında deneyimli olmak,

. Zaman veya kaynak yönetimi yazılımları ile ilgili deneyim sahibi olmak,

. İyi derecede İngilizce konuşma becerisine sahip olmak,

. Yüksek lisans yapmış olmak (özellikle tez konusunun proje yönetimi ile ilgili olması).

9- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.HSFSMB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

9.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projelerde, gereksinim belirleme ve yönetimi, arayüz yönetimi, getiri-götürü analizi, sistem eniyileme, risk yönetimi, doğrulama ve geçerleme gibi sistem mühendisliği faaliyetlerinde görev alabilecek AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

9.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

9.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

9.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda mesleki tecrübeye sahip olması tercih sebebidir.

. Savunma Sanayi sektöründe mühendislik tecrübesine sahip olmak,

. Sistem Mühendisliği Süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Çok disiplinli optimizasyon ve deney tasarımı konularında deneyim sahibi olmak,

. Yazılım Geliştirme süreçlerine uygun olarak yazılım tasarım ve doğrulama konusunda deneyim sahibi olmak,

. Elektromanyetik girişim ve uyumluluk konularında deneyim sahibi olmak,

. Yapısal analiz ve tasarım konularında deneyim sahibi olmak,

. İtki sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak,

. Sayısal, analog ve güç elektroniği donanım tasarımı konularında deneyim sahibi olmak,

. Güdüm, otopilot ve seyrüsefer algoritmaları konularında deneyim sahibi olmak,

. Aerodinamik tasarım ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği konularında deneyim sahibi olmak.

10- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.KYB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

10.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projelerin kalite güvence faaliyetlerini kurumun Kalite Yönetim Sistemi’ne uygun olarak yürütecek, doğrulama ve muayene kabul testlerine katılım sağlayacak, kalite denetimlerini gerçekleştirecek, kalite güvence ile ilgili toplanan verileri raporlandıracak AR-GE Personeli (Kalite Güvence Sorumlusu) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

10.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

10.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği veyaMakine Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

10.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. TS EN ISO 9001 veya AQAP 2110 belgesine sahip bir kurumda çalışmış olmak,

. TS EN ISO 9001, TS EN ISO/IEC 17025, AQAP 2110 eğitimleri almış olmak,

. Sistem geliştirme süreçleri (system development life cycle processes) konusunda bilgi sahibi olmak,

. Birinci ve ikinci taraf kalite denetimleri konusunda çalışma yapmış olmak,

. Süreç yönetimi ve süreç iyileştirme teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak.

10.2.3- Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz konusudur.

11- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.KYB02

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

11.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde kalite güvence ve yazılım kalite güvence faaliyetlerini kurumun Kalite Yönetim Sistemi’ne uygun olarak yürütecek, geliştirme, doğrulama ve muayene kabul testlerine katılım sağlayacak, kalite denetimlerini gerçekleştirecek, kalite güvence ve yazılım kalite güvence ile ilgili toplanan verileri raporlandıracak ve Kalite Yönetim Sistemi’ne katkı sağlayacak AR-GE Personeli (Yazılım Kalite Güvence Sorumlusu) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

11.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

11.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İstatistik, Matematik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya Matematik ve Bilgisayar Bilimleribölümlerinden birini bitirmiş olmak,

11.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. TS EN ISO 9001 veya AQAP 2110 belgesine sahip bir kurumda çalışmış olmak,

. TS EN ISO 9001, TS EN ISO/IEC 17025, AQAP 2110 eğitimleri almış olmak,

. CMMI (Tümleşik Yetenek Olgunluk Modeli) konusunda bilgili ve eğitim almış olmak,

. ISO 12207 Sistem ve yazılım mühendisliği – Yazılım ömür devri süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

. DO-178B ya da DO-178C standardı konusunda bilgi sahibi olmak,

. ScrumMaster sertifikasına sahip olmak,

. Scrum yöntemi hakkında bilgi sahibi olmak,

. JIRA yazılımını bilmek ve kullanabilmek,

. Sistem geliştirme süreçleri (system development life cycle processes) konusunda bilgi sahibi olmak,

. Birinci ve ikinci taraf kalite denetimleri konusunda çalışma yapmış olmak,

. Süreç yönetimi ve süreç iyileştirme teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak.

11.2.3- Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz konusudur.

12- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.LDB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

12.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde; entegre lojistik destek ve ömür devri yönetimi kapsamında bakım/onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak, arıza verilerini takip edecek, bu verilerin analizlerini gerçekleştirecek, gerekli dokümantasyonu hazırlayacak ve kullanıcı eğitimlerini verecek AR-GE Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

12.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

12.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

12.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda mesleki tecrübe ile bilgi birikimi ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Savunma Sanayi sektöründe mühendislik tecrübesi sahibi olmak,

. Entegre Lojistik Destek konusunda bilgi sahibi olmak,

. Güvenilirlik, sürdürülebilirlik, hazır durumda bulunabilirlik konularında bilgi sahibi olmak,

. Arıza analizi konularında deneyim sahibi olmak,

. Maliyet analizi konusunda bilgi sahibi olmak,

12.2.3- Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz konusudur.

13- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.MB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

13.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde hareketli kontrol yüzeyleri için kontrol sistemi tasarlayıp fiziksel uygulamasını yapacak, kontrollü test cihazları geliştirecek ve mekanik tasarım yeteneğine sahip AR-GE personeli (Tasarım ve Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

13.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

13.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

13.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Kontrol teorisi ve uygulamaları konusunda akademik geçmişe sahip olmak

. Matematiksel tasarım ve analiz programlarından en az bir tanesini profesyonel ya da akademik amaçlar için kullanmış olmak

. Bilgisayar destekli çizim ve katı modelleme bilgisine sahip olmak

. Standart makine elemanları seçimini yapabilmek

. Genel olarak mekatronik sistemlerin tasarım ve doğrulama testleri hakkında bilgi sahibi olmak

14- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.ÖB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

14.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ölçer sistemleri konularında çalışacak; ölçer sistemlerinin tasarımı ve geliştirme çalışmalarına destek verecek; ölçer sistemlerinin seçimi, temini, bütünlemesi, testleri, kalibrasyonları ve sistem entegrasyonları konularında görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

14.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

14.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Fizik bölümünü bitirmiş olmak,

14.2.2- Alanında doktora derecesine sahip olmak,

14.2.3- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Uygulamalı optik konusunda çalışmış olmak,

. Ölçer sistemlerinde kullanılan optik bileşenler konusunda bilgi sahibi olmak,

. Optik ölçüm cihazlarını kullanabiliyor olmak,

. Sinyal işleme, veri/sensör füzyonu konularında çalışmış olmak,

. C/C++, Matlab ortamında algoritma geliştirebilmek,

. Araştırma yapmaya meraklı olmak,

. Analitik düşünebilmek, kendi başına araştırma yapabilecek yetenekte olmak.

15- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.PETB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

15.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında geliştirilen sistemlerin, platformlar (uçak, gemi, denizaltı, fırlatma aracı, vb.) ile gerçekleştirilecek entegrasyon ve sertifikasyon faaliyetlerinde görev alacak, testlerin planlama, icra ve raporlama çalışmalarını yürütecek, testler için gerekli dokümanları hazırlayacak, ayrıca platformların teknik özellikleri ve arayüzleri konularında uzmanlaşacak, proje çalışmalarında platformlar ile ilgili tasarım gereksinimlerini ve kısıtlarını belirleyecek, ilgili sistem mühendisliği dokümanlarına girdi yapacak AR-GE personeli (Uçuş Test Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

15.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

15.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

15.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Platform entegrasyon ve harici yük sertifikasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,

. Savunma sanayi AR-GE Projelerinde görev almış olmak,

. Test tasarımı, planlaması, icrası, raporlaması konularında tecrübe sahibi olmak,

. Askeri standartlar ve MIL-HDBK-1763 hakkında bilgi sahibi olmak,

. Algoritma oluşturabilmek, veri analizleri için MATLAB ile kodlama yapabilmek,

. Haritacılık, koordinat sistemleri ve dönüşümleri konularında tecrübe sahibi olmak,

. Askeri platformlar(uçak, gemi, denizaltı, vb.) ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Takım çalışmasında uyumlu, kendini geliştirmeye hevesli ve sorumluluk sahibi olmak,

. Arazi koşullarında çalışmaya engel bir durumu olmamak.

15.2.3- Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda, mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz konusudur.

16- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.RTTB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

16.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde kullanılan RF modüllerin ve antenlerin sisteme entegrasyon, test ve doğrulama, doğrudan temin veya geliştirme için gereksinimlerin belirlenmesi, tasarım ve analiz faaliyetleri konularında çalışacak AR-GE personeli (RF Elektronik Test ve Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

16.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

16.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliğibölümlerinden birini bitirmiş olmak,

16.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. RF elektronik devre tasarımı,

. RF modüllerin testleri,

. Anten tasarım ve testleri.

17- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.SB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

17.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde, ataletsel seyrüsefer, veri birleştirme ve küresel konumlama sistemi sinyal işleme konularında çalışma yapacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

17.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

17.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliğibölümlerinden birini bitirmiş olmak,

17.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Seyrüsefer sinyal işleme algoritmaları (veri birleştirme, haberleşme sinyal işleme uygulamaları) geliştirmiş olmak,

. Sinyal işleme, kontrol ve kestirim kuramı (Kalman Fitresi vb.) uygulamaları yapmış olmak,

. C/C++, Matlab ve Simulink ortamında algoritma ve model geliştirmiş olmak.

18- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.SETB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

18.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan elektronik kartların geliştirilmesi kapsamında, sayısal elektronik devrelerini tasarlayacak ve test edecek, şematik çizimlerini yapacak, SI/PI analizlerini yapacak, baskı devre çizimlerinin hazırlanmasına destek verecek, elektronik bileşenleri seçecek ve satın alımını başlatacak, üretilmiş olan kartların fonksiyonel testlerini yapacak ve/veya FPGA kodlarını geliştirecek ve test edecek AR-GE personeli (Elektronik Donanım Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

18.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

18.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

18.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konuların en az birisinde bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Sayısal elektronik devre tasarımı,

. VHDL kullanarak programlama.

19- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.SFPYB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

19.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan AR-GE projeleri kapsamında, proje yönetimi, sözleşme yönetimi, gibi proje yönetim faaliyetlerinde görev alabilecek AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

19.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

19.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

19.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda mesleki ve/veya akademik tecrübeye sahip olması tercih sebebidir.

. Savunma Sanayi sektöründe en az 3 yıl iş deneyimine sahip olmak,

. Savunma Sanayi sektöründe proje yönetimi konusunda (proje yöneticisi, planlama veya iş takibi alanlarında) mesleki tecrübeye sahip olmak,

. Yüksek lisans veya Doktora yapmış olmak (özellikle İşletme ya da Endüstri Mühendisliği dalında Proje Yönetimi ile ilgili tez yazmış olmak),

. Proje Yönetimi ile ilgili eğitim katılım ve uzmanlık sertifikalarına sahip olmak (tercihen PMP veya PRINCE2 sertifikasına sahip olmak).

19.2.3- Adayların istihdam edileceği işin tanımı uyarınca aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir

. Proje yönetimi süreçleri, adımları ve yaşam döngüsü konularında tecrübeye sahip olmak,

. MS Project ve MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

. SAP ve/veya ERP programları konusunda tecrübeye sahip olmak,

. Projeler kapsamındaki sözleşme görüşmelerinde ve müzakerelerinde aktif görev almak, alt yüklenici sözleşmeleri kapsamında yapılan işleri takip etmek ve yönetmek,

. Etkin iletişim becerilerine sahip olup, görevlendirildiği proje ekibinde etkin rol oynayarak ekibi yönlendirme yeteneğine sahip olmak, iç ve dış paydaşlarla yapılan toplantılarda etkin rol oynayarak kurumu en iyi şekilde temsil etmek,

. Liderlik, planlama ve proje yönetimi becerilerine sahip olmak, organizasyon ve zaman yönetimi alanında yetkin olmak,

. Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak,

. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak, kendini iyi ifade edebilmek ve dış görünümüne önem vermek,

. Düzenli ve planlı çalışma, raporlama ve dokümantasyon alışkanlıklarına sahip olmak,

. Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmamak.

20- Referans Kodu: SAGE.A.2017-01.SFSMB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

20.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan AR-GE projeleri kapsamındaki Sistem Mühendisliği çalışmaları dahilinde; sistem tasarımı, sistem optimizasyonu, tasarım doğrulama, gereksinim ve arayüz yönetimi konularında görev alacak AR-GE personeli (Tasarım ve Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

20.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

20.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

20.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Makine teorisi ve makine dinamiği konularında yüksek lisans derecesine sahip veya yüksek lisans öğrenimi görüyor olmak,

. Sistem Modelleme Dili (SysML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,


. Çok disiplinli optimizasyon, deney tasarımı ve uygulamaları konularında temel bilgi sahibi olmak,

. C/C++, Visual Basic, Java, MATLAB vb. ortamlarından en az birinde algoritma geliştirebiliyor olmak,

. Savunma Sanayi sektöründe mühendislik tecrübesi sahibi olmak,

. Sistem Mühendisliği süreçleri hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olmak.

21- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.SSB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

21.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde roket motoru tasarımı, hava soluyan motor tasarımı/entegrasyonu ve yakıt sistemi tasarımı konularında çalışacak, hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemleri kullanarak gaz dinamiği analizlerini gerçekleştirecek, yanma odalarında reaktif akış ve yanma kararsızlığı konularında çalışmalar gerçekleştirecek, deney düzeneği tasarımı yapacak, deney düzeneklerinde geliştirme testleri gerçekleştirerek tasarım faaliyetlerinde görev alacak, lazerli ölçüm yöntemleri kullanarak deneysel akışkanlar mekaniği çalışmaları gerçekleştirecek, AR-GE personeli (Tasarım ve Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

21.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

21.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

21.2.2- 21.2.1. bendinde sayılan bölümlerden birinde yüksek lisans derecesine sahip olmak,

21.2.3- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Katı/sıvı yakıtlı roket motoru tasarımı,

. Hava soluyan motor tasarımı,

. Yakıt sistemi tasarımı,

. Termodinamik, Isı İletimi ve Gaz Dinamiği,

. Sayısal yöntemler (sonlu eleman yöntemi, sonlu hacim yöntemi vb.) kullanarak reaktif ve reaktif olmayan akış problemlerinin çözümü,

. Etkileşimsiz lazerli ölçüm yöntemleri (PIV, PDPA vb.) kullanarak akış karakterizasyonu,

. Yanma odalarında reaktif akış,

. Yanma kararsızlığı,

. Sıvı yakıt enjektörü tasarımı ve karakterizasyonu.

