Suni Solunum Nasıl Yapılır? Suni Solunum ve Kalp Masajı Nasıl Yapılır? Suni Solunum Ve Kalp Masajı Hangi Durumda Yapılır?

Sağlık görevlileri, vatandaşların hayatını tehlikeye düşürecek bir olay meydana gediğinde olay yerinde tıbbi araç ve gereçler olmadan mevcut araç ve gereçlerle yada direkt ilaçsız bir şekilde müdahalede bulunurlar. Buna ilk yardım denir. Her insanın bilmesi ilk yardıma dair ayrıntılar haberimiz içeriğinde.

Genel 07.12.2020, 15:55 06.12.2020, 21:46
Suni Solunum Nasıl Yapılır? Suni Solunum ve Kalp Masajı Nasıl Yapılır? Suni Solunum Ve Kalp Masajı Hangi Durumda Yapılır?

Herhangi bir olayda İlkyardım imdadımıza yetişir. Suni solunum ve kalp masajı, ilkyardımın olmazsa olmazlarındandır. Suni solunum ve kalp masajının hangi durumlarda yapılması gerektiği merak konusu.

Temel yaşam desteği, vatandaşların hayati tehlikesi oluştuğu zaman uygulanabilecek ikyardımdır. Bebeklerde temel yaşam desteği 0 ile 1 yaş arası, Çocuklarda temel yaşam desteği 1 ile 8 yaş arası, yetişkinlerde temel yaşam desteği ömür boyu yapılabilir.

Solunum Durması; solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz ise bir süre sonra kalp durması meydana gelir. Kalp Durması; bilinci kapalı kişide, büyük atardamarlardan nabız alınamaması durumudur. Kalp durmasına 5 dakika içinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı oluşur. Kişide solunumun olmaması, bilincin kapalı olması, hiç hareket etmemesi ve uyaranlara cevap vermemesi kalp durmasının belirtisidir.

Suni Solunum, nefessiz kalındığı durumda, kalp masajı ise kalbin durduğu anda yapıldığında kişinin tekrar hayata tutunmasını sağlar. İnsanların her an başına ne geleceği belli olmadığı için biz de sizler için ilkyardım ile ilgili bilgileri paylaştık.

İlk yardım; ilk yardımcı sertifikası almış kişilerce yapılmalıdır. İlk yardımda amaç hasta yada yaralının durumunun kötüye gitmesini engellemek, hastanın iyileşmesini kolaylaştırmak ve yaşama tekrar tutunmasını sağlamaktır. 

İlk yardımda temel uygulamalar koruma, bildirme, kurtarma olmak üzere üç tanedir. 

İlk yardımın bir çok çeşidi vardır. Bebekler için ilk yardım, çocuklar için ilk yardım, yetişkinler için ilk yardım, trafik kazalarında ilk yardım şeklinde çeşitleri vardır. 

İlk yardımda ''hayat kurtarma zinciri'' dediğimiz çok önemli bir unsur vardır. Bunlar sağlık kuruluşlarına haber verilmesi, olay yerinde temel yaşam desteği, ambulans ekibi müdahalesi ve hastane acil servisi müdahalesi.

İlk yardımın en önemli kısmı solunum ve kalp durması sırasında yapılacak doğru ve hızlı müdahaledir. İşte biz de bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde solunum ve kalp durması anında ne yapılması gerektiğini araştırdık.

Solunum Durması; solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Kalp Durması Bilinci kapalı kişide kalp atımının olmaması durumudur. 

BEBEKLERDE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ (0-1 YAŞ ARASI)

1. Kendimizin ve bebeğin güvenliğinden emin olunur,

2. Ayak tabanına hafifçe vurularak bilinç durumu kontrol edilir,

Eğer bilinç yok ise;

3. Çevreden yüksek sesle yardım çağrılır; 112 aratılır.

