banner183

AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri Sona Erdi!
Kamuajans.com - Örgün eğitim dışında öğrenim gören öğrencilerin her dönem karşılaştıkları ve yenilemek zorunda oldukları kayıt yenileme işlemleri ile yeni kayıt işlemlerinin ardından kısa bir sürede tamamlanması gereken ders seçim işlemleri de büyük önem arz etmektedir. Çünkü sınavlara girecekleri dersler ve alacakları kredi miktarları bu ders seçimlerinin ardından belli olacaktır.

AÖL 3. Dönem Kayıt yenileme işlemleri İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde Öğrencilik durumu “Aktif veya Donuk” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış olanların, kayıt yenileme işlemleri sistem tarafındanotomatik olarak yapılacaktır.
 
III. Dönem kayıt yenileme işlemleri 22 Mayıs 2017 Pazartesi mesai bitimine kadar uzatıldı. Öğrencilerimizin, 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar  halk eğitimi merkez müdürlüklerinde kayıt yenileme işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

İsteyen öğrencilerimiz kayıt yenileme sınav bedelini öderken, yeni oluşturulan Millî Eğitim Bakanlığı Ödeme Sistemini kullanabilir.

Kayıt yenileyen öğrencilerimizin ders seçimlerini kayıt yenileme süresince yapmaları zorunludur.

Öncelikle zorunlu ortak derslerinizi seçiniz. Zorunlu ortak derslerinizi seçtikten sonra seçmeli derslerden de seçim yapabilirsiniz.

Muaf olunan derslerin kredisi alınmaz, bu dersler istenirse yeniden seçilebilir. Başarılı olunduğu takdirde bu derslerin kredisi kazanılır.

Ders seçiminizi tam yapınız, yarım bırakmayınız. Örneğin 30 kredilik ders seçme hakkınız var ise bu sınırı doldurup doldurmadığınızı mutlaka kontrol ediniz. Yarım bırakılan ders seçimleri hiçbir şekilde sistem tarafından tamamlanmaz.

III. Dönem sınavları 01 – 02 Temmuz 2017tarihlerinde yapılacaktır. Öğrenciler; sınav tarihlerinde bulunacakları sınav merkezini, Bilgi Düzenleme menüsü altında yer alan Sınav İrtibat Merkezi ekranında kayıt yenileme süresince yeniden güncellenebilir.

Kayıt Yenileme Kılavuzu için tıklayınız.

Ücret iadesi ile ilgili açıklamalar için tıklayınız.


1. Başvuru Tarihleri

Açık Öğretim Lisesi 2016 – 2017 Eğitim Öğretim Yılı III. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru 
Tarihleri: 8-18 Mayıs 2017

Kayıt Yenileme İşlemini Kimler yaptıracak?


Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz.

2. Başvuru Yeri

İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlükleri. 
Öğrencilik durumu “Aktif veya Donuk” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış olanların, kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından
otomatik olarak yapılacaktır.

Öğrencilik durumu “Aktif ve Donuk” olan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini 
tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine Müracaat etmelerine gerek yoktur. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimiz öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp, ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri gerekmektedir.

Öğrencilik durumu “Silik” olanlar ile sınav bedelini muafiyeti olanlar(mahkeme 
tedbiri, şehit yakını, gazi vb) Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek öğrencilik durumunu “Aktif” yaptırıp kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmaları gerekmektedir. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlatan öğrencilerimiz, öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri gerekmektedir.

2016-2017 eğitim öğretim yılı !!. Dönemi itibarıyla toplam dönemi 10 ve üzerinde olan 
öğrencilerimiz 2016-2017 eğitim öğretim yılı III. Döneminde mutlaka kayıt yenilemeleri gerekmektedir.

Uygulanan kademeli geçişten dolayı (alan yok ’tan, alan yok 2 geçiş) 2016-2017 eğitim 
öğretim yılı II. Dönemi itibarıyla toplam dönemi 11 ve üstünde olan öğrencilerimiz “alan yok” alanında, toplam dönemi 10 ve altında olan öğrencilerimiz ise “alan yok 2”, alanında eğitimlerine devam edeceklerdir.

