3. Dönem Yaz Kur'an Kursları
Kamuajans.com - 2017 Yaz Kur'an Kurslarının açılacağı tarih belli oldu. Yaz Kur’an Kursları 12 Haziran 2017 Pazartesi günü eğitim-öğretime başladı. Bu nedenle 14 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 10.00’da düzenlenen Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı Diyanet TV’den canlı yayınla gösterildi.

Yaz Kur'an Kursları açıldı. 1. Dönem Yaz Kur'an Kursları 7 Temmuz 2017 tarihine kadar devam edecek. Günün anlam ve önemine dair “Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı” düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz ÜNAL, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali ERBAŞ konuşmacı olarak katıldılar.

 2017 YAZ KUR’AN KURSLARI EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ            
Diyanet İşleri Başkanlığı, Yaz Kur'an Kursları 12 Haziran 2017 tarihinde başladı.
I.DÖNEM KAYITLARI: 01 HAZİRAN – 18 HAZİRAN 2017
1.DÖNEM 12 HAZİRAN-07 TEMMUZ 2017
II. DÖNEM KAYITLARI 05 TEMMUZ 16 TEMMUZ 2017
2. DÖNEM 10 TEMMUZ-28 TEMMUZ 2017
III. DÖNEM KAYITLAR 26 TEMMUZ-6 AĞUSTOS 2017
3. DÖNEM 31 TEMMUZ - 18 AĞUSTOS 20172017 Yılı Yaz Kur'an Kursları 1. Dönem Kayıtları 1-18 Haziran 2017 tarihleri arasında yapıldı. 1. Dönem 12 Haziran - 7 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

1. Dönem'de Ramazan Bayramı Tatili 26 Haziran - 2 Temmuz 2017 tarihleri arasında oldu. 

2. Dönem Kayıtları 3 Temmuz 2017 tarihinde başladı ve 16 Temmuz 2017 tarihleri arasında sona erdi. 2. Dönem 10-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

3. Dönem Kayıtları 24 Temmuz - 6 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapıldı ve 3. Dönem 31 Temmuz - 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ''Yaz Kur’an kursu 2. dönem kayıtları DİBBYS/EHYS tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmiştir. Aktarımı gerçekleşmeyen öğreticiler ise 1. dönemdeki derslerini sonlandırdıktan sonra “Yeni Kayıt” butonu ile kayıtlarını gerçekleştireceklerdir. Ayrıca kaydı yapılan öğreticilerimiz, yeni eklenecek olan öğrencileri ekleyip, çıkartılması gerekenleri çıkarttıktan sonra derslerini “Açılış için müftülük onayına” göndermesi gerekmektedir. 1. dönem dersleri son haftada öğreticiler tarafından sonlandırılabileceği gibi hafta içerisinde de sistem tarafından otomatik olarak sonlandırılacaktır. Haziran ayı tahakkuk beyan tarihlerini kaçıran öğreticilerin ise bağlı bulundukları müftülükler ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.'' denilmişti.

I. KAYIT İŞLEMLERİ VE GÖREVLENDİRMELER İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1. Yaz Kur’an kurslarının açılışı, öğrencilerin kayıt işlemleri ve eğitim-öğretim hizmetleri; ilgili yönetmelik, yönerge, 2017 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları ve DİBBYS (Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi) / EHYS (Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemine)’deki talimatlara uygun olarak yapılacaktır.

2. Yaz Kur’an kurslarının/sınıflarının açılışı, öğretici ve öğrenci kayıt işlemleri ile tahakkuk işlemleri DİBBYS/EHYS aracılığı ile yapılacaktır.

3. Yaz Kur’an kurslarının hedef kitlesini çocuk ve gençler oluşturmaktadır. Bununla birlikte yetişkinlerden (30 yaş ve üzeri) kışın Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenme imkânı bulamayıp yazın eğitim almak isteyenler de yaz Kur’an kurslarına kayıt edilebilmektedir. Ancak yetişkinlere yönelik açılan yaz Kur’an kurslarının ihtiyaçlar doğrultusunda açılıp açılmadıklarını tespit etmek amacıyla bu kurslar sık sık denetlenecek; bir dönemde yapılan üç denetimin sonunda yeterli öğrencisi olmadığı tespit edilen öğreticilere ek ders ücreti ödenmeyecektir.

