İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri v.b. mikropların hastalık yapma karakterlerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı zehirlerin (toksinler) etkilerinin ortadan kaldırılarak, geliştirilen biyolojik maddelere aşı denir.

Aşının yapıldığı yerde aşı sonrası şişlik ve kızarıklık oluşabilir. Bebekte kısa sürede düzelen ateş yükselmesi ve huzursuzluk görülebilir. Acıbadem International Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İhsan Şehla aşılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bebekler ve küçük çocuklar için aşı takvimi

Ücretsiz aşılar

Yaş/aşı 7. hafta 3. ay 4.-5. ay 6. ay 7.-9. ay 10.-11. ay 12. ay 13. ay 14. ay 15. ay 16. ay 17.-19. ay 20.-24. ay 3. yıl 4. yıl 5. yıl 6. yıl
Rotavirüs (RV) B 1. doz aşı 2. doz aşı kullanılan aşı
maddesine
bağlı olarak
3. doz aşı,
en az dört hafta ara ile
                           
Difteri (DIP)
Tetanos (TET)
Boğmaca (PEA)
Polyomyelit (IPV)
Haemophilus Influenza B (HIB)
Hepatit B (HBV)
  1. doz aşı: altılı 2. doz aşı: altılı       3. doz aşı:
altılı
En erken
2. doz
aşıdan
altı ay
sonra
               
Pnömokoklar (PNC)   1. doz aşı PNC 2. doz aşı PNC       3. doz
aşı PNC
En erken
2. doz
aşıdan
altı ay sonra
               
Kabakulak
Kızamık
Kızamıkçık
(KKK - MMR)
          KKK - MMR
Birinci aşıyı
eğer çocuğunuz
9-12 aylıkken
yapıldıysa
ikinci aşının
3 ay sonra
yapılması gerekir.
Eğer birinci aşı
çocuğunuz
bir yaşından
büyükse
ikinci aşının
hemen yapılması gerekmektedir.
İkinci aşı için çocuğunuzun
dört hafta
beklemesi gerekmektedir.
Toplu yerlere
girmeden
önce 
KKK - MMR
tekrarlanmalıdır

Ücret karşılığında yapılan aşılar

Yaş/aşı 7. hafta 3. ay 4.-5. ay 6. ay 7.-9.
ay
10.-11. ay 12. ay 13. ay 14. ay 15. ay 16. ay 17.-19. ay 20.-24. ay 3. yıl 4. yıl 5. yıl 6. yıl
Meningokoklar B   1. doz aşı 2. ve 3.
kısmi aşılar
3 doz,
en az
bir ay
ara ile
Yapılmamışsa
sonradan
yapılması önerilir.
Aşıya 6-11.
aylarda başlanırsa
toplam 3 doz,
en az 2 ay ara ile
2 yaşında
tekrarlama, 2. aşıdan en az
2 ay sonra
Aşıya
12-23. aylar
arasında
başlanmışsa
tekrarlama aşısı,
en az 2 ay ara ile
Tekrarlama
2. dozdan
12-23 ay sonra
yapılır
           
Meningokoklar C               MEC-C
Bir yaşın doldurulmasından
itibaren bir aşı
               
FSME               1. FSME 2. FSME       3. FSME     FSME  
Varisella (VZV)               VZV
Iki aşı
En az
dört hafta
arayla
       
Hepatit A (HAV)               Toplu yerlere
girmeden önce 
HAV
Iki aşı,
en az 6 ay
arayla
       
Influenza (IV)
        IV - yılda bir

RV
: Doldurulmuş 24. haftanın sonuna kadar (Rotarix, 2 doz) ya da doldurulmuş 32. haftanın sonuna kadar (Rotateq, 3 doz)

MenB: Aşılamaya geç başlanması durumunda: Aşıyı yapacak olan doktorunuz size ayrıntılar ile ilgili bilgi verir

MEC-C: Konjuge MenC aşı maddesi, ilk aşılama onikinci aydan sonra yapılırsa sadece tek doz (ilk aşı üçüncü ayda yapılabilir, ardından en az sekiz hafta ara ile ikinci aşı yapılır)

IV: Çocuklarda ilk bağışıklama için (sekiz yaşını doldurana kadar) en az dört hafta aralıkla uygulanan iki aşı dozu önerilirIV: İkinci yaşın doldurulmasından sonra canlı nazal influenza aşısı

Yetişkinler için genel aşı takvimi

Temel bağışıklığı olan yetişkinler için önerilere uygun olarak:

Ücretsiz aşılar

Yaş/Aşı 19 ila 50 yaş 51 ila 60 yaş 61 den büyük
Kabakulak
Kızamık
Kızamıkçık (KKK-MMR)
daha önce yapılmamışsa gerekmesi halinde sonradan yapılır

