ABONE OL

Meyve ve sebzelerin aylara göre ekme, dikme, bakım zamanları vardır. Mevsimine uygun yapılmayan tarla işlerinden verim alınamaz. Tarım işleri uygun zamanlarda yapmazsak emeğimiz boşa gidebilir. Ay ay yapılacak tarım faaliyetleri tarla, bağ, bahçe işleri takvim olarak yayınlanır. Aylara göre tarla, sebze, meyve ve diğer tarım işleriyle ilgili yapılacaklar haberimizde...

Haziran ayında tarlada yapılacak işlemler, ekilecek, hasadı, bakımı yapılacak sebze, meyveler, bağcılık, hayvancılık, tavukçuluk, arıcılık ile ilgili yapmanız gerekenler...

HAZİRAN - TARLA ZİRAATI

a) Genel olarak toprak sürümü bitmiş olmalıdır. Ancak, Sonbahar ekimleri için toprak sürüldüğü gibi, anızlar bozularak da ikinci mahsul ekimi için toprak hazırlanır. Bazı bölgelerde ikileme ve üçleme yapılır
b) Bazı bölgelerde de geç kalınmakla beraber tütün, ayçiçeği pamuk gibi mahsullerle ikinci mahsul olan mısır, bostan, fasulye, turp ekimleri yapılır
c) Her türlü mahsulde çapa, sulama, ot alma, boğaz doldurma ve diğer bakım işleri yapılır
d) Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele devam eder
e) Hububatta hasat ve harman işleri devam eder. Mahsüller ambarlanır ve saklanır

HAZİRAN - MEYVECİLİK

a) Bazı bölgelerde bahçelerde ve fidanlıklarda toprak işlemesi sürüm ve belleme devam eder
b) Dikim işleri bitmiştir
c) Ilık bölgelerde sürgün göz aşısı başlar. Budama bitmiştir. Ancak bazı bölgelerde kanserli dallar kesilerek mücadele amacıyla yapılır. Uç alma devam eder. Sulama, çapa ve her türlü bakım sıkı bir şekilde ay boyunca yürütülür. Meyvelerde seyreltme yapılır
d) Meyve ağaçlarnıda görülecek her türlü hastalıklara karşı mücadele yapılır
e) Ilık bölgelerde her türlü meyve hasadı başlar ambalajlanarak piyasaya sevk edilir. Bazı meyvelerde kurutulmak suretiyle değerlendirilir.

HAZİRAN - SEBZECİLİK

a) Serince bölgelerde sebze ekilecek toprakların hazırlığı ay başında bitmelidir
b) Her türlü sebze tohumu ve fide ekim ve dikimleri bu ay bitirilir. İkinci mahsul olarak ekilecek sebzeler ile Sonbahar turfandası sebzelerin ekimleri yapılır
c) Sebzelerde çapalama, uç alma, koltuk alma, sulama ay boyunca devam eder. Gübreler sulama ile şerbet halinde verilir. Boğazlar doldurulur, çeşitli sebzeler sırıklara alınır ve hereklere bağlanır
d) Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele devam eder
e) Her çeşit sebze hasadı başlar. Sebzeler ambalajlanarak piyasaya arz edilir. Bazıları yerinde salça, konserve, turşu, kurutma, reçel şeklinde değerlendirilir. Domates suyu çıkarılır

HAZİRAN - BAĞCILIK

a) Bazı bölgelerde toprak işlemesi ve gübreleme devam eder

b) Bağlarda sulama, uç alma, boğaz açma, çapalama, hereklere bağlama ve diğer bakım işleri devam eder

c) Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır. Ay sonuna doğru turfanda üzümler hasat edilmeye başlanır. Piyasaya arz edilir

