ABONE OL

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her Türk  gencinin hem onur hem de gururla gerçekleştirmek istediği, vatandaşlık görevi olan askerlik ile ilgili olarak belli şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Askerlik görevinin yerine getirilmesindeki en büyük engel sağlık sorunlarıdır. Gerekli sağlık şartlarını taşımayan adaylar askerlik işleminden muaf tutulurlar.

Askerlik dönemi gelen her birey askeri hastanelerde muayene olarak askerlik görevine elverişlilik raporu almaktadır. Askerlik için muayenede geçerli not alamayanlara halk arasında çürük tabiri kullanılan askerliği elverişsiz raporu verilmektedir. Çürük raporu verilen durumları araştırdık.

Askerlik görevi eğitim ve diğer koşullara göre kısa ve uzun dönem olmak üzere 2 kademeleri olarak yerine getirilmektedir. Askerlik celp'in gelmesiyle sürecin başlamasından sonra askerlik bürolarına başvuru yapan adayların sağlıklarında askerliği elverişsiz durumu olmadıkca muyeneden geçerli belgeyi alarak askerlik görevini yerine getireceği birlikleri teslim olurlar. 

ASKERLİK İÇİN BOYA GÖRE STANDART AĞIRLIK ÇİZELGESİ
Boy
Ayakkabısı/
Cm
Ağırlık
Üst Sınır
KçL
A Dilimi
Üst Sınır
Kilo Üst
Sınırı
Ağırlık
Alt Sınır
KSL
A Dilimi
Alt Sınır
Kilo Alt
Sınırı
 
Boy
Ayakkabı
sız
Cm
Ağırlık
Üst Sınır
Kg.
A Dilimi
Üst Sınır
Kilo Üst
Sınırı
Ağırlık
.Alt Sınır
KCL
li> Dilimi
yîdr Sınır
Kilo Alt
Sınırı
150
55
85
43
33
 
181
78
108
64
54
151
56
86
44
34
 
182
79
109
65
55
152
56
86
45
35
 
183
80
110
66
56
153
57
87
45
35
 
184
81
111
66
56
154
57
87
46
36
 
185
82
112
67
57
155
58
88
46
36
 
186
83
113
68
58
156
59
89
47
37
 
187
84
114
69
59
157
60
90
48
38
 
188
85
115
69
59
158
61
91
48
38
 
189
86
116
      70
60
159
61
91
49
39
 
190
87
117
71
61
160
61
91
50
40
 
191
88
118
72
62
161
62
92
50
40
 
192
89
119
73
63
162
63
93
51
41
 
193 ,
90
120
74
64
163
64
94
51
41
 
194
 
121
75
65
164
64
94
52
42
 
195
92
122
76
66
165
65
95
53
43
 
196
93
123
77
67
166
66
96
53
43
91
94
124
78
68
167 
67
97
54
44
 
198
95
125
79
69
168
68
98
54
      44
 
199
96
126
80
70
169
68
98
55
45
 
200
97
127
81
71
170
69
99
55,
      45 
 
201
98
128
82
72
171
70
100
55
47
 
202
99
129
83
73
172
71
101
58
48
 
203
100
130
84
74
1,3
71
101
58
48
 
204
101
131
85
75
174
72
102
58
48
 
205
102
132
86
76
175
72
102
59
      49 .
 
206
103
133
87
 
  77
176
73
103
60
      50
 
207
104
134
88
 
  78
177
75
105
61
      51
 
208
105
135
89
 
  79
178
75
105
61
      51
 
209
106
136
90
 
  80
179
76
106
62
      52
 
210
107
137
91
      81
180
77
107
63
      53
 
 
 
 
 
 
A32F01- Boya göre standart ağırlık çizelgesindeki ağırlıkların alt sınırından 10 kg. (dalıil)'a kadar eksiklik
A33F01- Boya göre standart ağırlık çizelgesindeki üst sınırdan 30 kg. (dahil) fazlalığı
 


KİMLER ASKERLİK'TEN MUAF OLABİLİR?

7179 Nolu Asker Alma Kanunu 9. bölüme göre bilgiler şöyle;

Yükümlüler, kamu görevlileri ve sivillerden hayatını kaybedenlerin yakınlarının muafiyet hakları

MADDE 42 – (1) Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölen, hakkında gaiplik kararı verilen, maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olanlar ile terhis edildikten sonra askerlik hizmetinin sebep ve tesiri ile hayatını kaybettiği mahkeme kararı ile sabit olanların;
a) Baba ve annesinin müşterek olarak talep ettiği veya baba ya da annesinden biri ölmüş ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silahaltına alınmaz veya silahaltında ise terhis edilir.
b) Baba ve annenin müştereken anlaşamadıkları veya her ikisinin de ölmüş olması durumunda; öncelikle silahaltında olan kardeşi var ise istekli olması hâlinde terhis edilir, silahaltında kardeşi yok ise veya silahaltındaki kardeşi terhis olmak istemez ise askerlik hizmet sırası gelen ilk kardeş istekli olmadıkça silahaltına alınmaz.
(2) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerden;
a) Askerlik hizmetini yerine getirmekte olan yükümlüler ile 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına giren sivillerin kendilerinden olma çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinin tamamı,
b) 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı hâlde mukavemet ederken şehit olanların kendinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan kardeşlerinin tamamı,
c) Güvenlik korucuları dâhil kamu görevlilerinin kendilerinden olma çocuklarının tamamı ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinden biri,
istekli olmadıkça silahaltına alınmaz ve silahaltındakiler istekleri hâlinde terhis edilir. Kardeşlerden hangisinin askerlik hizmetinden muaf tutulacağı birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde düzenlenen usule göre belirlenir. Kardeşlerden muafiyet kapsamına girmeyenler ile muafiyet kapsamına girmekle birlikte bu muafiyetten yararlanmak istemeyenlerin askerlik hizmetini yerine getireceği yerler Bakanlıkça belirlenir.
(3) Bu madde hükümleri seferberlik ve savaş hâlinde uygulanmaz.