2016-2017 eğitim öğretim yılı II. Döneminde kayıt yenileme işlemini yaptırmayan 
öğrencilerimiz, daha sonraki dönemlerde kayıt yenilemelerini yaptırmaları durumunda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 92 sayılı ve 24/09/2014 tarihli yayınlamış olduğu haftalık ders çizelgesine göre yapılan kademeli geçişten dolayı, daha önceki dönemlerde karşılarına çıkmayan veya başarmış oldukları ortak (zorunlu) dersler tekrar karşılarına çıkarak o derslerden sorumlu olabilirler.

Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programında Kayıt Yenileme Yaptıracaklar (Batı Avrupa programı hariç);

Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programı kapsamında, Suudi Arabistan (Medine, Cidde, Riyad), 
Kuveyt, Azerbaycan, İran ve KKTC başkentlerinde bulunan irtibat bürolarından kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilirler.

3. Kayıt Yenileme Sınav Bedeli

Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen 
Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2017 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası 
veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

Kayıt yenilemek için sınav bedelini ödendiği, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde 
görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav bedelini doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

Kayıt Yenileme sınav bedelinin 5 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik 
olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, resmi yazı vb. nedenlerle müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme sınav bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav bedeli ödememesi için bulunulan dönem, adına ödenmiş olan 5TL sınav bedelini makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Okul aile birliği hesabına öğrenciler tarafından ATM’lerden yatırılan ücretlerde banka 
tarafından havale masrafı kesilmesi durumunda, halk eğitimi merkezi müdürlükleri makbuz karşılığında öğrencilerden alıp, toplu olarak okul aile birliği hesabına yatırabilirler.

Kayıt Yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankaların ATM’lerin den yatırılmaktadır.

Bankamatikten Para Yatırılırken İzlenecek Adımlar

1-GİRİŞ tuşuna basınız.

2-Dil seçeneklerinden TÜRKÇE tuşuna basınız.

3-Ana sayfadan ÖDEME İŞLEMLERİ tuşuna basınız.

4-EĞİTİM ÖDEMELERİ tuşuna basınız.

5-Karşınıza gelen seçeneklerden M.E.B ÖDEMELERİ ni seçiniz.

6-Ödeme yapmak istediğiniz sınav türünü seçiniz. (AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ/MAOL YENİ KAYITKAYIT 
YENİLEME ÜCRETİ)

7-ATM tuşları yardımıyla TC KİMLİK NUMARANIZI girin ve GİRİŞ tuşuna basınız.

8-Yatıracağınız 30 TL’yi düzgün biçimde hazırlayın ve DEVAM tuşuna basınız.

9-Paranızı ekranda gösterildiği şekilde bölmeye yerleştirin ve GİRİŞ tuşuna basınız.

10-Para tanımlama işlemi için lütfen bekleyiniz.

11-Yatırdığınız tutarla ekrandaki tutarı karşılaştırın, kabul edilen tutarı onaylamak için DEVAM tuşuna basınız.

12-Ekranda görünen bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay için EVET tuşuna 
basınız.

13-Paranız yatırılırken lütfen ATM’den ayrılmayınız.

14-İşleminiz tamamlandıktan sonra makbuzunuzu almayı unutmayınız. 
Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden T.C. Kimlik Numarası olmayanların kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilmeleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden yabancı uyruklular için verilen vatandaşlık numarasını almaları gerekmektedir.

T.C. Kimlik Numarası almak zorunda olmayan kişiler ile cezaevlerinde hüküm giymiş 
yabancı uyruklulardan vatandaşlık numarasını alamayanlar sınav bedelini ödeyebilmek için, kayıt yeniletecekleri cezaevi öğretmeni aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne, 0 312 213 01 75 numaralı faks ile veya aciklise@meb.gov.tr e-posta adresi ile ulaşmaları gerekmektedir. Bu öğrencilere Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından sınav bedelini ödeyebilecekleri banka hesap numarası verilecektir.

Kimlerden Kayıt Yenileme Sınav Bedeli Alınmaz?

a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olanların eş ve çocuklarından, aynı mücadelede gazi 
olanların ile eş ve çocuklarından;

b) Terörle mücadelede görevini yaparken şehit düşenlerin eş ve çocuklarından, aynı 
mücadelede gazi olanlar ile eş ve çocuklarından;

c) Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklal Madalyası verilmiş 
olanlardan,

ç) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenlerden,

d) Cezaevinde tutuklu veya hükümlü olanlardan, 
durumlarını belgelendirmek şartıyla kayıt yenileme bedeli alınmayacaktır.

Söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine “aslı gibidir” ibaresi yazılarak 
sisteme tarandıktan sonra öğrenci dosyasına konulacaktır.

Not: Şehit ve gazilerimizin eş ve çocukları, evlendikleri takdirde “sınav bedelini” ödemek 
zorundadırlar.

Not: Kayıt yenileme bedeli ilgili bankalara ve doğru hesaba süresi içerisinde yatırılmamışsa 
Kayıt Yenileme İşlemi yapılamaz.

Örgün orta öğretim kurumlarında olduğu gibi Açık Öğretim Lisesinde de "Alan" 
uygulaması kademeli olarak kaldırılmıştır. 2013-2014 eğitim öğretim yılı II. Döneminden itibaren tüm öğrencilerimiz alan yok (alansız) olarak eğitimlerine devam etmektedirler.

4. Öğrencinin Yapacağı İş ve İşlemler

a) Öğrenciler Kayıt yenileme işlemi sırasında, fotoğrafları sistemde kayıtlı değilse ya da 
var olan fotoğraf tanınmayacak kadar silik, karanlık, bozuk vs. ise fotoğraflarının sisteme yeniden aktarılmasını sağlamak zorundadır. (İleriki sınavlarda, sınav giriş belgelerinde fotoğrafı olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır).

b) 2003 yılından önce Açık Öğretim Lisesi ne kayıt olmuş ve bu tarihten sonra hiç kayıt 
yenileme işlemi yaptırmamış öğrencilerimizin T.C. Kimlik Numarası, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimizin yatırdıkları ücret sistem tarafından görülmeyeceği için öncelikle T.C. Kimlik Numaralarının, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilmesini sağlamaları gerekmektedir. Bunun için irtibat bürosuna başvurmalı veya durumlarını anlatan bir dilekçeye (dilekçeye öğrenci numarası ve T.C. Kimlik No yazılması kaydıyla), nüfus cüzdanı fotokopisini de ekleyerek, en fazla bir sayfa olacak şekilde 0 312 213 01 75’e faks ya da aciklise@meb.gov.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

c) Ders seçme işlemi ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. 
Ders seçme işlemi sistemde ,“Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders Seçme İşlemi“ seçeneğinden yapılır. Ders seçme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklama resmî web sitemizde yer almaktadır.

d) Süresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme 
işlemleri sistem tarafından yapılır. Öğrenciler seçilen derslerden sınava girmek zorundadır.

e) Sınav giriş yerini değiştirme veya adres bilgilerinde güncelleme işlemleri ilan edilen 
kayıt yenileme tarihleri arasında yapılacaktır.

Sistemde, Sınav giriş yerini değiştirmek isteyen öğrenciler, “Bilgi Düzenleme” menüsü 
altındaki “Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi” seçeneğini, Adres bilgilerini güncellemek veya değiştirmek isteyenler “Bilgi Düzenleme” menüsü altındaki “Adres Bilgileri” seçeneğini kullanabilirler.

Adres bilgilerinizi değiştirmeniz sınav merkezinizin de değişeceği anlamına gelmez. Bu 
nedenle sınav merkezinizi mutlaka sistemde “Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi” seçeneğinden kontrol ediniz ve değişmesi gerekiyorsa değiştiriniz.

Mezun olan öğrencilerimizin diplomaları Adres İlindeki Koordinatör Halk Eğitim 
Merkezine gönderilmektedir. Adres bilgilerinizi güncellerken bu durumu dikkate almanız yararınıza olacaktır.

f) Açık Öğretim Lisesi, sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini resmî web sitesi aracılığı 
ile duyurmaktadır. Öğrenciler sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini www.aol.meb.gov.tr adresinde yer alan “sisteme giriş” öğrenci butonundan öğrenci numarası ve şifresini kullanarak öğrenir. Bu bilgiler posta aracılığı ile gönderilmez.

g) Ders seçimi yapan öğrenci sistem üzerinden seçmiş olduğu derslerin listesi ile Halk 
Eğitimi Müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alacaklardır.

h) Öğrencilerimiz, SINAV GİRİŞ BELGELERİNİ sınav giriş yerleri açıklandıktan sonra 
sisteme giriş yaparak “Öğrenci Genel Bilgiler” menüsü altında bulunan “Sınav Giriş Bilgileri” seçeneğinden görerek çıktısını alacaklardır.