21.2.4- Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz konusudur.

22- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.SYB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

22.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan AR-GE projeleri kapsamında sözleşme yönetimi çalışmalarında görev almak üzere AR-GE personeli (Sözleşme Yönetim Sorumlusu) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

22.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

22.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

22.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Savunma sanayi sözleşme yönetimi alanında tecrübe sahibi olmak,

. Projeler kapsamındaki yüklenici sözleşmelerinin ve alt yüklenici sözleşmelerinin hazırlanmasında, sözleşme görüşmelerinde ve müzakerelerinde aktif görev almak,

. Projeler kapsamında imzalanan alt yüklenici sözleşmeleri kapsamında yapılan işleri takip etmek ve yönetmek,

. Sözleşme Yönetimi Veritabanına veri girişlerini sağlamak, sözleşmesel teslimatlarının Sözleşme Yönetimi Veri Tabanı üzerinden takip etmek,

. Projeler kapsamında kurum/kuruluşlarla yapılacak Gizlilik Sözleşmelerinin hazırlanmasını, kontrol edilmesini ve takibini sağlamak,

. Sözleşme değişikliği çalışmalarını yürütmek,

. Yapılan çalışmaların niteliklerine uygun sözleşme formatları hazırlamak,

. İşletme veya Endüstri Mühendisliği ana bilim dallarında yüksek lisans yapmış olmak, Sözleşme Yönetimi ile ilgili tez yazmış olmak ya da Sözleşme Hukuku üzerine eğitim almış olmak,

. Sözleşmelerin hukuksal konuları ile alakalı görüş alışverişi ve değerlendirmelerde bulunabilmek,

. Etkin iletişim, yönlendirme ve temsil yeteneklerine haiz olmak,

. Düzenli ve planlı çalışma, raporlama ve dokümantasyon alışkanlıklarına sahip olmak.

23- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.UMB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

23.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projeler kapsamında, kaldırma/kontrol yüzeyi boyutlandırma, kararlılık ve kontrol edilebilirlik (stability and controllability), uçuş başarımı (flight performance) çözümlemeleri, hava araçlarının matematiksel modellenmesi ve benzetimi çalışmaları, deney tasarımı çalışmaları, uçuş test verilerinden sistem parametre kestirimi (system identification/ parameter estimation) çalışmaları konularında görev alacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

23.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

23.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

23.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Hava aracı tasarım süreçleri,

. Kaldırma/kontrol yüzeyi boyutlandırması,

. Kararlılık ve kontrol edilebilirlik (stability and controllability),

. Uçuş başarımı (flight performance),


. Algoritma geliştirebilme ve (herhangi bir programlama dilinde) kodlama,

. Silah sistemlerinin modellenmesi ve benzetimi, harp oyunları, uçak simülatörleri ve fizik tabanlı modelleme,

. Uçuş test verilerinden aerodinamik parametre kestirimi (system identification/ parameter estimation),

. Benzer konularda yüksek lisans yapmış olmak ve/veya savunma sanayii firmalarında iş tecrübesine sahip olmak.

24- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.YBG01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

24.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan yazılım mimari tasarımı, gömülü yazılım geliştirme, benzetim (simülasyon) yazılımları geliştirme ve yazılım testi alanlarından birinde görevlendirilmek üzere AR-GE personeli (Yazılım Mühendisi, Yazılım Geliştirici, Yazılım Test Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 12

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

24.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

24.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

24.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Alan 1: Yazılım Mimari Tasarımı İçin;

. C, C++, C#, Java dilleri ile yazılım tasarımı yapmak,

. Atik (Agile) süreçlere göre yazılım geliştirme süreci uygulamak,

. UML ile nesneye yönelik yazılım analizi ve tasarımı yapmak,

. Yazılım gereksinimlerini oluşturmak,

. Yazılım test planlarının oluşturulmasına katkı sağlamak.

Alan 2: Gömülü Yazılım Geliştirme İçin;

. Gömülü sistemlere yönelik C, C++ dilleri ile yazılım geliştirmek,

. Yüksek seviyeli işletim sistemleri ile cihaz arayüzü (device driver) geliştirmek,

. Gömülü ortamda çalışacak algoritmaların (görüntü işleme, güdüm, seyrüsefer) gerçek zamanlı olarak çalıştırılmasını ve optimizasyonunu sağlamak,

. Platformların yazılım arayüzlerinin oluşturmak ve yazılımsal entegrasyonunu sağlamak,

. Gerçek zamanlı işletim sistemleri (VxWorks, Integrity, UCOS-II/III vb.) konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olmak, Power PC, Zynq temelli işlemcilerde yazılım geliştirmiş olmak.