Ücret karşılığında yapılan aşılar

Yaş/Aşı 19 ila 50 yaş 51 ila 60yaş 61 den büyük
Difteri (DIP)
Tetanos (TET)
Boğmaca (PEA)
Polyomyelit (IPV) (çocuk felci)
her on yılda bir tazelenmelidir her beş yılda bir tazelenmelidir
Hepatit B (HBV) Daha önce yapılmamışsa sonradan yapılır
Human Papilloma Virüsleri (HPV) daha önce yapılmamışsa sonradan yapılır  
FSME her beş yılda bir tazelenmelidir her üç yılda bir tazelenmelidir
Pnömokoklar (PNC)   PNC 13/ bir yıl sonra PPV23 
Herpes Zoster (HZV)   bir defa uygulanır
Varisella (VZV) Seronegatif kişilerde daha önce yapılmamışsa sonradan yapılır  
Influenza (IV) IV yılda bir

PNC
: Aşıyı yapacak olan doktorunuz size ayrıntılar ile ilgili bilgi verir

Hangi ayda, hangi aşılar yapılmalı?
 
Hepatit B aşısı: Hepatit B virüsüne karşı koruyuculuk sağlıyor. Hepatit B virüsü karaciğer iltihabı anlamına gelen “hepatit” hastalığına neden olabiliyor. Virüs akut hepatite yol açtığı gibi, kronikleşerek kronik hepatit ve karaciğer kanserine yol açabiliyor. Aşı doğumdan hemen sonra, 1. ve 6. aylarda olmak üzere 3 kez yapılıyor.

BCG (Verem-Tüberküloz aşısı): Verem en bilinen şekliyle akciğerleri tutuyor. Bunun yanı sıra menenjit, kemik iltihabı, idrar yolları ve böbrek iltihabı gibi hastalıklara da neden olabiliyor. Aşı 2. ayda yapılıyor.

Boğmaca, difteri, tetanoz aşısı: Boğmaca özellikle küçük çocuklarda ağır ve inatçı öksürük nöbetleriyle seyreden tehlikeli bir hastalık. Öksürük nöbetleri öyle şiddetli oluyor ki bazen bebek nefes almakta büyük güçlük çekebiliyor. Doğumdan sonraki ilk 2 ay içinde bebekler henüz aşılanmadıkları için anne, baba ve bakıcı gibi bebekle yakın temasta olan kişilerin koruma amaçlı olarak doğum öncesinde aşılanmaları öneriliyor. Tetanoz iskelet kaslarında ciddi kasılmalarla kendini gösteren ve ölümcül olabilen bir hastalık. Yenidoğantetanozundan korumak için birincil aşılaması eksik olan her hamileye son doz en geç doğumdan 2 hafta önce olacak şekilde 1 ay arayla 2 doz yapılıyor. Difteri (Kuşpalazı) üst solunum yollarında tıkanıklığa kadar gidebilen bir hastalık. Kalp tutulumu ile ölümcül olabilen kalp yetmezliği ve sinir tutulumu ile de felce yol açabiliyor. Boğmaca, difteri ve tetanoz aşıları, karma aşı içinde 2, 4, 6, 18. aylar ve 4-6 yaş arasında yapılıyor.

Çocuk felci aşısı: Aşının 2 çeşidi var. İnaktif (ölü virüsten olan) aşı karma aşının içinde 2, 4, 6, 18. aylar ve 4-6 yaş arasında, canlı (zayıflatılmış virüsten yapılan) aşı ise 6 ve 18. aylarda ağızdan yapılıyor. Çocuk felci günümüzde başarılı aşı kampanyaları ile dünyadan silinme noktasına gelmiş durumda.

Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı: Ateş ve tüm vücutta yoğun döküntülerle kendini gösteren kızamık, hastalık sırasında orta kulak iltihabı, zatürre ve akut beyin iltihabına neden olabildiği gibi,hastalık sonrasında da GallianBarre Sendromu ve SubakutSklerozanPanensefalit hastalığına yol açabiliyor. Kızamıkçık daateş, lenf bezlerinin büyümesi ve vücutta ince döküntülerle karakterize bir hastalık. Çocukta ciddi enfeksiyona neden olmasa da hamile kadına bulaşması sonucunda düşük ve ölü doğuma yol açabiliyor. Ayrıca bebekte beyin, kalp ile göz dahil tüm vücudu tutabilen bir hastalık tablosu oluşturabiliyor.Kabakulak ise tükürük bezlerini tutan ve yanaklarda şişlik ve ateşle kendini gösteren bir hastalık. Hastalık sırasında görülebilen beyin ve zarlarının iltihabı, testis iltihabı ve kadında yumurtalıkların iltihabı yol açtığı önemli soruları oluşturuyor. Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı 9 ve 12. aylar ile 4-6 yaş arasında karma aşı olarak yapılıyor.

Pnömokok aşısı: Pnömokok bakterisi zatürrenin yanı sıra orta kulak iltihabı, menenjit ile kemik iltihabı gibi hastalıklara da neden olabiliyor. Aşı 2, 4, 6 ve 12. aylarda yapılıyor.