4. Dilekçe ile kursa başvuruları kabul edilen bütün öğrencilerin kayıtları DİBBYS/EHYS’ye mutlaka kayıt edilecektir. Sınıf açıldıktan sonra kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler de dönem içerisinde kayıt edilebilecektir.

5. Yaz Kur’an kurslarında görev alacak geçici öğreticilerin görevlendirilme işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 18.05.2017 tarihli ve 35458 sayılı yazısındaki hüküm ve esaslar çerçevesinde DİBBYS/İKYS programı üzerinden yapılacaktır.

6. Yaz Kur’an kurslarında görevlendirilenlere 24 Temmuz 2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim- Öğretim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre ek ders ücreti ödenecektir. Kayıt tarihleri içerisinde sistemde ders tanımlaması yapmayan veya yeterli sayıda öğrenciyi sisteme kaydetmeyenlere ek ders ücreti ödenmeyecektir.

II. YAZ KUR’AN KURSLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. Yaz Kur’an kurslarında eğitim-öğretim hizmetleri sevgi, hoşgörü ve 
gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülecektir. Kurs programı boyunca öğrencilere değerli oldukları hissettirilecek, güler yüz, şefkat ve anlayış gösterilecektir. Kursta bulunmalarının önemi ve amacı kendilerine anlatılacaktır.

2. Sınıflar oluşturulurken öğrencilerin yaş farklılıkları göz önünde 
bulundurulacaktır. Eğitim-öğretim ortamı, öğretici vb. şartların uygun olması durumunda yaş grupları dikkate alınarak öğrencilerin birlikte eğitim-öğretim görmeleri sağlanacaktır.

3. Sınıflar oluşturulurken öğrencilerin bilgi seviyeleri göz önünde 
bulundurulacaktır. Buna göre; imam-hatip lisesine devam eden öğrenciler ile örgün eğitimde seçmeli Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini alan öğrencilerin hazırbulunuşlukları dikkate alınarak kur sistemine uygun olarak eğitim görmeleri sağlanacaktır.

4. Müftülükler, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve belediyeler ile yaz 
Kur’an kursu düzenlenen saatlerde başka bir etkinlik düzenlenmemesi hususunu mütalaa ederek konuyla ilgili ortak çalışmalar yapacaktır.

5. Yaz Kur’an kursu eğitimlerinde öğrencilerin istek ve talepleri dikkate 
alınacak, sabah saatlerinde kursa gelemeyen öğrenciler için öğlenden sonra kurs açılacaktır.

6. 4-6 yaş grubuna yönelik yaz Kur’an kursları (EK-2)’deki şartları taşımaları 
durumunda açılacaktır.

7. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimine devam eden ancak 
Başkanlığımız 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim almamış olan öğrencilerin yaz Kur’an kursunda eğitim almaları yönünde çalışmalar yapılacaktır.

8. Mültecilerin ve mevsimlik işçilerin çocuklarının da yaz Kur’an kursu 
hizmetlerinden faydalanması amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak ve buralarda yaz Kur’an kursu açılacaktır

9. Müftülüklerce il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği halinde örgün eğitime devam eden engelli öğrencilerin yaz Kur’an kursunda eğitim almaları sağlanacaktır.

10. Görme ve işitme engellilere yönelik sınıflar, en az 3 öğrenci ile 
açılabilecektir. Aynı engel grubuna yönelik ikinci bir sınıf ise öğrenci sayısının 10 olması durumunda açılabilecektir. Engelli öğrencilere yönelik açılacak sınıflarda öğrenim görmek üzere başvuran bireylerden engelli kimlik kartı fotokopisi veya %40 engelli olduğunu gösterir belge istenecek, bu belge Müracaat Dilekçesine eklenerek kursta muhafaza edilecektir.

11. İl/ilçe müftülüğü, yaz Kur’an kurslarında talep olması durumunda, öğrenci 
sayısında 15 şartı aramaksızın (mevzuat gereği ek ders ücreti ödenmiyor olsa da) kurs açacaktır.

