2017-2018 AÖF Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemlerinde Son Gün
Kamuajans.com - Açık Öğretim Fakültesinden üniversite eğitimini tamamlamak isteyen binlerce gözünü 2017 - 2018 AÖF kayıtlarına çevirdi. AÖF kayıtları nasıl yapılır? Tarihleri açıklaması ile birlikte adaylar AÖF'ün resmi sitesi üzerinden konuya ilişkin detayları aramaya başladı .

2017-2018 ÖSYS Yeni Kayıt, Anadoluyös İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu yayınlandı. Buna göre internetten başvuru işlemleri ve kayıt tarihleri, Ders Transferi ve Muafiyet İşlemleri, İnternet Başvurusu Sonunda Dökümü Alınacak Belgeler, kayıt için gerekli belgeler, ANADOLUYÖS Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Ek Belgeler, kayıt için yapılması gereken ödemeler gibi konuların detayları belli oldu.

2017-2018 AÖF KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ÖSYS yeni kayıt işlemleri 21 Ağustos 2017 tarihinde başladı ve 13 Ekim 2017 tarihinde sona erecek. Yapılan açıklamada 
Yapılan açıklamada ''Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 13 Ekim 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 13 Ekim 2017 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.'' denildi. 

AÖF KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

-> Lise diploması

-> Kimlik Fotokopisi

-> 12 Adet vesikalık fotoğraf

-> Öğrenci katkı payının ödendiğine dair banka dekontu


Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Önlisans/Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanan ancak 
ortaöğretim kurumlarından 2016-2017 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 21-29 Ağustos 2017 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırdılar. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar Fakültemize ibraz
etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.


 Basın yoluyla duyurulan İnternet başvuru ve kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar, sonradan kayıt için herhangi bir hak iddia edemez, rapor dâhil mazeret ileri süremez ve kayıt hakkını kaybederler.

 İnternetten başvuru yapmanız kayıt için yeterli değildir. İnternetten başvuru yapmayanlar kayıt 
yaptıramazlar. İnternetten başvuru yaptıktan sonra istenen diğer kayıt belgeleri ile kayıt süresinin son gününü beklemeden bizzat AÖF bürolarında kaydınızı yaptırınız.

 İnternetten başvuru ve kayıtla ilgili resmî duyurular, Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazete ilanlarıyla 
yapılmıştır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.


İnternet Başvuru İşlem Adımları


2017 ÖSYS ya da Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı Kapsamında Kayıt (ANADOLUYÖS) hakkı kazandıysanız aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından ÖSYS Yeni Kayıt linkini tıklayınız. Açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak İnternet Başvuru işleminizi gerçekleştiriniz.

DİKKAT

Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden yüzü açık ve son 6 ay içinde 
çekilmiş vesikalık fotoğrafını İnternet başvurusu sırasında mutlaka yüklemesi gerekmektedir. Fotoğraf yükleme ile ilgili ayrıntılı bilgi İnternet başvuru adımlarında yer almaktadır. 

Ders Transferi ve Muafiyet İşlemleri


Bir yükseköğretim programından mezun veya bir yükseköğretim programında;

 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II
 Türk Dili I – II
 Yabancı Dil I – II

ders/derslerini alıp başaran öğrenciler ders transferi ve muafiyet başvurusunda bulunabilirler. Muafiyet 
başvurusunda bulunacak adayların İnternet başvuru adımlarındaki muafiyet ile ilgili alanları eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Muafiyet ile ilgili ayrıntılı bilgi www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Duyurular bölümünde ayrıca ilan edilecektir.