Alan 3: Benzetim (Simülasyon) Yazılımları Geliştirme İçin;

. C, C++, C#, Java dillerinin en az birinde yazılım geliştirmek,

. Modelleme ve Benzetim konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olmak,

. Veri analizi konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olmak,

. Makine öğrenme (İng. Machine Learing) konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olmak,

. Benzetim ortamlarının (HWIL, SWIL) tasarlanması ve kodlanmasını sağlamak,

. Benzetim ortamları mimarileri (HLA, DIS) konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olmak,

. Fizik tabanlı modelleme konusunda bilgi sahibi olmak,

. Matlab Simulink ve xPC Target ile ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak.

Alan 4: Yazılım Testi İçin;

. C, C++, C#, Java dillerinden en az biri ile yazılmış yazılımların testlerini gerçekleştirmek,

. Yazılım gereksinimlerine göre test planlarının oluşturmak,

. Otomatik yazılım test ortamlarını geliştirilmek/oluşturmak,

. Yazılım testlerini gerçekleştirmek.

Tüm Alanlar İçin;

. Atik (Agile) yazılım geliştirme süreçleri (Scrum, Extreme Programming, Lean) konusunda bilgi sahibi olmak,

. Takım çalışmasına yatkın olmak,

. Sözel ve yazılımı iletişim konusunda yetkin olmak,

. Yazılım geliştirme araçları (JIRA, Doors vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

. Hobi yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

25- Referans Kodu: SAGE.A.2017-1.YTB01

Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

25.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projeler kapsamında gelen test taleplerini değerlendirecek ve planlayacak, test düzeneklerinin tasarımını ve üretimini takip edecek, test için gerekli Araç/Gereç/Aygıt’ların belirleyecek ve teknik gereksinimler doğrultusunda hazırlıkları tamamlayacak, test sonuçlarını raporlayacak ve yorumlayabilecek, test ekip sorumluluğu/liderliği yapacak, gerek duyulduğu takdirde projelerin teknik gözden geçirme faaliyetlerine katkıda bulunacak AR-GE personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

25.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

25.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

25.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Testleri standartlara (MIL-STD-810F/G, DO-160, MIL-HDBK-1763, STANAG 4240, MIL-STD-648C) uygun olarak gerçekleştirmek,

. Şehir dışında gerçekleştirilecek çalışmalarda görev alabilmek, gerektiğinde planlama ve yürütücülük görevini üstlenmek,

. Test ölçüm ve gözlem sonuçlarını raporlamak,

. Literatür araştırması yapabilmek ve teorik bilgileri uygulamaya sokabilmek,

. Test düzeneklerini tasarlanması, analizinin yapılması ve üretimin/kurulumunun takip edilmesi/yürütülmesi süreçleri tetiklemek/takip etmek,

. Testler sırasında ölçüm ve görüntüleme sistemlerini kullanmak,

. Baskı altında karar alabilen, gerektiğinde liderlik görevini üstlenebilen yapıda olmak,

. Test sonuçlarının analizini yapmak, yorumlamak ve eğer varsa problemin çözümüne yönelik alternatifleri araştırmak,

. Altyapı araştırma, kurma, işletme ve Araç/Gereç/Aygıt’ların idamesi/sürekliliğinin sağlanması hususlarında bilgi sahibi olmak.

25.2.3- Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz konusudur.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Ağırlıklı Lisans Mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

f) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

Alanında Yüksek Lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

g) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav TürüKPDS

ÜDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCECAECPE

Tüm Pozisyonlar7068190520BCC

YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin % 100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylarda bu koşuldan muaf tutulacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

a) Başvuruların en geç 26 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat 17:00‘a kadar yapılması gerekmektedir.

b) Başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

. Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (Başarı Sırasını gösteren) ve Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı)

. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

. Diploma veya Çıkış Belgesi Fotokopisi (Lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi)

. Lisans Transkript Belgesi (ve varsa üstü)

. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge)

. Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü

. Özgeçmiş (TC Kimlik numarası ve telefon numaralarını da içerecek şekilde renkli resimli olarak hazırlanması gerekmektedir.)

c) TÜBİTAK SAGE İlanlarına başvuruda bulunmak için “kariyer.sage.tubitak.gov.tr” internet adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

d) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre oluşturulacak sıralamada işe alınacak personel sayısının 5 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Adaylar en fazla iki adet referans kodlu pozisyona başvurabilecektir. İkiden fazla referans kodlu pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

g) Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir.

Not: ”Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve SAGE’nin (www.sage.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir”

İletişim Bilgileri: TÜBİTAK SAGE

www.sage.tubitak.gov.tr

e-posta: sage.ik@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 590 90 00

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.SAGE.U.2017-1 (İdari Personel)

1- Referans Kodu: SAGE.U.2017-1.BYB01

Uzman / Uzman Yardımcısı pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Bütçe Yönetimi Birimi faaliyetlerini yürütecek personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İktisat, İşletme, Ekonomi veya Maliye bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

1.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Bütçe alanında en az 3 yıl tecrübesi bulunmak,

. MS Office uygulamalarına hakim olmak ve raporlama yapabilmek,

. Sorumluluk bilinci yüksek, iş takibi konusunda düzenli, dikkatli ve sonuç odaklı olmak.