Öğrenciler sınava girerken SINAV GİRİŞ BELGELERİ ile birlikte fotoğraflı nüfus cüzdanı, 
ehliyet ya da pasaport belgelerinden birini yanında bulundurması gerekmektedir. Engelli, Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler;

 Engelli öğrenciler, ilk kayıt aşamasında engelli olduğunu belgeleyen raporu vermemiş 
veya engeli sonradan oluşmuş ise Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kayıt yenileme sırasında vererek engel durumlarını sisteme kaydettirmeleri gerekmektedir. Engelli öğrencilerimize ait listeler İl Sınav Yürütme Kuruluna gönderilmektedir.

 Engeli, sınav organizasyonun başlamasından sonra oluşan öğrencilerin, gerekli hizmeti alabilmeleri için, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü veya İl/İlçe Sınav Yürütme Kuruluna başvurarak durumlarını belirten Raporlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca İbraz edilen raporların sisteme işlenebilmesi için de Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne de (Ankara) gönderilecektir.

 Sınavın kurallarına uygun şekilde tamamlanabilmesi için sınav esnasında engel 
durumuna göre görevli öğretmenler öğrenciye refakat etmektedir.

 Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması kaydıyla sınava evde girmek zorunda olan 
öğrencilerin, hizmetten yararlanabilmesi için irtibat bürolarınca; sistem üzerinde “Bilgi Düzenleme” menüsü altındaki “Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi” seçeneğinde yer alan “yatarak tedavi görüyor” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.

 Ceza ve tevkif evlerinde bulunan öğrencilerin sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet 
Bakanlığı tarafından belirlenen bir cezaevinde yapılmaktadır.

 Ceza ve tevkif evlerinde bulunan öğrenciler, kitap ve ders notları ile diğer belgelerini 
cezaevi öğretmeni aracılığı ile talep etmek durumundadırlar.

 İşitme ve zihinsel engeli %40 ve üzerinde olanlar (Sağlık Bakanlığının öngörmüş olduğu 
sağlık kuruluşlarından alınmış heyet raporu olmak kaydıyla) isterlerse “Yabancı Dil” dersinden muaf olabilirler. Bunun için durumunu gösteren rapor ile “Yabancı Dil” derslerinden muaf olmak istediğini ifade eden dilekçeyi Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne (Ankara) göndermeleri gerekmektedir.

 Hiçbir engeli olmadığı halde, sistem üzerinde özür gruplarından biri işaretlenmiş olarak 
görünen öğrenciler, İrtibat Bürolarına başvurarak veya Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne (Ankara) bir dilekçe göndermek suretiyle bu yanlışlığın düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. Engelli Öğrencilerin raporlarının sisteme işlenmesindeki tüm sorumluluk kayıt/kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren irtibat bürolarına aittir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine I. ve II. dönem ilk kayıt ve I. II. ve 
III. dönem kayıt yenileme dönemlerinde geçiş yapılabilmektedir. Açık Öğretim Lisesinden Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçişler ise sadece I. Dönem Yeni Kayıt tarihleri arasında yapılmaktadır.

Kitap israfını önlemek için başarmış olduğunuz derslerin kitaplarını Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğüne iade ediniz.

Başaramadığınız ve yeniden seçtiğiniz derslerin kitapları elinizde var ise tekrar istemeyiniz.
 
Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Şartları.

 Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

 Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

 Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve 
Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

 Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

5. Sınavlar

Sınav Yerinin Belirlenmesi

Sınav bölgesi ile adres bilgileri farklı olup, adres bilgilerini değiştiren öğrenci sınav 
merkezini değiştirmiş olmaz. Bu nedenle öğrencinin mutlaka sınav merkezini kontrol ederek sınava girmek istediği merkezi seçmesi ve doğruluğundan emin olması gerekmektedir.

Sınav Giriş Belgesinin Alınması

 Sınava Giriş Belgeleri “www.aol.meb.gov.tr” resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu 
adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

 Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, öğrencinin sınav esnasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sınav öncesinde fotoğrafının sisteme irtibat bürolarınca eklenmesi ve fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

 Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

 Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

 Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini 
unutmayınız.

 Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz. 
Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler

 Mutlaka fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.

 Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.