İnternet Başvurusu Sonunda Dökümü Alınacak Belgeler


 İnternet Başvuru Belgesi - Öğrenci Bilgi Formu
 Başvuru ve Kayıt Bilgileri
 Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Belge dökümlerini aldıktan sonra, bilgilerinizde hata olup olmadığını dikkatlice kontrol ediniz. 
Hata var ise 10 dakika bekleme süresinden sonra yeni bir başvuru yapınız.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER


Kayıt için gerekli belgeler kayıt türlerine göre aşağıda sıralanmış olup sonraki sayfalarda ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

ÖSYS Yeni Kayıt *


1) İnternet Başvuru Belgesi
2) Öğrenci Bilgi Formu
3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
4) Öğrenim Belgesi
5) Askerlik Durum Belgesi

ANADOLUYÖS


1) İnternet Başvuru Belgesi
2) Öğrenci Bilgi Formu
3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
4) Pasaport/T.C. Nüfus Cüzdanı/Mavi Kart Fotokopisi
5) Lise Diplomasının Onaylı Fotokopisi
6) Lise Diploması Denklik Belgesinin Onaylı Fotokopisi
7) Askerlik Durum Belgesi (Sadece uyruğundan biri T.C. vatandaşı olanlar)
8) Türkçe Yeterlik Belgesi

* Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak adayların ayrıca tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.70 m’den, kız adayların 1.63 m’den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporunun ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun’un 10. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçların birinden ceza alınmadığına dair belgenin kayıtlarda ibraz edilmek üzere alınması gerekir.

İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi Lisans Programına kayıt yaptıracak adayların ayrıca havalimanı giriş 
kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığını gösteren belge ile bu mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı eksikliği vs.) bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık kurulu raporunu diğer kayıt belgeleri ile birlikte AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.


Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Arapça Önlisans, İşletme Fakültesi İşletme İngilizce Lisans, İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler İngilizce Lisans Programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Bu programlara başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; yabancı dil yeterliği için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) veya Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan Senatoca belirlenen puanı aldığını belgeleyen öğrenciler birinci yarıyıla başlayabilir.

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yabancı dil ile öğretim yapılan programlara kayıt 
yaptıracak adayların, “Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları”ndaki koşullardan birini sağlamaları gerekmektedir.

Yabancı dil yeterliğini sağlayamayan öğrenciler kendi imkânlarıyla yabancı dillerini yeterli hale getirmekle 
yükümlüdür. İki yıl sonunda yabancı dilini yeterli hale getirdiklerini belgelemeyen öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler Anadolu Üniversitesi bünyesindeki öğretim dili Türkçe olan aynı addaki açıköğretim programına kayıt yaptırabilirler [Önlisans İlahiyat (Arapça) (Açıköğretim) programında başarısız olan önlisans İlahiyat (Açıköğretim) programına, İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) programında başarısız olan İşletme (Açıköğretim) programına ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) programında başarısız olan Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) programına].

İnternet Başvuru Belgesi

Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız. 
Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğrenciye ait olacaktır. Mazeretli kayıt tarihinde kayıt yaptıran öğrenci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmalıdırlar.

Öğrenci Bilgi Formu

Bu form kaydınız yapıldıktan sonra AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. 
Formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız. Öğrenci kimlik kartınızı bağlı olduğunuz AÖF bürosundan bu formu teslim ederek alabilirsiniz.

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Adayların Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğündeki bilgileri ve Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEBBİS) öğrenim 
durumu bilgileri ile erkek adayların Asker Alma Dairesi Başkanlığından (ASAL) sorgulanan askerlik durumuna ilişkin bilgileri Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları belgesinde gösterilecektir. Bu belgeyi kayıt anında AÖF bürosuna teslim ediniz. Bilgisine ulaşılan kayıt belgeleri kayıt sırasında sizden istenmeyecektir.

Bilgisine ulaşılamayan, kayıt için getirilmesi zorunlu belgeler ise formun alt kısmında yer almakta olup bu 
belgeler kayıt anında AÖF bürosuna teslim edilecektir. ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerin bilgileri sorgulanamadığı için istenilen kayıt belgelerini hazırlayarak AÖF bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.


