TEOG Lise Tercihleri  Ne Zaman Sona Erecek?
KamuAjans.Com - Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu – Ek 1” doldurulup veli tarafından imzalanacak ve herhangi bir ortaokul müdürlüğüne teslim edilecektir. Okul müdürlüğü tercih işlemlerini bu forma bağlı kalarak veli adına yapacaktır. Okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan tercih formunun iki nüsha çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalanacak; bir nüshası okulda saklanacak ve diğer nüshası veliye verilecektir. Öğrenciler yerleştirme işlemleri için en fazla 25 okul tercihinde bulunabilecek.

Açık Öğretim Kurumlarına, Anadolu İmam‐Hatip Liselerine, Anadolu Liselerine, Çok Programlı Anadolu Liselerine, Fen Liselerine, Mesleki Eğitim Merkezlerine, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerine, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel okullara, Sosyal Bilimler Liselerine merkezî sistemle öğrenci yerleştirilecektir.

Geçtiğimiz sene 6 Temmuz'da başlamıştı. Bu yıl Yerleştirme İşlemleri ve Tercihler 14-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında alınacak. Öğrencilerin tercih işlemlerinin ardından sonuçlar 11 Ağustos 2017 tarihinde ilan edilecek.

2017 TEOG yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen velilerin ve öğrencilerin öncelikle e-okul.meb.gov.tr sayfasına girerek ''Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş'' yapmaları gerekmektedir. Ardından Öğrenci T.C. Kimlik No ve Öğrenci Okul No kutucuklarına doğru bilgileri girdikten sonra e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapabilirler. 

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel okullar, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sisteminde yapılan merkezî sistem ortak sınavlarındaki derslerin tümünü veya bazılarını esas alarak kendi yönetmeliğine göre öğrenci alabilecektir.

2017–2018 öğretim yılı için özel okullar, kendi yönetmeliklerinde belirledikleri puan hesaplama sistemine göre 30 Haziran – 13 Temmuz 2017 tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabilecektir. Yerleştirme sonuçları aynı öğretim yılı için geçerli olacaktır. Kayıt işlemini yapan bu öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecektir. Ayrıca bu öğrenciler okul değiştirmek isterlerse bu işlem nakil döneminde, nakil şartlarını taşıyan öğrenciler için mümkün olabilecektir.

 Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, kayıt kabul şartlarını taşımaları hâlinde, tercihlerini 
YEP’e göre http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlanan Ek‐2 formunu doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin doldurdukları formu, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 24‐ 06500 Teknikokullar - Yenimahalle/ANKARA adresine 24 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Tercihlerden ve olabilecek gecikmelerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

 Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, 25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında bir meslek alanında pilot uygulama olarak belirli eğitim reformu ve programları uygulamak ve faaliyet göstermek üzere açılan mesleki ve teknik Anadolu liseleridir. Bu okullar için tercih başvuruları doğrudan okul müdürlüklerine yapılacaktır.

 Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde aşağıdaki şekilde uygulama yapılır.
 
a) İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince, bünyesinde uygulanacak meslek alanı ile ilgili orta ve 
büyük ölçekli işletmeler ve/veya bu işletmelerin temsilcisi olan kurum ve kuruluşlarla öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve stajı, mezuniyet sonrası istihdamları, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi vb. konuları içeren en az on yıl süreli iş birliği protokolleri yapılır.

b) Bir meslek alanında ve birbirini tamamlayan en fazla üç dalda program uygulanır.
 
c) Bu liselere yönetici, öğretmen ve öğrenci alımları 
http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_03/30174759_TEMATYK_ANADOLU_LYSESY_ESASLAR.pdf adresinde ifade edilen usul ve esaslar uygulanır.