4. Bebek sert zemine sırt üstü yatırılır

5. İlk Yardımcı temel yaşam desteği uygulayacağı pozisyonu alır (yerde uygulama yapacak ise diz çöker, masa v.b. yerde uygulama yapacak ise ayakta durur),

6. Bebeğin boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır,

7. Ağız içi gözle kontrol edilir; hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim var ise çıkartılır,

8. Hava yolunu açmak için, bir el bebeğin alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiğine koyulup baş hafifçe yukarı geri itilerek eğilir, baş geri çene yukarı pozisyonu verilir,

9. Bebeğin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 saniye süre ile kontrol edilir;

- Göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılır,
- Eğilip, kulağını hastanın ağzına yaklaştırarak solunum dinlenirken diğer el göğüs üzerine hafifçe yerleştirilerek hissedilir,

10. Solunum yoksa; ağız dolusu nefes alınır, ağız bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilir,

11. Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir, havanın geriye çıkması için zaman verilir,

12. Kalp/Göğüs basısı uygulamak için bebeğin (iki meme başının altındaki hattın ortası göğüs merkezini oluşturur) göğüs merkezi belirlenir,

13. Bir elin orta ve ve yüzük parmağı bebeğin göğüs merkezine yerleştirilir

14. Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde ( yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) 30 göğüs/kalp basısı uygulanır, bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanır,

15. Bebeğe 30 kalp masajından (göğüs/kalp basısı) sonra 2 solunum yaptırılır (30;2)

16. İlkyardımcı yalnız ise;  30;2 göğüs basısının 5 tur tekrarından sonra 112’yi kendisi arar,

17. Temel yaşam desteğine bebeğin yaşamsal refleksleri ya da tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam edilir.

Bebeklerde Tam Tıkanmada İlk Yardım

* Bebek ilkyardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılır,

* Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesi kavranarak boynundan tutulur ve yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir,

* Baş gergin ve gövdesinden aşağıda bir pozisyonda tutulur,

* 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulur,

* Diğer kolun üzerine başı elle kavranarak sırtüstü çevrilir,

* Yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılır,

* Çıkmadıysa başı gövdesinden aşağıda olacak sırtüstü şekilde tutulur,

* 5 kez iki parmakla göğüs kemiğinin alt kısmından karnın üs kısmına baskı uygulanır,

* Yabancı cisim çıkana kadar devam edilir,

* Tıbbi yardım istenir (112).

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ/SUNİ SOLUNUM-GÖĞÜS BASISI (ÇOCUK:1- 8 YAŞ ARASI)

1.Kendimizin ve çocuğun  güvenliğinden emin olunur,

2. Çocuğun omuzlarına hafifçe dokunularak  ve  “iyi misin?” diye sorularak bilinç kontrol edilir. Bilinç yok ise;

3. Çevreden yüksek sesle yardım çağrılır; 112 aratılır; 

4. Çocuk sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır,

5. Çocuğun yanına diz çökülür,

6. Çocuğun boynunu ve göğsünü saran giysileri açılır,

7. Çocuğun ağzı kontrol edilerek yabancı cisim varsa çıkarılır,

8. Hava yolunu açmak için bir el hasta/yaralının alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir,

9. Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir; çocuğa baş geri çene yukarı pozisyonu verilir,

10. Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 sn. süre ile kontrol edilir.

Göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılır,
Eğilip, kulağını hastanın ağzına yaklaştırarak solunum dinlenirken diğer el göğüs üzerine hafifçe yerleştirilerek hissedilir.
11. Solunum yok ise; alnın üzerine konulan elin baş ve işaret parmağını kullanarak çocuğun burnu kapatılır,

12.Baş geri çene yukarı pozisyonunda iken çocuğun ağzını içine alacak şekilde ağız yerleştirilir,

13. Çocuğun göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren 2 nefes verilir, havanın geriye çıkması için zaman verilir.

14. Kalp/Göğüs basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir (çocuk yetişkin görünümündeyse yetişkinlerde olduğu gibi iki el ile kalp basısı uygulanır)

15. Elin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsek bükülmeden, göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulur.

16. Göğüs kemiği 5 cm aşağı inecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) 30 kalp/göğüs basısı uygulanır, bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanır,

17. Çocuğa 30 kalp /göğüs basısından sonra 2 solunum verilir/yaptırılır (30;2),

18. İlkyardımcı yalnız ise;  30;2 göğüs basısının 5 tur tekrarından sonra 112’yi kendisi arar,

19. Temel yaşam desteğine çocuğun yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam edilir.

Yetişkin ve Çocuklarda Tam Tıkanmada İlk Yardım

1- Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.        

