ABONE OL

Nikah işlemlerini gerçekleştirmek isteyen çiftler gerekli evrakları ve istenen belgeleri internette araştırıyorlar. Nikah işlemlerinin yapıldığı temel adres belediyelerdir. Yeni yasa ile müftülüklerde de nikah kıyma işlemleri yapılabilmektedir. Haberimizde nikah işlemleriyle ilgili kafanıza takılan soruların yanıtlarını görebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede faaliyetleri durdurulan yerler içerisinde nikah salonları yer almadı. Bu nedenle ilçe belediyelerinin yürüttüğü nikah ve nikah işlemleri devam ediyor. Ancak, yine kalabalığın oluşmaması adına bazı belediyeler nikah işlemini sadece çift ve şahitler huzurunda kıyacaklarını duyurdu.

RESMİ NİKAHLAR NASIL YAPILIYOR? 

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Kovid-19 salgını nedeniyle bazı işletmelerin faaliyetleri 16 Mart itibarıyla geçici süreyle durdurulurken, düğün salonları da bu tedbirler kapsamında kapatıldı. Birçok ilçe belediyesi de bu genelde kapsamında, nikah törenlerine bir dizi düzenleme getirdi.  

Buna göre Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli, Tuzla, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında, davetlilerin katımıyla düzenlenen nikah törenleri geçici bir süre gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla yapılacak.

Bayrampaşa ve Küçükçekmece belediyeleri evlenecek çift ve şahitlerin yanı sıra anne ve babaların, Eyüpsultan ve Ümraniye belediyeleri ise anne-babaların yanı sıra kardeşlerin de nikah törenine katılabileceklerini duyurdu. Kartal Belediyesi nikah töreni için davetli sayısını 15, Beyoğlu Belediyesi ise 10 kişiyle sınırlandırdı. Esenyurt Belediyesi de belediye salonlarında kıyılacak nikah törenlerini ertelediğini, bu süreçte yeni başvuru kabul edilmeyeceğini bildirdi. Öte yandan, bazı belediyeler nisan sonuna kadar dış mekanlara yeni nikah günü verilmeyeceğini, dış mekanlara nikah memuru gönderilemeyeceğini, nikah gün ve saatinde değişiklik yapmak isteyen çiftlere kolaylık sağlanacağını duyurdu.

RESMİ NİKAH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR, HANGİ BELGELER LAZIM?


On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca; On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile, on altı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir. Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir. Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.

a) İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi.

b) Resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşundan alınmış sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu.

c) Rıza belgesi.

ç) Vesikalık fotoğraf.

d) Nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi.

Yaşlarının küçüklüğü veya hacir altına alınmış olmaları sebebiyle evlenmeleri ana, baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar, müracaat sırasında evlenme beyannamesine bunların rızalarını gösterir belgeyi de eklemek zorundadır. Rıza belgelerinin imzalanmış olarak getirilmesi halinde bu imzaların o şahıslara ait olduğunun yetkili merciler tarafından tasdik edilmiş olması şarttır. Rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanabilir. Bu takdirde imza tasdiki evlendirme memurunca yapılır. Ana ve babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

Verilecek dörder adet fotoğrafın, renkli ve ön cepheden sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir.

Nüfus idarelerince aile kütük kayıtlarına dayanılarak düzenlenen ve kişinin tam künyesi ile nüfus açısından evlenmesine engel bir halinin bulunup bulunmadığını gösteren nüfus kayıt örnekleri evlenme ehliyet belgesi olarak kabul edilir. Evlendirme memuru, müracaat eden her Türk vatandaşından nüfus kayıt örneği ister ve dosyaya ekler. Sadece nüfus cüzdanına veya T.C. kimlik kartına göre evlenme yapılamaz.

Yabancılar için, yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını, soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir. Vatansız, mülteci ve vatandaşlık durumu düzgün olmayanların evlenme ehliyet belgelerinin ise Evlendirme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtildiği üzere, kayıtların tutulduğu makamlarca, kişinin tam künyesi ile kayıttaki bilgilere göre evlenmesine engel halinin olup olmadığını belirtir şekilde ve tasdiklenmiş olması gerekir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 61, 62, 63 ve 91'inci maddelerine göre mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsünde bulunanlar ve geçici koruma altına alınanların Evlendirme Yönetmeliğinin 13'üncü maddesi kapsamında, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce kişinin kimlik bilgileri ile medeni halini gösterir şekilde düzenlenmiş ve onaylanmış belge de evlenme ehliyet belgesi kabul edilir. Evlenme ehliyet belgelerinin asılları evlenme dosyasında saklanır. Yabancı resmi makamlarca verilmiş olan evlenme ehliyet belgeleri Evlendirme Yönetmeliğinin 20'nci maddesinde belirtildiği şekilde işleme alınır.