HAZİRAN - HAYVANCILIK

a) Geceleri hayvanlara barınak yeri olan ahırlarda temizlik, dezenfeksiyon ve diğer bakım işleri devam eder

b) Hayvanlar genel olarak meralarda beslenirler. Yeni doğan yavrulara kepek, yulaf ezmesi, fiğ ve yonca verilir. Kırkım devam eder

c) Süt işlemesi ve değerlendirilmesi devam eder

d) Meralar hayvanların devamlı bulunacağı yer olduğundan münavebeli otlatma yapılmalıdır. Çayır ve yem bitkilerinin hasadı, kurutulması ve depolanması devam eder

e) Her türlü hayvan hastalık ve zararlılarına karşı çeşitli usullerle mücadele edilir

HAZİRAN - TAVUKÇULUK

a) Kümeslerde bakım ve temizlik işleri devam eder

b) Kuluçka işleri ayın başında biter. Tavuklara yeşil yemlerden başka takviye maksadıyla diğer yemlerden de verilir. Özellikle civcivlerin beslenmelerine önem verilmelidir

c) Çeşitli tavuk hastalıklarına karşı mücadele edilmeli ve tavukların gezindikleri yerler kireçlenmelidir

HAZİRAN - ARICILIK

a) Bal ile dolmuş çerçeveler alınarak yeni boş çerçeveler konulur. Kovanlarda bakım ve temizlik devam eder. Oğul vermeden dolayı yeni arıcılık tesis edilir

b) Her türlü hastalığa karşı mücadele devam eder

c) Bazı bölgelerde bal hasadı başlamıştır

TEMMUZ AYINDA YAPILACAK TARIM İŞLERİ

TEMMUZ - TARLA ZİRAATI

a) Hasadı yapılan hububat tarlalarında anız bozulur. Nadasa bırakılmış tarlalarda ot mücadelesi ve yeşil gübre temini maksadıyla ikileme, üçleme yapılır
b) İkinci mahsul olan bitkilerin ekimi yapılır
c) Çapalama, sulama, boğaz doldurma, seyreltme, sırıklara bağlama gibi bakım işleri devam eder
d) Her türlü hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılır
e) Hasat ve harman işleri çeşitli bölgelerde ay boyunca yürütülür. Ambarlanır, saklanır, değerlendirilir

TEMMUZ - MEYVECİLİK

a) Toprak işlemesi bazı bölgelerde görülebilir
b) Dikim yoktur
c) Genel olarak durgun göz aşısı başlar. Meyve seyreltme, su buharlaşmasını önleme amacıyla filiz alma, yaprak yolma ve bazı dalların kesilmesi şeklinde budama yapılır. Sık sık sulama yapılır. Gübre şerbetleri de verilir. Ot alma ve çapalama işleri devam eder

TEMMUZ - SEBZECİLİK

a) Sonbahar turfandası için sebze bahçeleri hazırlanır
b) Sonbahar turfandası sebzeler ile ikinci mahsul sebzelerin ekimleri ve dikimleri yapılır
c) Sebzeler sık sık sulanır. Çapalama ay boyunca devam eder. Gübreler şerbet halinde verilir. Sebzelerde seyreltme ve dip doldurma işleri yapılır
d) Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır
e) Her çeşit sebzenin hasadı, ambalajı, pazara sevki devam eder. Sebzeler ay boyunca çeşitli usullerle değerlendirilir

TEMMUZ - BAĞCILIK

a) Bağlarda toprak işlemesi durmuştur
b) Dikim işleri görülmez
c) Bağlarda uç alma, filiz alma, yaprak seyreltme, sülük ve bilezik alma, koltuk alma ve hereklere bağlama işleri devam eder. Sulama, çapalama gibi bakım işleri yürütülür
d) Her türlü bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir
e) Bağlarda üzüm hasadı başlar. Ambalaj ve pazara sevki yanında değerlendirme usullerine de başvurulur. Bilhassa kurutmacılık ay sonunda başlar

