Referandum Seçim Görevlisi (Sandık Başkanı ve Üye) Ücretleri Ne Kadar?
Kamuajans.com - 16 Nisan Anayasa Değişikliği referandumu sandık görevli ücretleri belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı (YSK) tarafından 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği referandumunda görevlilere verilecek ücretlerin hesaplamaları yapıldı ve bilgilendirmeye sunuldu.

 Referandum seçiminde görev alacak görevliler ve onlara ödenecek ücretler belli oldu. Türkiye referandum sürecine giriyor. Bu sürecin nasıl ve ne şekilde ilerleyeceğinin detayları 6771   Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 11 Şubat 2017 Tarihli ve 29976 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla belli oldu.

  Sandık başlarında alınan sorumluluk ve zahmetin karşılığı olmasa da ufak tefek giderlerin karşılanması hususunda kamu görevlilerine harçlık niteliği taşımaktadır. Her seçimde olduğu bu yıl 16 Nisan 2017 de yapılacak referandum seçiminde de kamu görevlileri görev alacak. Özellikle de çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu sandık başkanları ve sandık seçim görevlileri ile gözetmenlerin alacağı sandık görev ücreti de önem arz etmektedir. 
 
  
Referandum; anayasa değişikliği, yasaların kabulü gibi bazı önemli meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. Referandumda halkın iradesi idareye doğrudan doğruya yansımakta olup doğrudan demokrasinin güzel bir örneğidir. 

Referandumda Görevinizin Çıkıp Çıkmadığını Kontrol Etmek İçin Tıklayınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, anayasa değişiklik teklifi onaylanmıştı. "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini" içeren 6771 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, halkoyuna sunulmak üzere, yayımlanması için Başbakanlığa gönderilmiş ardından 6771 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11 Şubat 2017 Tarihli ve 29976 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştı. Böylece Referandum tarihi 16 Nisan 2017 olarak belirlendi. Referandumda görev alacak sandık görevlileri ve diğer görevliler ne kadar ücret alacak? 

16 Nisan 2017 Tarihinde Yapılacak Referandumda Görevli Öğretmen ve Memurlar Belli Oldu. 16 Nisan Referandum Sandık Kurulları Belli Oldu. Sandık görevlilerin listesi okullara gönderilmeye başlandı.Referandum'da sandıklarda görev yapacak olan öğretmen ve memurlar görevlerini okullarından öğrenebilecekler. Bu hafta içerisinde tüm okulların bu listeye ulaşması ve öğretmenlere tebliğ edilmesi bekleniyor. 
 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 09.01.2017 tarih ve 2017/15 sayılı kararı üzerine 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumunda görevlilere verilecek ücretleri belirledi.

Buna göre;

GÜNLÜK ÜCRET

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU TL

-Başkan ve Üyeler 192,00

-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 96,00

- İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 92,00

- Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 90,00

- Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 87,00

-Şoför ve Hizmetliler 81,00

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 96,00

- İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 81,00

- Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 92,00

- Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 87,00

- Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 81,00

- Askı Yeri Görevlileri 76,00

- Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

- Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 76,00

C) SANDIK KURULLARI

- Başkan 90,00

- Üye 81,00

D) BİNA SORUMLULARI 90,00

GÜNDELİKLER

Yine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 15.02.2017 tarih ve 2017/106 sayılı kararı üzerine 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumunda görevlilere verilecek gündelikler şu şekilde belirlenmiştir:

Sandık kurullarına yapılacak ödemeler:

a) Eğitim verilen sandık kurulu başkanlarına 3 (üç),

b) Eğitim verilmeyen sandık kurulu başkanlarına 2 (iki),

c) Eğitim verilen ve siyasi partili olmayan sandık kurulu üyesine 2 (iki),

ç) Eğitim verilmeyen ve siyasi partili olmayan sandık kurulu üyesine 1 (bir),

d) Siyasi partili üyelere 1 (bir), 
gündelik ödenir.
Her referandum ve seçimde olduğu 16 Nisan 2017 Referandumunda görev alacak sandık görevlileri başta olmak üzere diğer görevliler, alacakları ücretleri merak etmeye başladılar. Referandumda Sandık kurulunda görev alacak personele verilecek ücret belirlendi mi? Yakın zamanda bu ücretlerin belli olması bekleniyor, zira referanduma fazla bir zaman kalmadı.

Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunda kullanılacak örnek oy pusulasını da hazırladığı öğrenildi. Referandumlarda kanun gereği beyaz ‘evet’, kahverengi ‘hayır’ anlamındaki pusulalar kullanılacak.

OY VERME SAATLERİ

16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasında, oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatleri;

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis İllerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00 - 16.00 olarak

Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 - 17.00 olarak belirlenmiştir.

Konu ile ilgili Yüksek Seçim Kurulunun 2017/76 sayılı kararı...

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 Tarihli ve 102 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 Tarihli ve 103 Sayılı Kararı ve Eki 202/I Sayılı Genelge Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun, Yurt Dışı Sandık Kurullarının, Yurt Dışı Temsilciliklerde Oyları Saklamak ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna Ulaştırmakla Görevli Sandık Kurulları ile Yurt Dışı Oyların Sayım ve Dökümü ile Görevli Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Yurt Dışında Oy Verme İşlemleri

—  Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 Tarihli ve 104 Sayılı Kararı ve Eki 203/I Sayılı Genelge Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Yurt Dışında Kullanılacak Seçim Malzemelerinin Mahalline Gönderilmesi, Kullanılan Oy Pusulalarının Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna Ulaştırılması, Kargo İşlemleri ve Süreci ile Sınır Ülkelerden Diplomatik Kurye Aracılığıyla Getirilecek Malzemelerin Tesliminin Usul ve Esasları

—  Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 Tarihli ve 105 Sayılı Kararı ve Eki Anayasa Değişikliği  Halkoylamasında Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin 145/I Sayılı Genelge

—  Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 Tarihli ve 108 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 Tarihli ve 109 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 Tarihli ve 110 Sayılı Kararı ve Eki SEÇSİS- SSPS Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge

—  Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 Tarihli ve 111 Sayılı Kararı


Cumhurbaşkanlığı Referandumunda görev alacak görevliler için yol gösterici olması açısından 1 Kasım 2015 Seçimlerinde sandık kurulunda görev alanlara verilen ücretleri tekrar hatırlatıyoruz. Böylece referandumda görev alacak görevliler üç aşağı beş yukarı ne kadar ücret alacaklarını tahmin edebilirler.

Sandık kurullarına yapılacak ödemeler

Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına 3 (üç), Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına 2 (iki), Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye 2 (iki), Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye 1 (bir), Siyasi parti üyelerine 1 (bir), gündelik ödenir.

Bina sorumlularına yapılacak ödemeler

Bina sorumlularına 3 (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 4 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

KamuAjans.com - Özel Haber