Suni Solunum Nasıl Yapılır? Suni Solunum ve Kalp Masajı Nasıl Yapılır? Suni Solunum Ve Kalp Masajı Hangi Durumda Yapılır?

Sağlık görevlileri, vatandaşların hayatını tehlikeye düşürecek bir olay meydana gediğinde olay yerinde tıbbi araç ve gereçler olmadan mevcut araç ve gereçlerle yada direkt ilaçsız bir şekilde müdahalede bulunurlar. Buna ilk yardım denir. Her insanın bilmesi ilk yardıma dair ayrıntılar haberimiz içeriğinde.

Genel 07.12.2020, 15:55 06.12.2020, 21:46
Suni Solunum Nasıl Yapılır? Suni Solunum ve Kalp Masajı Nasıl Yapılır? Suni Solunum Ve Kalp Masajı Hangi Durumda Yapılır?

Herhangi bir olayda İlkyardım imdadımıza yetişir. Suni solunum ve kalp masajı, ilkyardımın olmazsa olmazlarındandır. Suni solunum ve kalp masajının hangi durumlarda yapılması gerektiği merak konusu.

Temel yaşam desteği, vatandaşların hayati tehlikesi oluştuğu zaman uygulanabilecek ikyardımdır. Bebeklerde temel yaşam desteği 0 ile 1 yaş arası, Çocuklarda temel yaşam desteği 1 ile 8 yaş arası, yetişkinlerde temel yaşam desteği ömür boyu yapılabilir.

Solunum Durması; solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz ise bir süre sonra kalp durması meydana gelir. Kalp Durması; bilinci kapalı kişide, büyük atardamarlardan nabız alınamaması durumudur. Kalp durmasına 5 dakika içinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı oluşur. Kişide solunumun olmaması, bilincin kapalı olması, hiç hareket etmemesi ve uyaranlara cevap vermemesi kalp durmasının belirtisidir.

Suni Solunum, nefessiz kalındığı durumda, kalp masajı ise kalbin durduğu anda yapıldığında kişinin tekrar hayata tutunmasını sağlar. İnsanların her an başına ne geleceği belli olmadığı için biz de sizler için ilkyardım ile ilgili bilgileri paylaştık.

İlk yardım; ilk yardımcı sertifikası almış kişilerce yapılmalıdır. İlk yardımda amaç hasta yada yaralının durumunun kötüye gitmesini engellemek, hastanın iyileşmesini kolaylaştırmak ve yaşama tekrar tutunmasını sağlamaktır. 

İlk yardımda temel uygulamalar koruma, bildirme, kurtarma olmak üzere üç tanedir. 

İlk yardımın bir çok çeşidi vardır. Bebekler için ilk yardım, çocuklar için ilk yardım, yetişkinler için ilk yardım, trafik kazalarında ilk yardım şeklinde çeşitleri vardır. 

İlk yardımda ''hayat kurtarma zinciri'' dediğimiz çok önemli bir unsur vardır. Bunlar sağlık kuruluşlarına haber verilmesi, olay yerinde temel yaşam desteği, ambulans ekibi müdahalesi ve hastane acil servisi müdahalesi.

İlk yardımın en önemli kısmı solunum ve kalp durması sırasında yapılacak doğru ve hızlı müdahaledir. İşte biz de bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde solunum ve kalp durması anında ne yapılması gerektiğini araştırdık.

Solunum Durması; solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Kalp Durması Bilinci kapalı kişide kalp atımının olmaması durumudur. 

BEBEKLERDE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ (0-1 YAŞ ARASI)

1. Kendimizin ve bebeğin güvenliğinden emin olunur,

2. Ayak tabanına hafifçe vurularak bilinç durumu kontrol edilir,

Eğer bilinç yok ise;

3. Çevreden yüksek sesle yardım çağrılır; 112 aratılır.