 Mesleki Eğitim Merkezleri

 Mesleki Eğitim Merkezleri 6764 sayılı Kanunla zorunlu ortaöğretim kapsamına alınmıştır. 9 
uncu sınıfta doğrudan alan ve dal seçimi yapılarak, işletmeyle sözleşme imzalanması ile eğitime başlanmaktadır. 11 inci sınıfın sonunda “Kalfalık Belgesi”, 12 inci sınıfın sonunda ise “Ustalık Belgesi” düzenlenmektedir. Haftada en az bir gün okulda teorik eğitim, işletmede 4 ya da 5 gün beceri eğitimi görürler. Sözleşme imzalandıktan sonra asgari ücretin net tutarının %30’undan az olmamak üzere ücret almaya başlarlar. 27 alan ve 140 dalda mesleki eğitim verilmektedir. Alan ve dallarla ilgili bilgiler tercih listelerinden öğrenilebilir. Ayrıca öğrenciler açık öğretim okullarına kayıt olarak fark dersleri vermek suretiyle diploma sahibi olabilirler.

 Yurt dışından sınava giren öğrenciler, e‐Okul sisteminde kayıtlı ise 
http://www.meb.gov.tr adresinden tercih yaparak okul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacaktır. Bu imkânı olmayan yurt dışındaki öğrenciler ise tercihlerini http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlanan Ek‐2 formunu doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin doldurdukları formu, yerleştirme için 24 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 24‐ 06500 Teknikokullar - Yenimahalle/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Tercihlerden ve olabilecek gecikmelerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

 Öğrencinin velisi, tercih ve yerleştirme ile ilgili her tür yazışmada; tercih işlemini 
yaptığı okulun il/ilçe kurum adı ve kodunu, öğrencinin adını‐soyadını, T.C. kimlik numarasını, yabancı uyruklu ise öğrenci kayıt numarasını ve açık adresi ile cep telefon numarasını yazacaktır.

 Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve 
Spor Programı/Projesi Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine yerleştirme işlemleri bu okulların giriş mevzuatı esas alınarak 21 Temmuz 2017 tarihinde tamamlanacaktır. Ancak, söz konusu okullara kayıt yaptıran öğrenciler, yerleştirme ve yerleştirmeye esas nakil tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşmeleri hâlinde önceki okul (Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri) hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır. Veli ve okul müdürlüğü, bu kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte bu kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.

1.2. ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

2016–2017 öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla 
tamamlamış ve Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olmak,

a) Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımak,

b) YEP’e sahip olmak.


1.3. TERCİH İŞLEMLERİ

a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan ve Açık Öğretim Ortaokulunda mezun durumda olan 
öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

b) Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e­okul.meb.gov.tr internet 
adresinden veya herhangi bir ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerine onaylatılacaktır.

c) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezî sistem ortak 
sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanarak özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler tercihte bulunamayacaktır.

ç) https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden tercih işlemleri için giriş yapıldığında, tercih 
işlemleri ekranında, «TERCİH YAPMAK İSTİYORUM» ve «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM » butonlarının seçenek olarak sunulması sağlanacaktır. «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM » butonunu işaretleyen öğrenciler tercih hakkını kullanmış sayılacak, ancak yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabileceklerdir.

d) Yerleştirmede öğrenciler 25 okula kadar tercihte bulunabileceklerdir.

e) Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet 
adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, öğrenci velisi tarafından 14-24 Temmuz 2017 (en geç saat 17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

f) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için okul müdürlükleri, tercih 
işlemlerini öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek-1’deki “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu” na bağlı kalarak veli adına yapacaktır (en geç 24 Temmuz 2017
saat 17.00’ye kadar).

g) Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren öğrencilerden tercihlerini 
okul müdürlüklerine onaylatma imkânı olmayanlar, Ek-2’de yer alan Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formunu APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderecektir. (en geç 24 Temmuz 2017 saat 17.00’ye kadar). Birden fazla tercih formu gönderilmeyecektir. Tercih formunda okul tercih kodu mutlaka yazılacaktır. Okul tercih kodu olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeden öğrenci velisi sorumlu olacaktır. Bu öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil başvurularını da “Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirmeye Esas Nakil Başvuru Ekranı” üzerinden http://odsgm.meb.gov.tr adresinden yapacaklar ve başvuru çıktıları APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderilecektir.

ğ) Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir örgün ortaokul ile imam hatip ortaokulu 
müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın yapılabilecektir.

h) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili 
varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacaktır. Onaylama işlemi tamamlandıktan sonra herhangi bir düzeltme yapılamayacaktır.