Vatandaşlığa sonradan alınanlara uygulanacak erteleme ve muafiyet

MADDE 43 – (1) Türk vatandaşlığını sonradan kazananlar askerliklerini, vatandaşlığı kazandığı tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre o yıl askerlik çağına giren yükümlüler gibi yaparlar. Bunlardan Türk vatandaşlığına alınmadan önce gelmiş oldukları ülkelerde askerlik yaptıklarını veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl 22 ve daha büyük yaşta olanlar askerlik yapmış sayılırlar. Bunların askerlikleri, istekleri hâlinde vatandaşlığa alındıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle ertelenir. Ertelemelerinin sona ereceği yıl yoklamaları yapılarak o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem görürler. Bunlar, seferberlik hâlinde ihtiyaca göre askere sevk edilebilirler.

(2) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığını kazananların askerlik işlemleri, önceki askerlik safahatları dikkate alınarak bu Kanunun durumlarına uyan hükümlerine göre yürütülür.

(3) Bu madde hükümlerinden, soybağına bağlı olarak Türk vatandaşlığına sonradan alınanlar yararlanamaz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde askerlik yapanlar

MADDE 44 – (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kanunlarına göre zorunlu askerlik hizmetini yerine getirdiklerini belgelendiren Türk vatandaşları bu Kanun hükümlerine göre askerlik yapmış sayılırlar.

Özel durumlarda muafiyet ve erteleme

MADDE 45 – (1) İki ülkeden birinde yapılan askerlik hizmetinin sayılmasına dair ikili anlaşmalar kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulacak ya da ertelenecek yükümlülerin işlemleri anlaşma hükümlerine göre yürütülür. Yapılan anlaşmalar kapsamında uygulanacak muafiyet ve ertelemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Barışta, olağanüstü hâl veya seferberlik hâllerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Milli Güvenlik Kurulunca gerekli görülen sahalarda Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur.

Askerî okullardan ayrılanlar

MADDE 46 – (1) Askerî öğrenci olarak okudukları Milli Savunma Üniversitesi ve diğer üniversite, fakülte veya yüksekokullar ile meslek yüksekokullarından ilişiği kesilenlerin, bu okullarda ay olarak okudukları sürenin üçte biri muvazzaflık hizmetinden sayılır. Askerlik hizmetinden sayılan sürenin erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresini karşılaması hâlinde bunlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır.

(2) Birinci fıkra kapsamındakilerden yedek subay adayı veya yedek astsubay adayı olma hakkı bulunanlar, istekli olmaları ve aday seçilmeleri hâlinde daha önceki hizmet süreleri dikkate alınmaksızın yedek subay veya yedek astsubayların hizmet süresine tabi tutulur

SAHTE ÇÜRÜK RAPORU ALDIĞI ANLAŞILANIN ALACAĞI CEZA NEDİR?

Evrakta sahtecilik yaparak çürük olmadığı halde kendini çürük raporu almış gibi gösterenlerle ilgili olarak başta evrakta sahtecilik suçu olmak üzere TCK’nın 304. maddesi gereğince yasal işlemler uygulanır. Evrakta sahtecilik suçu için TCK’da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Bununla birlikte gerek görülmesi halinde 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’na göre idari para cezası yaptırımı da uygulanabilir.Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Ahmet 1 ay önce

Kilo yetersizliği nedeniyle çürük raporu alınırmı

Misafir Avatar
Onur 1 ay önce

Merhaba! İyi günler. Benim sol. Femur kemigimdee pilatin ve 2 ad vida var Ayakta fazla. Kalamıyorum bel agrsı oluyor. Ayagım uyuşuyor dogru düzgün koşamıyorum belli bir süre yürüdüğüm. Zaman. Ayağımda Can. Kalmıyor. Migde bulantısı oluyor arada askerden musaf. Olabilirmiyimm

Misafir Avatar
Yasin 1 ay önce

Sol gözüm %20 görüyor ama sağ gözüm sağlam askere gidebiliyormuyum

Misafir Avatar
Yasin 1 ay önce

Sol gözüm %20 görüyor ama sağ gözüm sağlam askere gidebiliyormuyum

Misafir Avatar
Muhammet 2 ay önce

Piskiyatriden Alınan çürük raporu evliliği ve iş hayatini etkilermi

Misafir Avatar
SEfter Akay 2 ay önce

Ben izindeyim gidemiyom şimdi bu askerlikten sayiliyumu acaba bütün yollar kapalı

Misafir Avatar
Fatih karaman 2 ay önce

ben spontan pnomataraks ameliyatı oldum akciğer sönmei sag ve sol 2 taraftan oldum bide bide nefes alamıyorum sol taraf full kapalı sadece sag taraftan nefes alabiliyorum bide kilom 48 sizce çürük raporu alabilirmiyim

Misafir Avatar
Fırat 3 ay önce

Bnm sol tetik parmagi kesik ve bn ise sag elimi kulaniyom askere alirlar mi