Su çiçeği (Varisella) aşısı: Suçiçeği vücutta ateş, sulu ve kaşıntılı döküntü ile karakterize bir hastalık. Yenidoğan bebekler ve erişkinlerde ağır hastalık tablosu oluşturabiliyor. Örneğin beyincik ve beyin iltihabı ciddi problemler oluşturabiliyor. Nadiren de GullianBarresendromu yapabiliyor. Aşı 12 ay ve 4-6 yaş arasında uygulanıyor.

Hepatit A aşısı: Hepatit A virüsü sarılık bulantı kusma halsizlik gibi bulguları olan akut hepatit tablosuna sebep oluyor. Nadiren de olsa karaciğer yetmezliğine yol açabiliyor. Aşı 18 ve 24. aylarda yapılıyor.

Rotavirüs aşısı: Rotavirüs çocuklarda en sık görülen ishale sebep oluyor. Özellikle 1 yaşından küçük bebeklerde kusma, ishal, ateş ve iştahsızlıkla seyreden, süresi 1 hafta 10 günü bulabilen ağır bir hastalık tablosu yaptığı için önemli. Rota virüsü için iki aşı mevcut. Bu aşılar 6 aydan önce 2 ay arayla yapılıyor. Bunlardan biri 2 doz diğeri 3 doz uygulanıyor.

Meningokok aşısı: Meningokok bakterisi ağır bir hastalık tablosu olan vemeningokoksemi denilen hastalığa sebep olabiliyor. Aşının 9-12 aylarda 2 doz veya 12. aydan itibaren tek doz yapılabilen 2 çeşidi mevcut

İnfluenza virüs (grip aşısı): Ateş kas ağrıları öksürük boğaz ağrısı yapan ve bazen zatürreye sebep olan bir tablo oluşturuyor. Her yıl ekim sonu ile kasım aylarında yapılması öneriliyor.

Human Papilloma Virüs (HPV) aşısı: HPV genital bölgede siğiller ve kadınlarda rahim ağzı kanserine sebep olabilen bir virüs. 9 yaşından itibaren 3 doz yapılıyor.


Hangi ayda, hangi aşı?

Doğumda : Hepatit B aşısı

1. ay : Hepatit B aşısı

2. ay : BCG (verem) aşısı (3. veya 4. ayda yapılabilir). Karma DBT     (Difteri-Boğmaca- Tetanoz) + Çocuk Felci + HIB aşısı +        Konjuge Pnömokok aşısı± Rotavirüs

4. ay : Karma + Çocuk Felci + Hib aşısı + Rotavirüs ± Konjuge      Pnömokok aşısı

6. ay : Karma + Çocuk Felçi + Hib aşısı + Hepatit B aşısı ± Konjuge     Pnömokok aşısı

12. ay : Kızamık + Kızamıkcık + Kabakulak aşısı

15. ay : Suçiçeği ± Pnömokok

18. ay : Karma + Çocuk Felci ± Hib aşısı

24 ay : Hepatit A aşısı

30. ay : Hepatit A aşısı

İlkokul 1. sınıf : Karma (DT: Difteri-Tetanoz) + Çocuk Felci + Kızamık - Kızamıkcık - Kabakulak aşısı ± Suçiçeği

İlkokul 8. sınf : Karma (DT: Difteri-Tetanoz) + Kızamık - Kızamıkcık - Kabakulak ± Suçiçeği

Hepatit B, Karma aşılar, Menenjit, Verem, Kızamık - Kızamıkcık - Kabakulak aşılarını, Sağlık ocakları, Verem Savaş Dispanserleri ve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 'AÇS/AP) Merkezleri’nde ücretsiz yaptırabilirsiniz.

AŞI TİPLERİ


Aşılar iki ana gruba ayrılır: canlı aşılar ve inaktive aşılar. Her iki grubun da kendi içinde alt grupları vardır.

1. Canlı zayıflatılmış aşılar

Vahşi virüs ya da bakterinin atenüe (zayıflatılmış) 
formudur.

Etken vücutta çoğalır ancak etkenin vahşi formu olmadığı için hastalık oluşturmadan bağışıklık oluşturur.

Genellikle tek dozda bağışıklık oluştururlar.

Canlı aşılar, ısı ve ışığa duyarlıdır.

Bu grup aşılar, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlara, gebelere kesinlikle uygulanmamalıdır. 

2. İnaktive aşılar

Etkenin tamamı ya da bir parçasından üretilmiş 
aşılardır.

Bu aşılarda etkenin vücutta çoğalması mümkün 
değildir.

Birden fazla uygulanarak istenen düzeyde bağışıklık elde edilir.

Zaman içinde antikor düzeyleri düştüğü için rapel (pekiştirme) dozu gerekir.
Loading...
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.