Öğrenim Belgesi

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları Belgesinde “Mezun Bilgisi”ne ulaşılan adayların kayıtları, öğrenim 
belgesi alınmadan yapılacaktır. Mezun bilgisine ulaşılamayan adaylar aşağıdaki açıklamalara göre öğrenim belgesini kayıt anında AÖF bürosuna teslim edeceklerdir. Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır. Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan adaylar kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından “Aslının Aynıdır” onaylı öğrenim belgeleriyle kayıt yaptırabilirler. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopisiyle kayıt yapılmaz.

Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve A4 
boyutunda fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadırlar. Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca “Aslının Aynıdır” onayı yapılmaz. Öğrenim belgesini kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

Öğrenim belgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad, soyad, baba adı vb.) aynı 
olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız (evlilik nedeniyle soyadı değişenler hariç). Eğer öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula başvurarak öğrenim belgenizin arkasına açıklama yaptırmanız gerekmektedir.

Lise veya dengi okul mezunu olan adaylardan diploması henüz düzenlenmemiş olanlar, geçici mezuniyet 
belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptırabilirler. İlişik kesme belgesi, geçici denklik belgesi, mezuniyeti belirten düz yazılar, temel kursu bitirme diploması, başarı durum belgesi ve sertifikalar kesinlikle mezuniyet belgesi yerine sayılmaz ve bu belgelerle kayıt yapılmaz.

Askerlik Durum Belgesi

1979 (dâhil) ile 1995 (dâhil) yılları arası doğumlu erkek adayların askerlik durumları sorgulanarak 
“Kaydında Sakınca Yoktur” bilgisine ulaşılan adayların kayıtları belge istenmeden yapılacaktır. “Askerlik Şubesine Başvurunuz” bilgisine ulaşılan adaylar ise askerlik şubesine yönlendirilecekler ve askerlik şubesinden aldıkları belgeye göre kayıtları yapılacaktır. Adayların e-Devlet kapısı üzerinden aldıkları Askerlik Durum Belgesi de kayıt işlemlerinde kabul edilecektir.

 Askerlik şubesinden alınan belgedeki ilişiksizlik tarihi AÖF bürosunda kayıt yapılan tarihi 
kapsamalıdır.

 Yabancı askerlik şubelerinden belge alacak adaylar, kaydın son gününü beklemeden başvurularını 
yaparak askerlikle ilişiksiz belgesini almalıdırlar.

 Sağlık nedeniyle askerî hastanelerden alınan ve adayın askerliğe elverişli olmadığını gösteren 
raporlar, askerlik şubelerince değerlendirilip ilişiksiz belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Sadece rapora dayanarak kayıt yapılamaz.

 Silinti, kazıntı ve karalama olan, mührü olmayan ya da okunmayan belgeler kabul edilmeyecektir. 
Belge üzerindeki düzeltmeler askerlik şubesi tarafından yapılmış ise düzeltilen kısımlar mühürletilip imzalatılacaktır.

 Askerlikle İlişiksiz Belgesinin aslını (noter onaylı suret, fotokopi, faks kayıt için kabul edilmez) diğer kayıt belgeleri ile birlikte kayıt süresi içinde teslim etmeyen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

 T.C. uyruklu olup AÖF Lefkoşa Bürosunda kayıt yaptıracak adaylar da yukarıdaki açıklamalara 
uygun olarak Askerlikle İlişiksiz Belgesini vermek zorundadırlar.

 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 35/C maddesi gereğince; 29 yaşından büyük öğrencilere Öğrenci 
Durum Belgesi verilememektedir.

ANADOLUYÖS Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Ek Belgeler

ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak adaylar aşağıda belirtilen ek belgeleri de kayıt esnasında AÖF 
bürolarına teslim edeceklerdir.

Pasaport/T.C. Nüfus Cüzdanı/Mavi Kart Fotokopisi

Kayıt yaptıracak adaylar kimlik bilgilerini içeren Pasaport, T.C. Nüfus Cüzdanı veya Mavi Kart 
belgelerinden herhangi birinin fotokopisini AÖF bürolarına teslim edeceklerdir.