ı) Öğrencinin tercih başvurusunun yerleştirme işlemlerine dâhil edilmemesi için mutlaka veli 
isteğine göre okul müdürlüğünden iptal işlemi yapılması gerekmektedir.

i) Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil 
edilmeyecektir.

j) Tercihlerin, tercih ve yerleştirme e‐kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve 
eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu olacaktır.

k) Elektronik ortamda onaylanan “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu” nun çıktısı alınarak 
okul müdürlüğü ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir.

l) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr, ile 
https://e­okul.meb.gov.tr adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden sürekli olarak yapılacaktır.

1.4. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

a) 8’inci sınıfta öğrenim gören, açık öğretim ortaokulunda mezun durumda olan ve tercihte 
bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü, esas alınarak yapılacaktır.

b) Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından 
açık ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecektir. Ancak, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri bu kılavuzun 1.7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

c) 14-18 Ağustos 2017, 21-25 Ağustos 2017, 28 Ağustos-06 Eylül 2017 tarihlerinde 
yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçekleştirilecektir. Yerleştirmeye esas nakil işleminde 3 (üç) tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda
merkezî olarak yapılacaktır.

ç) Açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri hâlinde İl/İlçe Öğrenci 
Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 (üç) tercih alınarak, YEP üstünlüğüne göre il/ilçe sınırları
içerisinde yerleştirmesi yapılacaktır.

d) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar 
belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

e) «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM» butonunu 
işaretlediği hâlde 15 Eylül 2017 tarihine kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacaktır.

f) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr adresinde açıklanacak olup 
sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir. 

g) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile şubelere dengeli bir şekilde yerleştirilebilecektir.

ğ) Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre 
%5’lik dilimden seçilerek yapılacaktır. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk % 5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar, tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5’lik dilimden karşılayabileceklerdir.

h) Özel okullarda öğrenimi süresince burslu olarak okutulacak öğrenci, başarısı devam ettiği 
sürece bu haktan yararlandırılacaktır. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilmeyecektir.

1.5. YERLEŞTİRME ESASLARI

a) Yerleştirme yapılacak okul kontenjan listeleri http://www.meb.gov.tr adresinde 
yayımlanacaktır.

b) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması hâlinde, AOSP, eşitliğin devam etmesi 
hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki YBP üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi hâlinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması hâlinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır.

c) 28 Nisan 2017 tarihinden önce alınmış “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve “Özel 
Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” bulunmayan öğrenciler için ortaöğretim kurumlarına yerleştirme ve nakil işlemlerinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci kapsamında
işlem yapılmayacaktır.

ç) İlköğretim programını tamamlayan ve tercih yapan/yapmayan özel eğitim ihtiyacı olan 
öğrencilerden; “İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Kararı” ile kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin yerleştirilmesi, geçiş ve nakillerine ilişkin iş ve işlemler engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe öğrenci
yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile sağlanacaktır.

d) İlköğretim programını tamamlayan ve tercih yapan/yapmayan özel eğitim ihtiyacı olan 
öğrencilerden, “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitime devam edemeyeceklerin ortaöğretim kademesindeki gündüzlü özel eğitim okullarına/ kurumlarına yerleştirmesi ve geçişleri ile ilgili iş ve işlemler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları iş birliği ile il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca yapılacaktır. Ortaöğretim kademesindeki yatılı özel eğitim okullarına/ kurumlarına yerleştirme ile ilgili iş ve işlemler ise Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

e) Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine kayıt olmak isteyen öğrenciler tercih tablosunda yer alan tarihlerde ilgili okul müdürlüklerine başvuracaklardır.

1.6. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

e-Okul internet sayfasında yer alan duyuruları takip ederek açıklamalar doğrultusunda 
gerekli işlemleri zamanında yapmak. Zamanında girilmeyen, yanlış yapılan, eksik kalan ya da elektronik onay işleminden sonra bildirilen değişiklik talepleri hiçbir şekilde işleme
konulmayacaktır.