12. Yaz Kur’an kursuna katılan öğrencilerin (EK-3)’deki protokol kapsamında 
spor etkinliklerinden faydalanmaları sağlanacaktır.

13. Yaz Kur’an kursuna devam eden öğrenciler; kış döneminde İhtiyaç 
Odaklı Kur'an Kursları Öğretim Programları ve Camilerde Kur’an Öğretim Programı kapsamında eğitim alabilecekleri hususunda bilgilendirileceklerdir.

14. Yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrencilere verilmesi planlanan 
ödüller konusunda aşırıya ve abartıya gidilmeyecek; ödüllendirmelerin ahlaki prensiplerin içselleştirmesinde bir araç olduğu unutulmayacaktır.

15. Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programlarında; öğrencilerin sosyal, 
bilişsel ve duygusal gelişim düzeylerine uygun etkinliklere yer verilecektir.

III. YAZ KUR’AN KURSLARINDA YATILI EĞİTİM

1. Yaz Kur’an kurslarında yatılı eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik 
her il/ilçede yatılı eğitim verecek yaz Kur’an kursları açılacaktır.

2. Yaz Kur’an kurslarının yatılı olarak düzenlenmesi durumunda; Diyanet İşleri 
Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği’nin 28-35. maddeleri ile bu yönetmeliğe bağlı olarak hazırlanan yönergenin 65-87. maddelerindeki yurt ve pansiyonlarla ilgili hükümler yaz Kur’an kurslarının yurt ve pansiyonları için de uygulanacaktır.

IV. EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE MATERYALLERİ

1. Yaz Kur’an kurslarında Başkanlıkça hazırlanan “Yaz Kur’an Kursları Eğitim 
Programları” uygulanacaktır.

2. Yatılı Kur’an Kurslarında uygulanmak üzere hazırlık çalışmaları 
devam eden eğitim programı tamamlandığında yazılı olarak bildirilecektir.

3. Yaz Kur’an kurslarında yaş grupları dikkate alınarak Başkanlıkça hazırlanan 
ders kitapları ve materyaller kullanılacaktır. Bu itibarla;

 4-6 yaş grubu için; 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı,

 7 yaş ve üzeri için; “Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum” ve “Yaz 
Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı”,

 Üçüncü kur ve üstü seviyeler için; “Temel Dini Bilgiler Dinim İslam” 
kitapları kullanılacaktır.

4. Yaz Kur’an kursu kitapları müftülüklerimize ücretsiz olarak 
gönderilecek olup Başkanlığımızca 19 Haziran 2017 tarihinde DİBBYS (EHYS) programı üzerinden öğrenci kayıtları incelenecek, ihtiyacın olduğu düşünülen illere ikinci kez kitap dağıtımı gerçekleştirilecektir.

5. Yaz Kur’an kursları eğitim-öğretim faaliyetlerinde yardımcı materyal olarak 
Başkanlığımızın çocuklara yönelik yayınlarından istifade edilecek, söz konusu yayınlar öğrencilere tanıtılacak ve öğrenciler ilgili yayınlardan faydalanmaları hususunda teşvik edilecektir. Ayrıca Âlim Çocuk 3.0 CD’si ve Başkanlığımızın http://kurs.diyanet.gov.tr adresli web sitesinden ders materyalleri konusunda istifade edilebilecektir.

6. Yaz Kur’an Kursları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri ihtiyaç duyulması 
halinde Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. (TDV Yayın Matbaacılık Tel:0312-354 91 31)

V. EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYA 
YÖNELİK FAALİYETLER

Yaz Kur’an kurslarında vatan sevgisi ve birlik beraberlik konularına ağırlık 
verilecektir. Dersler işlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:

1. Kur’an-ı Kerim dersi işlenirken vatan sevgisi, birlik beraberlik konulu 
âyetler mealleri ile birlikte okunacak ve dinimizin birlik beraberlik ve vatan sevgisi anlayışı çocuklara kazandırılmaya çalışılacaktır. Derslerde Hz. Peygamber’in konuyla ilgili hadislerine yer verilecektir. Dini bilgiler dersinde ibadetlerin birlik ve beraberliğimize katkısına vurgu yapılacaktır.

