banner183

2017 AÖO 3. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri Sona Erdi!
Kamuajans.com - AÖO 2. Dönem Sınavı Sonuçları 21 Nisan 2017 tarihinde yayımlandı. Ardından AÖO 3. Dönem Yeni Kayıt İşlemleri 2 Mayıs 2017 tarihinde başladı. AÖO 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri ise 8 Mayıs 2017 tarihinde başladı. AÖO 3. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri ise 18 Mayıs 2017 tarihinde sona erdi.

Açık Öğretim Ortaokulu'nda okuyan öğrenciler için 18 Mart 2017 tarihinde AÖO 2. Dönem Sınavı yapıldı. Sınavın ardından 3. dönem için hazırlıklar başladı. Üçüncü dönem için öğrenciler ilk olarak yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 2017 AÖO İş Takvimi'nde belirlenen tarihler arasında gerçekleştirildi.


''AÖO'da Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri Nasıl Yapılır?'' sorusunun cevabı haberimizde...

İlk kayıt kılavuzu için tıklayın
Kayıt yenileme kılavuzu için tıklayın

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT KILAVUZU

1 ) AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU KAYIT EVRAKLARINA İLİŞKİN İŞLEMLER

1.1. Kayıt Kabul Koşulları

1. Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi 
itibarı ile 14 yaşından gün alanlar. Ancak; özel eğitime muhtaç, tutuklu hükümlü, ıslah evindekiler ve bir yıldan fazla süreli kamu görevlisi ebeveynine bağlı olarak yurt dışına çıkmak zorunda kalanlarda yaş sınırı aranmaz.

2. İlkokul mezunları ve 4. sınıfı bitirenler,

3. İlköğretim ya da ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıfından ayrılanlar,

4. Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup 
mezun olamayanlar,

5. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,

6. Yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfını bitirenler düzeyinde denklik 
belgesi olanlar.

1.2. Kayıt Ücreti

1. Yeni kayıt yaptıracak adaylar Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar 
Bankası’nın herhangi bir şubesine adı-soyadı ve TC Kimlik numaralarını bildirerek 30,00 (Otuz) TL kayıt ücreti yatıracaklardır.

2. Ayrıca adaylar kaydı alan Halk Eğitim Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkez 
Müdürlüklerinin vereceği hesaba da 10,00 (on) TL yatıracaklardır.

3. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 29.05.1998 gün ve 1998/1 sayılı 
genelgesi ile 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ve Terörle mücadeleye katılan gazilerimiz ile çocuklarından ve bu mücadelede şehit düşenlerin birinci derecedeki yakınlarından durumlarını belgelendirmeleri halinde kayıt ücreti talep edilmeyecektir. Bu durumdaki öğrencilerin sistemdeki özel durumu alanında “Şehit birinci derece yakını veya gazi, eş ve çocukları” ifadesi seçilecektir. (şehit ve gazilerimizin eş ve çocuklarından evlenenler katılım bedeli muafiyetinden yararlanamaz.)

4. Mahkemelerce, 5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında “Eğitim tedbiri” 
konulan adaylardan da kayıt ücreti talep edilmeyecektir. Bu durumdaki öğrencilerin sistemdeki özel durumu alanında “Eğitim tedbiri” ifadesi seçilecektir.

5. Açık Öğretim Ortaokulu'na kayıt başvuru işlemleri sırasında; yanlış hesaba ücret 
yatırma, çift ücret yatırma gibi sebeplerle hatalı işlem yapanların ücret iadesi, yatırılan T.C. Kimlik numarasında işlem yapılmadı ise sınav sonrası Ziraat Bankası'ndan hatalı para yatıranın T.C. Kimlik numarasına para iadesi yapılacaktır. Bunun için kişinin bir yere başvurmasına gerek yoktur.

1.3. Öğrenim Belgesi

1. Kayıt için öğrenim belgesinin aslı olacaktır. Bu belgenin asıl olup olmadığı kayıt 
alan Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüklerinde ki görevlilerce kontrol edilecek, asıl olmayan hiçbir öğrenim belgesi kabul edilmeyecektir.

2. Öğrenim belgesinin aslını kaybedenler ise, en son ayrıldıkları okullarından 
alacakları “kayıt örneği” belgelerinin aslı ile kayıt olabileceklerdir.

3. Okunamayan, silinti ve kazıntı yapılmış, imzasız veya mühürsüz öğrenim 
belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4. İlköğretim okulları ve ortaokulların ara sınıflarından ayrılarak başvuran öğrenci 
adaylarının, not dökümleri veya yılsonu başarı puanlarının öğrenim belgelerinde bulunması gerekmektedir. Bulunmaması durumunda yılsonu notlarını ya da yılsonu ortalamasını gösteren ek bir belgenin istenmesi gerekmektedir.

