82 Personel Alınacak

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihlive7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yeralanek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 82 (sekseniki)adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

ÜNVAN

KODU

ÜNVANI

ADET

ÖĞRENİM DURUMU

ARANAN NİTELİKLER

01

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
çocuk acil servisinde 3yıl çalışmak
vehalen çalışıyor olmak.

b) Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde
yatan hastalara ait hemşire bakımı kursuna
katılmış olmak ve belge 
lendirmek.

02

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
ameliyathanesinde 3 yıl
çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) ileri laparoskopik girişimlerde,
intraoparatifkoledoskopivekolonjiyografi
konularında hemşire olarak deneyim 
sahibi olmak ve belgelendirmek.

03

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. Basamak kamu hastanelerinin
ameliyathanesinde 2 yıl
çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) Mikrocerrahi ameliyatlarında scrub
hemşire olarak deneyim
sahibi olmak ve belgelendirmek.

04

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. Basamak kamu hastanelerinin
ameliyathanesinde 3 yıl
çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) Ürodinamive laparoskopik üroloji cerrrahi
ameliyatlarında hemşire olarak deneyim
sahibi olmak ve belgelendirmek.

05

Hemşire

1

Orta ÖğretimKurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
MemurluğuBölümünden
mezun olmak.

a) 3. Basamak kamu hastanelerinin
ameliyathanesinde 3 yıl
çalışmak ve halen çalışıyorolmak

b) Kranialvekafa tabanı endoskopi cerrahisi
ameliyatlarında ve nöronavigasyonile yapılan
ameliyatlarda scrub 
hemşire olarak deneyim
sahibi olmak ve belgelendirmek.

06

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3 Yıl ameliyathane hemşiresi olarak
çalışmış olmak ve halen 3. Basamak
kamu hastanelerinin 
ameliyathane bölümünde
çalışıyor olmak

b) İleri laparoskopik girişimler,
intraoparatifkoledoskopivekolonjiyografi
konusunda hemşire olarak deneyim sahibi 
olmak ve belgelendirmek.

07

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
MemurluğuBölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
ameliyathanesinde 1 yıl
çalışmak ve halen çalışıyorolmak

b) İleri laparoskopikgirişimler,
intraoparatifkoledoskopivekolonjiyografi
konusunda hemşirre olarak deneyim
sahibi olmak ve belgelendirmek.

08

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
ameliyathanesinde 2 yıl
çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) El ve bilek mikrocerrahi, omuz,
el bileği artros kopisi ameliyatlarında
scrub hemşire olarak deneyim sahibi 
olmak ve belgelendirmek

09

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. Basamak kamu hastanelerinde
2,5 yıl çalışmak ve bunun en az 1,5 yılını
ameliyathane de çalışmak ve halen 
çalışıyor olmak

b) Çocuk ve erişkin kalp dammar cerrahisi
ameliyatlarında scrub hemşire olarak
deneyim sahibi olmak veresüsitasyon
ekibinde çalışmış olmak ve belgelendirmek.

10

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
MemurluğuBölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
acilservisinde 3 yıl
çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) 3. basamak kamu hastanelerinde
resüsitasyon ekibinde 2 yıl çalışmış
olmak ve otomatik CPR cihazını kullan 
makta deneyimli olmak ve belgelendirmek.

11

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerde
4 yıl çalışmak ve bunun son 2 yılını
3. Basamak reanimasyon yoğun 
bakım ünitesinde çalışmış
olmak ve halen çalışıyor olmak

b) Hipotermi ve Hemodiafiltrasyon
cihazlarının kullanımında deneyimli
olmak ve belgelendirmek.

12

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
reanimasyon yoğun bakımünitesinde
4 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) Hipotermi ve Hemodiafiltrasyon
cihazlarının kullanımında deneyimli
olmak ve belgelendirmek.

