Kamuajans.com - İnşaat maliyetlerinin ve ihale hesaplamalarının en önemli gösterge paneli olan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hesaplama Cetveli her yıl resmi gazetede yayımlanarak hesaplama değeri olarak sunulmaktadır. İnşaat maliyetleri, yapı tür ve grupları, Mimarlık ve mühendislik hizmet bedelleri, genel giderler, yüklenici karı da bu hesap cetveli üzerinden hesaplanmaktadır. Tüm inşaat aksam ve işlemleri de cetvelde yer almaktadır. Hesaplama cetvelinde ayrıca yapılar da sınıflarına göre gruplandırılmaktadır.

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 26 Nisan 2018 Tarihli ve 30403 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. 2018 yılına ait yapı yaklaşık birim maliyetlerinde 26 Nisan 2018 tarihli birim fiyatları cetveli Resmi Gazetede Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 2018 yılı yapıların birim maliyetleri cetveli yürürlüğe girdi.

Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesaplanmasında kullanılacak olan 2018 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerinin önümüzdeki günlerde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 1. Sınıf Yapıların, 2. Sınıf Yapıların, 3. Sınıf Yapıların, 4. Sınıf Yapıların, 5. Sınıf Yapıların birim maliyetleri belli oldu.

 Yapıların mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfları olan 1. sınıf yapılar, 2. sınıf yapılar (A B ve C Grubu), 3. sınıf yapılar (A ve B Grubu), 4. sınıf yapılar (A B ve C Grubu), 5. sınıf yapılar (A B C ve D Grubu)la ilgili yapı birim maliyetleri 2017 cetveli ile yeni yıl rakamları belirlenmiş oldu.


İnşaat maliyet endeksi, haziranda mayıs ayına göre yüzde 2,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,06 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,06 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 3,26, işçilik endeksinde yüzde 0,11 artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 30,84, işçilik endeksi yüzde 16,09 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 2,38, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,87 artış yaşandı. Haziranda mayıs ayına göre, malzeme endeksi yüzde 3,41, işçilik endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 29,23, işçilik endeksi yüzde 16,01 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,01, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 30,07 artış kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,76, işçilik endeksi yüzde 0,06 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 36,06, işçilik endeksi yüzde 16,36 arttı.


Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 26 Nisan 2018 Tarihli ve 30403 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı her yıl yayınladığı Yapı yaklaşık birim maliyetlerini bu yıl da güncellemeleri yaparak bir tebliğle yayınladı. Yapı yaklaşık maliyetlerinin hesaplanmasında yapıların mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfa göre hem genel giderler hem de yüklenici karı hesap edilerek hesaplanmıştır.

Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesaplanmasında kullanılacak olan 2018 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerinin önümüzdeki günlerde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 1. Sınıf Yapıların, 2. Sınıf Yapıların, 3. Sınıf Yapıların, 4. Sınıf Yapıların, 5. Sınıf Yapıların birim maliyetleri belli oldu.

Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2018 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,  genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilmiştir.

Buna göre 1. Sınıf Yapılardan A Grubu Yapılarda yapının birim maliyeti 153.00 TL, B Grubu Yapıların birim maliyeti 228.00 TL'dir. 2. Sınıf Yapılardan A Grubu Yapıların birim maliyeti 369.00 TL, B Grubu Yapıların birim maliyeti 483.00 TL, C Grubu Yapıların birim maliyeti 578.00 TL'dir.

26 Nisan 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30403

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA

KULLANILACAK 2018 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yapı yaklaşık birim maliyetleri

MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2018 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,  genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.

 

                                                                                                                                    Yapının Birim

                                                                                                                                          Maliyeti

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI                      (BM) TL/m2

 

I. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR……………………………………………………………               153,00

. Kâgir veya betonarme ihata duvarı (3 metre yüksekliğe kadar)                                                         

. Basit kümes ve basit tarım yapıları                                                                                                    

. Plastik örtülü seralar                                                                                                                         

. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yapıları                                                                                      

. Geçici kullanımı olan küçük yapılar                                                                                                  

. Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar                                                                                               

. Gölgelikler-çardaklar                                                                                                                        

. Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları

. Depo amaçlı kayadan oyma yapılar                                                                                                   

. Bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                         

B GRUBU YAPILAR…………………...............................................................                 228,00

. Cam örtülü seralar                                                                                                                             

. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları                                                                             

. Kâgir ve betonarme su depoları                                                                                                         

. İş yeri depoları                                                                                                                                  

. Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

II. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR……………………………………………………………               369,00

. Kuleler, ayaklı su depoları                                                                                                                 

. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları                                                                                    

. Kayıkhane                                                                                                                                         

. Bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                         

B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………                483,00

. Şişirme (Pnömatik) yapılar                                                                                                               

. Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler                                                                                        

. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve eklentileri                                              

. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton, betonarme veya çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)                                                                                                 

. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri                                                                                   

. Jeoloji, botanik ve tema parkları                                                                                                        

. Mezbahalar                                                                                                                                       

. Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

C GRUBU YAPILAR……………………………………………………………               578,00

. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)                                                                               

. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton, betonarme ve çelik yapılar)        

. Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

III. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR…………………………………………………………….             800,00

. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme

ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)                                                           

. Katlı garajlar                                                                                                                                      

. Ticari amaçlı binalar (üç kata kadar üç kat dâhil – asansörsüz- 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45 inci maddesine göre asansör yeri bırakılacak)             

. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler, v.b.)                          

