Tarihi savaş filmlerinden ve okul kitaplarından hatırladığımız seferberlik herhangi bir savaş durumunda askerliğe verimli olanların ihtiyaç olduğu durumlarda emir altına alınması olarak tanımlayabiliriz.

Eğitimli asker kadrolarını Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na gönderdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sefer görev emri bulunan yurttaşların da hazır olmasını istedi.

Türkiye için tehlike arz eden bu terör örgütlerinin hem sınıra yaklaşmaması hemde köklerinin kurutulması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri yaklaşık 1 aydan fazladır Suriye topraklarında temizliğe başladı. Her ne kadar dünyanın en seçkin orduları arasında olsakta her Türk asker doğar cümlesinden de anlayacağımız üzere halkın Askere destek amacıyla silah altına alınarak Suriye'de görev almak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ısrarlı talepler sonunda yanıt buldu.

  Coğrafi konum olarak terörizmin kol gezdiği ülkelere sınır olan Türkiye'de 30 yıldır süren terörle mücadelede artık daha etkin rol almak için sınır dışı operasyonlar başladı. İç karışıklığı nedeniyle topraklarında tam olarak huzur güvenini sağlayamayan Suriye'de 10'a yakın terör örgütü mensuplarının yerleştiği biliniyor. 

“SEFER GÖREV EMRİ…”

Erdoğan partililerin ‘Reis Bizi Afrin’e götür’ sloganları atmaları üzerine ise şöyle konuştu; “Sefer görev emri olanlar göreve hazır olsun ama şu anda ihtiyaç yok. Karar verildiği anda yola revan oluruz. Yeni bir dirilişin arefesinde bulunuyoruz. Eşrefi mahlukata, insana hakettiği değerle bakmayan hiç kimsenin bizim nezdimizde kıymeti olamaz.

SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA EKRANI

ARAÇLARA DA SEFER GÖREV EMRİ VAR

Ancak seferberlik emri sadece şahıslara değil araçlara da veriliyor. Yani şu an kullandığınız araç ihtiyaç halinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) emrine geçecek. Araç seferberlik emri TSK seferberlik ve savaş halinde ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla her yıl Karayolları Trafik Kanunu’na tabi olan araçlardan arazi vitesi olmayan otomobiller, traktörler ve motorlu bisikletler dışındaki araçlara Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’na göre seferberlik görev emri veriyor.