 Kurşun kalem ve silgi.

Dikkat: Adayların, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişim 
sağlayan bluetooth, kulaklık ve benzeri cihazları ile sınava girmeleri yasaktır.

Sınavların Değerlendirilmesi

 Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz.

 Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları 
değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

 Sınav sonuçları internet ortamında “www.aol.meb.gov.tr” adresinden duyurulmaktadır. 
Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması gerekmektedir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz Edilmesi

 Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

 Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz 
WEB sayfasına ulaşmak için tıklayın http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18

 Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Sınav İtirazları Giriş 
Ekranı” na ulaşmak için tıklayın http://esinav.meb.gov.tr/ItirazGiris.aspx

 Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

Sınav Giriş ve Sınav Sonuç Belgesi de dahil olmak üzere öğrenci adreslerine herhangi bir 
duyuru ve geri bildirim gönderilmeyecektir. Tüm bildirimler www.aol.meb.gov.tr resmi web sitesinden yayınlanacaktır. Öğrenciler ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye bu web sitesinden ulaşabilirler.

6. Halk Eğitimi Merkezi ve Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerince Kayıt Yenilemede Yapılacak İşlemler ve Dikkat Edilecek Hususlar

 İrtibat büroları, sistem üzerindeki öğrencilik durumu “Silik” olan öğrencilerimiz ile 
“sınav bedelini muafiyeti olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini yapacaklardır. Öğrencilik durumu “Aktif veya Donuk” olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından yapılacaktır.

 Kayıt yenileme sınav bedeli T.C. Kimlik Numarasını beyan etmek suretiyle anlaşmalı 
bankalara ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmayacaktır.

 Kayıt yenilemek için gelen öğrencilerden, sistemde fotoğrafı olmayanların ya da var olan 
fotoğrafı tanınmayacak kadar bozuk, silik vb. standartlara uymayanların fotoğrafı (vesikalık fotoğraf standartında ve yüzü ışığa dönük olarak ) çekilerek sisteme aktarılacaktır. Fotoğrafın sisteme nasıl aktarılacağı Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanmaktadır.

 Kayıt yenileme işlemini yapacak irtibat büroları, istenmedikçe Açık Öğretim Lisesi 
Müdürlüğüne herhangi bir evrak göndermeyecektir.

 Kayıt yenileme sınav bedeli muafiyeti sağlayan belgeler öğrencinin dosyasında yoksa 
veya özel durum yeni oluşmuş ise belgelerin fotokopileri alınıp, üzerine “aslı gibidir” ibaresi yazıldıktan sonra taranıp sisteme yüklenerek dosyasına konulacaktır. (muafiyet belgesi olmayanların kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından iptal edilir).

 Kayıt yenileyen öğrencilerin ders seçimlerini yapmaları sağlanacak, ders seçimi 
yapanlara kitapları verilecektir. Kayıt yenileme işlemi sırasında, “Kayıt Yenileme İşlemleri Bilgi Girişi” ekranının , “Öğrenci Kimlik Bilgileri Güncelleme” bölümünde yer alan “Kimlik Sorgula” butonuna basılarak öğrencinin bilgileri güncellenecektir (Bu işlem öğrencinin güncel nüfus bilgilerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri veri tabanından Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine yüklenmesini sağlar).

 Sınav sonuçları açıklandıktan sonra, dosyaları kendi müdürlüklerinde bulunan 
öğrencilerden sistemde öğrencilik durumu “mezuniyet incelemesinde” şeklinde görülenlerin, mezuniyet incelemelerinin yapılabilmesi için öğrenci dosyalarında bulunan kayıt belgelerinin elektronik arşiv kılavuzunda belirtildiği şekilde taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 Mezuniyet inceleme listesinde dosyası meslek liselerinde veya okullarda görülen 
öğrencilerin dosyaları bulundukları il/ilçedeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin sorumluluğunda olup bu öğrencilerin dosyalarının ilgili okullardan fiilen ve sistem üzerinden alınıp taranarak sisteme atılmasından Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri sorumludur.

Sevgili Öğrenciler,


Açık Öğretim Lisesi ile ilgili soru ve sorunlarınız için ilk başvuracağınız yer bulunduğunuz bölgedeki Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan irtibat bürolarıdır. 