5. Yurt dışından alınan öğrenim belgelerinin kabul edilmesi için İl Millî Eğitim 
Müdürlüklerince denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir. Bu durumdaki öğrencilerden ayrıca not dökümü istenmeyecektir.

6. 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki eğitim kanunu kapsamında alınan; Kalfalık, 
ustalık veya usta öğreticilik belgelerinden herhangi birine sahip olanlar 6. Sınıftan muaf olurlar. İlgili belgenin fotokopisi Öğrenci bürosunca aslı gibidir şeklinde onaylanarak öğrenci dosyasına konulacaktır. (Bu belgelerin asılları öğrencide kalacaktır.) Esnaf dernekleri ve federasyonlar tarafından verilen belgeler geçersizdir.

7. Açık Öğretim Ortaokulu'ndan öğrenim belgesi (tasdikname) ile ayrılmış olan 
öğrenciler için yeni kayıt yerine kayıt yenileme işlemi yapılır.

1.4. Fotoğraf

Adaya ait son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 ebatlarında, tanınmasına 
engel teşkil etmeyen 1 adet renkli vesikalık fotoğraf alınacaktır.

1.5. Öğrenci Dosyası

Kayıt evraklarının içine konacağı zarftır. Kayıt bitiminde alınacak rapor zarf üzerine 
yazdırılacak veya A4 kâğıda çıktı alınarak zarf üzerine yapıştırılacaktır.

1.6. Kayıt Evraklarının Öğrenci Bürolarındaki Görevli Tarafından Teslim Alınması

Öğrenci dosya içerisinde bulunması gereken belgeler:

1. Öğrenim belgesinin aslı
2. Bir adet fotoğraf
3. Varsa Kalfalık, Ustalık Veya Usta Öğreticilik Belgesinin onaylı fotokopisi
4. Varsa Özürlü Sağlık Kurul Raporunun onaylı fotokopisi
5. Varsa Ücret Muafiyet Belgesinin onaylı fotokopisi
6. Ad, soyad, doğum tarihi vb. değişiklik olması durumunda mahkeme kararının onaylı fotokopisi
7. Kesin Kayıt Form çıktısı

Internet üzerinden yapılan kayıt işleminden sonra alınacak iki nüsha Kesin Kayıt 
Formu çıktısı, bilgilerin öğrenciye teyit ettirilmesinden sonra bir nüshası öğrenciye verilecek, diğer nüshası da öğrencinin dosyasına konulacaktır. (Özellikle atandığı sınıf, seçilen yabancı dil, adres, telefon, sınava giriş yeri bilgileri ve kalfalık-ustalık belgesinin olup olmadığını öğrenciye teyit ettirilecektir).

1.7. Arşiv Numarası

Öğrenci kaydı tamamlandığında sistem tarafından verilecek olan numaradır. Dosya 
arşivleme işlemi buna göre yapılacaktır.

1.8. Ders Seçme

Bir öğrenci bulunduğu sınıftaki derslerin yanında bir üst sınıftan en fazla dört ders 
seçerek sınava girer. Eğer öğrenci üst sınıftan ders seçimi yapmazsa dersler sistem tarafından seçilir.

1.9. Kayıttan Vazgeçmek

Kesin kaydı yapılan ve sistemde aktif hale gelen öğrencinin kayıttan vazgeçmesi 
halinde başvuru esnasında verdiği belgeler kendisine iade edilemez. Bunun yerine Ek1 Öğrenim Belgesi (Tasdikname) düzenlenerek verilir.

1.10. Kayıta İtiraz

Durumlarına itiraz eden ve kayıtlarının düzeltilmesini isteyen öğrenciler; varsa 
belgeleriyle birlikte öğrenci bürolarına başvururlar. Öğrenci bürosu öğrenciden gelen belgeye göre gerekli düzeltmeleri yapar. Ancak; yapılacak düzeltmeler ilgili öğretim döneminin sınav kütüğünün kesinleşmesinden sonra yapılamaz.

1.11. Adres ve Sınav Merkezi Değişikliği

Kaydını yaptırdıktan sonra adresinde zorunlu değişiklik olanların, sınav takviminde 
belirtilen süreler içerisinde adres güncelleme ve sınav giriş yeri belirleme işlemi öğrenci bürolarınca yapılacaktır.

