POMEM'lerde eğitim alarak polislik mesleğine adım atmak isteyen binlerce polis adayı 24. Dönem POMEM başvurularının başlayacağı tarihi dört gözle bekliyor. EGM'nin ihtiyacı olan polis kadroları için kadın, erkek polis memuru adaylarını ilgilendiren 24. Dönem POMEM alımları için Bakan Soylu'dan açıklama geldi. 2019 Polis alımları için kontenjan arttırıldı. 10 bin olarak açıklanan polis alımları 15 bine çıkarıldı.

Hayallerindeki mesleğe kavuşabilmek için POMEM duyurularını merakla takip eden lisans ve ön lisans mezunu polis adayları 24. Dönem POMEM alımları için başvuruların başlayacağı tarihi sabırsızlıkla bekleyişini sürdürüyor. POMEM ve diğer alanlarda polis alımlarına yönelik duyurular Polis Akademisi (PA) resmi web sitesi üzerinden yayınlanıyor. EGM tarafından 15 bin polis alımı kadro dağılımı hakkında duyuru yapıldı. İşte, EGM polis alımı (kadın erkek) kadro dağılımı...


Binlerce genç polis olma hayalleri kurmakta ve hayallerindeki mesleği icra etmek istemektedir. Fakat bazı adaylar yaş ve KPSS puan engeline takılmaktadır. Bu kapsamda Mehmet Celal Fendoğlu yaş ve KPSS puanlarının aşağıya çekilmesi yönünde görüş bildirdi. Fendoğlu KPSS sınavı lisans mezunları da olduğu gibi her yıl yapılmasını ve yaş sınırının da 1 Ocak esas alınarak 32 ye çıkarılması konusunda bir önerge de bulundu. İşte, 23.Dönem POMEM Giriş Sınavı Sonuçları, kadro dağılımı ve son gelişmeler...15 Bin Polis Alımı Kadro Dağılımı hakkında Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'dan Açıklama:


Uzunkaya, 23. dönem POMEM 'de yapılan 15 bin polis alımının kadın-erkek kadro dağılımını verdi. Uzunkaya, “13 bin 500 erkek, bin 500 kadın olmak üzere toplamda 15 bin polis memuru adayı POMEM okullarımızın 23’ünde eğitim görecek, Merzifon POMEM’de ise 105 Polis Özel Harekatçı eğitimlerine devam ediyor ve Ağustos ayında mezun olacaklar.” dedi.23.Dönem POMEM Giriş Sınavı Sonuçları (12 Mart 2019)
  
23.Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. 

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.
Tüm adaylara ilanen duyurulur.2019 Yılı Rütbe Terfi Yazılı Sınav Sonuçları

23. Dönem POMEM Mülakat Sonuçları 

Polis alım mülakat sonuçları henüz duyurulmadı. Fakat Mart ayı içerisinde, hatta ilk haftalada büyük heyecanla beklenen mülakat sonuçlarının neticelenmesi bekleniyor. 
POMEM mülakat sonuçlarının hangi tarihte adayların erişimine açılacağına dair, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok. Lakin, 22. Dönem POMEM alımlarında mülakat sınavı 13 Haziran'da yapılmış sonuçları ise 4 Ağustos'ta yani yaklaşık 53 günlük sürede açıklanmıştı. Bu detaylar ışığında POMEM 23. Dönem mülakat sonuçlarının yakın bir tarihte açıklanacağı öngörülüyor. 

Bakan Soylu 'nun dün yaptığı açıklamaya göre sonuçlar bugün ya da en geç yarın açıklanacak. 

Polis Alım Yaşı 32 Olacak Mı?

Polis olmak isteyen adaylar, yaş şartının 32'ye çıkarılması yönünde taleplerini dile getirirken, diğer taraftan ön lisans mezunu adaylar da KPSS puanlarının 60'a düşürülmesi yönünde sosyal mecra üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. Fakat bu konuda henüz bir düzenleme yada açıklama gelmedi.

2019 Polis alımları ve 24. Dönem POMEM başvuruları ile ilgili polis adayları yetkililerden gelecek yeni açıklamaları bekliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada polis alımlarının devam edeceği duyurmuştu. 24. 25 ve 26. dönem POMEM kapsamında Polis Akademisi bünyesine 30 bin öğrenci, polis olarak yetiştirilmek üzere alınacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde AK Parti ve MHP kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Soylu, İstanbul'a bin 200 yeni bekçi alınacağını ve il genelindeki bekçi sayısının 5 bine çıkacağını ifade ederek, "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz." dedi.


POMEM Nedir?