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİZE ULAŞMAK VE MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI ÖĞRENMEK İÇİN ALO 147’Yİ 7/24 SAAT ARAYABİLİRSİNİZ.

7. İletişim


Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Milas Sokak No :21
06500-Teknikokullar
Yenimahalle/Ankara
(Konya Yolu Üzeri – Talim Terbiye Kurulu Binası Yanı)
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi
Meslekî Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Milas Sokak No : 21
06500-Teknikokullar Yenimahalle/Ankara
(Konya Yolu Üzeri – Talim Terbiye Kurulu Binası Yanı),

Açık Öğretim Lisesi Halkla ilişkiler
0 312 413 21 46
0 312 413 21 47
0 312 413 21 67

Meslekî Açık Öğretim Lisesi Halkla 
ilişkiler
0 312 413 2145-4132149

Açık Öğretim Lisesi Faks
0 312 213 01 75

Meslekî Açık Öğretim Lisesi Faks
0 312 213 01 76

Sorun, istek ve her türlü iletileriniz için e posta adresi
aciklise@meb.gov.tr
İnternet ve Siz

www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi ile ilgili öğrenmek istediğiniz bilgilere İNTERNET kanalıyla da ulaşabilirsiniz. E-posta yoluyla yapılacak başvuruların aşağıda belirtilen adresler aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

E-posta adreslerimiz
aciklise@meb.gov.tr

BİMER(Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi)
www.basbakanlik.gov.tr
hiliskiler@basbakanlik.gov.tr
halkilis@basbakanlik.gov.tr
 
Millî Eğitim Bakanlığı
http://www.meb.gov.tr/BilgiEdinme/bilgiedinme.asp 

2016-2017 AÖL TAKVİMİ

Sıra No

Yapılacak İş ve İşlemler

Tarihleri

1

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı I. Dönem yeni kayıt işlemleri

22 Ağustos-09 Ekim 2016

2

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı I. Dönem kayıt yenileme işlemleri

05 Eylül-09 Ekim 2016

3

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi

11 Kasım 2016

4

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması

03 Ocak 2017

5

I. DÖNEM SONU SINAVLARI

07-08 Ocak 2017

6

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması

30 Ocak 2017

7

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem yeni kayıt işlemleri

13 Ocak-03 Şubat 2017

8

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi

03 Şubat 2017

9

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem kayıt yenileme işlemleri

30 Ocak-08 Şubat 2017

10

Ders seçme işlemleri

30 Ocak-08 Şubat 2017

11

II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması

14 Mart 2017

12

II. DÖNEM SONU SINAVLARI

18-19 Mart 2017

13

II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanmaya başlanılması

21 Nisan 2017

14

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri

08-18 Mayıs 2017

15

III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması

29 Haziran 2017

16

III. DÖNEM SONU SINAVLARI

01-02 Temmuz 2017

17

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması

31 Temmuz 2017

 
Genel Müdürlük oluru için tıklayınız.

DERS SEÇME İŞLEMİ


Kayıt yenileme işlemi yapıldıktan sonra, öğrenci sınava girmek istediği dersleri seçmekle
yükümlüdür. 

1. ÖĞRENCİ GİRİŞİ butonuna tıklayınız.

2. ÖĞRENCİ NO VE ŞİFRE İŞLEMİ giriniz.

Güvenlik kodu alanına resimde görülen sayıyı, öğrenci numarası alanına öğrenci numaranızı, şifre alanına şifrenizi giriniz ve Giriş butonuna basınız. Eğer şifrenizi unuttuysanız ya da bilmiyorsanız, MEB Çağrı Merkezi 147 yada Halk Eğitim Merkezine / Mesleki eğitim Merkezine öğrenebilirsiniz.

3. KAYIT YENİLEME ve DERS SEÇME menüsü altındaki Ders Seçme İşlemi ne tıklayınız.

4. DERS SEÇİMİ

“Bu Dönem Sınavına Girebileceğiniz Dersler” başlığı altında bulunan listede seçim yapabileceğiniz dersler yer alır. Bu listenin sol tarafında bulunan mavi butona basıldığında, seçilen dersin “Bu Dönem Seçtiğiniz Dersler” başlığı altında listelendiği görülür. Böylece bir ders seçimi tamamlanmış olur. 35 kredi tamamlanana kadar ders seçimi işlemine devam edilir. Sınava girmek istediğiniz bir dersi seçtiniz ve “Bu Dönem Seçtiğiniz Dersler” başlığı altında yer aldı, ancak sonradan vazgeçtiniz ve bu dersi silmek istiyorsunuz. Bu işlem için, silmek istediğiniz dersin sol yanındaki kırmızı butona basmanız yeterlidir.