 • Sefer Görev Emrim (SGE) var mı? Nereden öğrenebilirim?   
 En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaat ederek veya  PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr . internet adresinden de öğrenilebilmektedir.
 •  Hastayım ve sefer görev emrim var ne yapmam gerekir? 
En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına başvurarak hastalığınızı beyan etmeniz halinde, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarına sevkiniz yapılacaktır. Sağlık Kurullarınca yapılan muayene sonucunda “Yedek Subay/Astsubaylar için TSK’da Görev Yapamaz” ve Yedek Uzman Jandarma/Erbaş ile Erbaş ve Erler için “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz”  raporu almanız halinde SGE’niz  iptal edilecektir.
 •   Aynı aileden iki erkek kardeşe sefer görev emri verilir mi?
Askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra yedeğe alınan bütün personel aşağıda belirtilen ve SGE’nin iptalini gerektiren hususlarda mazeretleri olmadığı sürece seferberlik mevzuatı gereği sefer planlamasına alınmaktadır. Bu nedenle bir ailenin birden fazla ferdine Sefer Görev Emri verilmesi söz konusu olabilmektedir.
 1. Ölenler,
 2. Ertelenenler,
 3. Statüsüne göre TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarından (yedek subay/astsubaylarda Sağlık Kurullarından “TSK’da Görev Yapamaz” raporu alanlar ile yedek erbaş ve erlerden “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”, “Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz” raporu alanlar) “Askerliğe elverişsiz” sıhhî kurul raporu alanlar.
 4. Barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok, seferberlik ve savaş hâlinde ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlar,
 5. Seferberlik ve savaş hâllerinde bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar.
 6. Yurtdışında devamlı ikamet etmekte olup sürekli oturma belgesini konsolosluklara ibraz eden ve konsolosluklarca yurtdışında sürekli oturdukları bildirilen yükümlülerin SGE’leri iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de SGE verilebilir.
 7. Barışta Askerliğe Elverişli Değildir, savaşta SGE alabilir raporu alan yükümlülerin sefer görev emirleri  iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de sefer görev emirleri(SGE) verilebilir.
 •   İnternet veya telefon yoluyla SGE tebliğ edilebilir mi?
SGE tebliğinde SGE’nin size ait nüshası imza karşılığı verildiğinden SGE’nin tebliği internet veya telefon aracılığıyla yapılamamaktadır. En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına müracaat edilmelidir. Askerlik Bölge Başkanlığı ve Askerlik Şubelerinin telefon numaraları ve adreslerine ulaşmak için tıklayınız. Tebliğlerin internet veya telefon yoluyla yapılabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.
 •   Seferberlik   tatbikatı  veya  ferdî  seferberlik  eğitimine  ait  görevimin  iptali veya  ertelenmesi mümkün mü ?
Seferberlik tatbikatı veya ferdî seferberlik eğitimine ait görevinizin iptali veya ertelenmesi mümkün değildir. Tatbikat veya eğitime katılmayarak bakaya kalan yükümlülerin tatbikatı veya eğitimi, herhangi bir zaman tahdidi olmaksızın ele geçirilmesine kadar  sürdürülmektedir.  SGE alıp da sürekli yurt dışında bulunan yükümlüler seferberlik tatbikat ve eğitimlerine planlandığı takdirde, bu yükümlüler konsolosluklar kanalı ile gönderecekleri sürekli oturma belgelerine istinaden tatbikatlara katılmazlar.
 •   Başka bir ülke vatandaşlığına geçmem durumunda sefer görev emrim ne olacak?
Askerlik hizmetini yerine getirenler yedek kaynağa alınırlar. Ancak birden fazla tabiiyetli yükümlülere barışta SGE verilmediği için size de SGE verilmez. SGE varsa iptal edilir.
 •   Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş olarak yapanlar seferberlik halinde askere hangi statüde çağrılacaklar?
Türk Silahlı Kuvvetlerinde personel askerlik hizmetini hangi statüde yapmış ise o statüde yedeğe alınmaktadır. Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş olarak yapanlar yasada yazılı yaş sınırı dışına çıkıncaya kadar erbaş statüsünde yedekte bekletilmektedir. Herhangi bir seferberlik halinde söz konusu yükümlüler erbaş rütbesi ile askere alınacaklardır.
 •   Adıma çıkan  SGE’nin tebliği için Askerlik Şube Başkanlığıma müracaat etmemi bildiren  yazı 2-3 gün önce elime ulaştı. Bu işlemi herhangi bir Askerlik Şubesinden yaptırabilir miyim?
 Adınıza çıkan SGE’ni tebliğ ederek almak için  en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına gitmeniz gerekmektedir. 
 •   Bir firmada yönetici olarak çalışıyorum ve kritik personelim. Bu durumda SGE’mi iptal ettirmem mümkün mü? 
Mevcut mevzuat gereği seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen özel kurum ve kuruluşların seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı SGE’li kritik personelin seferberliğin ilanından itibaren iki ay süreyle ertelemesi yapılabilmektedir. Bu maksatla; özel kurum ve kuruluşlar faaliyet ve mahiyetinde bulunduğu bakanlığın onayını müteakip yedek personelin ertelemesini teklif edebilir.
 