TEMMUZ - HAYVANCILIK

a) Hayvanların çoğunlukla dışarıda ve merada bulunması dolayısıyla ahır işleri azdır. Ahır besisi yapılan bölgelerde ahırlar temiz, havalı bulundurulmalı ve dezenfeksiyon yapılmalıdır
b) Hayvanlar her ne kadar mer'alarda besleniyorsa da yem yetersizliği bakımından takviye yemleme yapılır. Bilhassa buzağılar ve kuzular için özel besleme yapılmalıdır. İlkbaharda doğan kuzularda kırkım başlar
c) İlkbaharda erken yavru almak amacıyla ılık bölgelerde koç katımı yapılır
d) Çayırlar, yem bitkilerini hasadına devam edilir. Otlar kurutulur, balyalanır, toplanır ve muhafaza edilir
e) Her türlü hayvan hastalık ve tararlıları ile mücadele edilir

TEMMUZ - TAVUKÇULUK

a) Kümeslerde havalandırma, temizlik ve dezenfeksiyon işleri yürütülür
b) Tavuklara bol yeşillikle birlikte çeşitli yemler verilir. Uygun anızlara tavuklar salıverilir. Civciv ve piliç beslemesine önem verilmelidir
c) Çeşitli tavuk hastalıkalrı ile zararlılarına karşı mücadele edilir

TEMMUZ - ARICILIK

a) Kovanların temiz ve kullanışlı olmasına dikkat edilir. Kovanlar sarsılmadan çiçeği bol yerlere nakledilir
b) Zayıf kovanların birleştirilmesi gerekir
c) Hastalık ve zararlılarla mücadele edilir
d) Bal hasadına devam edilir

AĞUSTOS

Ağustos Ayı Tarla, Bağ-Bahçe ve Zirai Mücadele Faaliyetleri : 

Anızların bozumuna devam edilir. Bazı yerlerde sonbahar ekimi için, bazı yerlerde de ikinci mahsul için toprak işlemesi yapılır. 

İkinci mahsuller ile Sonbahar ekimleri yapılır. 

Sulama, çapalama ve diğer bakım işleri devam eder. 

Her türlü hastalık ve zararlılar ile mücadele devam eder. Ambarlarda da zararlılarla mücadele edilir. 

Hububat ve diğer tarla bitkileri hasadı devam eder. Harman işleri yürütülür. Ürünler ambarlanır, ambalajlanır, pazara sevk edilir ve değerlendirilir. Ambarlarda ürünler tekniğine uygun şekilde saklanır. 

Erken ekilen veya erkenci ayçiçeği çeşitlerinde hasada başlanmalıdır. 

Hububat ve ayçiçeği anızlarında tarla sürümlerine devam edilmelidir. 

Sebzelerde yabancı ot, hastalık ve zararlı mücadelesine devam edilir. 

Çeltik hastalık ve zararlılarına karşı gerekli kontroller yapılarak mücadeleye devam edilir. 

Elma bahçelerinde hastalık ve zararlılara karşı gerekli önlemler alınır. 

Meyve bahçelerinde durgun göz aşısı yapılmaya başlanır. 

Her türlü meyve hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır. 

Erik, şeftali, elma, armutların hasadı yapılır. Meyveler ambalajlanır. Pazara sevk edilir. 

Son turfanda sebzelerin yerleri hazırlanır. 

Son turfanda sebze tohumları ekilir, fideleri dikilir. 

Sebze bahçelerinde çapa, sulama gibi bakım işleri yürütülür. 

Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele tekniğine uygun şekilde yapılır. 

Hasat ay boyunca devam eder. Sebzeler uygun ambalajlara konarak pazara sevk edilir. 

Seralarda hasat sona erdirilerek, son turfanda hıyar fidesi dikimi yapılmalıdır. 

Bağlarda yaprak alma yapılır. 

Her türlü bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir. 

Bağlarda Erkenci sofralık çeşitlerin hasadına başlanır. 

Ağustos Ayı Hayvancılık ve Arıcılık Faaliyetleri : 

Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılarak hastalıkları epidemiyolojik olarak araştırılır. 

Sağlık taramaları yapılır. 

Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir. 

Küçükbaş hayvanlara koruyucu koyun-keçi çiçek aşısının yapılır. 

Kuduz hastalığına karşı kedi ve köpeklere koruyucu amaçla kuduz aşısının uygulanır. 

İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahade altına alınması amacıyla ısırık takibi yapılır. 

Serosörvey çalışmalarının yapılır. 

Hastalıktan ari işletmelerinin denetlenmesi ve kontrolü yapılır. 

Bal hasadına devam edilir. 

Hasadı tamamlanan ballar alınarak fazla petekler ayrı kovanlarda muhafaza edilir. 

Arıların aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için; kovan içi havalandırmasına önem verilir. Kovan üzerine sap, ot vb şeylerle gölgeleme yapılır. 

Su kaynağına uzak alanlarda arılara su temin edilir.

EYLÜL

Eylül Ayı Tarla, Bağ-Bahçe ve Zirai Mücadele Faaliyetleri : 

Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır. Sürülmüş tarlalara ekim için ikileme ve
üçlemesi yapılır. Sürümle birlikte gübreleme de devam eder. 

Endüstri bitkilerinde sulama, çapalama ve diğer bakım işleri devam eder. 

Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele edilir. 

Ayçiçeği hasadına devam edilir. 

Hububat ve ayçiçeği anızlarında tarla sürümlerine devam edilir. 

Ambar ve depolarda gerekli koruma tedbirleri alınarak mücadele işleri yapılır. 

Çeltik hastalık ve zararlılarına karşı gerekli kontroller yapılarak mücadeleye devam edilir. 

Meyve bahçelerinde durgun göz aşılarına devam edilir. 

Erik, şeftali, elma, armut, ceviz ve bademlerin hasadı yapılır. Meyveler ambalajlanır. Pazara sevk edilir. 

Meyve bahçeleri son kez sulanır. 

Yazlık sebzelerin hasadı sona erdirilmeli ve atıkları bahçelerden uzaklaştırılarak yakılmalıdır. 

Kışlık sebzelerin ekimine devam edilir. 

Sebzelerde sulamaya devam edilir. 

Seralarda hıyar fidelerinin bakımına devam edilmelidir. 

Şaraplık ve sofralık üzümlerin hasadına, pazarlaması ve çeşitli yollarla değerlendirilmesine devam edilir. 

Bağlar son kez sulanır. 

Eylül Ayı Hayvancılık ve Arıcılık Faaliyetleri : 

Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılarak hastalıkları epidemiyolojik olarak araştırılır. 

Sağlık taramaları yapılır. 

Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir. 

Sonbahar şap aşılama döneminde büyükbaş hayvanlara koruyucu şap aşısının yapılması. 

İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahade altına alınması amacıyla ısırık takibi yapılır. 

Kovanlarda rutin bakım işlerine devam edilir. 

Çeşitli arı hastalık zararlıları ile mücadeleye başlanır. 

Kışlatma için ön hazırlık yapılır ve bal stoku belirlenir. 

Sonbahar yağmacılığına karşı gerekli önlem alınır. 

Kovan giriş delikleri daraltılır. 

Sonbahar teşvik beslemesine bu ayın ortasından itibaren başlanır. Arılara 1:2 oranında hazırlanan şurupla beslenir. 

Kovandaki yaşlı ana imha edilerek yerine genç ana arı verilir. 

Ballıkta bulunan sırlanmış ballar alınarak hasat işlemi tamamlanır. 

Kek yapımında polen gereksinimini karşılamak için sonbaharda yeni açan çiçeklerden polen toplanır.

EKİM

Ekim Ayı Tarla, Bağ-Bahçe ve Zirai Mücadele Faaliyetleri : 

Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır. Sürümle birlikte toprakta geç erime yapan
gübreler ile çiftlik gübreleri verilebilir. İkileme ve üçlemeler devam eder. 

Güzlük hububat ekimi başlar ve ay boyunca devam eder. 

Yeni ekilen hububatta ve diğer bitkilerde sulama, son çapalar ve bakım işleri devam eder. 

Ekilecek tohumların ilaçlanması ve genel mücadele işleri yapılır. 