2- Referans Kodu: SAGE.U.2017-1.İSİB01

Uzman / Uzman Yardımcısı pozisyonu için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

İdari ve Sosyal İşler Birimi faaliyetlerini yürütecek personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, İşletme, Ekonomi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

2.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Kurum içindeki lojistik, temizlik, yemek vb. hizmetleri organize etmek,

. Fuar, seyahat, organizasyon vb. konularındaki işleyişi sürdürmek,

. Taşeron firmalarına ait sözleşme yönetimi, kontrol ve hakediş ödemelerini yapabilmek,

. Peyzaj, çevre düzeni ve ilaçlama hizmetlerini planlamak ve takip etmek,

. Personelin sosyal vb. konularında etkinlikler planlayabilmek,

. Çalışma alanı ile ilgili konularda raporlamalar yapabilmek,

. Microsoft Office uygulamalarına hakim olmak.

3- Referans Kodu: SAGE.U.2017-1.İSGB01

Uzman / Uzman Yardımcısı pozisyonu için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun olarak çalışmaları yürütecek personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Kimya Mühendisliği veya Kimya bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

3.2.2- A, B veya C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikasına sahip olmak,

3.2.3- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına hakim olmak,

. En az 2 yıl iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmış olmak,

. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında eğitim vermek, risk değerlendirmesi yapabilmek,

. Ekip çalışmasına yatkın olmak,

. Microsoft Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek,

. TS 18001, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmak.

3.2.4- Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz konusudur.

4- Referans Kodu: SAGE.U.2017-1.TYSB01

Uzman / Uzman Yardımcısı pozisyonu için;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Tedarik yönetimi ve satın alma işlemlerine ilişkin yurtiçinden/yurtdışından ürünlerin temin edilmesini, yurtdışından gelen ürünlerin gümrük işlemlerinin yapılmasını, ihalelerin gerçekleştirilmesini ve sözleşme takibini yürütecek personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

4.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İktisat, İşletme, Ekonometri, İstatistik, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

4.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Kamu İhale Mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak,

. Dış Ticaret Uygulamalarını bilmek,

. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini bilmek,

. Microsoft Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek,

. Sözleşme / tedarik yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

. İyi seviyede İngilizce konuşabilme,

. Satın alma süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Ağırlıklı Lisans Mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

f) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

Alanında Yüksek Lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

g) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü

KPDS

ÜDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCECAECPE

Tüm Pozisyonlar6561173500BCC

YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin % 100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylarda bu koşuldan muaf tutulacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

a) Başvuruların en geç 26 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat 17:00‘a kadar yapılması gerekmektedir.

b) Başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

. Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi ve Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

. Diploma veya Çıkış Belgesi Fotokopisi (Lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),

. Lisans Transkript Belgesi (Varsa üstü),

. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge,

. Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü,

. SAGE.U.2017-01.İSGB01 referans kodlu ilan için A, B veya C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası,

. Özgeçmiş (TC Kimlik numarası ve telefon numaralarını da içerecek şekilde renkli resimli olarak hazırlanması gerekmektedir).

c) TÜBİTAK SAGE İlanlarına başvuruda bulunmak için “kariyer.sage.tubitak.gov.tr” internet adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

d) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre oluşturulacak sıralamada işe alınacak personel sayısının 5 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Adaylar en fazla iki adet referans kodlu pozisyona başvurabilecektir. İkiden fazla referans kodlu pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

g) Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir.

Not: ”Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve SAGE’nin (www.sage.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir”

İletişim Bilgileri: TÜBİTAK SAGE

www.sage.tubitak.gov.tr

e-posta: sage.ik@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 590 90 00

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.SAGE.2017-1 (Teknik ve Destek Personeli)

1- Referans Kodu: SAGE.U.2017-1.YBİB01

Teknik ve Destek Personeli pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yeni yapılacak bina ve AR-GE laboratuvarlarının projelerinin hazırlanması/hazırlatılması, şartname ve ihale dokümanlarının hazırlanması/kontrol edilmesi görevlerinden sorumlu olarak yerleşkenin mevcut altyapı tesislerinin bakım onarım işlerini takip etmek ve arızalara karşı çözüm yöntemleri geliştirmek üzere Teknik ve Destek personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak,

1.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Şantiye sahasında çalışmaya engel durumu olmamak,

. Yapım işlerinin mekanik kontrol faaliyetlerini yürütmek,

. Mekanik bakım onarım faaliyetlerinin takibini yapmak,

. Mekanik projelerinin hazırlanmasını/hazırlatılmasını sağlamak ve kontrol etmek,

. Alanı ile ilgili tüm dökümantasyonları düzenlemek,

. AR-GE projelerine mekanik konularda destek vermek,

. Alanındaki komisyonlarda görev almak,

. Mekanik tesisat projeleri ve uygulama alanları (ısıtma-soğutma, sıhhi, havalandırma, yangın, doğalgaz, basınçlı hava vb. tesisatları) hidrolik, pnömatik hakkında deneyim sahibi olmak,