13

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin
kardiyoloji yoğun bakım servisinde
3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) Dobutamin stresekokardyografi,
6 dakikalık yürümetesti, eforstrestesti,
ritimholter ve tansiyon holter 
kullanımında hemşire deneyimine
sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

14

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinde
en az 3 yıl çalışmak ve bunun en az
son 2 yılını 3. Basamak genel 
cerrahi yoğun bakım servisinde
çalışmış olmak ve halen çalışıyor olmak

b) Endoskopi, kolonoskopi ve ERCP
işlemlerinde hemşire olarak deneyimli
olmak ve belgelendirmek.

15

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden 
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
3.basamak genel cerrahi servisinde
3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) Endoskopi, kolonoskopi ve ERCP
işlemlerinde hemşire olarak deneyim
sahibi olmak ve belgelendirmek.

16

Hemşire

2

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
3. Basamak genel cerrahi yoğun bakım
servisinde 3 yıl çalışmak ve halen 
çalışıyor olmak.

b) Ultrasonik debritman cihazıyla
yara bakımı konusunda ve bariatric
cerrahi hastalarının preop ve postop bakımı 
konusunda hemşire deneyimine
sahip olmak ve belgelendirmek.

17

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden 
mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin yataklı
servislerinde 3 yıl çalışmak ve bunun
son 18 ayını 3. Basamak 
kamu hastanelerinin genel cerrahi
servisinde çalışmak, halen çalışıyorolmak.

b) Endoskopi, kolonoskopi ve ERCP
işlemlerinde hemşire olarak deneyim
sahibi olmak ve belgelendirmek.

18

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin
yataklı servisinde en az 3 yıl çalışmak,
bunun en az 1 yılını 3.basamak kamu 
hastanelerinin 3.basamak genel cerrahi
yoğun bakım ünitesinde
çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) EEG-EMG eğitim sertifikasına
sahip olmak ve belgelendirmek.

19

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
üroloji servisinde 3 yıl
çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) Ürodinami konusunda hemşire
deneyimine sahip olmak, eğitimalmış
olmak ve belgelendirmek.

20

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin
Beyin cerrahi servisinde 3 yıl
çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Kafa tabanı cerrahisi,
konjenitalmalfarmasyon cerrahisi,
derin beyin stimülasyon cerrahisi
ameliyatlarının preop 
ve postop hastalarda hemşirelik
bakımı konusunda deneyim sahibi
olmak ve bunu belgelendirmek.

21

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin
3.basamak nöroloji yoğun bakım
servisinde 3 yıl çalışmak ve halen
çalışıyor olmak.

b) EEG-EMG eğitim sertifikasına
sahip olmak ve belgelendirmek.

22

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
nöroloji servisinde 3 yıl
çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) EEG-EMG eğitim sertifikasına
sahip olmak ve belgelendirmek.

23

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
nöroloji servisinde 4 yıl
çalışmak ve halen çalışıyor
olmak ve belgelendirmek.

b) EEG-EMG eğitim sertifikasına
sahip olmak ve belgelendirmek.

24

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
yataklı servislerinde 2 yıl
çalışmak ve halen çalışıyorolmak

b) 3 yıl KVC yoğun bakım ünitesinde
hemşire olarak çalışmak ve bunu belgelendirmek.

25

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
onkoloji servisinde 3 yıl
çalışmak ve halen çalışıyorolmak

b) Kemoterapi hemşireliğinde
deneyimli olmak ve belgelendirmek.