Pomem açılımı Polis Meslek Eğitim Merkezi olan polis yetiştirme kurumunun kısaltılmış ismidir. 6 ay ve üzeri eğitim veren üniformalı ve yatılı polis okuludur. Bu okuldaki öğrencilerin tüm ihtiyaçları ve harçlıkları eğitimleri boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır. Pomem diğer yatılı okullarda olduğu gibi eğitiminiz sırasında ev iznine çıkmanıza olanak tanır. Sosyal aktivitelere katılır, resmi ve dini tatillerde izinli sayılırsınız. Bu kurumdan mezun olduktan sonra polis unvanını alır ve Polis Teşkilatı bünyesinde hizmet edersiniz.

POMEM Nelerden Oluşur?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Şube Müdürlüğü aşağıdaki Büro Amirliklerinden oluşur;

a) İdari Büro Amirliği,
b) Öğrenci Adaylığı Büro Amirliği,
c) Eğitim Büro Amirliği,
ç) İşlemler Büro Amirliği
d) Komiser Yardımcılığı Eğitim Büro Amirliği.
 
Öğrenci Adaylığı Büro Amirliğinin görevleri

Öğrenci Adaylığı Büro Amirliği;

a) Sınavı kazanan öğrenci adaylarının eğitim merkezlerine planlamasını yapmak,
b) Sınavı kazanan öğrenci adaylarının, sağlık kurulu raporu aldırılmasını ve raporların Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına incelettirilmesini sağlamak,
c) Öğrenci adaylarından sağlık kurulu raporu olumsuz olanlar, raporunu tamamlamayanlar ile adaylıktan vazgeçenler hakkında gerekli işlemleri yürütmek,
ç) Öğrenci adaylarının güvenlik tahkikatlarının yaptırılmasını sağlamak,
d) POMEM Müdürlüklerine planlanan öğrencilerin kesin kayıt yaptırana kadar tüm bilgilerinin takip edilmesi ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak
e) Öğrenci adaylarının askerlik işlemlerini yürütmek,
f) Öğrenci adaylarının taahhütname ve kefalet senedi ile ilgili işlemlerini yaptırmak,
g) Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,
ğ) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak, ile görevlidir.
 
Eğitim Büro Amirliğinin görevleri

Eğitim Planlama ve Geliştirme Büro Amirliği;

a) POMEM’lerin dönemlik eğitim-öğretim takvimini hazırlamak,
b) Okutulacak dersleri ve eğitim öğretim müfredatını belirlemek,
c) Mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre gerekirse diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak müfredatların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
ç) POMEM eğitimlerinde kullanılacak kaynak kitap ve yardımcı malzemelerin belirlenmesi ve temin edilmesi için gerekli çalışmalar yapmak/yaptırmak,
d) Mezuniyet başarı derecesinin belirlenmesinde esas alınacak ders sıralamasını yapmak,
e) Polis meslek eğitimlerinin geliştirilmesini sağlamak, görüş ve önerilerde bulunmak amacıyla yerinde incelemeler yapmak/yaptırmak, 
f) Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konularda araştırma yapmak ve önerilerde bulunmak
g) POMEM’den mezun olan öğrencilerin Uygulamalı Mesleki Eğitim Programlarını hazırlamak ve uygulanmak üzere ilgili birimlere göndermek,
ğ) Uygulamalı mesleki eğitim sonu raporlarını incelemek/inceletmek,
h) Uygulamalı mesleki eğitimlerde görülen ve yaşanan eksikliklerin tespit edilerek program geliştirme çalışmaları yapmak,
ı) Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,
i) POMEM’lerde derse giren eğiticilere yönelik verilebilecek her türlü kurs, seminer, konferans gibi faaliyetlerin koordinesini sağlamak,
j) POMEM’lerdeki öğrencilere yönelik yapılacak olan ders dışı faaliyetler ve etkinlikleri koordine etmek,
k) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,ile görevlidir.
 
İşlemler Büro Amirliğinin görevleri

İşlemler Büro Amirliği;

