AÖF 2017-2018 Kayıt Yenilemede Son Tarih ve Saat
Kamuajans.com - Yeni dönemde alınacak olan kayıt yenileme işlemleri kapsamında ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyeceklerdir. Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri; 26 Eylül 2017 Salı günü başlayıp, 06 Ekim 2017 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecekti. Ancak yeni yapılan açıklama ile kayıt tarihleri uzatıldı.

Yapılan açıklamada ''Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 13 Ekim 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 13 Ekim 2017 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.'' denildi.


Ders seçiminize göre ödeme bilgileriniz oluşur. Ders seçimini yapan öğrenciler ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilirler. 26 Eylül - 06 Ekim 2017 tarihleri arasında ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden görülebilir ve ödeme yapılabilir.

* Ders seçiminizi yapmadan ödeme bilgileriniz oluşmaz.

* Ders seçimi yapıp ödemenizi gerçekleştiriniz.

Güz Dönemi kayıt yenileme için kesin karar vermeden ödeme yapmayınız. Güz Dönemi kayıt yenileme 
için yatırılan Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra Güz Dönemi kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.

Dönem Öğrenim Ücreti

Açıköğretim Fakültesinin; Bilgi Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Eczane Hizmetleri, Gıda Kalite Kontrolü ve 
Analizi, Kimya Teknolojisi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzaktan Eğitim Önlisans Programlarında Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilerin; öğrenim süresine ve aldığı derslerin kredisine bakılmaksızın Bakanlar Kurulunca belirlenen Dönem Öğrenim Ücretini ödemeleri gerekmektedir.

22/10/2016 tarih ve 29865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ilgili maddesine göre engelli öğrencilerimizin 
Dönem Öğrenim Ücretinden engellilik oranı kadar indirim yapılacaktır.

Dönem Öğrenci Katkı Payı

Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödeyecek Olan Öğrenciler

Bu kılavuz yayımlandığı tarihte, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari 
Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı henüz yayımlanmadığından kayıt yeniletecek öğrencilerden 22/10/2016 tarih ve

29865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınacaktır. 
Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandığında farklılık olması halinde buna göre işlem yapılacaktır.

Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (3’üncü 
yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi 
sonunda (5’inci yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.

Ayrıca 22/10/2016 tarih ve 29865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10. maddesinin 3. bendinde “Öğrencinin 
kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı Devletçe karşılanır. Birinci ve açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” denilmektedir.

Buna göre iki yükseköğretim programında okuyanlardan en son kaydını Açıköğretim, İktisat ve İşletme 
Fakültelerinin lisans/önlisans programlarından birisine yaptıran öğrencilerin öğrenim durumları

YÖKSİS’ten sorgulanarak banka sistemine ₺35,50 dönem öğrenci katkı payı tutarı yüklenmiştir.

Bazı öğrencilerimizin bir yükseköğretim kurumundan mezun olduğu veya kaydını sildirdiği halde,

YÖKSİS’te birden fazla öğrenciliği görünmektedir. Bu öğrencilerimizin ₺35,50 dönem öğrenci katkı payı 
tutarını ödememeleri için kayıt yenileme işlemlerinden önce ilişik kestiği/mezun olduğu üniversiteye başvurarak YÖKSİS bilgilerini güncelletmeleri gerekmektedir. YÖKSİS’ten bilgisini güncelleten öğrenciler tekrar ders seçim sayfasına girerek son aşamaya kadar ilerleyip “KAYDET” butonuna basarak banka bilgilerini güncelleyeceklerdir.

Öğrencilerin 06 Ekim 2017 tarihinden sonra dönem öğrenci katkı payı ile ilgili itirazları ve iade talepleri 
dikkate alınmayacaktır.

Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödemeyecek Olan Öğrenciler

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerden program süresi içinde olanlar (önlisansta 
2 yıl, lisansta 4 yıl) ile bu kılavuzun 2.5.1. maddesinde açıklanan kanunlar kapsamındaki öğrenciler ile Engelli Öğrenciler Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemeyeceklerdir.

Dönem Öğretim Gideri

Kayıt yeniletecek öğrenciler Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve 
diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Giderini ödeyeceklerdir.

Ödeme Yöntemleri

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden 
biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

 Kredi Kartı/Banka Kartı İle Ödeme

 (Ders seçimi işleminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme 
yapabilirsiniz. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapamazsınız.)

 İnternet Bankacılığı ile Ödeme

 ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

 Mobil Bankacılık ile Ödeme

Kayıt yenilemenin son günü olan 06 Ekim 2017 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.30’a 
kadar ödeme yapılabilecektir. Ziraat Bankasının şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır. Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

 Kayıt yenileme ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.

 Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince 
istenebilir.