Personel Seferberlik Tatbikatları
          Seferberlik Tatbikatı ve Ferdi Seferberlik Eğitimine Katılan Yükümlülerin Özlük Hakları Nelerdir?
 • Tatbikat / eğitime katılacak yükümlüler, tatbikat başlama tarihinden önce en yakın Askerlik Şubesine başvurarak tatbikata sevkini yaptırır. Yükümlülerin yolluk, yevmiye ve maaşları Milli Savunma Bakanlığınca her yıl yayımlanan genelge esaslarına göre, tatbikat/eğitim birliklerine kadar olan gidiş yol harcırahları müracaat ettikleri Askerlik Şubesi Başkanlıklarınca; maaşı, dönüş yol ücreti ve yevmiyesi birliklerince ödenir.
 • Tatb. / Ferdi Sef. Eğt.ne katılan işçilere, 4857 sayılı iş kanunu'nun 31 nci md.si uyarınca, bu süre için işverence herhangi bir ücret ödenmeyeceğinden, bu personele ve resmi bir kurumda çalışmayıp serbest olarak çalışanlara; rütbesi karşılığı aylığının Tatb./ Ferdi Sef.Eğt.süresine tekabül eden kısmı ödenir.
 • Emekli aylığı almakta iken Tatb./Ferdi Sef.Eğt.ne katılan Yd.Sb. ve Astsb.ların maaş ödemelerinde; 5434 sayılı TC.Emekli Sandığı Kanunu'nun 103 ncü md.ne göre işlem yapılır.
 • Tatb. / Ferdi Sef.Eğt.ne katılan Uzm.Erbaşlar 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 6 ncı maddesi ne göre işlem yapılır. (“Hizmete çağrılan yedeğe ayrılmış Uzm.Erb.lara muvazzaf emsalleri gibi özlük hakları verilir “ hükmü yer almaktadır.)
 • Emekli olan ve/veya 657 sayılı kanun'a tabi memur olarak çalışmayan Yd.Sb. ve Astsb.ların Seferberlik Tatbikatı/Ferdi Sef. Eğt.de geçen sürelerinin emekliliğe esas olan hizmet sürelerine ilave edilebilmesi için, Seferberlik Tatb./Ferdi Sef.Eğt. ne hangi tarihler arasında katıldığı ve bu süre zarfında maaşlarından kesilen emeklilik kesenek listeleri, Tatb./ Eğt. icra eden birlik k.lığı/kurum amirliği tarafından TC.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 • Tatb./Eğitime katılan Yd.Erb/Er.lere, emsallerine ödenen harçlıkların tatbikat/ eğitime tekabül eden kısmı ödenir.   
 • Personel Seferberlik tatbikatına katılan Yedek Personel kışlada veya tatbikat bölgesinde ordugâhta kalır ve tatbikat süresince kazandan iaşe edilir.
 • Ferdi Seferberlik Eğitimine katılan yükümlüler; Birliğin muvazzaf personelinin uyguladığı mesai saatlerine aynen uyar, muvazzaf personelin istifade ettiği mesai araçlarından istifade eder, geceleri şehirlerde kalmak isteyenlere orduevi ve askeri misafirhanelerden yer verilir. İsteyenler birlikte kalır, birlik dışına gidiş gelişleri sivil elbise ile yapar, evi o garnizonda olanlar gece evlerinde kalabilir, Cumartesi günleri eğiticileri ile birlikte eğitime devam eder ve Pazar günleri serbest kalırlar. Eğitimine ihtiyaç duyulan ihtisaslarda yedek erbaş ve erlere FSE uygulanabilir ancak yedek erbaş ve erler birlik ve kurumlarda iskân ve iaşe edilirler.
 • Tatbikat veya eğitim birliklerince yükümlülere izin Yönetmeliği ve 1111 sayılı Askerlik Kanununda belirtilen önemli mazeretleri dışında izin verilmez mazeretine binaen yükümlülere verilen izinler eğitim süresinden sayılmaz.
 • 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu gereği, tatbikat amacıyla silah altına alınan yedek personelden kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile özel kurum ve kuruluşlarda 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışanlar, tatbikat görevlerinin bitmesini müteakip, eski iş yerlerinde görevlerine başlarlar.
·        Seferberlik Tatbikatı Ve Ferdi Seferberlik Eğitimine Özürsüz Olarak Katılmayanlara Ne Gibi Cezai İşlemler Yapılır?
            Yasal mazeretleri olmadığı halde tatbikata katılmayan yükümlüler, tatbikat bakayası olarak takibe alınırlar. Bakaya kalan yükümlüler ele geçtiklerinde veya kendiliğinden müracaatları halinde tatbikat/eğitim birliklerine sevk edilir ve yerli As.Ş.Bşk.lıklarınca hazırlanacak suç dosyaları mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilir. Yükümlülere, bakaya durumuna düşmeleri halinde haklarında 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 63 ve 64 ncü maddeleri uygulanır.