a) POMEM kapasiteleri ve Personel Dairesi Başkanlığından alınacak kadro miktarına göre eğitime alınacak erkek ve bayan öğrenci sayısını belirlemek ve sınav işlemleri için ilgili birime göndermek,
b) 08/05/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen, öğrencilerin izinler dışında kalan izinleri ve sosyal faaliyetleri ile ilgili işlemleri yapmak,
c) POMEM ve Polis Eğitim Merkezlerinin personel, öğrenci, fiziki mekân, araç ve gereçlerine ilişkin istatistikî kayıtları tutmak,
ç) PEM’ler ile ilgili işlemleri takip etmek,
d) Eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerin sonradan ortaya çıkan rahatsızlıkları ile ilgili işlemleri Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,
e) Öğrencilerin diploma, öğrenci kimlik kartı ve benzeri matbu evraklarını bastırmak ve dağıtmak,
f) Mezun olan öğrencilerin atanması ile ilgili işlemleri Personel Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,
g) POMEM’lerin personel ve eğitici ihtiyacını tespit ederek ilgili Daire Başkanlığına atama işlemleri için talepte bulunmak,
ğ) Eğitim merkezlerinin teşkilatın diğer birimleri ve kamu kuruluşları ile faaliyetlerini koordine etmek,
h) POMEM Müdürlüklerine kesin kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyetine kadar tüm bilgilerinin takip edilmesi ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak
ı) Öğrencilere disiplin kurulu tarafından verilen POMEM’den çıkarma cezası ile ilgili işlemleri yürütmek ve arşivini tutmak,
i) Giriş şartlarını taşımadıkları sonradan belirlenen, girişle ilgili nitelikleri sonradan kaybeden, POMEM’den ayrılan veya ilişiği kesilen öğrencilerle ilgili işlemleri yürütmek ve arşivlemek,
j) Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,
k) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak, ile görevlidir.

Komiser Yardımcılığı Eğitim Büro Amirliğinin görevleri

Komiser Yardımcılığı Eğitim Büro Amirliği;

a) Kursun planlanacağı eğitim birimlerini tespit etmek ve kursiyer planlaması yapmak.
b) Kursa katılmaya hak kazanan personel ile ilgili onay ve tebligat işlemlerini yapmak,
c) Komiser yardımcılığı kursunu kazanan kursiyerler hakkında adli ve idari soruşturma olup olmadığı ile ilgili işlemleri takip etmek.
ç) Kurs çalışma takvimini hazırlamak,
d) Kursta okutulacak dersleri belirlemek, müfredatı oluşturmak ve kitap/kaynakça hazırlamak/hazırlatmak,
e) Kursiyerlere yönelik ders saatleri dışında verilecek olan ders dışı eğitim, konferans ve seminerlerle ilgili işlemlerinin takip edilmesini ve yürütülmesini sağlamak,
f) Kurs sonu uygulamalı eğitim programını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak
g) Uygulamalı eğitim sonu raporlarını incelemek/inceletmek,
ğ) Uygulamalı eğitimlerde görülen ve yaşanan eksikliklerin tespit edilerek program geliştirme çalışmaları yapmak,
h) Kursiyerler için diploma/sertifika hazırlamak, bastırmak ve düzenlenmesini sağlamak,
ı) Kursun ve müfredatların iyileştirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak/yaptırmak,
i) Yapılan faaliyetlere ilişkin rapor ve istatistikî bilgi hazırlamak,
j) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak,
ile görevlidir.
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Hakkı hakyemez 6 saat önce

Benim adım hakmı hakyemez ise ben de ilan geldiği gün burda size çok güleceğim. Ertesi sabahta çantamı alıp parkua hazırlanacağım :)

Misafir Avatar
ilkay 8 saat önce

kpss onlisans taban puani insAllah dusecek . Gorusuruz

Misafir Avatar
Gamze 9 saat önce

Kpss kalksın polis alımı işkur üzerinden yapılsın

Misafir Avatar
Gamze 10 saat önce

Kimin cehennem de yanıp yanmayacağını da Allah bilir sen bilemesin..

Misafir Avatar
Gamze 10 saat önce

Hakkı hakyemez 6 aydır farklı isimlerle kim yorum atıyor göz önünde sadece sana gülüyorum kendini anlatıyorsun hüseyin adlı arkadaş olduğunu biliyoruz şimdide eren,fuat,enes diye kendini tanıtıyor kurunun yanında yaş dayanıyor arkadaşlar puanlar düşmesini istemeyen bu kişi 6 aydır ata ata yorumladı..

Misafir Avatar
Gamze 10 saat önce

Yüksek puan alanlar kendini düşünüyor inançları yok onların. Biz ders çalışmadık ama inancımız var polislik bizim hakkımız

Misafir Avatar
Enes 10 saat önce

Ben de çalısmadım 65 aldım ama puanlar düşmesin gece gündüz çalışanların hakkına girmek istemiyorum bu onların hakkı. Ne zaman çalısıp hak edersek o zaman bizim hakkımız olur

Misafir Avatar
Fuat 10 saat önce

İnanıyorum ki Allah azimle çalışanları görüyodur. Polis olabilmek için gece gündüz çalışanların hakkını kimse yiyemez. Kimse oturduğu yerden puanlar düşsün kpss kalsın da torpil bulup polis olalım diyemez. Yazıktır günahtır. İnsanların emeğiyle oynamayın