. Alanındaki çizim ve hesaplama programlarını etkin olarak kullanabilmek,

. Planlama, hakediş, metraj, keşif hazırlama konularında tecrübeli olmak,

. Alanında Yapı Denetim Görevlisi olarak çalışabilmek,

. Otomasyon konusunda bilgi sahibi olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Ağırlıklı Lisans Mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

f) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

Alanında Yüksek Lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

g) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü

KPDS

ÜDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCECAECPE

Tüm Pozisyonlar5048140460CCC

YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin % 100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylarda bu koşuldan muaf tutulacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

a) Başvuruların en geç 26 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat 17:00‘a kadar yapılması gerekmektedir.

b) Başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

. Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (Başarı Sırasını gösteren) ve Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı)

. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

. Diploma veya Çıkış Belgesi Fotokopisi (Lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),

. Lisans Transkript Belgesi (ve varsa üstü)

. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

. Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü.

. Özgeçmiş (TC Kimlik numarası ve telefon numaralarını da içerecek şekilde renkli resimli olarak hazırlanması gerekmektedir.)

c) TÜBİTAK SAGE İlanlarına başvuruda bulunmak için “kariyer.sage.tubitak.gov.tr” internet adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

d) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre oluşturulacak sıralamada işe alınacak personel sayısının 5 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir.

Not: ”Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve SAGE’nin (www.sage.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir”

İletişim Bilgileri: TÜBİTAK SAGE

www.sage.tubitak.gov.tr

e-posta: sage.ik@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 590 90 00

SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.SAGE.T.2017-1 (Teknisyen)

1- Referans Kodu: SAGE.T.2017-1.İÜTB01

Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde, birleştirme teknolojileri (kaynak, lehimleme, sert lehimleme vb.) çalışmalarda kullanılan cihaz, robot ve ilgili ekipmanların çalıştırılmasından ve idamesinden, bu çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan iş parçası, fikstür ve aparatların bilgisayar ortamında tasarımı ve üretiminden sorumlu olacak AR-GE Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Makine, Makine Resim ve Konstrüksiyon,Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi veya Mekatronik bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

1.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Teknik resim okuma ve çizme becerisine sahip olmak,

. Otomasyon sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

. Grafik tasarım programlarını kullanabilir olmak (NX, Autocad, Mastercam vb.),

. Ofis ve işletim sistemi programlarına hakim olmak,

. Metal işleme işlerinde çalışabilmek,

. Kaynak Operatörlüğü tecrübesine sahip olmak,

. Mekanik el aletlerinin ve ölçüm aletlerinin kullanımına vakıf olmak,

. Altyapı idamesinin sağlanmasında görev alabilmek.

1.2.3- Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz konusudur.

2- Referans Kodu: SAGE.T.2017-1.MTB01

Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projelerde görev alarak tasarımcılardan aldıkları verileri üç boyutlu katı model ve teknik resimlere dönüştürecek ve sonrasında bütünleme faaliyetlerine katılarak ilk ürünün oluşmasına katkı sağlama çalışmalarında görev alacak teknik ressam AR-GE Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren Makine, Resim ve Konstrüksiyon bölümünü bitirmiş olmak,

2.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Açık ortamda çalışmaya ve seyahate engel bir durumu bulunmamak,

. İhtiyaç durumunda mesai saatleri dışında da çalışabilmek,

. Takım çalışmasına uygun olmak,

. ASME Y14.5-2009 standardına uygun teknik resim hazırlayabilmek,

. Katı modelleme ve teknik resim programlarından bir tanesini iyi derecede kullanabilmek (NX),

. Savunma sanayiinde tecrübeye sahip olmak.

3- Referans Kodu: SAGE.T.2017-1.PÜG01

Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan projeler için elektronik devre bütünlerinin otomatik dizgi sistemi ile üretimi ve elle lehimleme ile üretiminde ve onarımında çalışmak, kablaj üretiminde, modifikasyonunda ve onarımında çalışmak, elektronik devre elemanlarının, baskı devre kartlarının şartlandırılması, temizlenmesi, uygun koşullarda saklanması ve kullanımı konusunda çalışmak ve elektronik devre bütünü üretimi izlenebilirliğini sağlamak, elektronik devre elemanları, baskı devre kartı, elektronik devre bütünü, elektronik donanım ve hazır raf ürünleri gereksinimlerinin izlenebilirliği konusunda tasarım mühendisi, üretim mühendisi, üretim sorumlusu, üretim planlama sorumlusu ile çalışmak üzere AR-GE Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik, Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Telekomünikasyon veyaHaberleşme Teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

3.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. BGA değişim istasyonlarında çalışma konusunda deneyimli olmak,

. Elektrostatik boşalmaya duyarlı patlayıcı bileşenlerle çalışma konusunda deneyimli olmak,

. Ürün ömür devri yönetim sistemlerinin kullanımında deneyimli olmak,

. ISO 9001’e dayalı kalite yönetim sisteminde kurumsal süreçlere uygun çalışma konusunda deneyimli olmak,

. İş güvenliğine uygun koruyucu donanımlarla çalışma konusunda deneyimli ve bilgi sahibi olmak,

. J-STD-001, IPC-7711/7721, IPC/WHMA-A-620 eğitimleri almış ve geçerli sertifika sahibi olmak,

. İngilizce hazırlanmış standartları, üretim, kullanım, bakım talimatlarını anlayacak ve gereğini yerine getirecek düzeyde İngilizce bilmek.