Çeşitli endüstri bitkileri, baklagiller bostan ve hububatın hasadına devam edilir. Ambarlama ve değerlendirme işleri  devam eder. Tütünlerde son yaprak kırması yapılır 

Buğday ve arpa ekimine bu ayın ortalarında başlanmalıdır. 

En geç bu ayın sonunda ayçiçeği hasadı tamamlanmalıdır. 

Çeltik hasadına başlanıp en geç ay sonuna kadar hasat tamamlanmalıdır. 

Pancar hasadına başlanmalıdır. 

Ambar ve depolarda gerekli koruma tedbirleri alınarak mücadele işleri yapılır. 

Sürme ve Zabrus için tohumluk ilaçlamaları yapılır. 

Yeni fidan dikimleri için sonbahar toprak hazırlığına başlanır. 

Seralarda sonbahar yetiştiriciliği için topraklar hazırlanır, tohum ekimi ve fide dikimi yapılır. 

Sonbahar turfandası sebzelerin sulama, çapalama ve bakımları devam eder. 

Sonbahar turfandası sebzelerde görülecek hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır. 

Çeşitli sebzelerin hasadı ambalajı, pazara sevki ve değerlendirilmeleri yapılır. 

Geççi sofralık üzümlerin hasadı ay ortalarına kadar yapılır. 

Yeni fidan dikimleri için sonbahar toprak hazırlığına başlanır. 

İyi yanmış ahır gübresi temin edildiği takdirde dekara 5 ton hesabı ile toprağa karıştırılır. 

Ekim Ayı Hayvancılık ve Arıcılık Faaliyetleri : 

Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş  hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılarak hastalıkları epidemiyolojik olarak araştırılır. 

Sağlık taramaları yapılır. 

Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir. 

Sonbahar şap aşılama döneminde büyükbaş hayvanlara koruyucu şap aşısının yapılması. 

Brucella hastalığına karşı koruyucu amaçla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara genç aşılamanın yapılması. 

İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahade altına alınması amacıyla ısırık takibi yapılır. 

Arılarda görülebilecek hastalıklara karşı gerekli tedbirler alınır. 

Hasat edilen ballar sınıflandırılarak piyasaya sevk edilir. 

Kovanda arılara yeteri kadar kışlık stok bal bırakılır. 

Kovan üzerinde bulunan ballıklar alınır. Balı alınmış petekler ise uygun ortamlarda depoda muhafaza edilir. 

Zayıf kovanlar birleştirilerek arıların kışa güçlü ve genç kadrolarla girmesi sağlanır. 

Kuluçkalıktaki fazla petek ve ballar alınarak kovan içi bölme tahtasıyla daraltılır. 

Arılarda görülen varroa zararlısına karşı mücadeleye başlanır. 

Arılar yeni kışlatma yerlerine nakledilir. 

Balı alınan boş petekler, petek güvesi zararlısına karşı uygun depolarda muhafaza edilir.

KASIM


Kasım Ayı Tarla, Bağ-Bahçe ve Zirai Mücadele Faaliyetleri : 

Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır. 

Ay sonuna kadar pancar hasadı tamamlanmalıdır. 

Ekilecek tohumlar ile ambarlarda mahsul muhafazası için mücadele yapılır. 

Geç kalınmış harman işleri ile endüstri bitkileri hasadı (Pancar, pamuk, çeltik, v.s.) yapılır. 

Buğday arpa ekimi en geç bu arın ortalarında bitirilmelidir. 

Ambar ve depolarda gerekli koruma tedbirleri alınarak mücadele işlerine devam edilir. 

Zabrus için tarla kontrolleri yapılarak gerekli önlemler alınır. 

Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli önlemler alınır. 

Tarla faresi kontrolleri yapılarak gerekli mücadele tedbirleri alınır. 

Yaprak dökümünden sonra meyve bahçeleri ve bağlarda bordo bulamacı ile uygulama yapılır. 

Bir sonraki yıl dikilecek fidanlar için toprak hazırlığına devam edilir. 

Özellikle çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele bordo bulamacı atılır. 

Seralarda son turfanda sebzelerin sulama, çapalama işlemleri yapılır. 

