Matematik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Sınıflar Telafi Eğitim Planları

5. sınıflar için matematik, bilişim teknolojileri ve yazılım, görsel sanatlar ve din kültürü ahlak bilgisi derslerine yönelik telafi eğitim programları yayınlanmaya başladı. 31 Ağustos 2020'de başlayacak olan telafi eğitim sürecinde öğrencilerin kazanım eksikliklerine yönelik çalışmalar yapılacak.

Genel 21.07.2020, 09:53 15.07.2020, 17:56
Matematik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Sınıflar Telafi Eğitim Planları

Kamuajans.com - Telafi eğitimlerinden 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bilişim Teknolojileri Dersi 5. Sınıflar Telafi Eğitimi Ders Planı ayrıntıları belli oldu.

31 Ağustos 2020, 7 Eylül 2020, 14 Eylül 2020 tarihlerine ait kazanımların detayları şöyle: 

.............ORTAOKULU 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 5. SINIFLAR TELAFİ EĞİTİMİ DERS PLANI
HAFTA TARİH KAZANIMLAR
1 31/08/2020-04/09/2020 BT.5.5.1.14. Akış şeması bileşenlerini ve işlevlerini açıklar.
BT.5.5.1.1. Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir.
BT.5.5.1.2. Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer.
2 07/09/2020-11/09/2020 BT.5.5.2.1. Programlamayla ilgili temel kavramları açıklar.
BT.5.5.2.2. Blok tabanlı programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
BT.5.5.2.4. Doğrusal mantık yapısını açıklar.
BT.5.5.2.6. Karar yapısını ve işlevlerini açıklar.

3 14/09/2020-18/09/2020 BT.5.5.2.7. Karar yapıları içeren algoritmalar geliştirir.
BT.5.5.2.8. Döngü yapısını ve işlevlerini açıklar.
BT.5.5.2.9. Döngü yapısı içeren algoritmalar oluşturur.
BT.5.5.2.10. Farklı yapılar için oluşturduğu algoritmaların sonucunu yordayarak hatalarını ayıklar.
                                                                                                                             29.06.2020
          BİLİŞİM TEK. ÖĞR.                                                                                OKUL MÜDÜRÜ

………………….. ORTAOKULU 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

GÖRSEL SANATLAR DERSİ 5. SINIF TELAFİ EĞİTİMİ DERS PLANI (MART 2020-HAZİRAN 2020 ARASI KAZANIMLAR)

TARİH

Dersler

SINIF

GÖRSEL SANATLAR

31 Ağustos-4 Eylül 2020

KAZANIMLAR

5

G.5.2.2 Geçmişte ve günümüzde yapılmış olan sanat eserleri arasındaki farklılıkları belirler.

G.5.3.7 Görsel çalışmasında etik kurallara uyar.

G.5.3.1 Doğal ve inşa edilmiş çevreyi karşılaştırır.

G.5.3.4 Bir sanat eserini yapıldığı dönem ve şartlara göre analiz eder

7-11 Eylül 2020

KAZANIMLAR

5

G.5.3.6 Sanat eserlerinin neden farklı değerlendirildiğini öğrenir

G.5.3.3 Seçilen sanat eserinin içeriğini yorumlar

G.5.1.2 Görsel sanat çalışmasında mekân olgusunu göstermek için ölçü ve oranı kullanır.

G.5.2.2 Geçmişte ve günümüzde yapılmış olan sanat eserleri arasındaki farklılıkları belirler.

 

14-18 Eylül 2020

KAZANIMLAR

5

G.5.1.5.Görsel sanat çalışmasında farklı malzemeleri kullanır.

G.5.3.5.Kendi görsel sanat çalışmasını analiz eder

G.5.3.7 Görsel çalışmasında etik kurallara uyar.

G.5.3.3 Seçilen sanat eserinin içeriğini yorumlar

G.5.1.7 Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanır. Renk, doku, form, değer ve denge vb.

……………………….

…………………………

Görsel Sanatlar Öğr.