2. Vatan sevgisi ve birlik beraberlik konularının öğrencilere kazandırılması 
amacıyla drama, piyes vb. etkinlikler ile şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlenecektir. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler müftülüklerce ödüllendirilecektir.

3. 15 Temmuz günü öğrenci ve velilerin katılımıyla şehitlerimizi anma 
merasimi düzenlenecek, merasimlerde vatan sevgisi ile birlik ve beraberlik konularına vurgu yapılacaktır.

4. Çocuklara her hafta bir ayet ve hadis öğretilecektir.

5. Yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrencilerin -ders kitapları hariç- Diyanet 
İşleri Başkanlığı çocuk yayınlarından her hafta bir tane olmak üzere “Dokuz Haftada Dokuz Kitap” okumaları ve öğreticilerin rehberliğinde değerlendirmesini yapmaları sağlanacaktır. Başarılı görülen öğrenciler müftülüklerce ödüllendirilecektir.

6. İl ve ilçe müftülüklerince yaz Kur’an kursundaki kız ve erkek öğrenciler 
arasında ayrı ayrı aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler yarışmaları düzenlenecektir. Bu itibarla;

a. Yarışmaya 2017 yılı yaz Kur’an kurslarında (DİBBYS/EHYS) kaydı bulunan

10-15 yaş arası istekli öğrenciler katılabilecektir.

b. Yarışma soruları;

 “Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum” kitabı,

 Tecvid kuralları,

 Namaz Duaları; Sübhaneke, Tahiyyat, Salli-Barik, Rabbena AtinaRabbenağfirli, 
Kunut Duaları ve meali,

 Duha-Nas arasında bulunan sûreler,

 Fil sûresi- Nas sûresi arasında yer alan sûrelerin mealinden seçilecektir.

c. Sûreler ve meali için Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayını 
olan “Kur’an-ı Kerim Meali” dikkate alınarak hazırlık yapılacaktır.

d. Yaz Kur’an kurslarında okuyan kız ve erkek öğrenciler yarışmaya katılmak için 
EK-4’teki formu doldurarak kurs yöneticisine veya Kur’an Kursu öğreticisine teslim edeceklerdir.

e. İl/ilçe merkezlerinde bulunan kız ve erkek Kur’an kursları bünyelerinde 
oluşturulacak olan komisyonlar, 12 Temmuz 2017 tarihine kadar kendi öğrencileri arasında sözlü veya yazılı/test usulünden her hangi birini veya ikisini de uygulayarak Kur’an kursu birincisini seçecektir.

f. Kız ve erkek yaz Kur’an kursları birincilerinin seçimi için oluşturulacak 
komisyonun başkanı ve üyeleri kurs öğreticilerinden oluşacak, ihtiyaç olması halinde ilçedeki diğer Kur’an kursu öğreticilerinden de faydalanılabilecektir.

Ancak komisyon oluşturulamadığı takdirde kurs yöneticisi ve öğreticileri, kurs 
birincisini belirleyebilecektir.

g. Kur’an kursu yöneticisi, kurs birincisinin bilgilerini, EK-5’te yer alan forma 
göre doldurup ilçe müftülüğüne teslim edecektir.

h. İlçe müftülükleri, bünyelerinde komisyonlar oluşturarak 8 Ağustos 2017 
tarihine kadar kız ve erkek Kur’an kursları birincileri arasından, sözlü veya yazılı/test usulünden herhangi birini veya ikisini de uygulayarak ilçe birincilerini seçecektir.

i. İlçe müftülükleri, ilçe birincisi olan kız ve erkek öğrencinin bilgilerini, 
EK-6’daki forma göre doldurup il müftülüğüne teslim edecektir.

j. İl müftülüklerinde oluşturulacak ayrı bir komisyonca 15 Ağustos 2017 tarihine 
kadar kız ve erkek Kur’an kursları birincileri arasından sözlü veya yazılı/test usulünden her hangi birini veya ikisini de uygulayarak kız ve erkek il birincilerinin seçimi yapılacaktır.