Zirai Mücadele işlerine kışlık sebzelerde devam edilir. 

Son turfanda sebzeler hasat edilerek ambalajlanır, muhafaza edilir ve değerlendirilir. 

Bağlarda bir sonraki yıl dikilecek fidanlar için toprak hazırlığına devam edilir. 

Bağlarda çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele bordo bulamacı atılır. 

Kasım Ayı Hayvancılık ve Arıcılık Faaliyetleri : 

Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş  hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılarak hastalıkları epidemiyolojik olarak araştırılır. 

Sağlık taramaları yapılır. 

Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir. 

Brucella hastalığına karşı koruyucu amaçla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ergin aşılamanın yapılması 

Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir.

İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahede altına alınması amacıyla ısırık takibi yapılır. 

Hastalıktan ari işletmelerinin denetlenmesi ve kontrolü yapılır. 

Arılara yeteri kadar kışlık bal bırakılarak kışlatmaya alınır. 

Hasat edilmiş ballar piyasaya sevk edilir. 

Kışlatma yeri hazırlanarak arılar buraya nakledilir. Kışlatma esnasında arıların kuzey rüzgârlarından ve rutubetten  korunmasına özen gösterilir. 

Ekim ayında yapılamayan varroa mücadelesi bu ay içinde bitirilir. 

Kovanda yeterli düzeyde bal stokunun olup olmadığı son defa kontrol edilir. Balı az ise bal ilave edilir. 

Kullanılan arıcılık malzemeleri temizlenerek işletmede uygun yerde muhafaza edilir. 

Hasat sonu elde edilen ve kullanım dışı eski petekler eritilerek mum haline getirilir.

ARALIK

Aralık Ayı Tarla, Bağ-Bahçe ve Zirai Mücadele Faaliyetleri : 

Bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır 

Bu ayın ortalarına kadar kışlık sebzelerin hasadı tamamlanmalıdır. 

Ambar ve depolarda gerekli koruma tedbirleri alınarak mücadele işlerine devam edilir. 

Zabrus için tarla kontrolleri yapılarak gerekli önlemler alınır. 

Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli önlemler alınır. 

Tarla faresi kontrolleri yapılarak gerekli mücadele tedbirleri alınır. 

Yaprak dökümünden sonra meyve bahçeleri ve bağlarda bordo bulamacı ile uygulama yapılır. 

Meyveler kış dinlenmesine girdiği için herhangi bir işlem yapılmaz. 

Seralardaki geç turfanda sebzelerin hasadı, ambalajı ve değerlendirilmesi yapılır. 

Bağlar kış dinlenmesine girdiği için herhangi bir işlem yapılmaz. 

Aralık Ayı Hayvancılık ve Arıcılık Faaliyetleri : 

Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş  hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılarak hastalıkları epidemiyolojik olarak araştırılır. 

Sağlık taramaları yapılır. 

Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir. 

İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahede altına alınması amacıyla ısırık takibi yapılır. 

Serbest veteriner hekim muayenelerinin denetimlerinin yapılır. 

Hastalıktan arî işletmelerinin denetlenmesi ve kontrolü. 

Arılar kovanlarında uygun ortamlarda kış dinlenmesine bırakılır. 

Yılsonu genel bir değerlendirme yapılır. Mali bilanço çıkartılır. 

Arı Sicil Defterindeki bilgiler derlenerek rapor haline getirilir ve işletmenin kapasitesi belirlenir. 

Arıcılıkta Yıl içinde karşılaşılan güçlükler ve tespit edilen sorunlar giderilmeye çalışılır. 

Hasat edilen ballar ambalaj ve paketleme yapılarak pazara sunulur. 

Dönem içinde yarım kalan işler tamamlanır. 

Kovan yapımı, tamiri ve boyama işleri yapılır. 

Arıcılık eğitimine devam edilir. Eksik bilgiler tamamlanır. 

Arılık yeri ara sıra kontrol edilir. Kovanlarda bir değişiklik varsa eski haline getirilir.
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.