62 Akademik Personel Alım İlanı
Kamuajans.com - Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimlerine Göz Hastalıkları Anabilim Dalına 1 adet Profesör alınacaktır. Alınacak Profesörün Oküloplasti, kornea ve kontakt lens konusunda deneyimi ve çalışmaları olması gerekmektedir.

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Cerrahi Tıp Bilimlerine Ortopedi ve Travmatoloji anabilim dalına 1 adet Kalça artrozu ve periacetabular allogeft uygulamaları konusunda çalışması bulunan profesör alınacaktır.

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM Dahili Tıp Bilimleri anabilim dalına Enfeksiyon-kanser ilişkisi ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile ilgili çalışmalar yapmış 1 adet profesör alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir."

5

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

Çocukluk çağı periferik lenfadenopatilerinin malignite kriterleri konusunda çalışma yapmış olmak.

6

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi deneyimi ve mikroenjeksiyon sikluslarının sonuçları konusunda çalışmaları olmak.

7

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Doğum simülasyonu kurs deneyimi ve doğum ağrısı ile ilgili çalışmaları olmak.

8

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk hematolojisi yandal uzmanı olmak. Talasemide ateroskleroz ve kök hücre nakli konularında çalışmaları olmak.

9

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Allerjik rinitte medikal tedavinin kan basıncına etkisi konusunda çalışması olmak.

10

Ankara Gülhane SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Radyofrekans radyasyonun KBB ile ilgili organlardaki etkisi konusunda çalışması bulunmak.

11

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

1

Beyin metastazlı olgularda stereotaktik radyocerrahi ve gliyoblastomlu olgularda stereotaktik radyoterapi konularında çalışması olmak.

12

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Girişimsel MR ve MR güvenliği konularında çalışmaları olmak.

13

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Uyku fizyolojisi, uyku bozuklukları ve uyku elektrofizyolojisi konularında çalışmaları olmak.

14

Ankara Keçiören SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

Paroksismal supraventriküler taşikardide alternatif vagal manevraların etkinliği üzerine çalışması olmak.

15

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doktor Öğretim Üyesi

3

Acil servise başvuran travma olgularında el ultrasonu konusunda çalışması ve hastane afet planı deneyimi olmak.

16

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Kadın cinsel fonksiyon bozuklukları konusunda çalışmaları olmak.

17

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Doçent

1

Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak, akciğer nakli konusunda deneyimi olmak.

18

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Spinal kord iskemi-reperfüzyon hasarı konusunda deneysel çalışması olmak.

19

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doçent

1

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı olmak. Temporomandibular eklem cerrahisi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

20

Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş, Çene Cerrahisi

Profesör

1

Temporomandibüler eklem disk deplasmanlı olgularda kronik ağrı konusunda çalışması olmak.

21

Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş, Çene Cerrahisi

Doçent

1

Doku mühendisliği ile insan ağız mukozası ve deri eşdeğeri üretimi ve menopoz ve osteoporozlularda kemik üretimi konusunda çalışmaları olmak.

22

Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Profesör

1

Kompozit rezinlerin aşınma, mikrosertlik ve yüzey pürüzlülüklerinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.

23

Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Ameliyathane Hizmetleri Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

Visseral organlara uygulanan ön koşullan-dırmanın iskemi/reperfüzyon hasarı üzerine etkisinin araştırılması ve Periferik Vasküler Cerrahi alanında sertifika ve deneyim sahibi olmak.

24

İstanbul Bağcılar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Oddi sfinkter motilitesi, ince barsak tümörleri ve meme kanseriyle ilgili çalışmaları olmak.

25

İstanbul Bağcılar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Renal transplantasyon konusunda çalışmaları olmak.

26

İstanbul Bağcılar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Diyastolik kalp yetersizliğinde biyokimyasal belirteçler konusunda çalışması olmak.

27

İstanbul Bağcılar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Solunum tetiklemeli BT'nin abdomende uygulaması ve diş kanallarının BT ile incelenmesi konusunda çalışması olmak.

28

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Trombositopeni ilişkili multiorgan yetmezlik konusunda çalışması bulunmak.

29

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

Larengoloji alanında çalışmaları ve deneyimi olmak.