1.12. Sınav Yeri ve sınav sonuç Belgeleri

Bu belgeler http://aio.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak, ayrıca öğrenci 
adreslerine gönderilmeyecektir. Sınav giriş yeri bilgileri dönem sınavı tarihinden 10 gün öncesinde internet sayfamızda duyurulacaktır.

2016-2017 AÖO KAYIT YENİLEME

1. Başvuru Tarihleri

Açık Öğretim Ortaokulu 2016 – 2017 eğitim öğretim yılı III. Dönem kayıt yenileme başvuru tarihleri 8-18 Mayıs 2017'dir.

2. Başvuru Yeri

İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri,

3. Kayıt Yenileme Sınav Bedeli

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Sınav Bedelini ödemeleri gerekmektedir. 2017 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme Sınav Bedeli, 30 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şube ya da ATM’sine MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Ortaokulu Kayıt Yenileme Sınav Bedeli) 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale bedeli talep etmektedir.)

Kayıt Yenileme Sınav Bedelinin yanı sıra Kayıt yenileme işlemi Halk Eğitimi Merkezi ya da Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden yapılacaksa 5 TL’de, Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya kurumda görevli ilgiliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Kayıt Yenileme Sınav Bedeli ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın aktifleşmesini engeller. Bunun için Sınav bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

Kayıt Yenileme Sınav Bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerinden yatırılmaktadır.

ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Ortaokulu Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

Bankamatikten Para Yatırılırken İzlenecek Adımlar

1-GİRİŞ tuşuna basınız.

2-Dil seçeneklerinden TÜRKÇE tuşuna basınız.

3-Ana sayfadan ÖDEME İŞLEMLERİ tuşuna basınız.

4-EĞİTİM ÖDEMELERİ tuşuna basınız.

5-Karşınıza gelen seçeneklerden M.E.B ÖDEMELERİ ni seçiniz.

6-Ödeme yapmak istediğiniz sınav türünü seçiniz. AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU SINAV BEDELİ (veya Açık Öğretim Ortaokulu Sınavına yatırılacağına dair benzer ibare) olacak

7-ATM tuşları yardımıyla T.C. KİMLİK NUMARANIZI girin ve GİRİŞ tuşuna basınız.

8-Yatıracağınız 30 TL’’yi düzgün biçimde hazırlayın ve DEVAM tuşuna basınız.

9-Paranızı ekranda gösterildiği şekilde bölmeye yerleştirin ve GİRİŞ tuşuna basınız.

10-Para tanımlama işlemi için lütfen bekleyiniz.

11-Yatırdığınız tutarla ekrandaki tutarı karşılaştırın, kabul edilen tutarı onaylamak için DEVAM tuşuna basınız.

12-Ekranda görünen bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay için EVET tuşuna basınız.

13-Paranız yatırılırken lütfen ATM’den ayrılmayınız.

14-İşleminiz tamamlandıktan sonra makbuzunuzu almayı unutmayınız.

 Dikkat: Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrenci adaylarından kimlik numarası olmayanların kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilmeleri için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik belgesi ve bu belgenin üzerinde yer alan yabancı kimlik numarasını girmeleri gerekmektedir.

 Dikkat: T.C. kimlik numarası almak zorunda olmayan kişiler ile yabancı uyruklulardan yabancı kimlik numarasını alamayanlar Sınav Bedelini ödeyebilmek için, kayıt yaptıracakları kurum aracılığıyla Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğüne, 0 312 213 01 73 numaralı faks ile veya acikilk@meb.gov.tr mail adresine ile ulaşmaları gerekmektedir. Bu öğrencilere Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından sınav bedellerini ödeyebilecekleri banka hesap numarası verilecektir. 

 Dikkat: Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yenileme yaptıran her öğrenci mezun oluncaya kadar sınava girmek istediği her dönem, iş takviminde belirlenen tarihler arasında kaydını yenilemek zorundadır.

4. Açık Öğretim Ortaokulu Kayıt Yenileme İşlemleri

Açık Öğretim Ortaokulunda Kimler Kayıt yenilemelidir?

Okulumuza kayıtlı ve öğrencilik durumu DONUK ve sınava katılmak isteyen bütün öğrencilerimiz.

 Dikkat: 2002 yılı ve daha öncesinde Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptırmış, bu tarihten sonra hiç kayıt yenilememiş ve halen öğrencilik durumu “Donuk” olan öğrencilerin T.C. Kimlik Numaraları Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir.