1.6.1. Ortaokul / İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler:

a) Öğrencilerin tercih ve talep başvurularını onaylamak,

b) Tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili velileri bilgilendirmek, isteyen veliye e‐kılavuzun 
çıktısını vermek,

c) Tercih işlemlerini öğrenci velisinin doldurduğu Ek‐1’deki “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma 
Formu”na bağlı kalarak 14-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapmak ve onaylamak,
 
ç) Elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin 2 (iki) nüsha çıktısını alıp veliye 
imzalattıktan sonra 1 (bir) nüshasını okulda saklayıp, diğer nüshasını veliye vermek,

d) Tercih yapması gereken tüm öğrencilerin tercih başvurularını kontrol etmek, tercih 
yapmayanları uyararak tüm öğrencilerin tercih yapmasını sağlamak,

e) İlköğretim programını takip eden özel eğitim ihtiyacı olan 8’inci sınıf öğrencilerini, sürece 
ilişkin iş ve işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla, okulun bulunduğu bölgede hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirmek,

f) Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvurularını almak, başvurularını onaylayarak çıktısını 
almak ve onaylı bir örneğini öğrenci velisine vermek,

g) Kendi okulunun öğrencilerinin yanı sıra il içi ya da il dışından müracaat eden her öğrencinin tercih başvurularını onaylamak.

1.6.2. Ortaöğretim Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler:

a) YEP ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı 
olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilere Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği
hükümlerine göre rehberlik yapmak,

b) Pansiyonlu ortaöğretim kurumlarınca Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda 
Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre pansiyonda barındıracağı parasız yatılı öğrenci kontenjanını cinsiyete göre elektronik
ortama süresi içerisinde işlemek,

c) Yatılılığa başvuran öğrencilerin başvurularını okul yatılılık ve bursluluk komisyonu 
marifetiyle değerlendirmek, uygun görülen öğrencileri yatılılığa yerleştirmek.

1.7. ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ, İL/İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONUNCA YAPILACAK İŞLEMLER

a) İlköğretim programını tamamlayan ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerden “Özel Eğitim 
Değerlendirme Kurulu Raporu” ile kaynaştırma yoluyla eğitime yönlendirilenleri, okul müdürlükleri ile iş birliği yaparak engel durumu ve özellikleri, ikamet adresleri dikkate alınarak her bir şubede iki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci olacak şekilde ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlamak,

b) İlköğretim programını tamamlayan ve herhangi bir ortaöğretim kurumuna ya da açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bir başka ortaöğretim kurumuna nakli ile ilgili iş ve işlemlerini velisinin yazılı başvurusu doğrultusunda belirlenen
kayıt ve nakil dönemi içerisinde yürütmek,

c) İlköğretim programını tamamlayan ve herhangi bir ortaöğretim kurumuna ya da açık 
ortaöğretim kurumlarına yerleştirilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden, “İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Kararı” ile kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam edemeyeceklerin ortaöğretim kademesindeki gündüzlü veya yatılı özel eğitim okul/kurumlarına geçişler ile ilgili iş ve işlemlerin velisinin yazılı başvurusu doğrultusunda yürütülebilmesi için il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu ile iş birliği yapmak,

ç) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdürecekleri 
okul/kurumlara erişimini sağlamak üzere gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması hususunda okul müdürlükleri ile iş birliği yapmak,

d) Komisyon tarafından ortaöğretim kurumunda kaynaştırma yoluyla eğitime erişimi sağlanan 
öğrencilerin velileri ile il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunu bilgilendirmek.

1.8. ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

a) İlköğretim programına devam eden özel eğitim ihtiyacı olan 8’inci sınıf öğrencilerinin uygun 
ortaöğretim kurumlarına geçişleri ile ilgili değerlendirmeyi yapmak. Bu kapsamda kaynaştırma yoluyla eğitim alacaklar ile özel eğitim okul/kurumuna devam edecek öğrenciler
için Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu düzenlemek.

b) Öğrenciler ile ilgili hazırlamış olduğu Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporunu il/ilçe 
özel eğitim hizmetleri kuruluna göndermek.

c) Öğrencilere, ailelerine, okul müdürlüklerine yerleştirme ve nakil ile ilgili iş ve işlemler 
hakkında bilgi vermek.

