2019 TED Tam Eğitim Bursu Sınavı Sonuçları (30 Mart 2019)
Kamuajans.com - Her yıl çok sayıda öğrenciye burs sağlamasıyla bilinen Türk Eğitim Derneği (TED) sınav süreci sonuçların açıklanmasıyla birlikte sona erdi. Türk Eğitim Derneği (TED), maddi olanaksızlıklar nedeniyle iyi bir eğitimden yoksun kalan başarılı öğrencilere burs vermeye devam ediyor.

Maddi Olanaksızlıklar Eğitime Engel Olmasın sloganıyla duyurusu yapılan Tam Eğitim Bursu Türk Eğitim Derneğinden Karşılıksız olarak yapılacak. 

Tam Eğitim Bursu Başvurusu 24 Aralık 2018 - 9 Mart 2019 tarihleri arasında yapıldı. Tam Eğitim Bursu Sınavı 30 Mart 2019 tarihinde yapıldı.

SONUÇLAR

GİRİŞ BELGELERİ

Tam Eğitim Bursu (TEB) Sınavı Başvuru Koşulları

TEB Sınavına başvuracak adayların;

T.C. vatandaşı olması,

2018-2019 öğretim yılında 4, 5 ve 8. sınıfa devam ediyor olması,


5. ve 8. sınıf öğrencilerinin “bitirdiği sınıfa ait yılsonu karnesinde” yılsonu başarı ortalamasının 85 ve üzerinde olması (2017-2018 öğretim yılına ait, Haziran ayında alınmış olan karne),


Ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyması, gerekmektedir. Ailenin aylık toplam geliri 4500 TL’den düşük olmalıdır.


Türk Eğitim Derneği’ne bağlı okullarda öğrenimini sürdüren öğrenciler sınava başvuru yapamazlar.

Tam Eğitim Bursu (TEB) Sınavı Tarihi

30 Mart 2019 Saat 10:00’dır.

Tam Eğitim Bursu (TEB) Sınavı Sonuçlarının Açıklanması

Tam Eğitim Bursu (TEB) Sınavının yapılmasından yaklaşık iki hafta sonrasında sınav sonuçları başvurunun yapıldığı www.ted.org.tr adresi üzerinden ilan edilir.

Adaylar sistem üzerinden Sınav Sonuç Belgesine ulaşabilirler.

Ev Ziyareti ve Mülakat

30 Mart 2019 Cumartesi günü yapılacak olan yazılı sınavda aldıkları puana istinaden Asıl listede yer alan öğrencilerle evlerinde mülakat yapmak üzere iletişime geçilecektir.

Mülakat aşamasında da yeterli bulunan öğrenciler Türk Eğitim Derneği Burslu Öğrenci Tespit Komisyonu ve Yönetim Kurulu Kararıyla burs almaya hak kazanacaktır.

Öğrenci değerlendirmeleri Tablo-1’de belirtilen kontenjanlarımız dahilinde ve okulların öğrenci alım prosedürleri dikkate alınarak gündüzlü/yatılı eğitim almak üzere yapılacaktır.

Bursluluk Süreci

Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretleri, servis ücretleri, yemek giderleri, giyim giderleri, kitap-kırtasiye harcamaları, cep harçlıkları ve yatılı okullarımızda okutuluyor olması halinde pansiyon giderlerinin lise eğitiminin sonuna kadar karşılanacaktır.

Tam Eğitim Bursu alan öğrenciler öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını TED Okullarında yatılı ya da gündüzlü olarak sürdürmektedir. Tam Eğitim Bursuyla TED Okullarından mezun olan öğrencilerin başarılı oldukları sürece, üniversitede de bursları devam etmektedir.

Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrencinin velisiyle karşılıklı Tam Eğitim Bursu Taahhütnamesi imzalanmaktadır. Tam Eğitim Bursu Taahhütnamesi Madde 4’te belirtilen aşağıdaki koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde burs hakkını kaybetmektedir.