Lise Diplomasının Onaylı Fotokopisi

Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul 
tarafından onaylanmış fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopisiyle kayıt yapılmaz. Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadırlar. Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca “Aslının Aynıdır” onayı yapılmaz.

Lise Diploması Denklik Belgesinin Onaylı Fotokopisi

Denklik işlemi “Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Teknikokullar/ANKARA” 
adresinde veya İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Türkçe Yeterlik Belgesi

Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının 
yapılabilmesi için Türkçe Yeterlik Düzeylerini belgelendirmesi zorunludur. Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı önlisans/lisans programları için (B2) düzeyinde puan veya “ANADOLUYOS Türkçe Testi”nden en az 70 puan alan öğrencinin Türkçesi başvurduğu önlisans/lisans programı için yeterli kabul edilir. Aşağıdaki koşulları sağlayan adaylardan “TÖMER Belgesi” istenmez, Türkçe düzeyleri yeterli kabul edilir.

1) Ortaöğrenimini yurt içinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayanlardan,

2) Ortaöğrenimini yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde açılmış Türk okullarında 
tamamlayanlardan,

3) Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Yurt Dışı Programlarında 
tamamlayanlardan,

4) Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve 
bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olduklarını belgeleyenlerden (mavi kart sahiplerinden),

5) Uyruğu T.C. olanlardan,

6) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklulardan,

7) Açıköğretim yurt dışı programlarına kayıt yaptıranlardan 
Diğer üniversitelerin “TÖMER Belgeleri” ile Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan ve geçerlilik süresi sona ermeyen “Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)” sonuçları geçerlidir.

Eğitim dili tamamen yabancı dil olan programlara kayıt yaptıracak adaylardan “TÖMER Belgesi” 
istenmez. Türkçe puanı yetersiz olan öğrenci, yerleştirildiği bölümlere/programlara önkayıt yaptırarak Türkçe düzeyini yükseltmek için 1 yıl süreyle izinli sayılır. Öğrenci bu süre içinde yeterli Türkçe dil düzeyine ulaşamadığında, durumunu belgelendirmesi koşuluyla kendisine 1 yıl ek süre verilir. İzinli sayılan öğrenci, öğrenim ücreti ödemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ek süre sonunda Türkçe düzeyini yeterli hâle getiremeyen öğrencinin kaydı silinir. Öğrencilerin kayıt için verdikleri belgeler dijital ortama aktarıldıktan sonra imha edilmektedir. Bu nedenle, kayıtlar anında verilen herhangi bir belgenin talep edilmesi hâlinde geri verilmesi mümkün değildir.

KAYIT İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER

Dönem Öğrenci Katkı Payı

Bu kılavuz yayımlandığı tarihte, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari 
Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı henüz çıkmadığından ÖSYS ile kayıt yaptıracak adaylardan 22.10.2016 tarihli ve 29865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınmayacaktır.

Ancak 22.10.2016 tarihli ve 29865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10/3 maddesi; “Öğrencinin kayıtlı 
olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı Devletçe karşılanır. Birinci ve açıköğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyeceklerdir. Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandığında farklılık olması halinde buna göre işlem yapılacaktır.

ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak adaylardan,

 Üniversitemiz Açıköğretim Sistemiyle eğitim veren Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 
kesin kayıt yaptıracak T.C. uyruklular, uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, mavi kartlılar ve Suriye uyruklu adaylar, Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödemeyeceklerdir. Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

 Yurtdışından kendi imkânlarıyla öğrenim görmek üzere açıköğretim sistemiyle eğitim veren 
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyeceklerdir.