1.9. ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İL/İLÇE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KURULUNCA YAPILACAK İŞLEMLER

a) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme/nakilleri ile ilgili 
işlemlerini, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları iş birliği ile yürütmek.

b) İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca ortaöğretim kurumunda kaynaştırma 
yoluyla eğitime erişimi sağlanan öğrencilerin bilgilerini MEBBİS-RAM modülüne işlemek.

c) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitime 
devam edemeyeceklerin ortaöğretim kademesindeki gündüzlü özel eğitim okullarına/ kurumlarına yerleştirmesi/nakilleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

ç) Ortaöğretim kademesindeki yatılı özel eğitim okul/kurumlarına devam edecek öğrencilerin 
bilgilerini Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletmek üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirmek.

d) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdürecekleri 
okul/kurumlara erişimini sağlamak üzere gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması hususunda il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna bilgi vermek.

1.10. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

YEP ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları, 11 Ağustos 2017 tarihinde 
http://www.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. 
Öğrencilere ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Ayrıca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlamaktadır ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları işlemeye başlayan dava açma süresini durdurmamaktadır." Yatılılığa yerleştirme sonuçları okul müdürlüklerince 15 Eylül 2017 tarihinde ilan edilecektir.

2. BÖLÜM: OKUL TANITIM BİLGİLERİ, KAYIT VE NAKİL İŞLEMLERİ

2.1. OKUL ADLARI VE TERCİH KODLARI
 
Öğrenci velisi, okulların genel ve özel başvuru şartlarına dikkat ederek istek sırasına göre 
farklı il ve ilçelerdeki okullar da dâhil olmak üzere okul türlerine göre aynı veya karışık olarak 25 (yirmi beş) okul tercihi yapabilecektir.

Ayrıca, YEP sonuçlarına göre öğrenci alan okulların tanıtım bilgileri, okulların bağlı olduğu 
ilgili genel müdürlüklerin web sayfalarında yayımlanacaktır.

a) Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu İmam Hatip Liseleri (Tablo–1) ,

b) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 
(Tablo­2),

c) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Çok Programlı Anadolu Liseleri 
(Tablo–3),

ç) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri ile 
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri (Tablo–4)

d) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri (Tablo–5)

e) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Liseleri (Tablo–6),
 
f) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ve YEP sonucuna göre öğrenci alan 
özel okullar (Tablo–7).

2.2. KAYIT İŞLEMLERİ
 
Kayıt işlemleri yerleştirme işlemleri ve esaslarına göre sistem üzerinden otomatik olarak 
yapılacaktır.

Pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve yatılı olarak öğrenim görmek isteyen 
öğrencilerden yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereğince yatılı olarak öğrenim görme imkânı sağlanır.

Mesleki eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrenciler çıraklık eğitimine başlayacakları iş 
yerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sözleşme imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir. 
Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı yatılı kalabileceklerdir.
 
Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmak üzere 15 
Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Açık Ortaöğretim Kurumları irtibat bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

2.3. YATILILIK TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı 
olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte 11-14 Eylül 2017 tarihleri saat 17.00’ye kadar müracaat edeceklerdir. İOKBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 29 Eylül 2017 tarihi saat 17.00’ye kadar müracaat edeceklerdir. Konu ile ilgili genel açıklamalar, Parasız Yatılılık ve Bursluluk e-Kılavuzunda belirtilmiştir.
Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
öfkeli şirin 6 ay önce

ayrıca 2 milyonu aşkın öğrenci saçmalığı da nedir Allahasen. salla salla yaz. iki satır okuyunda yazın

Misafir Avatar
Esma 7 ay önce

Otomatik tercih

Misafir Avatar
Esved 7 ay önce

Ben geçen sene teog'a girdim ama tercih yapmadım bu sene terçih yapılıyormu

Misafir Avatar
Doğukan 7 ay önce

Arkadaşlar ben 220 yaptım teogda ama size yemin ederimki ben saar 3.30 12.00 kadar ders çalıştım ama niye kötü yaptım anlamıyorum

Misafir Avatar
baba 7 ay önce

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/07171027_2017_YILI_TERCYH_VE_YERLEYTYRME_e-KILAVUZUU.pdf

bu linte var

Misafir Avatar
Berrak 7 ay önce

500puan aldim

Misafir Avatar
Ahmet dönder 7 ay önce

Bu çok güzel

Misafir Avatar
nazar 7 ay önce

internetten tercih yapabıliyormuyuz