Bu öğrencilerimiz öncelikle, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine, ALO 147, Başbakanlık BİMER, MEB Bilgi Edinme kanalıyla başvurmaları, işlem yapılamaması durumunda ise; durumlarını anlatan bir dilekçeyi ve T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisini tek sayfada olacak şekilde, 0 312 213 01 73’e faks (ya da acikilk@meb.gov.tr adresine e-posta) göndermeleri gerekmektedir.

5. Kayıt Yenileme İşlemlerine Ait Açıklamalar

Öğrencilerimiz öncelikle yukarıda açıklandığı üzere Kayıt Yenileme Ücretini yatıracaklardır.

Ders Seçimi

Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yenileme yaptıran öğrencilerimize, bulunduğu sınıfa ait ve alt sınıflardan sorumlu derslerinin tamamı sistem tarafından atanır. Öğrencinin üst sınıftan alabileceği en fazla 4 (dört) ders öğrencinin talebi doğrultusunda Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yapılır, aktifleştirme işlemi için Öğrenci Bürolarına başvurulmaması durumunda ücretin yatırıldığı ertesi günü sistem tarafından aktifleştirme işlemi yapılarak dersleri otomatik olarak seçilecektir. Ancak öğrencilerin mağdur olmamaları için şifreleri ile
sisteme girerek durumlarını kontrol etmeleri gerekir.

Ders seçiminin yapılmaması durumunda, üst sınıfa ait dersler sistem tarafından otomatik olarak atanır.

Açık Öğretim Ortaokulu Kullanılan Terimler

*Aktif Öğrenci: İlk kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrenci,

*Donuk Öğrenci: Kaydını yenilemeyen öğrenci,

*Mezuniyet Kontrolünde Olan Öğrenci: Mezuniyet aşamasına gelmiş, kayıt evrakı incelenecek öğrenci.

Kimlerden Sınav Bedeli Alınmaz?

a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olanların eş ve çocuklarından, aynı mücadelede gazi olanlar ile eş ve çocuklarından;

b) Terörle mücadelede görevini yaparken şehit düşenlerin eş ve çocuklarından, aynı mücadelede gazi olanlar ile eş ve çocuklarından;

c) Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklal Madalyası verilmiş olanlardan,

ç) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenlerden,

d) Cezaevinde tutuklu veya hükümlü olanlardan, Kayıt yenileme sınav bedeli alınmayacaktır.

Not: Şehit ve gazilerimizin eş ve çocukları, evlendikleri takdirde “Sınav Bedeli” ödemek zorundadırlar.

Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar;

a) Sınav bedeli ödenmemiş ise,

b) Sınav bedeli yanlış hesaba ödenmiş ise,

c) T.C. Kimlik Numarası güncel değil ise,

Bu öğrencilerin öğrencilik durumları AKTİF edilmez.

Kitapların Alınması

Öğrencilere, sistem üzerinden verilen derslerin listesi ile birlikte Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alabilir.

 Dikkat: Öğrencilerimizin öğrencilikleri devam ettiği sürece; Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğünün WEB sitesinde yayınlanan duyurular ile sistem üzerinden atılan mesajları takip etmeleri gerekmektedir.

6. Sınavlar

Sınav Merkezinin Belirlenmesi

Öğrencilik durumu Aktif hale gelen öğrencilerin çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde sınav merkezini değiştirmek istemeleri halinde, Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sistemi öğrenci girişinden şifreleri ile girerek veya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak sınav merkezi değişikliği yapabilirler. Açık Öğretim Ortaokulu ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi durumunda sınav merkezinde değişiklik yapabilir.

 Dikkat: Adres bilgilerinizin değiştirilmesi sınav merkezinizin de değişeceği anlamına gelmez. Bu nedenle sınav merkezinin de sistemde değiştirilmesi gerekmektedir.

Sınav Şekli ve Tarihi

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Sınavlarda;

 Her dersten 20 soru sorulmaktadır.

 Her soru 4 seçeneklidir.

 Her doğru cevabın değeri 5 puandır.

 Yanlış cevaplar doğru cevapları eksiltmez.

 Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Ortaokulu yönetmeliğine göre yapılır. Sınava Giriş Belgelerinin Alınması

 Sınava Giriş Belgeleri “www.aio.meb.gov.tr” resmi web sitesinde iş takviminde belirtilen tarihte yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

 Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

 Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

 Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.

 Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler

 Geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numarası yazılı fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, pasaport veya ehliyet belgelerinden biri)

 Sistem üzerinden alınan Sınava Giriş Belgesi.

 Kurşun kalem ve silgi.

 Dikkat: Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri doğrultusunda sınavlara alınırlar. Sınavlara; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş v.b. eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla girmesi yasaktır.