Okul Müdürü


……………..  ORTAOKULU 2019 - 2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 5.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TELAFİ YILLIK PLAN

AYLAR HAFTA

 

 

KONULAR

 

 

KAZANIMLAR

 

ÖĞRETME-ÖĞRENME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLER

 

GEZİ GÖZLEM VE DENEYLER

(31-4 EYLÜL)

2

6. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)

7. Bir Sure Tanıyorum: Kevser Suresi ve Anlamı

1. Mimarimizde Dinin İzleri

 

5.4.4. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) ahlaki erdemlerini kendisine örnek alır.

5.4.5. Kevser suresini okur, anlamını söyler

5.5.1. Mimarimizde yer alan dinî motifleri inceler.

 

Anlatım,

Soru, Cevap

Tartışma

Örnek olay

Gösteri

Anlatım,

 Soru, Cevap Drama

Din Kül.ve Ahl. Bil. Öğretim Programı

Din Kül.veAhl.Bil. Ders Kitabı
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

Yansıtma Cihazı, Sunu

Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Yansıtma Cihazı

Akıllı Tahta

 

Dini bayramların ve kandillerin toplumsal bütünleşmeye olan etkilerini gözlemleyelim.

 

(7-11 EYLÜL)

2

2. Musikimizde Dinin İzleri

3. Edebiyatımızda Dinin İzleri

5.5.2. Musikimizde dinin izlerine örnekler verir

5.5.3. Edebiyatımızdan dinin izlerine örnekler bulur

 

 

(14-18 EYLÜL)

2

4. Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleri

5. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Süleyman (a.s.)

5.5.4. Örf ve âdetlerimizde yer alan dinî unsurları fark eder

5.5.5. Hz. Süleyman’ın (a.s.) hayatını özetler.

…………………..

DKAB Öğretmeni 

UYGUNDUR

24/ 06 /2020

…………………….

Okul Müdürü 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………….. ORTAOKULU 5.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ TELAFİ PLANI

SÜRE

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

ALT ÖĞRENME

ALANI

 

 

KAZANIM/AÇIKLAMALAR

DİĞER

AY

TARİH

HAFTA

SAAT

 

EYLÜL

31 Ağustos- 6 Eylül

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

M.5.2. Geometri

ve Ölçme

M.5.2.1. Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

M.5.2.1.4.90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.

a)  Kareli, noktalı kâğıt vb. üzerinde çalışmalar yapılır.

b)  Açıları belirlerken veya oluştururken referans olarak bir kâğıdın köşesinin, gönyenin veya bir açıölçerin kullanılması istenebilir.

c)  Açılar isimlendirilerek ifade edilir.

M.5.2.1.5.   Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer.

M.5.2.1.6.   Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.

a)  Kareli, noktalı kâğıt vb. üzerinde çalışmalar yapılır.

b)  Gerçek hayat durumlarıyla ilişkilendirmeye yönelik çalışmalara da yer verilir.

 

M.5.2. Geometri

ve Ölçme

M.5.2.2. Üçgen ve Dörtgenler

M.5.2.2.1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır.

a)  Temel elemanlar olarak kenar, köşe, iç açı ve köşegen tanıtılır.

b)  Yalnızca dışbükey çokgenler ele alınır.

c)  İç açıların toplamı ve köşegen sayısına değinilmez.

M.5.2.2.2. Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.

a)  Kareli, noktalı, izometrik kâğıt vb. üzerinde çalışmalar yapılır.

b)  Açılarına göre üçgen oluştururken veya yorumlarken 90°’lik bir açının bir kâğıdın

köşesi, gönye, açıölçer veya benzeri bir araç kullanılarak belirlenmesi çalışmalarına yer

verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

M.5.2. Geometri

ve Ölçme

M.5.2.2. Üçgen ve Dörtgenler

M.5.2.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel elemanlarını belirler ve çizer.

a)  Açı, kenar ve köşegen özellikleri üzerinde durulur.

b)  Kareli ve izometrik kâğıtların yanı sıra dinamik geometri yazılımları ile özel dörtgenlerin dinamik incelemelerine yönelik sınıf içi çalışmalara yer verilebilir.

c)  Kare, dikdörtgenin özel bir durumu olarak ele alınır.

ç) Yamuk tanıtılırken kenar çiftlerinden en az birinin paralel olduğu vurgulanır.

d)  Yamuk çeşitlerine girilmez.

