DİB Sözlü Sınav ve Avukatlık Sonuçları! Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 9500 Personel Alımı Sınav Sonuçları!
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı için 15 Şubat tarihine kadar devam eden başvurular sonucunda personel alımı sonuçları, Diyanet'in resmi internet sitesinden erişime açıldı. Binlerce kişiyi ilgilendiren Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sürecinde taban puanları 50'ye kadar inerken, Diyanet 4-B sözleşmeli personel alımı sözlü sınava hak kazananlar adaylar da ilan edilmiş oldu. DİB 9500 personel alım sonuçları...

*** AVUKATLIK SINAV SONUÇLARI DA BELLİ OLDU!

2018 yılı Avukatlık sınavında başarılı olarak 3 Nisan 2019- 7 Nisan 2019 tarihleri arasında tercih yapan adaylar arasından yerleştirme sonuçlarının; "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/​" web adresi üzerinden erişime açıldığı bildirildi. ****

2019 Yılı 4-B Sözleşmeli İmam-Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin-Kayyım (SÖZPER-2019-I) Sözlü Sınavı'na katılan adaylar, sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.


Sözlü sınav sonucuna göre ilan edilen kontenjan sayısına girerek tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih işlemlerini 01.04.2019 tarihinden itibaren 07.04.2019 tarihi saat 23:55'e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

1. Adaylar yerleştirme sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden 08.04.2019 tarihinde öğrenebileceklerdir.

2. Tercihlere yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı esas alınacaktır. Sözlü puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olana, onun da eşit olması halinde KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, bu sürenin de eşitliğinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3. Tercihlerine yerleşemeyen adayların, tercih ekranında yer alan "re'sen yerleştirmeyi kabul ediyorum" bölümünü işaretlemeleri halinde, ait oldukları kontenjan grubunda boş kalan pozisyonlara re'sen yerleştirmeleri yapılacaktır.

4. Yukarıda belirtilen tarihler arasında ve usulüne uygun olarak tercih yapmayan adayların yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

İlan Şu Şekildeydi...

2019 Yılı 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavına (SÖZPER-2019-I) başvuran adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, Sınav Giriş Belgesini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresinden alabileceklerdir. Adaylar, Sınav Giriş Belgesi ve T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 08:30’da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Sınav giriş belgesi için TIKLAYINIZSINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

DİYANET İŞLERİ 9500 PERSONEL ALIMI İÇİN İLAN ŞU ŞEKİLDEYDİ...

Başkanlığımız taşra teşkilatındaki sözleşmeli pozisyonlara; 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Unvan gruplarına göre; İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak, (Müezzin-kayyım unvanına başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip olmak)

4. 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; önlisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6. Kur'an kursu öğreticiliği için bayan olmak,

7. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

8. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 07/02/2019-15/02/2019 tarihlerinde

(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı (SÖZPER-2019-I) sınav başvuru formunu dolduracaklardır.

2. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 07/02/2019-15/02/2019 tarihlerinde saat 08:30-16:30 arası şahsen müracaat edeceklerdir.

Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

3. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

4. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan ya da il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınmış olan denklik belgesi),

Adayların, ibraz ettikleri mezuniyet belgeleri ile sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans

mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.

3. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

2019 yılı ocak ayında yapılan hafızlık tespit sınavında başarılı olmuş adayların hafızlık bilgileri başvuru sisteminde kontrol edileceğinden bu adaylardan ayrıca hafızlık belgesi istenmeyecektir.

4. Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.

5. 4-6 yaş çocuk eğitimine ilişkin sertifika (Başvuruda bu belgeye sahip olduğunu beyan edenler için),

6. Pedagojik/öğretmenlik formasyon belgesi (Başvuruda beyan edenler için),

7. Başvuruları onaylayan personele başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların

başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

8. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IV- SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

1. Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Başvurular neticesinde, belirlenen kontenjan adedince başvuru yapılmayan gruplardaki fazla kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer gruplara aktarılabilecektir.

3. Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.

4. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra adayların sınav merkezi değişikliği talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

6. Sınav Konuları;

A) Kuran Kursu öğreticisi ve imam-hatip için;

1. Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)

3. Hitabet. (10 puan)

B) Müezzin-Kayyım için;

1. Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

2. Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)

3. Ezan ve ikamet. (10 puan)

7. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesi

(https://hukukmusaviriigi.diyanet.gov.tr/Documents/Diyanet%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B 1 %C4%9F%C4%B 1%20Personel%20Yeteriikleri.pdf)

bağlantısında yayımlanan "Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri" esas alınacaktır.

8. Adaylar; "Sınav Giriş Belgesi" alma işlemlerini

https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

9. Adaylar sözlü sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

10. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

2. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

3. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

VI- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

1. Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII- TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. Sınav sonucu ataması yapılanlar, dört yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilenlerin eşleri bu personele tabidir.

2. Sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapacaktır.

3. İlahiyat Fakültesi grubunda Kur'an kursu öğreticisi unvanında atanmaya hak kazananlar, ağırlıklı olarak 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında; "+Hafız" gruplarında Kur'an kursu öğreticisi unvanında atanmaya hak kazananlar ise ağırlıklı olarak, hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarında istihdam edileceğinden adayların başvurularda bu hususu dikkate alarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

4. Tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

IX- İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 70 00

Fax : (0312) 2858572

E-mail : persis@diyanet.gov.tr

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
mazlum hafız 7 ay önce

yazıklar olsun diyanete, torpil dedesi var dedesi...dhbt 95 ama verilen sözlü 60, varmı böyle adalet varmı. sonra minberde haktan huhuktan vaaz ederler. yokmu bunlara bir hesap soran, ne kamera var ne zarf var ne de aldığın puna, kafası iyiyse veya tanıdıksa biyerlerden 95-100, yoksa ağzından kuş tutsan 70-75, yazık yazık....

Misafir Avatar
Garip 7 ay önce

Ey Diyanetde çalışan hak hukuk bilmeyen torpil yapan Namazı sadece para için kılan hocaları kazandığınız parada bereket varmı merak ediyorum İzmir deki mülakat ta ukala haddini bilmez hocalar vardı dhbt puanım bu kadar yüksekken beni sebepsiz yere elediniz ama mahkemei kübrada hepinizle görüşeceğiz Diyanet olmuş Hıyanet

Misafir Avatar
Selamet 7 ay önce

Diyanet Haber Kendisiyle Çelişti! “Diyanet 9500 Personeli KPSS ile Alacak” diye haber yapıldı. Ancak son noktada KPSS ve DHBT puanları dikkate alınmadı. Alım tamamen sözlü puan sonucuna göre yapıldı.
 
İşte Diyanet'in o haberi;
https://www.diyanethaber.com.tr/m/duyurular/diyanet-9500-personeli-2018-kpss-ye-gore-alacak-h3698.html Diyanet 9500 personeli 2018 KPSS'ye göre alacak - Diyanet Haber

Diyanet 2019 SÖZPER/1 kapsamında 9500 personel alacağını ilan etti. İlandan sonra Diyanet’in resmi haber sitesi olan Diyanet Haber “Diyanet 9500 Personeli KPSS Puanına Göre Alacak!” başlığıyla haber yaptı. Ama icraat öyle olmadı. Diyanet yapacağı alımın üç katı kadar adayı sözlü sınava çağırdı. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan başarılı sayılıyor. Ancak sözlü sınavdan başarılı olduğu halde birçok aday dışarıda kaldı. Çünkü sıralamada kpss ve dhbt sınavları dikkate alınmadı. Böylece örneğin KPSS’den 87 puan alan bir aday mülakattan başarılı olduğu halde KPSS puanı 60 olan bir adayın gerisinde kalarak haksızlığa uğradı. Haksızlığa uğrayan adaylar, somut bir ölçüt olan KPSS ve DHBT gibi sınavlarda başarı sağlandığı halde böyle soyut ve manipülasyona açık bir değerlendirme sistemi ile saf dışı bırakılmanın ülkede çalışarak başarılı olunabileceği inancına zarar verdiğini düşünüyor. Diğer yandan KPSS ve DHBT gibi sınavlara para verip ciddi emek ve zaman harcayan adaylar aldatıldıklarını düşünüyor. Adaylar Diyaneti hakkaniyete çağırarak mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor

Misafir Avatar
Adil 7 ay önce

Maratonu koş derece ile bitir. 5000 metre koşuyuda derece ile bitir. Biri gelsin rasgele koşucu seçsin kılık kıyafete tipe bakıp. Kpss gir yüksek puan al. Dhbtye gir 94 puan al. Sonra diyanet kpss yi dhbt yi hesaba katmadan kamera yok soru zarfı yok mülakat yapsın tüm ezberleri oku yüzüne oku soruları cevapla SONUÇ TERCİHE HAK KAZANAMADINIZ. EY KAYSERİ KOMİSYONU ÜYELERİ YERİN ALTI VAR HESAP VAR MİZAN VAR SIRAT VAR CENNET VAR CEHENNEM VAR.

Misafir Avatar
Nisanur 7 ay önce

Bende helal etmiyorum hakkımı. . Iki lisansım var. Ilahiyati 90 ortalama ile bitirdim. Fahri görev yaptım, 4-6 yaşta tecrubem var. Müfredatın 2 katı ezberim vardı. Resmen elemek için uğraştı,hizli sordu zaman tanimadi panikletti hocanın biri. Eh bakalim benim sınav bitti, sizinki başladı notunuzu ahirette göreceğiz. Ben bir tek ogrencimi bile kazanmak için çırpınirken, 5dakikida harcandım ya yazıklar olsun

Misafir Avatar
Mehmet döğdü 7 ay önce

Hakkımı helal etmiyorum hafızım mülakatta soruların %80 i üzerinde doğru cevap veriyorum kıyıl kıyafet düzgün mütevaziği elden bırakmadım o gün benden önce giren kişilerin anlattıklarına göre çok iyiydim ama 59 yazık kazanamaya bilirdim de 59 ne ya hani kk 70 itikat ibadet 20 hitabet 10 du yazıklar olsun bir gram hakkım varsa zehir zıkkım olsun

Misafir Avatar
abdulfettah 7 ay önce

Torpilin en büyüğü diyanette. Hak hukuk yok . sadece torpil.

Misafir Avatar
hocu 7 ay önce

Cocugunu hafizsa ihl ile ugrasmayi. Fen veya anadolu liselerinde okutun. Para varsa ozel okul.