Dönem Öğretim Gideri

Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve 
diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

İnternet başvuru işlemi tamamlanıp kayıt için gerekli belgeler hazırlandıktan sonra Dönem Öğretim Gideri 
tutarı ödenmelidir. Adaylar ödeme yaparken üniversite adı, kayıt türü ve program belirterek/seçerek ödemesini gerçekleştirmelidir (Örneğin, Anadolu Üniversitesi-ÖSYS-Adalet vb.). Ödeme sonunda alınan Dekont/Kredi Kartı/Banka Kartı Ödeme Bilgilendirme Çıktısı üzerindeki kimlik bilgileri, ödeme miktarı, kayıt türü ve program bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir. Kayıt yaptırılacak kayıt türü ve program dışında, başka bir kayıt türü ve programa ödeme yapılması hâlinde kaydın yapılması mümkün olmayacaktır.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler ile 
programlardan mezun olanlar tekrar bu fakültelere yeni kayıt yaptırabilmek için, varsa kaydının silindiği veya mezun olduğu programa ait eski borçlarını ödemek zorundadırlar. Bu borçlarını ödemeden yeni kayıtları yapılmaz.

 AÖF bürolarından kayıt işlemi tamamlandıktan sonra Dönem Öğretim Gideri ve Dönem 
Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez.

 2017-2018 Öğretim Yılına ait ödeme tablosuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim/aofkilavuzlar 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Ödeme Yöntemleri

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle 
gerçekleştirebilirsiniz:

 Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online
ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi
kartı/banka kartıyla ödeme yapamazsınız.)

 İnternet Bankacılığı ile Ödeme

 ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

 Mobil Bankacılık ile Ödeme

Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

 Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak 
sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.

 Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince 
istenebilir.

Dönem Öğretim Gideri Alınmayacak Öğrenciler

Çeşitli Kanunlar Kapsamındaki Öğrenciler

14/2/2012 tarih ve 4 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince aşağıda sayılan 
kanunlar kapsamında görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından Dönem Öğretim Gideri alınmayacaktır:

 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci 
maddesi,

DİKKAT

Ziraat Bankasının şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.

 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri 
Tazminat Kanunu

 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu.

Ayrıca;

 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki malullerin kendileri ile eş ve çocuklarından,

 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet 
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından da yaş sınırlaması olmaksızın Dönem Öğretim Gideri alınmayacaktır.

Yukarıda sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler Dönem Öğretim Giderinden muaf olduğu için 
ödeme yapmayacaklardır. Öğrenciler bu kanunlar kapsamına girdiklerine veya bu kanunlar kapsamında aylık bağlandığına dair resmi belgeyi diğer kayıt belgeleriyle birlikte AÖF bürosuna teslim edeceklerdir. Öğrencilerin aldığı resmi belgede hangi kanun kapsamına girdiği, kanun maddesi ile birlikte açıkça yazılmış olmalıdır.

Bu kılavuz yayımlandığı tarihte, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari 
Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı henüz çıkmadığından ilgili kanun maddelerinde değişiklik olması halinde buna göre işlem yapılacaktır.

Engelli Öğrenciler

5/6/2013 tarih ve 13 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve 
daha fazla olan öğrencilerden Dönem Öğretim Gideri alınmaz. Engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrenciler bu durumlarını Sağlık Kurulu Raporu ile
belgelendirmelidirler. Bu durumdaki öğrencilerimiz, Dönem Öğretim Giderinden muaf olduğu için ödeme yapmayacaklardır. Öğrencilerimiz, engellilik oranını da gösteren Sağlık Kurulu Raporunu, diğer kayıt belgeleriyle birlikte AÖF bürosuna teslim edeceklerdir. Engelli öğrencilerimiz İnternet başvuru işlemini yapıp, engelli olduklarına dair Sağlık Kurulu Raporu ile diğer kayıt belgelerini tamamladıktan sonra ödeme yapmadan AÖF bürosuna başvuracaklardır.