. Basımevleri, matbaalar                                                                                                                      

. Soğuk hava depoları                                                                                                                         

. Konutlar (üç kata kadar- üç kat dâhil- asansörsüz - 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45 inci maddesine göre asansör yeri bırakılacak)  

. Akaryakıt ve gaz istasyonları                                                                                                            

. Kampingler                                                                                                                                       

. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)                                              

. Semt postaneleri                                                                                                                                

. Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları                                                                      

. Bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                         

B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………….           966,00

. Entegre tarımsal endüstri yapıları, Büyük çiftlik yapıları                                                                   

. Gençlik Merkezleri, Halk evleri                                                                                                        

. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler                                                                                                 

. Temel eğitim okulları                                                                                                                        

. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri                                                                                          

. Jandarma ve emniyet karakol binaları                                                                                               

. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri                                                                                        

. Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21,50 m’ye kadar olan)                                                         

. 150 kişiye kadar cezaevleri                                                                                                               

. Fuarlar                                                                                                                                              

. Sergi salonları                                                                                                                                   

. Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az yapılar)                                                                          

. Marinalar                                                                                                                                          

. Gece kulübü, diskotekler                                                                                                                  

. Misafirhaneler, Pansiyonlar                                                                                                              

. Bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                         

IV. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR……………………………………………………………           1.016,00

. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve

ek tesisleri olan eğitim yapıları)                                                                                                           

. Poliklinikler                                                                                                                                      

. Liman binaları

. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri, vb.)

. İlçe Belediyeleri                                                                                                                                

. 150 kişiyi geçen cezaevleri                                                                                                                

. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri                                                                                           

. İbadethaneler (1500 kişiye kadar)                                                                                                     

. Entegre sanayi tesisleri                                                                                                                      

. Aqua parklar                                                                                                                                     

. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)                                    

. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları                                                        

. Büyük alışveriş merkezleri                                                                                                                

. Yüksekokullar ve eğitim enstitüleri                                                                                                   

. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m.’den az yapılar)                                                   

. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)                                                                                                                      

. Bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                         

B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………             1.177,00

. Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri

. İl tipi belediyeler

. İl tipi idari kamu binaları                                                                                                                   

. Metro istasyonları                                                                                                                             

. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları                                                                                     

. Büyük postaneler (merkez postaneleri)                                                                                             

. Otobüs terminalleri                                                                                                                           

. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)                                          

. Banka binaları                                                                                                                                   

. Normal radyo ve televizyon binaları                                                                                                 

. Özelliği olan genel sığınaklar                                                                                                            

. Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 ~ 600 m2 villalar, teras  evleri, dağ evleri, kaymakam evi vb.)                                                                                                                                                

. Bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                         

C GRUBU YAPILAR…………………………………………………………….           1.308,00

. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları                                                                                              

. Bakanlık binaları                                                                                                                               

. Yüksek öğrenim yurtları                                                                                                                   

. Arşiv binaları                                                                                                                                    

. Radyoaktif korumalı depolar                                                                                                             

. Büyük Adliye Sarayları                                                                                                                    

. Otel (3 yıldızlı) ve moteller                                                                                                               

. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri                                                                                                  

. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları

. İş merkezleri (Yapı yüksekliği 21,50 m ile 30,50 m arası -30,50 m dâhil yapılar)

. Konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m ile 51,50 m arası -51,50 m dâhil yapılar)                                   

. Bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                         

V. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR……………………………………………………………            1.642,00

. Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları                                                                                           

. Orduevleri                                                                                                                                         

. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar                          

. Borsa binaları                                                                                                                                    

. Üniversite kampüsleri

. İş merkezleri (Yapı yüksekliği 30,50 m aşan yapılar)                                                                       

. Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan yapılar                                                                                      

. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)

. Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

B GRUBU YAPILAR................................................................................................         2.033,00

. Kongre merkezleri

. Olimpik spor tesisleri – hipodromlar                                                                                                

. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları                                                                                 

. Hastaneler                                                                                                                                         

. Havalimanları                                                                                                                                    

. İbadethaneler  (1500 kişinin üzerinde)                                                                                              

. Oteller (4 yıldızlı)                                                                                                                              

. Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

C GRUBU YAPILAR……………………………………………………………            2.331,00

. Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)

. Müze ve kütüphane kompleksleri                                                                                                     

. Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

D GRUBU YAPILAR……………………………………………………………            2.746,00

. Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri                                                      

. Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar

. Bu gruptakilere benzer yapılar.

 

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için 2018 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2018 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır. 

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
3. Sınıf Yapılardan A Grubu Yapıların birim maliyeti 800.00 TL, B Grubu Yapıların birim maliyeti 966.00 TL'dir. 4. Sınıf Yapılardan A Grubu Yapıların birim maliyeti 1.016.00 TL, B Grubu Yapıların birim maliyeti 1.177.00 TL, C Grubu Yapıların birim maliyeti 1.308.00 TL'dir.

5. Sınıf Yapılardan A Grubu Yapıların birim maliyeti 1.642.00 TL, B Grubu Yapıların birim maliyeti 2.033.00 TL, C Grubu Yapıların birim maliyeti 2.331.00 TL, D Grubu Yapıların birim maliyeti 2.746.00 TL'dir. 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
acar 10 ay önce

Bu fiyatlara arsa bedelleri dahil değildir.

Misafir Avatar
hilal 11 ay önce

bu maliyetlere göre neden ev bulamıyoruz.1 metrekarenin kar dahil fiyatı 966 iken 100 metrekarelik evler neden 300, 500 binlerde.

Misafir Avatar
root 11 ay önce @hilal

ev alırken önemli olan aldığınız ev değil, size verilen tapuda yazan arsa payıdır. arsa payınız olmazsa o evin size ait olduğunu ispat edemezsiniz

Beğenmedim (1)