Öğrencinin Bursunun Kesileceği Durumlar
 1. Öğrencinin herhangi bir şekilde bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi vb.’den burs alması,
 2. Öğrencinin sınıf tekrarı yapması
 3. Öğrencinin yıl sonu akademik başarı ortalamasının 90’nın altında olması,
 4. Öğrencinin her dönem için karnesinde temel derslerden birinden 60 ve 60’ın altında not bulunması,
 5. Öğrencinin disiplin cezası alması,
 6. Öğrencinin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okula gelmemesi veya okulu terk etmesi,
 7. Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması,
 8. Öğrencinin eğitim aldığı TED Okulu ve TED Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen sosyal aktivitelere mazeret göstermeksizin katılmaması
 9. Öğrenciye Yapılan Ödemelerin Geri Alınacağı Durumlar
  1. Öğrencinin burs almaktan ya da kendine gösterilen TED Okulu’nda okumaktan vazgeçmesi,
  2. Öğrencinin devam ettiği sınıfı bitirmesi ve mücbir sebep olmaksızın bir üst sınıfta öğrenimine devam etmemesi,
  3. Aile gelirinde, TED Genel Merkezi tarafından belirlenmiş kriterin üzerinde değişikliğin olması ve bu durumun bildirilmemesi halinde, değişikliğin vuku bulduğu tarihten sonra yapılan ödemeler,
  4. Öğrenci ve/veya Veli/Vasisinin başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun saptanması.
  5. Yukarıda belirtilen sebeplerden herhangi birisi dolayısıyla öğrencinin bursunun sona ermesi durumunda, Tam Eğitim Bursu kapsamında öğrenciye yapılan tüm harcamalar, işlemiş yasal faizi ve %50 fazlası ile birlikte öğrenci ile veli veya velilerinden veya vasisinden müşterek ve müteselsil olarak talep ve tazmin olunur.
 10. Önemli Uyarılar:
  1. Ev ziyareti ve mülakat sürecinde Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerle tutarsız belgeler sunulması durumunda öğrencinin burs hakkının iptali Türk Eğitim Derneği’nin inisiyatifindedir. Gelir durumuna ilişkin değerlendirme yapılırken öğrencinin yaşadığı ilin sosyo-ekonomik koşulları da dikkate alınacaktır. Burs alacak öğrencilerin belirlenmesi aşamasında, yapılan yazılı sınavda birbirine yakın puan alan öğrencilerden gerekli kriterlere uygunluğunun yanı sıra, ekonomik durumu daha düşük olan tercih edilecektir.
  2. Öğrenciler başvuru formunda belirttikleri her bilgiyi istenildiğinde resmi belgeyle ibraz etmek zorundadır.
  3. Tablo-1’de belirtilen kontenjanların, uygun aday bulunmaması halinde boş bırakılması Türk Eğitim Derneği’nin inisiyatifindedir.

Tablo-1: TED Okulları Tam Eğitim Burslu Öğrenci Kontenjanları

OKUL ADI

5.SINIF

6.SINIF

9.SINIF

TED ADANA KOLEJİ

4

0

1

TED AFYON KOLEJİ

2

1

2

TED ALANYA KOLEJİ

4

0

1

TED ALİAĞA KOLEJİ

2

2

2

TED ANKARA KOLEJİ

5

0

TED ANTALYA KOLEJİ

3

2

0

TED ATAKENT KOLEJİ

2

2

0

TED BATMAN KOLEJİ

6

2

2

TED BODRUM KOLEJİ

0

2

TED ÇORUM KOLEJİ

5

0

TED DENİZLİ KOLEJİ

1

1

0

TED DİYARBAKIR KOLEJİ

0

2

3

TED EDİRNE KOLEJİ

5

0

0

TED EGE KOLEJİ

2

1

1

TED ELAZIĞ KOLEJİ

2

3

0

TED ESKİŞEHİR KOLEJİ

5

0

0

TED GAZİANTEP KOLEJİ

2

3

0

TED HATAY KOLEJİ

1

1

1

TED ISPARTA KOLEJİ

4

1

0

TED İZMİR KOLEJİ

3

1

1

TED KARABÜK KOLEJİ

4

4

6

TED KAYSERİ KOLEJİ

2

3

0

TED KDZ. EREĞLİ  KOLEJİ

1

1

3

TED KOCAELİ KOLEJİ

2

1

2

TED KONYA KOLEJİ

2

2

1

TED MALATYA KOLEJİ

5

5

5

TED MERSİN KOLEJİ

2

2

1

TED RÖNESANS KOLEJİ

2

0

3

TED SAKARYA KOLEJİ

5

0

0

TED SAMSUN KOLEJİ

3

2

0

TED SİVAS KOLEJİ

2

1

2

TED ŞANLIURFA KOLEJİ

2

1

2

TED TRABZON KOLEJİ

1

0

4

TED VAN KOLEJİ

3

2

0

TED ZONGULDAK KOLEJİ

3

1

1

TOPLAM

92

52

46


* Yatılı kontenjanı yalnızca TED Karabük Koleji için geçerlidir.

BURS BAŞVURUSU

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 503) 26 Aralık 2018 Tarihli ve 30637 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Türk Eğitim Derneği; kendini var etmek, hayallerini hayatı yapmak isteyen gençler için umudun kapısını açıyor. Herkesi, çevrelerindeki maddi durumu yetersiz ancak başarılı çocukları Türk Eğitim Derneği'nin Tam Eğitim Bursu Sınavı'na yönlendirmeye çağırıyoruz. Türk Eğitim Derneği güvencesinde, nitelikli bir eğitim ile hayallerindeki geleceğe ulaşabilmek için son başvuru tarihi 9 Mart 2019. Başvuru adresi www.ted.org.tr
 
30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da, TED Okullarının bulunduğu 35 il/ilçede düzenlenecek olan Tam Eğitim Bursu Sınavı için başvuru süreci 24 Aralık 2018'de başladı. Başvurular 9 Mart 2019 tarihine kadar www.ted.org.tr adresinden yapılabilecek. Sınavda başarı gösteren maddi imkanları kısıtlı, fakat akademik olarak başarılı 190 öğrenci ortaokuldan başlayarak Tam Eğitim Bursu kapsamında TED Okullarında eğitim alacak. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ücreti, kitap-kırtasiye, okul kıyafeti giderleri, yemek-servis ücretleri ve yatılı eğitim alması halinde pansiyon giderleri burs kapsamında karşılanacak. Ayrıca öğrencilere cep harçlığı da verilecek.
 