k. İl/ilçe müftülükleri dereceye giren öğrencilere mahallinde imkânlar 
çerçevesinde aşırıya kaçmadan değişik ödüller verecektir.

l. İl müftülükleri tarafından final yarışmasında dereceye giren kız ve erkek ilk 3 
öğrenciye ödül verilecektir. Finalde dereceye giren öğrencilerin puanlarının aynı olması durumunda; yaşı küçük olana, yaşın aynı olması durumunda ise eğitim düzeyi yüksek olan öğrenciye öncelik verilecektir.

m. İl birincisi seçilen kız-erkek öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı EK-7 form il 
müftülüklerimiz tarafından yaygindinegitimi@diyanet.gov.tr e-posta adresine gönderilecek; ayrıca üst yazıyla Başkanlığımıza bildirilecektir.

n. Bu kriterler, il ve ilçe müftülüklerince Kur’an kursu yöneticilerine ve 
yarışmacılara önceden mutlaka duyurulacaktır.

o. İl birincilerinin yazılı olduğu EK-7 form dışında Başkanlığımıza herhangi bir 
evrak gönderilmeyecektir.

VI. YAZ KUR’AN KURSLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

Yaz Kur’an kurslarının daha etkin ve verimli olması amacıyla yaz Kur’an 
kurslarında görev alacak geçici ve kadrolu öğreticilere mahallinde EK-8’de yer alan program çerçevesinde seminerler düzenlenecektir. Bu hususta il/ilçe müftülükleri gerekli hazırlıkları yapacaktır.

İl/ilçe müftülüklerimizce mahallinde yapılacak olan yaz Kur’an kursları hizmet 
içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:

1. Seminerler, 23-25 Mayıs 2017 tarihinde Afyon/Sandıklı’daki hizmet içi 
eğitim seminerine katılan personelin koordinesinde, yaz Kur’an kurslarında görevlendirilecek tüm personeli kapsayacak şekilde 01-11 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Seminerlerin süresi ve saatleri katılımcı sayısı ve mahallin imkânları ölçüsünde il/ilçe müftülüklerince planlanacaktır.

2. Görevli sayısı fazla olan yerlerde yapılacak olan hizmet içi eğitim 
seminerleri için uygun mekânlar sağlanacaktır. Görevliler gerektiğinde gruplar halinde seminere alınacaktır.

3. Seminerlerde Başkanlık personeli, üniversite hocaları ve alanında uzman 
diğer kişiler görevlendirilecektir.

4. Seminerlerde Başkanlığımızca hazırlanan http://kurs.diyanet.gov.tr adresli 
web sitesine yüklenen video ders kayıtlarından da yararlanılacaktır.

VII. YAZ KUR’AN KURSLARI İLE DİĞER HUSUSLAR

1. Yaz Kur’an kurslarını tanıtıcı afişler Başkanlığımızca il/ilçe müftülüklerine 
ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca yaz Kur’an kursu afiş, billboard, üçgen ve raket tasarımları Başkanlığımızın http://kurs.diyanet.gov.tr adresli web sitesinden indirilebilecek ve istenmesi durumunda ücretleri müftülüklerimizce karşılanmak kaydıyla Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi
Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir.

2. Başkanlığımız tarafından il/ilçe müftülüklerine gönderilecek afişler 
camilere, Kur’an kurslarına, müftülük binasına ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların ilan panolarına asılacaktır. Ayrıca müftülüklerimiz il/ilçe belediyelerinden uygun görüş alarak yaz Kur’an kursu afişlerini, billboardlarını ve raketlerini il/ilçede uygun olan yerlere asacaktır. 2017 yılı yaz Kur’an kurslarında özveri ile çalışacak müftülük personelimize, Kur’an kursu öğreticilerimize ve din görevlilerimize teşekkür ederiz. 

UYGULAMA ESASLARI
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Aslı 6 ay önce

Kuran kursu na gidecek olan bir bak istersen bilekliği satan adam mı adama göre iş mi bizle gelcen

Misafir Avatar
Gurbet 7 ay önce

Kazanamadılar m

Misafir Avatar
Merve. 8 ay önce

Havuz