Ders seçerken aşağıdaki uyarıları dikkate alınız.

a) Öncelikli olarak alt dönemden başlayarak ortak ve zorunlu dersleri seçilmelidir.

b) Seçilecek ders kalmadığı durumda (ortak ve zorunlu) seçmeli dersler ile kredisi 
tamamlanacaktır.

c) 35 krediye kadar ders seçilebilir.


5. OTOMATİK DERS ATAMA

İsteyen öğrenci, otomatik ders atama butonuna bastığında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi, öğrenciye en uygun seçebileceği dersleri atamaktadır. Kaydet butonuna basıldığında öğrenciye en uygun dersler atanır. Öğrenci isterse bu atamadan sonrada derslerini değiştirebilir.

NOT: 35 kredilik ders seçmek sizin faydanıza olacaktır.

Sistemdeki Ortak Dersler Nelerdir?
 
Öğrencilerin uzaktan eğitim ile almaları gereken derslerdir. Bu dersler zorunlu dersler kısmında gösterilir.
 
Ortak Dersleri Nasıl Seçilir?
 
Kayıt yenileyen veya yeni kayıt olan öğrenciler sisteme girer ve kendi derslerini kendileri seçer. Ders seçmeyen öğrenci sınava giremez.
 
Ortak derslerin hepsini başarmak zorunda mıyım?
 
Ortak derslerden Dil ve Anlatım dersi başarılması zorunlu derstir. Bu dersten muaf olunamaz. Ancak bu dersin dışındaki ortak derslerden 3 kez sınavına giren ve başarısız olan bu dersten muaf tutulur.
 
Her dönem kaç kredilik ders seçebilirim?
 
Öğrencilerimiz 35 kredilik ders seçilebilirler. Sistem sizi uyarıncaya kadar ders seçiniz.
 
Muaf olduğum dersin kredisini alabilir miyim?
 
Muaf olunan dersin kredisi alınmaz. Bu derslerin kredisi seçmeli dersleri ile tamamlanabilir. Öğrenci isterse muaf olduğu dersi tekrar seçebilir. Başarır ise kredisini alır.

AÖL DERS SEÇME İŞLEMLERİ 

KamuAjans.com - Özel Haber
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
kamil 5 ay önce

Kayıt yenileme yapamadık sistemden dolayı tekrar bi hak taninabilirmi teşekkür Ederim

Misafir Avatar
Uğur 5 ay önce

Arkadaşlar kayıt yenileme yapamayan kişiler 0312 413 21 45 bunu arasın

Misafir Avatar
Emre 5 ay önce @Uğur

aradımı nolucak

Beğenmedim (0)
Misafir Avatar
raşit 5 ay önce @Uğur

sürekli meşkul durumda bu gerçek mi ?

Beğenmedim (0)
Misafir Avatar
iclal 5 ay önce

ders seçimi yapamıyoruz lütfen bu konuyla ilgilenirmisiniz.

Misafir Avatar
Ercüment 5 ay önce

Ders seçme işlemi 10 şubat 2017'den 22 şubat 2017'ye kadar uzatıldı kaldı ki ders seçme butonu bile yoktu sizde kontrol edin sistem dersleri kendi seçmiş öğrenci genel bilgilerden ders bilgileri Alınan kısmına girin ve orada dönem bilgileri tıklayıp 2016-2'yi seçin sistemin sizin yerine seçtiği dersleri göreceksiniz.umarım sistemin seçtiği dersler şimdi geçersiz sayılır da tekrar dersleri kendim seçebilirim

Misafir Avatar
isimsiz 5 ay önce

ders seçimi ne zman başlıyor ders seçme butonu yokki seçelim kardeşim

Misafir Avatar
arif 5 ay önce

Ders bilgilerini nasil olur

Misafir Avatar
Lale 5 ay önce

Kayıt yenileme uzatıldı arkadaşlar. 22 subata kadar. Aol sitesinden basabilirsiniz.

Misafir Avatar
gülen 5 ay önce

Ders seçme yapıyorum