İLK DEFA VE YENİDEN MÜDÜR ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLAYAN İLLER -1-