Nikah başvurusu nereye yapılır?

​Birbirleriyle evlenecek erkek ve kadının, içlerinden birinin oturduğu yerin evlendirme memurluğuna birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. Evlenecek erkek ve kadın ayrı ayrı evlendirme memurluklarına müracaatları mümkün değildir.​

Sağlık raporu nerelerden alınır? ​

Evlenmeye engel hastalık bulunmadığına dair sağlık raporları, sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinden alınmalıdır. Evlenme belgeleri ne kadar süre geçerlidir? ​Evlenme yapılmasına ilişkin olarak tanzim edilen belgelerin Ülkemizde altı ay süre ile geçerlidir. Yabancı ülkelerdeki geçerlilik süresi o ülkenin milli kanunlarını ilgilendirmektedir.

Müracaat Sırasında Yapılacak İşlemler ve İnceleme

Evlenme talebine dair form beyanname ve belgeleri alan evlendirme memuru evlenme dilekçesinin usulüne göre doldurulup imza edilip edilmediğini, evlenme ehliyet belgesi istenilmişse bu belge ile nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı arasında bir fark olup olmadığını, bir fark varsa bu farklılığın şahısta hataya sebebiyet verecek nitelikte olup olmadığını yaş dolayısıyla rızanın söz konusu olduğu hallerde ana, baba veya vasinin rızası veya mahkemenin izninin bulunup bulunmadığını kontrol eder, varsa eksiklikleri tamamlatır ve müracaat edenlerden nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartını isteyerek kimlik kontrolü yapar. Dilekçenin kaydını yaparak taraflara müracaat sırasına göre akdin yapılacağı gün ve saati bildirir. Evlenme akdinin yapılabilmesi için evlenme kararının ilanına lüzum yoktur.

Evlenmeye engel olan durumlar

1. Hısımlık;

a- Üst soy ve alt soy arasında; kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,

b- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üst soy ve alt soy arasında,

c- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin alt soyu ve eşi arasında, evlenme yasaktır.

2. Evli olmak; Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında, önceki evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde, evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen, bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme yapılamaz.

3. Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması; Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.

4. Gaiplik durumunda; Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.

5. Sağlık raporunun/resmi sağlık kurulu raporunun bulunmaması; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa dayanılarak, 17/8/1931 tarihli ve 11682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamnamede öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz.

6. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.


Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Sevda 3 hafta önce

Nikah başvuruları 30 nisana kadar durdurulmuştu mayıs ayındayız yeni başvurular başladımı bilgisi olan varsa yazabilir mi

Misafir Avatar
Ceren 3 hafta önce

Ben resmi nikah kiyacam tatilini

Misafir Avatar
E.m❤️ 1 ay önce

Haziran'da düğünüm var bnim ya daha kötüye gitmese bari

Misafir Avatar
Sibel 2 ay önce

Benim nikâhım var 12 nisanda ertelendimi acaba bilgi verirseniz sevinirim

Misafir Avatar
ahmet 2 ay önce

benim 12 nişan pazar nikahım vardı şimdi kiyilcakmi kiyilmicak mi bilgi verirseniz sevinirim.

Misafir Avatar
Beyza 2 ay önce

Ya benim anlamadığım tek nokta ben şuan 2 senedir nişanlıyım dışarı çıkma yasağı geldi 19 yaşında olduğum için nikah işlemlerini de yapmıyorlar bu nasıl iştir şuan her hangi bir idarede imza hakkım bile yok nikah işlemi yapılır mı yapıla bilmesi için nereye gidip izin almam gerekiyor yardim edermisiniz

Misafir Avatar
Hodri 4 ay önce

feminist kafayla çok bilgiliyim sanıyorsun ya

Misafir Avatar
Casus 7 ay önce

Selam aids e bakılmıyormu bu alınan kan testinde

Misafir Avatar
arghrasdfhdfghdf 2 hafta önce @Casus

bakılıyor

Beğenmedim (0)