Borcu Olan Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri

Önceki öğretim yıllarından/dönemden Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci 
Katkı Payı borcu olan öğrenciler 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yeniletebilmek için gecikme faizi uygulanmış eski borçları ile 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tutarlarını ödemek zorundadırlar. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

* Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile engelli olan öğrencilerden 
önceki öğretim yıllarından/dönemden borcu olanlar kalan borçlarını ödemek zorundadırlar.

Dönem Öğretim Gideri Alınmayacak Öğrenciler

Çeşitli Kanunlar Kapsamındaki Öğrenciler

14/02/2012 tarih ve 4 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince aşağıda sayılan 
kanunlar kapsamında görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından Dönem Öğretim Gideri alınmayacaktır:

 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci 
maddesi,

 03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

 23/04/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun,

 28/02/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri 
Tazminat Kanunu

 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu. 
14/02/2012 tarih ve 4 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince aşağıda sayılan kanunlar kapsamında malullerin kendileri, şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından Dönem Öğretim Gideri alınmayacaktır:

 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun,

 24/02/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden 
Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun.

Çeşitli Kanunlar kapsamına giren öğrencilerin resmi belgelerinde ilgili kanun maddesi mutlaka 
bulunmalıdır.

Engelli Öğrenciler

* Bakanlar Kurulu Kararına göre, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan 
öğrencilerin ödemesi gereken Dönem Öğrenim Ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır.

* Engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin program süresi ve kayıtlı 
olunan program sayısına bakılmaksızın Dönem Öğrenci Katkı Payı alınmaz.

* 05/06/2013 tarihli ve 13 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 
ve daha fazla olan öğrencilerden Dönem Öğretim Gideri alınmaz. Bu öğrenciler durumlarını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmelidir.

* Engelli öğrencilerimizin sağlık kurulu raporunda engel oranı ve raporun geçerlilik süresi mutlaka 
bulunmalıdır.

Çeşitli Kanunlar Kapsamındaki Öğrenciler ile Engelli Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri

* Çeşitli kanunlar kapsamına girdiğine dair resmi belgesini veya engel oranını gösteren sağlık kurulu raporunu 
ilk kez AÖF bürosuna verecek olan öğrencilerin bilgi girişleri yapıldıktan sonra mutlaka aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden ders seçimi işlemini yapmaları gerekmektedir.

* Çeşitli kanunlar kapsamına girdiğine dair resmi belgesini veya engel oranını gösteren sağlık kurulu raporunu 
daha önceki dönemlerde AÖF bürosuna veren öğrencilerimizin aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt

* Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden ders seçimi işlemini yapmaları gerekmektedir. 
Bu öğrenciler ders seçim işlemini * yaptıktan sonra kayıt aktifleme butonundan veya aof.anadolu.edu.tr adresi

* Öğrenci Otomasyonu, Kayıt Yenileme/Ders Ekleme İşlemleri sayfasından Kayıt Yenileme Onay butonundan 
onay işlemi yapacaklardır. Onay işlemini yapan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri tamamlanmış olacaktır.

* Öğrencilerimiz isterlerse kayıt yenileme onay işlemini AÖF bürolarına başvurarak da yaptırabilirler.

* Bu öğrencilerimizin, kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini aof.anadolu.edu.tr adresi 
Öğrenci Otomasyonu bağlantısından mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir.

* Çeşitli kanunlar kapsamındaki öğrenciler ile engelli öğrencilerden, kayıt yenileme tarihleri içinde ders 
seçim işlemini yaptıktan sonra kayıt aktifleme butonundan, aof.anadolu.edu.tr adresi öğrenci otomasyonu Kayıt Yenileme/Ders Ekleme İşlemleri, Kayıt Yenileme Onay butonundan ya da AÖF bürosundan yaptırmayanların 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi kaydı yenilenmez.

* Çeşitli kanunlar kapsamındaki öğrenciler ile engelli öğrencilerimizin, kayıt yenileme işleminin gerçekleşip 
gerçekleşmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir.

* Görme, işitme, yürüme, ellerini kullanamayan vb. engel durumu olan öğrencilerimiz, Sağlık Kurulu 
Raporunun fotokopisini AÖF bürosuna teslim etmelidir. Bu öğrenciler, sınav engel durumlarının Fakülte kayıtlarına işlenmesini AÖF büro görevlilerinden özellikle istemelidirler. Öğrenciler fakülte kayıtlarına engel durumlarının işlenip işlenmediğini öğrenmek için aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak kontrol etmeleri gerekmektedir.

* Sınav durumu “Engelli” görünmeyenler diğer öğrencilerle birlikte sınava alınacaklardır.

Güz Döneminde Alacağı Ders/Dersleri Bulunmayan Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri

Güz Döneminde alacağı ders/dersleri bulunmayan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanmak 
isterlerse;

• Askerlik tecil hakkı (29 yaşını dolduranlar hariç),

• Sosyal güvenlik işlemleri,

• Öğrenci belgesi vb. 
durumlarını göz önüne alarak, Güz Dönemi kayıt yenileme tutarını ödeyip kayıtlarını yeniletebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin kayıt yeniletebilmeleri için aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapmaları gerekmektedir.

• Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt 
Yenileme linkinden 26 Eylül - 06 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

• Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu 
bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve banka borç bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin bankada ödeme bilgisi oluşmaz.

Zorunlu Stajı Bulunan Program Öğrencilerinin Kayıt Yenileme İşlemleri

Derslerin tamamından başarılı olamayan ve stajını yapmak isteyen merkezî açıköğretim programı 
öğrencisi, ilgili döneme ait kayıt yenileme tarihlerinde öğretim giderini ve/veya katkı payını öder. Bu durumdaki uzaktan öğretim programı öğrencisi ise öğrenim ücretini ve/veya katkı payını ödeyerek kaydını yeniletir. Öğrenci, kaydını yeniletmesi ve staj başvuru, başlangıç ve bitiş tarihleri aktif olduğu dönem içinde kalması koşuluyla staj yapabilir. Kaydını yeniletmeyen öğrenci staj yapamaz.

Derslerin tamamından başarılı olan ancak zorunlu stajını yapmayan öğrenci mezun olamaz ve diploma 
alamaz. Bu durumda olan merkezî açıköğretim programı öğrencisi öğretim giderini ödeyerek, uzaktan eğitim programı öğrencisi ise öğrenim ücretini ödemeksizin ilgili döneme ait kayıt yenileme tarihlerinde kaydını yeniletir. Öğrenci, kaydını yeniletmesi ve staj başvuru, başlangıç ve bitiş tarihleri aktif olduğu dönem içinde kalması koşuluyla staj yapabilir. Kaydını yeniletmeyen öğrenci staj yapamaz.

Güz Döneminde alacağı ders/dersleri bulunmayan ancak zorunlu staj yapmak isteyen öğrencilerin 
kayıtlarını yeniletmeleri gerekmektedir. Kaydını yenileten öğrenciler;

• Askerlik tecil hakkı (29 yaşını dolduranlar hariç),

• Sosyal güvenlik işlemleri,


Öğrenci belgesi vb. 
öğrencilik haklarından yararlanabilir. Bu durumdaki öğrencilerin kayıt yeniletebilmeleri için aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapmaları gerekmektedir.

• Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt 
Yenileme linkinden 26 Eylül - 06 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

• Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu 
bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve banka borç bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin bankada ödeme bilgisi oluşmaz.

• Merkezî açıköğretim programı öğrencileri için dönem öğretim gideri alt limit üzerinden 
hesaplanacaktır(₺240.00).

• Uzaktan eğitim programı öğrencileri ise dönem öğrenim ücretini ödemeksizin aof.anadolu.edu.tr 
adresi öğrenci otomasyonu bağlantısından ya da AÖF bürolarından kayıt yenileme onayı yapmaları gerekmektedir. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin kaydı yenilenmez.

• Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile Engelli olup kayıt yenileme 
bedeli ödemeden kayıt yeniletecek öğrenciler, Kayıt Yenileme Kılavuzu 2.5. maddesindeki açıklamalara göre işlem yapacaklardır.

Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı ve Dönem Öğretim Gideri İade İşlemleri

Engelli veya Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına girdiği halde dönem öğrenim 
ücreti/dönem öğrenci katkı payı ve dönem öğretim giderini ödeyen öğrenciler, ödedikleri tutarın iade edilebilmesi için iade isteğini ve herhangi bir bankadaki kendilerine ait hesaplarının IBAN numaralarını belirten imzalı dilekçelerine banka dekont aslı, kredi kartı çıktısı ya da kredi kartı ödeme bilgilendirme çıktısını ekleyerek AÖF bürosuna vermeli veya Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü 26470-ESKİŞEHİR adresine göndermelidir.

3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Kayıt yenileme tarihleri içinde öğrencilerimiz, kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
aof.anadolu.edu.tr adresi öğrenci otomasyonu bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir. Kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra ekranda halen kayıt yeniletmiş görünmüyorsanız, öğrenci kimlik kartınız ve ödeme yaptığınızı gösteren belge ile 06 Ekim 2017 tarihinden önce AÖF bürosuna başvurunuz. 

KamuAjans.com
- Özel Haber
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Para tuzagi 13 ay önce

Aof sistemi ile insanlar sogusleniypr.Hukuket mudahale etmeli.Amerikq ve avrupada acik univeesite bpyle degil.Yok neden sessis?Bu paralar nereye gifiypt?

Misafir Avatar
erdal durmaz 13 ay önce @Para tuzagi

birisi buna müdahale etmeli 200 ün altına düşürmeli 200 bile çok ödeyemiyoruz çok perişanız neden anlamıyorsunuz

Beğenmedim (0)