    Tatbikat / eğitim bakayası yükümlüler, tatbikat/ eğitim süresi kadar hizmet yapmadıkça ve cezasını çekmedikçe askerlikle ilişikleri kesilmez ve bu yükümlülükleri devam eder.

Seferberliğin İlanı İle Birlikte Personel Seferberliği Konularında Yapılacak Faaliyetler

       Seferberliğin ilanı, radyo, televizyon, posta, telefon ve her türlü yayın araçlarıyla duyurulur. Bu duyurular yükümlüler için tebliğ yerine geçer. Seferberliğin ilanıyla birlikte;
            Ellerinde sefer görev emri olanlar, kendi imkanları ile veya en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına müracaat ederek, 48 saat içerisinde, sefer görev emirlerinde yazan il / ilçeye gitmek zorundadırlar. Verilen sefer görev emrinde bilet bölümü bulunmaktadır. Bu bilet bölümü, gidilecek güzergahta seyreden ya da otobüs terminallerinde bulunan araç sürücülerine gösterildiğinde doldurulup imzalanarak verildiğinde araç sürücüleri, yasa gereği hiçbir ücret talep etmeden öncelikle sefer görev emirli personeli aracına alması gerekmektedir.
            Yükümlüler yanlarına SGE, nüfus cüzdanı, künye levhasını, varsa askeri sürücü belgesini alırlar. Sefer görevli yükümlüler, ilgili birlikler tarafından her il / ilçede oto gar, tren garı, hava alanı vb. yerlerde karşılanarak görev yapacakları birliklere gönderileceklerdir. Seferberlik ve savaş halinde katılacağı birliği bulamayanlar, en yakın askeri birlik ve kuruma başvururlar.
            Askerlik hizmetinizi yaptıktan sonra bir daha silah altına alınmanızı engelleyecek şekilde sağlık durumunuz bozulmuşsa, en yakın Askerlik Şubesine müracaat ederek, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarına sevkinizi yaptırabilirsiniz. (Alınan raporda yedek subay ve yedek astsubaylar için “TSK’de Görev yapamaz”, Yedek Erbaş ve Erler için “ Askerliğe Elverişli Değildir.”, “Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir.”, Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz.” İbaresinin bulunması gerekmektedir. 
Terhis Kaydı
         Orgeneral/Oramiraller ile Korgeneral/Koramiraller hariç, terhis olan subay ve astsubaylar terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde, uzman erbaş, uzman jandarma, erbaş ve erler terhis tarihinden itibaren üç ay içerisinde Askerlik Şubelerine ikâmet adresi ve durumlarını bildirmek suretiyle terhis kayıtlarını yaptırırlar. Terhis kaydını yaptırmayanlar idari para cezası ile cezalandırılır.
 • Terhis olurken tebliğ edilen sefer görev emrim e-Devletten baktığımda görünmüyor. Devam edip etmediğinin bildirilmesi.
SGE, birlik ve kurumların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içinde olan yedek personele; sınıf, rütbe, branş ve ihtisasları esas alınarak muvvazlık döneminde yetiştirildiği görevlere uygun ve yenileme esasına göre verilmektedir.
 • Sefer Görev Emri Verilmesini İstiyorum.
Seferberlik mevzuatı gereği; TSK'nin ihtiyaçları gözetilerek genç personelden başlamak surtiyle yasal yedeklik yaş sınırı 41 yaşına kadar olan yedek personele SGE, Seferberlik Bilgi Sistemi (SBS) ile otomasyon ağı üzerinden verilmek yada iptal edilmektedir. Talep üzerine görevlendirme yapılamamaktadır.
 
YURT DIŞINDA İKÂMET EDENLER İÇİN AÇIKLAYICI BİLGİLER
            Yurt dışında sürekli oturma iznine ait belgeyi elçilik veya konsolosluklar vasıtasıyla, yerli Askerlik Şubesi başkanlığına ulaştıranlar, SGE ve seferberlik tatbikatları veya eğitimlerden muaf tutulurlar.  
 