26

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
3. Basamak iç hastalıkları yoğun bakım
ünitesinde 3 yıl çalışmak 
ve halen çalışıyorolmak.

b) Biyolojik ilaç uygulama hemşireliği
deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

27

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık

MemurluğuBölümünden
mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin romatoloji,
gastroentroloji ve endokrinoloji servislerinde
3 yıl çalışmak 
ve halen çalışıyorolmak.

b) Biyolojik ilaç uygulama hemşireliği
deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

28

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
kalp damarcerrahisi servislerinde 2 yıl
çalışmış olmak ve halen çalışmak.

b) Kardiyak Rehabilitasyon cihazı
kullanımında ve hasta bakımında hemşire
deneyime sahip olmak ve belgelendirmek

29

Hemşire

4

Orta Öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
ortopedi ve tavmatoloji servislerinde 3 yıl
çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) Pediatrik ortopedi ve mikrovasküler
cerrahi post-op hastaların hemşire
bakımı ve tedavisinde deneyim sahibi 
olmak ve bunu belgelendirmek.

30

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
gözservislerinde 3 yıl
çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Tanometreveotorefraktometre
cihazını kullanabilme yeterliliğine
sahip olmak ve belgelendirmek.

31

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
göz servislerinde 2 yıl
çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Tanometreveotorefraktometre
cihazını kullanabilme yeterliliğine
sahip olmak ve belgelendirmek.

32

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
yataklı servislerinde 4 yıl
çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Bronskoskopi ünitesinde ve kemoterapi
hemşirelik uygulamasında deneyim
sahibi olmak ve belgelendirmek.

33

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
plastic cerrahi ve çocuk cerrahi
servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen
çalışıyor olmak.

b) Yanık yara, yarık damak ve dudak
postop hastaların hemşirelik bakımında
deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

34

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
göğüs cerrahi ve göğüs hastalıkları
servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen 
çalışıyor olmak.

b) Göğüs tüpü drenaj takibinde ve göğüs
cerrahi postoperative hasta takibi
konusunda hemşire olarak deneyim 
sahibi olmak ve belgelendirmek.

35

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
göğüs cerrahi ve göğüs hastalıkları
servislerinde 4 yıl çalışmak ve halen 
çalışmak.

b) Göğüs tüpü drenaj takibinde ve göğüs
cerrahi postoperative hasta takibi
konusunda hemşire olarak deneyim 
sahibi olmak ve belgelendirmek.

36

Hemşire

2

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
kadın hastalıkları ve doğum servislerinde
3 yıl çalışmak ve halen
çalışıyor olmak.

c) Jinekolojik onkolojik cerrahi hasta
bakımında yüksek riskli gebelikler ve doğum
takibi konusunda hemşire 
deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

37

Hemşire

2

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
3.basamak yeni doğan yoğun bakım
servisinde 3 yıl çalışmak ve halen 
çalışıyor olmak.

b) ileri perioparatif yeni doğan bakımı
konusunda eğitim almış
olmak ve belgelendirmek.

38

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
3.basamak yeni doğan yoğun bakım
servisinde 2 yıl çalışmak ve halen 
çalışıyor olmak.

b) İleri perioparatif yeni doğan bakımı
konusunda eğitim almış
olmak ve belgelendirmek.

39

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
pediatric servislerinde 2 yıl
çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde
yatan hastalar için hemşire bakım
kursuna katılmış olmak ve belgelendirmek.

40

Hemşire

1

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin pediatric
servislerinde 4 yıl çalışmak ve halen
çalışıyor olmak

b) Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde
yatan hastalar için hemşire bakım kursuna
katılmış olmak ve belgelendirmek.

41

Hemşire

2

Orta öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin pediatric
servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen
çalışıyor olmak.

b) Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde
yatan hastalar için hemşire bakım kursuna
katılmış olmak ve belgelendirmek.

42

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin yataklı
servislerinde 8 yıl çalışmak ve halen
çalışıyor olmak ve belgelendirmek.

b) Bulaşma yollarına yönelik izalasyon
eğitimine sahip olmak ve belgelendirmek.

43

Hemşire

2

Orta Öğretim Kurumlarının
Hemşirelik veya Sağlık

a) 3. basamak kamu hastanelerinin
enfeksiyon servislerinde 3 yıl
çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

 
Anahtar Kelimeler:
82 Personel Alınacak
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.