Sınavların Değerlendirilmesi

 Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz.

 Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

 Sınav sonuçları internet ortamında “www.aio.meb.gov.tr” adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem sınavına katılabilmek için kayıt yenilemeleri zorunludur.

Sınav Sonuçlarına İtiraz Edilmesi

 Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

 Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına ulaşmak için tıklayın http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlaraitiraz/icerik/18

 Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Sınav İtirazları Giriş Ekranı” na ulaşmak için tıklayın http://esinav.meb.gov.tr/ItirazGiris.aspx

 Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

 Dikkat: Sınav Giriş ve Sınav Sonuç Belgesi de dahil olmak üzere öğrenci adreslerine herhangi bir duyuru ve geri bildirim gönderilmeyecektir. Tüm bildirimler www.aio.meb.gov.tr resmi web sitesinden yayınlanacaktır. Öğrenciler ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye bu WEB sitesinden ulaşabilir.

7. İletişim
Sevgili Öğrenciler,
Açık Öğretim Ortaokulu ile ilgili soru ve sorunlarınız için ilk başvuracağınız yer bulunduğunuz bölgedeki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan irtibat bürolarıdır.

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİZE ULAŞMAK VE MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI ÖĞRENMEK İÇİN ALO 147’Yİ 7/24 SAAT
ARAYABİLİRSİNİZ.

Açık Öğretim Ortaokulu Yazışma Adresi

Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:21 06500-Teknikokullar Yenimahalle/Ankara (Konya Yolu Üzeri – Talim Terbiye Kurulu Binası Yanı)

Açık Öğretim Ortaokulu Halkla İlişkiler
0 312 413 22 18 - 0 312 413 22 20 - 0 312 413 22 34

Açık Öğretim Ortaokulu Belge Geçer
0 312 213 01 73
0 312 212 81 45
İnternet ve Siz

Açık Öğretim Ortaokulu ile ilgili öğrenmek istediğiniz bilgilere İNTERNET kanalıyla da ulaşabilirsiniz. (www.aio.meb.gov.tr)

e-Posta yoluyla yapılacak başvuruların aşağıda belirtilen adresler aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

e-Posta adreslerimiz
acikilk@meb.gov.tr

BİMER (Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi)
hiliskiler@basbakanlik.gov.tr
halkilis@basbakanlik.gov.tr

Millî Eğitim Bakanlığı
http://www.meb.gov.tr/BilgiEdinme/bilgiedinme.asp

SIRA NO

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

TARİH

1

  I. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenilemelerin başlanması

22.8.2016

2

  I. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenilemelerin bitirilmesi

09.10.2016

3

  I. Dönem Sınav Giriş Yeri Bilgilerinin internetten yayınlanması

03.01.2017

4

  I. DÖNEM SINAVI

08.01.2017

5

 II. Dönem Yeni Kayıtların başlaması

13.01.2017

 

II. Dönem Yeni Kayıtların bitirilmesi

03.02.2017

6

  I. Dönem Sınav Sonuçlarının yayınlanması

30.01.2017

7

 II. Dönem Kayıt Yenilemelerin başlaması

30.01.2017

8

 II. Dönem Kayıt Yenilemelerin bitirilmesi

08.02.2017

9

 II. Dönem Sınav Giriş Yeri Bilgilerinin internetten yayınlanması

14.03.2017

10

 II. DÖNEM SINAVI

18.03.2017

11

 II. Dönem Sınav Sonuçlarının yayınlanması

21.04.2017

12

 III. Dönem Yeni Kayıtların başlaması

02.05.2017

13

III. Dönem Kayıt Yenilemelerin Başlaması

08.05.2017

14

 III. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenilemelerin bitirilmesi

18.05.2017

15

 III. Dönem Sınav Giriş Yeri Bilgilerinin internetten yayınlanması

29.06.2017

16

III. DÖNEM SINAVI

01.07.2017

17

III. Dönem Sınav Sonuçlarının yayınlanması

31.07.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KamuAjans.com - Özel Haber

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Gül 5 ay önce

2.sınava girdim sonuçlar çıkmadı bekliyorum 3.sinav icin yenileme yapmazsam da Eylül de yapsam girdigim de gectigim sinavlar iptal olurmu

Misafir Avatar
Nazmiye 2 ay önce

Bugun 30 olur yarın 200 ayıp sıze maddı durumum okadar bıle yok

Misafir Avatar
Serhat 1 ay önce

Kayıt olmak istiyorum

Misafir Avatar
MEHMET 2 hafta önce

OLMAZ GÜL HANIM

banner198