YEDEK PERSONEL ERTELEME İŞLEMLERİ
AÇIKLAYICI BİLGİLER
 • Yedek Personel Erteleme İşlemleri; Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü (90/500) ve Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği (2010/912) mevzuatı doğrultusunda icra edilmektedir.
 • Ertelemenin amacı; seferberlik ve savaş hallerinde faaliyetlerinin aksaması durumunda, genel hayatı ve Silahlı Kuvvetleri destekleyen milli harp gücünü olumsuz yönde etkileyecek kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının aksatılmadan devamını sağlamak amacıyla bu yerlerde çalışan, bir kısım yedek personelin silah altına alınmasının geçici olarak geri bırakılmasıdır.
 • Erteleme işlemleri barıştan itibaren sefer görev emri almış yedek personel için yapılır.
 • Erteleme işlemlerinde Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı ilk planda düşünülür.
 • Yaş sınırı içindeki yedek personel, barış dönemindeki yapılacak hazırlıklardan ve savaş hizmetlerinden muaf tutulamaz.
 • Kurum ve kuruluşlar barış döneminde yapacakları hazırlıklar kapsamında erteli personelin yerine, öncelikle kadın, askerliğe elverişli olmayan, yasal yaş sınırı dışına çıkan ve yaş sınırı içinde olmakla birlikte Sefer Görev Emirsiz  personel temin etmekten   sorumludur.
PERSONEL ERTELEME İŞLEMLERİ
 • Kurum veya kuruluşlar; seferberlik ve savaş halinde iki ay ertelenmesine ihtiyaç duyulan Sefer Görev Emirli yedek personelin Personel Erteleme Teklif Formunu doldurup onaylayarak, bağlı bulunduğu bakanlık veyakuruma gönderir. Bakanlık veya kurum ise  Personel Erteleme Teklif Formunu İnternet ortamında e-Devlet kapısı üzerinden MSB Askeralma Genel Müdürlüğü Seferberlik Daire Başkanlığına gönderir.
 • MSB Askeralma Genel Müdürlüğü Seferberlik Daire Başkanlığına Personel Erteleme Teklif Formunu onayladıktan sonra İnternet ortamında ilgili bakanlık veya kuruma  gönderir.
 • Personel Erteleme İptal işlemleri de aynı şekilde yapılır. 
   
PERSONEL ERTELEME İPTAL FORMU
1. PERSONEL KİMLİK BİLGİLERİ:
TC Kimlik Numarası
:
Adı
:
Soyadı
:
Baba Adı
:
Doğum Yılı
:
 
2. PERSONELİN GÖREVLİ OLDUĞU KURUM/ KURULUŞ BİLGİLERİ:
Kurum/Kuruluşun Bağlı ve Kontrolünde 
Bulunduğu Bakanlık/Bağımsız Kuruluş
     :     
Adı
     :
Bağlı Olduğu İl
     :
Bağlı Olduğu İlçe
    :
İptal Edildiği Tarih
    :
İptal Nedeni 
    :
Bulunduğu Kadrodaki Görevden Ayrıldığı Tarih
    :
 
KURUM/KURULUŞ YETKİLİSİ
BAKANLIK YETKİLİSİ
TANZİM TARİHİ
   : 
ONAY TARİHİ
     :  
(İmza ve Mühür)
 
  
(İmza ve Mühür)
 
 
Adı ve Soyadı
   :
Adı ve Soyadı
     :
Ünvanı
   :
Ünvanı
     :
Görevi 
   :
Görevi
     :
 
UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR
TARİH
    :    
     
ADI SOYADI
    :
     
SINIFI RÜTBESİ 
    :
    
GÖREVİ
   :
       

Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Ömer göl 1 yıl önce

Seferberlik kagidim vardi sistemde görev emri yoktur dio ailede bendeydi niçin simdi yok diyor

Misafir Avatar
Hakan ugur 1 yıl önce

Çıktımı