4. Bebek sert zemine sırt üstü yatırılır

5. İlk Yardımcı temel yaşam desteği uygulayacağı pozisyonu alır (yerde uygulama yapacak ise diz çöker, masa v.b. yerde uygulama yapacak ise ayakta durur),

6. Bebeğin boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır,

7. Ağız içi gözle kontrol edilir; hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim var ise çıkartılır,

8. Hava yolunu açmak için, bir el bebeğin alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiğine koyulup baş hafifçe yukarı geri itilerek eğilir, baş geri çene yukarı pozisyonu verilir,

9. Bebeğin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 saniye süre ile kontrol edilir;

- Göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılır,
- Eğilip, kulağını hastanın ağzına yaklaştırarak solunum dinlenirken diğer el göğüs üzerine hafifçe yerleştirilerek hissedilir,

10. Solunum yoksa; ağız dolusu nefes alınır, ağız bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilir,

11. Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir, havanın geriye çıkması için zaman verilir,

12. Kalp/Göğüs basısı uygulamak için bebeğin (iki meme başının altındaki hattın ortası göğüs merkezini oluşturur) göğüs merkezi belirlenir,

13. Bir elin orta ve ve yüzük parmağı bebeğin göğüs merkezine yerleştirilir

14. Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde ( yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) 30 göğüs/kalp basısı uygulanır, bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanır,

15. Bebeğe 30 kalp masajından (göğüs/kalp basısı) sonra 2 solunum yaptırılır (30;2)

16. İlkyardımcı yalnız ise;  30;2 göğüs basısının 5 tur tekrarından sonra 112’yi kendisi arar,

17. Temel yaşam desteğine bebeğin yaşamsal refleksleri ya da tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam edilir.

Bebeklerde Tam Tıkanmada İlk Yardım

* Bebek ilkyardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılır,

* Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesi kavranarak boynundan tutulur ve yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir,

* Baş gergin ve gövdesinden aşağıda bir pozisyonda tutulur,

* 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulur,

* Diğer kolun üzerine başı elle kavranarak sırtüstü çevrilir,

* Yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılır,

* Çıkmadıysa başı gövdesinden aşağıda olacak sırtüstü şekilde tutulur,

* 5 kez iki parmakla göğüs kemiğinin alt kısmından karnın üs kısmına baskı uygulanır,

* Yabancı cisim çıkana kadar devam edilir,

* Tıbbi yardım istenir (112).

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ/SUNİ SOLUNUM-GÖĞÜS BASISI (ÇOCUK:1- 8 YAŞ ARASI)

1.Kendimizin ve çocuğun  güvenliğinden emin olunur,

2. Çocuğun omuzlarına hafifçe dokunularak  ve  “iyi misin?” diye sorularak bilinç kontrol edilir. Bilinç yok ise;

3. Çevreden yüksek sesle yardım çağrılır; 112 aratılır; 

4. Çocuk sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır,

5. Çocuğun yanına diz çökülür,

6. Çocuğun boynunu ve göğsünü saran giysileri açılır,

7. Çocuğun ağzı kontrol edilerek yabancı cisim varsa çıkarılır,

8. Hava yolunu açmak için bir el hasta/yaralının alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir,

9. Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir; çocuğa baş geri çene yukarı pozisyonu verilir,

10. Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 sn. süre ile kontrol edilir.

Göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılır,
Eğilip, kulağını hastanın ağzına yaklaştırarak solunum dinlenirken diğer el göğüs üzerine hafifçe yerleştirilerek hissedilir.
11. Solunum yok ise; alnın üzerine konulan elin baş ve işaret parmağını kullanarak çocuğun burnu kapatılır,

12.Baş geri çene yukarı pozisyonunda iken çocuğun ağzını içine alacak şekilde ağız yerleştirilir,

13. Çocuğun göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren 2 nefes verilir, havanın geriye çıkması için zaman verilir.

14. Kalp/Göğüs basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir (çocuk yetişkin görünümündeyse yetişkinlerde olduğu gibi iki el ile kalp basısı uygulanır)

15. Elin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsek bükülmeden, göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulur.