Dönem Öğretim Gideri İade İşlemleri

Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına girdiği halde dönem öğrenim ücreti/dönem 
öğrenci katkı payı ve dönem öğretim giderini ödeyen öğrenciler, ödedikleri tutarın iade edilebilmesi için iade isteğini ve herhangi bir bankadaki kendilerine ait hesaplarının IBAN numaralarını belirten imzalı dilekçelerine banka dekont aslı, kredi kartı çıktısı ya da kredi kartı ödeme bilgilendirme çıktısını ekleyerek AÖF bürosuna vermeli veya Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü 26470-ESKİŞEHİR adresine göndermelidir.

AÖF BÜROLARINDAN KAYIT

Adaylar yukarıdaki üç aşamayı tamamladıktan sonra 21-29 Ağustos 2017 tarihleri arasında AÖF bürolarına 
bizzat başvurarak kayıt işlemlerini yaptırabilirler. 26 Ağustos 2017 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacaktır.

21-28 Ağustos 2017 tarihleri arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 29 Ağustos 2017
tarihinde AÖF bürolarına bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilirler.

AÖF bürolarının adresleri için tıklayınız.

 İşlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde yaptırabilmek ve sıra beklememek için lütfen kayıt tarihlerinin 
son günlerini beklemeyiniz.

 Kayıt için istenen belgeler bu kılavuzda belirtilen niteliklere uygun hazırlanmamış ise kabul edilmez.

 Eksik belge ile kayıt yapılmaz ve belge tamamlamak üzere ek süre verilmez.

 Kayıt belgelerini posta ile gönderen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

 Kayıt için hazırlanan belgelerden ve bu belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan, kayıt yaptıran 
öğrenciler sorumludur. AÖF bürosuna teslim edilen belgelerin bu kılavuzda tanımlanan esaslara ve kurallara uygun olup olmadığı incelenecek ve herhangi bir eksiklik veya hatalı belge belirlenmesi hâlinde ilgili Dekanlık tarafından öğrencinin kaydı iptal edilecektir.

 Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bir programında hâlen kayıtlı olan öğrencilerin, 
2017-2018 Öğretim Yılında başka bir programa kayıt yaptırabilmeleri için mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

 Öğrencilerimizin kayıt tarihi Fakülteye kayıt yaptırdıkları tarihtir. Bu tarihten itibaren öğrencilik 
hizmeti alabilirler.

 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yaptıran öğrencinin, öğretime devam etmek istemesi 
halinde, Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihlerinde kaydını yeniletmesi gerekmektedir.

DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI, SINAVLARDA SORUMLU OLUNACAK ÜNİTELER

Öğrencilerin ders kitapları kayıt esnasında AÖF bürolarından verilecektir. Verilemeyen ders kitapları 24 
Kasım 2017 tarihine kadar AÖF bürolarından alınabilecektir.

AÖF bürosundan aldığınız ders kitaplarınızın, kayıt yaptırdığınız program ve derslere ait olup olmadığını 
kontrol ediniz. Eksiklik veya yanlışlık olması durumunda AÖF büronuza başvurunuz.

Ayrıca öğrencilerimiz ders kitaplarının dijital versiyonuna (PDF) ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. 
kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak Derslerim bölümünden erişebilirler.

Sınavlarda sorumlu olunacak üniteler www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Sınavlar Hakkında 
bölümünde yayımlanmaktadır.

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI

Öğrenci kimlik kartı, Fakülteye kayıtlı öğrenci olduğunuzu gösteren belgedir. Öğrenci kimlik kartları, öğrencilerin 
bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderildiğinde Fakültemiz kayıtlarındaki cep telefonuna SMS (Kısa Mesaj) gönderilecektir. 

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SINAV İŞLEMLERİ

Görme, işitme, yürüme, ellerini kullanamayan vb. engel durumu olan öğrencilerimiz, Sağlık Kurulu 
Raporunun fotokopisini AÖF bürosuna kayıt esnasında teslim etmelidir. Bu öğrenciler, sınav engel durumlarının Fakülte kayıtlarına işlenmesini AÖF büro görevlilerinden özellikle istemelidirler. Öğrenciler fakülte kayıtlarına engel durumlarının işlenip işlenmediğini öğrenmek için aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak kontrol etmeleri gerekmektedir.