2- Bilinci kontrol edilir.

3- Sırtına iki kürek kemiği arasına 5 - 7 kez vurulur.

4- Cismin çıkıp - çıkmadığı ağız içerisinden kontrol edilir.

5- Çıkmadıysa, arkadan sarılarak gövdesi kavranır.

6- Bir el yumruk yapılarak, başparmak çıkıntısı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.

7- Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. Bu hareket 5 - 7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır.

YETİŞKİNLERDE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

1. Kendimizin ve hasta/yaralının güvenliği sağlanır,

2. Hasta/yaralının omuzlarına hafifçe dokunup, “iyi misiniz?” diye sorarak bilinç kontrol edilir,

3. Eğer bilinci yoksa; Çevreden yüksek sesle yardım çağrılır; 112 aratılır;

4. Hasta/yaralı sert bir zemin üzerine yatırılır,

5. Hasta/yaralının yanına diz çökülür,

6. Hasta/yaralının boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır,

7. Ağız içi kontrol edilir, yabancı cisim varsa çıkarılır,

8. Hava yolunu açmak için bir el hasta/yaralının alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir,

9. Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir; hastaya “Baş Geri-Çene Yukarı Pozisyonu” verilir,

10. Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığı “Bak-Dinle-Hisset “ yöntemiyle 10 saniye süre ile kontrol edilir;
   
- Göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılır,
- Eğilip, kulağını hastanın ağzına yaklaştırarak solunum dinlenirken diğer el göğüs üzerine hafifçe yerleştirilerek hissedilir.

11. Hasta/ yaralının solunumu yok ise,

12. Çevrede başka kimse yok ve ilkyardımcı yalnız ise, kendisi 112’yi arar,

13. Kalp /Göğüs basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir,

14. Diğer el bu elin üzerine yerleştirilir,

15. Her iki elin parmakları birbirine kenetlenir,

16. Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden, göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulur,

17. Göğüs kemiği 5 cm aşağı inecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) 30 göğüs basısı/kalp basısı uygulanır, bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanır,

18. Baş geri çene yukarı pozisyonu tekrar verilerek hava yolu açıklığı sağlanır,

19. Alnın üzerine konulan elin baş ve işaret parmağını kullanarak hasta/ yaralının burnu kapatılır,

20.Normal bir soluk alınır, baş geri çene yukarı pozisyonunda iken hasta/yaralının ağzını içine alacak şekilde ağız yerleştirilir,

21.Hasta /yaralının göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren 2 (kurtarıcı) nefes verilir, havanın geriye çıkması için zaman verilir,

22. Hasta/ yaralıya 30 kalp masajı/göğüs basısından sonra 2 solunum yaptırılır, (30;2)

23.Temel yaşam desteğine hasta/yaralının yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam edilir.

Yetişkin ve Çocuklarda Tam Tıkanmada İlk Yardım

1- Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.        

2- Bilinci kontrol edilir.

3- Sırtına iki kürek kemiği arasına 5 - 7 kez vurulur.

4- Cismin çıkıp - çıkmadığı ağız içerisinden kontrol edilir.

5- Çıkmadıysa, arkadan sarılarak gövdesi kavranır.

6- Bir el yumruk yapılarak, başparmak çıkıntısı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.

7- Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. Bu hareket 5 - 7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır. 
Yorumlar (0)
11°
orta şiddetli yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Trabzonspor 20 33
6. Alanyaspor 19 31
7. Hatayspor 19 31
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Bursaspor 18 30
7. Tuzlaspor 17 30
8. Ankara Keçiörengücü 17 28
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 19 40
3. Sevilla 19 36
4. Barcelona 18 34
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 19 28
8. Real Betis 20 27
9. Cádiz 20 24
10. Levante 19 23
11. Getafe 18 23
12. Celta de Vigo 19 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Real Valladolid 20 20
16. Eibar 19 19
17. Deportivo Alaves 20 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 20 13