3.2.3- Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya Ankara ili dışında çalışılması söz konusudur.

4- Referans Kodu: SAGE.T.2017-1.YPB01

Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde; katı roket yakıtı, plastik bağlı patlayıcı, polimerik astar gibi enerjik ve/veya enerjik olmayan kimyasal malzemelerin geliştirilmesi ve prototip uygulamaların yapılması amaçlı, küçük ölçekli (laboratuvar ölçeğinde) üretim kalite kontrol ve karakterizasyon, ölçek büyütme ve büyük ölçekte üretim (saha çalışmaları), hat/ürün kalifikasyonu ile kimyasal süreç geliştirme çalışmalarında görev alacak, süreçlerde ihtiyaç duyulabilecek özel aparatların tasarımı ve üretimi konusunda destek sağlayacak, otomasyon-PLC kontrollü tezgahları kullanmaya yatkın, üretim tezgahlarının bakım, onarım ve idamesini yapacak, enerjik malzeme üretimlerine yönelik altyapı, işlik ve laboratuvarların idamesini yapacak AR-GE Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

4.2.1- Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Makine veya Makine Resim ve Konstrüksiyonbölümlerinden birini bitirmiş olmak,

4.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. MS Office programlarını (Excel, Word vb.) ve CAD yazılımlarından (NX Unigraphics, Solidworks vb.) herhangi birini veya birkaçını kullanma becerisine sahip olmak,

. Katı roket yakıtı ve plastik bağlı patlayıcı prosesi geliştirme, prototip üretim, test ve karakterizasyon çalışmaları,

. Polimerik astar ve yalıtım malzemesi proses geliştirme, prototip üretim, test ve karakterizasyon çalışmaları,

. Otomasyon-PLC kontrollü tezgahların kullanımı,

. Hidrolik/pnömatik sistemler bilgisi,

. Enerjik malzeme üretimleri,

. Enerjik malzeme üretim tezgahlarının kullanımı, bakım, onarım ve idamesi,

. Birim altyapı, işlik ve laboratuvarlarının idamesinin sağlanması.

4.2.3- Yürütülen projelerin gerekleri doğrultusunda mesai saatleri dışında ve/veya vardiyalı çalışma söz konusudur.

5- Referans Kodu: SAGE.T.2017-1.YIAB01

Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için;

5.1- İşin Tanımı Ve Özellikleri

Yapısal ve Isıl Analiz Birimi bünyesindeki test çalışmalarında yer almak üzere AR-GE Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

5.2.1- Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Makine veya Makine Resim ve Konstrüksiyonbölümlerinden birini bitirmiş olmak,

5.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

. Makina elemanları konusunda temel bilgiye sahip olmak,

. Elektrik/elektronik devre şemaları ile çalışabilmek,

. Elektrik/elektronik onarım tecrübesine sahip olmak,

. Konusu ile ilgili en az 2 yıl tecrübesi bulunmak,

. Modal test ve titreşim testleri konularında çalışmış/tecrübeli olmak,

. Gerinim pulu uygulaması tecrübesi olmak,

. Kablaj, basit devre vs. konularında çalışmış/tecrübeli olmak,

. Ms.Office programlarını kullanabilmek,

. İngilizce bilmek.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Ağırlıklı mezuniyet notu 4,00 üzerinden en az 2,80 olmak, (100’lük sistemde mezun olanların notları Yükseköğretim Kurulu 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosuna göre 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

BAŞVURU SÜRECİ

a) Başvuruların en geç en geç 26 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat 17:00‘a kadar yapılması gerekmektedir.

b) Başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

. Ön Lisans Diploma veya Çıkış Belgesi Fotokopisi,

. Ön Lisans Transkript Belgesi,

. Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü,

. Özgeçmiş (TC Kimlik numarası ve telefon numaralarını da içerecek şekilde renkli resimli olarak hazırlanması gerekmektedir).

c) TÜBİTAK SAGE İlanlarına başvuruda bulunmak için “kariyer.sage.tubitak.gov.tr” internet adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

d) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre oluşturulacak sıralamada (Adayların ağırlıklı ön lisans not ortalamalarına göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada) işe alınacak personel sayısının 5 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Adaylar en fazla iki adet referans kodlu pozisyona başvurabilecektir. İkiden fazla referans kodlu pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

f) Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir.

Not: ”Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve SAGE’nin (www.sage.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir”

İletişim Bilgileri: TÜBİTAK SAGE

www.sage.tubitak.gov.tr

e-posta: sage.ik@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 590 90 00 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.