M.5.2.2.4. Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen

açıyı bulur.

 

 

 

 

 

 

 

İç açıların ölçüleri toplamı bulunurken kâğıt katlama veya uygun modellerle yapılacak

etkinliklere yer verilir.

 

7-13 Eylül

 

M.5.3. Veri

İşleme

M.5.3.1. Veri Toplama ve Değerlendirme

M.5.3.1.1. Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.

a)  Araştırma sorusu oluşturabilmek için "Bir sınıftaki öğrencilerin en sevdiği

meyvelerin neler olduğu bir araştırma sorusudur ancak bir kişinin en sevdiği meyvenin ne olduğu sorusu araştırma sorusu değildir." gibi örnekler üzerinde durulur.

b)  Araştırma soruları oluşturulurken çevre bilinci, tutumluluk, yardımlaşma, israftan kaçınma vb. konulara yer verilir.

M.5.3.1.2. Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir.

a)  Tek özelliğe yönelik süreksiz veri gruplarıyla sınırlı kalınır. Sürekli ve süreksiz

kavramlara girilmez.

b)  Verileri düzenlemek ve grafikle göstermek için gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

M.5.3.1.3. Sıklık tablosu veya sütun grafiği ile gösterilmiş verileri yorumlamaya yönelik problemleri çözer.

Yanlış yorumlamalara yol açan sütun grafikleri de incelenir.

 

 

M.5.2. Geometri

ve Ölçme

M.5.2.3. Uzunluk

ve Zaman Ölçme

M.5.2.3.1.   Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre- santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. Ondalık kısmı en çok üç basamaklı olan sayılarla sınırlı kalınır.

M.5.2.3.2.   Üçgen ve dörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar, verilen bir çevre uzunluğuna sahip farklı şekiller oluşturur. Çevre uzunluğunu tahmin etmeye yönelik çalışmalara yer verilir.

M.5.2.3.3.   Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.

a)  Saniye, dakika, saat, gün, hafta, ay ve yıl ele alınır.

b)  Zaman yönetimi ile ilgili problemler ele alınır.

 

14-20 Eylül

 

 

M.5.2. Geometri

ve Ölçme

M.5.2.4. Alan

Ölçme

M.5.2.4.1. Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır.

a)  Kare, dikdörtgenin özel bir durumu olarak ele alınır

b)  Ayrıca alan kavramını anlamlandırmaya yönelik çalışmalara yer verilir.

M.5.2.4.2.   Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin eder. Tahminlerin ölçme yaparak kontrol edilmesine yönelik çalışmalara yer verilir.

M.5.2.4.3.   Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur.

 

 

 

3

5

 

 

a)  Kenar uzunlukları doğal sayı olacak biçimde sınırlandırılır.

b)  Geometri tahtası, noktalı kâğıt ve benzeri araçlarla yapılan çalışmalara yer verilir.

M.5.2.4.4. Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.

 

M.5.2. Geometri

ve Ölçme

M.5.2.5.

Geometrik Cisimler

M.5.2.5.1.   Dikdörtgenler prizmasını tanır ve temel elemanlarını belirler.

Kare prizma ve küp, dikdörtgenler prizmasının özel durumları olarak ele alınır.

M.5.2.5.2.   Dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını çizer ve verilen farklı açınımların dikdörtgenler prizmasına ait olup olmadığına karar verir.

a)  Küp ve kare prizma, dikdörtgenler prizmasının özel durumları olarak ele alınır.

b)  Somut modellerle yapılacak çalışmalara yer verilir.

c)  Uygun bilgi ve iletişim teknolojileri ile yapılacak etkileşimli çalışmalara yer verilebilir. Üç boyutlu dinamik geometri yazılımlarından yararlanılabilir.

M.5.2.5.3. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren

problemleri çözer. Küp ve kare prizma, dikdörtgenler prizmasının özel durumları olarak ele alınır.

 

 

…………………………….

 

MATEMATİK ÖĞRETMENİ 

…………………………

OKUL MÜDÜRÜ 

                                                                                      

Yorumlar (0)
1
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 17 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 18 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12