16. Göğüs kemiği 5 cm aşağı inecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) 30 kalp/göğüs basısı uygulanır, bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanır,

17. Çocuğa 30 kalp /göğüs basısından sonra 2 solunum verilir/yaptırılır (30;2),

18. İlkyardımcı yalnız ise;  30;2 göğüs basısının 5 tur tekrarından sonra 112’yi kendisi arar,

19. Temel yaşam desteğine çocuğun yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam edilir.

Yetişkin ve Çocuklarda Tam Tıkanmada İlk Yardım

1- Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.        

2- Bilinci kontrol edilir.

3- Sırtına iki kürek kemiği arasına 5 - 7 kez vurulur.

4- Cismin çıkıp - çıkmadığı ağız içerisinden kontrol edilir.

5- Çıkmadıysa, arkadan sarılarak gövdesi kavranır.

6- Bir el yumruk yapılarak, başparmak çıkıntısı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.

7- Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. Bu hareket 5 - 7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır.

YETİŞKİNLERDE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

1. Kendimizin ve hasta/yaralının güvenliği sağlanır,

2. Hasta/yaralının omuzlarına hafifçe dokunup, “iyi misiniz?” diye sorarak bilinç kontrol edilir,

3. Eğer bilinci yoksa; Çevreden yüksek sesle yardım çağrılır; 112 aratılır;

4. Hasta/yaralı sert bir zemin üzerine yatırılır,

5. Hasta/yaralının yanına diz çökülür,

6. Hasta/yaralının boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır,

7. Ağız içi kontrol edilir, yabancı cisim varsa çıkarılır,

8. Hava yolunu açmak için bir el hasta/yaralının alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir,

9. Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir; hastaya “Baş Geri-Çene Yukarı Pozisyonu” verilir,

10. Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığı “Bak-Dinle-Hisset “ yöntemiyle 10 saniye süre ile kontrol edilir;
   
- Göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılır,
- Eğilip, kulağını hastanın ağzına yaklaştırarak solunum dinlenirken diğer el göğüs üzerine hafifçe yerleştirilerek hissedilir.

11. Hasta/ yaralının solunumu yok ise,

12. Çevrede başka kimse yok ve ilkyardımcı yalnız ise, kendisi 112’yi arar,

13. Kalp /Göğüs basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir,

14. Diğer el bu elin üzerine yerleştirilir,

15. Her iki elin parmakları birbirine kenetlenir,

16. Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden, göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulur,

17. Göğüs kemiği 5 cm aşağı inecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) 30 göğüs basısı/kalp basısı uygulanır, bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanır,

18. Baş geri çene yukarı pozisyonu tekrar verilerek hava yolu açıklığı sağlanır,

19. Alnın üzerine konulan elin baş ve işaret parmağını kullanarak hasta/ yaralının burnu kapatılır,

20.Normal bir soluk alınır, baş geri çene yukarı pozisyonunda iken hasta/yaralının ağzını içine alacak şekilde ağız yerleştirilir,

21.Hasta /yaralının göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren 2 (kurtarıcı) nefes verilir, havanın geriye çıkması için zaman verilir,

22. Hasta/ yaralıya 30 kalp masajı/göğüs basısından sonra 2 solunum yaptırılır, (30;2)

23.Temel yaşam desteğine hasta/yaralının yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam edilir.

Yetişkin ve Çocuklarda Tam Tıkanmada İlk Yardım

1- Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.        

2- Bilinci kontrol edilir.

3- Sırtına iki kürek kemiği arasına 5 - 7 kez vurulur.

4- Cismin çıkıp - çıkmadığı ağız içerisinden kontrol edilir.

5- Çıkmadıysa, arkadan sarılarak gövdesi kavranır.

6- Bir el yumruk yapılarak, başparmak çıkıntısı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.

7- Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. Bu hareket 5 - 7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır. 
Yorumlar (0)
2
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 17 26
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12