30

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

El cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Kist hidatik ve kemik tutulumu hakkında çalışması bulunmak.

31

İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Psikiyatri

Doktor Öğretim Üyesi

3

İnternet bağımlılığı ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu konularında çalışması olmak.

32

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak. Analjezi nosiseptif indeks ve pulmoner indeks konusunda çalışmaları bulunmak.

33

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Biyofilm ve biyopolimerik sistemler konusunda çalışmaları olmak.

34

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Kuru göz, kornea biyomekaniği ve keratokonus ile ilgili çalışmaları olmak.

35

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doktor Öğretim Üyesi

3

KBRN deneyimi ve acil serviste intihar girişimleri konusunda çalışması olmak.

36

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Profesör

1

Kritik hastalarda nutrisyon ve non-invaziv mekanik ventilasyon konusunda yayınları ve deneyimi olmak.

37

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

Profesör

1

Deri ekleri ile ilgili çalışmaları olmak.

38

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

Soket ve orbita cerrahisi, orbita implantları ve impresyon sitolojisi konusunda çalışmaları olmak.

39

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Nükleer kardiyoloji ve radyoizotoplar konusunda deneyimi olmak.

40

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Over rezervi ve kemik dansitesi ilişkisi konusunda çalışması olmak.

41

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Omurga deformiteleri ve omurga cerrahisi konusunda deneyimi olmak.

42

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Stereotaktik beyin biopsileri hakkında çalışma yapmış olmak ve nöropatoloji konusunda deneyimi olmak.

43

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Erektil disfonksiyon tedavisi konusunda çalışması ve robotik cerrahi deneyimi olmak.

44

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Metabolik sendromlu hastalarda adiponektin ve inflamatuvar mediatörler ile ilişkili çalışması bulunmak.

45

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp

Doktor Öğretim Üyesi

3

İşitme kayıplarında hiperbarik oksijen tedavisi konusunda çalışması olmak.

46

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp

Doktor Öğretim Üyesi

3

Hiperbarik oksijen tedavisinin etkinliği konusunda deneysel çalışması olmak.

47

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Robotik cerrahi deneyimi ve robotik perineal radikal prostatektomi konusunda çalışması olmak.

48

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Ülseratif kolit ve psöriasiste çölyak hastalığı konularında çalışması olmak.

49

İstanbul Okmeydanı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Spinal intradural tümörlerde PEEP uygulaması konusunda çalışması olmak.

50

İstanbul Okmeydanı SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Doçent

1

Febril nötropenide moleküler çalışması olmak.

51

İstanbul Sultan Abdülhamid Han SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doktor Öğretim Üyesi

3

Acil serviste motosiklet kazalarına bağlı yaralanmalarda koruyucu giysilerin etkinliğinin araştırılması konusunda çalışma yapmış olmak.

52

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları yandal uzmanı olmak. Girişimsel bronkoloji deneyimi ve uyku apnesiyle ilgili çalışmaları olmak.

53

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk onkolojisi yandal uzmanı olmak. Çocukluk çağı kanserleri ve D vitamini ilişkisi üzerine yayınları olmak.

54

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Deneysel multiple skleroz modeli ile ilgili çalışması olmak.

55

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Pediatrik kemik iliği nakli ve kan bankacılığı konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

56

istanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Endoskopik ve robotik cerrahi deneyimi bulunmak.

57

Kocaeli Derince SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doktor Öğretim Üyesi

1

Febril konvülziyon tipleri konusunda çalışma yapmış olmak.

58

Kocaeli Derince SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Üremik hastalarda anemi ve inflamasyon ilişkileri konusunda çalışması olmak.

59

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

-

Gıda Teknolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

3

Meyve tanelerinin kavurma koşullarının optimizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

60

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Otopsi Yardımcılığı Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

4

İskemik deri flepleri konusunda çalışması olmak.

61

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Profesör

1

Suprarenal arterler üzerine kadavra çalışması ve tıkayıcı uyku apnesiyle ilgili çalışmaları bulunmak.

62

Trabzon Kanuni SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

3

Laringeal kanserde antiproliferatif mekanizma ile ilgili çalışma yapmış olmak.


Kamuajans.com - özel haber
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.