Sınav durumu Engelli görünmeyenler diğer öğrencilerle birlikte sınava alınacaklardır. 

2017-2018 ÖSYS Yeni Kayıt, Anadoluyös İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

2017-2018 Öğretim Yılı İkinci Üniversite Ödeme Tablosu

2017-2018 Öğretim Yılı ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş Ödeme Tablosu

2017-2018 İkinci Üniversite İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

2017-2018 Yatay Geçiş İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

2017-2018 ÖSYS Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş, Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

2017-2018 Açıköğretim Sistemi Programları Kataloğu

2017-2018 Öğrenci Kılavuzu

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri
2017-2018 Öğretim Yılı İnternet Başvuru, Kayıt, Kayıt Yenileme/Ekle-Sil Tarihleri*

GÜZ DÖNEMİ
Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre
YENİ KAYIT - ÖSYS Yeni Kayıt 21 Ağustos 2017 Pazartesi
29 Ağustos 2017 Salı
29 Ağustos 2017 Salı 8 Gün
- İkinci Üniversite 05 Eylül 2017 Salı
06 Ekim 2017 Cuma
06 Ekim 2017 Cuma 32 Gün
- Yatay Geçiş 12 Eylül 2017 Salı
15 Eylül 2017 Cuma
15 Eylül 2017 Cuma 4 Gün

- Ek Yerleştirme
- Sağlık Lisans Tamamlama

18 Eylül 2017 Pazartesi
25 Eylül 2017 Pazartesi
25 Eylül 2017 Pazartesi 7 Gün
- Dikey Geçiş DGS için ÖSYM'nin takvimine göre Dikey Geçiş kayıt tarihleri güncellenecektir.
Sitemizden takip edebilirsiniz.
- Yatay Geçiş***
  Ders Ekleme
05 Ekim 2017 Perşembe
06 Ekim 2017 Cuma
06 Ekim 2017 Cuma 2 Gün
KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL
- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme
26 Eylül 2017 Salı
06 Ekim 2017 Cuma
06 Ekim 2017 Cuma 11 Gün

UYARI

28 Ağustos 2017 Pazartesi ve 29 Ağustos 2017 Salı günleri idari tatil olması nedeniyle 28-29 Ağustos 2017 tarihlerinde yapılması planlanan ÖSYS Yeni Kayıt işlemleri 6 Eylül 2017 Çarşamba günü  mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.
BAHAR DÖNEMİ
Kayıt Türü İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi** Mazeretli Kayıt Tarihi Süre
KAYIT YENİLEME
EKLE/SİL
- Açıköğretim
- İktisat
- İşletme
12 Şubat 2018 Pazartesi
23 Şubat 2018 Cuma
23 Şubat 2018 Cuma 10 Gün

* ÖSYS Yeni Kayıt ve Ek Yerleştirme İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, ÖSYS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.

** Kayıt gruplarının Internet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09.00’da başlayacak, son günü saat 17.00’de sona erecektir.

*** Yatay Geçiş ile kayıt yaptıranlar ders ekleyebilir.

SINAV TARİHLERİ
Sınav Türü Sınav Tarihi
Güz Dönemi Ara Sınavı 25 - 26 Kasım 2017
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Ocak 2018
Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 - 03 Haziran 2018
2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018
SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON TARİHLERİ
Sınav Türü Son Tercih Tarihi Açıklama
Güz Dönemi Ara 10 Ekim 2017 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
Güz Dönemi Dönem Sonu 27 Kasım 2017 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
Bahar Dönemi Ara 27 Şubat 2018 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
Bahar Dönemi Dönem Sonu 16 Nisan 2018 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.