Tam Eğitim Bursu Sınavı için başvuru koşulları
 
Sınava başvuracak adayların;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

2018-2019 öğretim yılında 4, 5 ve 8'inci sınıfa devam ediyor olması,

5 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin, “bitirdiği sınıfa ait yılsonu karnesinde” (2017-2018 öğretim yılına ait, haziran ayında alınmış olan karnede), yıl sonu başarı ortalamasının 85 ve üzerinde olması,

Ailesinin aylık toplam gelirinin 4.500 TL'den düşük olması ve ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyması gerekiyor.
 
Ayrıca, Türk Eğitim Derneği'ne bağlı okullarda öğrenimini sürdüren öğrenciler sınava başvuramıyor.

Tam Eğitim Bursu sınavı 35 il ve ilçede düzenlenecek

TED Okulları tarafından Tam Eğitim Bursu Sınavı yapılacak olan 35 il/ilçe merkezi ve sınavın düzenleneceği okullar şöyle: TED Adana Koleji, TED Afyon Koleji, TED Alanya Koleji, TED Aliağa Koleji, TED Ankara Koleji, TED Antalya Koleji, TED Atakent Koleji, TED Batman Koleji, TED Bodrum Koleji, TED Çorum Koleji, TED Denizli Koleji, TED Diyarbakır Koleji, TED Edirne Koleji, TED Ege Koleji, TED Elazığ Koleji, TED Eskişehir Koleji, TED Gaziantep Koleji, TED Hatay Koleji, TED Isparta Koleji, TED İzmir Koleji, TED Karabük Koleji, TED Kayseri Koleji, TED Karadeniz Ereğli Koleji, TED Kocaeli Koleji, TED Konya Koleji, , TED Malatya Koleji, TED Mersin Koleji, TED Rönesans Koleji, TED Sakarya Koleji, TED Samsun Koleji, TED Sivas Koleji, TED Şanlıurfa Koleji, TED Trabzon Koleji, TED Van Koleji, TED Zonguldak Koleji.
 
“Tam Eğitim Bursu” nedir?

Türk Eğitim Derneği'nin 2003–2004 öğrenim yılında başlattığı burs düzenlemesiyle, başarılı fakat ekonomik yetersizlikler yaşayan öğrenciler “Tam Eğitim Bursu” (TEB) kapsamında okutuluyor. “Tam Eğitim Bursu”, burs desteği verilen öğrencilerin eğitim, servis, yemek, giyim, kitap-kırtasiye giderlerini ve harçlıklarını üniversite lisans eğitiminin sonuna kadar karşılıyor. “Tam Eğitim Bursu” alan öğrenciler, öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını Türk Eğitim Derneği Okullarında sürdürüyorlar.
 
“10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye” kampanyası hakkında

Türk Eğitim Derneği, başlattığı “10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye” kampanyasıyla başarılı ama maddi imkanları olmayan öğrencilere Tam Eğitim Bursu vermektedir ve burs verdiği öğrencilere sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp, öğrencilerin üniversite sonuna kadar tüm eğitim masraflarını karşılamaktadır. Öğrencilerin eğitim hayatı boyunca takibi yapılmakta, gelişimleri uzmanlar aracılığıyla izlenmekte ve barınmasından servisine, kıyafetinden cep harçlığına kadar tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır.

KamuAjans.com - Özel Haber
Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
fatma 17 saat önce

tam bureu alabilmek için kaç puan almak gerekiyor

Misafir Avatar
Hasan 2 gün önce

ted sınavı mülakata alınacak öğrencilerin listesi ne zaman açıklanır?

Misafir Avatar
Öztekin 3 gün önce

Mart 2019 sınav sonuçları ne zaman belli olur

Misafir Avatar
Öztekin 3 gün önce

Mart 2019 sınav sonuçları ne zaman belli olur

Misafir Avatar
uhuhhb 5 gün önce

nereden bakılıyor ben göremedim

Misafir Avatar
Ghh 1 hafta önce

270 nedir

Misafir Avatar
Ziyad 1 hafta önce

270puan

Misafir Avatar
muhammed. kuluç 1 hafta önce

2019 ted ata kent. 5: sinif sinav sonuçlari açiklandimi. Lutfen yardımcı olurmusunuz