banner220

ERASMUS Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru İlanı
Kamuajans.com - Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Öğrenci Staj Hareketliliği Programı çerçevesinde ve Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen kurallara uygun olarak Polis Akademisi ile ikili anlaşma yapmış olan yükseköğretim kurumlarına 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi için öğrenci gönderilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda gönderilecek öğrencilere yurtdışında geçirdikleri öğrenim amaçlı süre için Program bütçesinden aylık maddi destek (hibe) verilecektir.

POLİS AKADEMİSİ İLE İKİLİ ANLAŞMASI BULUNAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

ÜLKE

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENİM DÜZEYİ (Y.Lisans/
Doktora)
AYLIK HİBE ÖĞRENİM (€) AYLIK HİBE STAJ(€)

ERASMUS
KOORDİNATÖRÜ

ALMANYA

Brandenburg Eyaleti
Polis Akademisi
(Fachhochschule der
Polizeides Landes
Brandenburg) 
http://www.fhpolbb.de/
YL 400 500

Ulrike Mauersberger ulrike.mauersberger@fhpolbb.de

ALMANYA

Aşağı Saksonya
Polis Akademisi
(Polizeiakademie
Niedersachsen)
http://www.pa.polizei-nds.de/
YL 400 -

Rainer Dulias rainer.dulias@polizei.niedersachsen.de

BULGARİSTAN

Kütüphanecilik ve
Bilgi Teknolojileri
Üniversitesi
(Университетът по
библиотекознание
и информационни
технологии)
https://www.unibit.bg/

*Yalnızca Güvenlik
(Security Services)
ile ilgili dallarda

YL, D 300 400

Irena Peteva ipeteva@mail.bg

ÇEKYA

Çek Cumhuriyeti
Polis Akademisi
(Policejní akademie
České republiky v Praze)
http://www.polac.cz/
YL, D 400 -

Eva Hanková hankova@polac.cz

ÇEKYA

Savunma Üniversitesi
(Univerzita Obrany)
http://www.unob.cz/
YL 400 -

Veronika Chlupová veronika.chlupova@unob.cz

ESTONYA

Estonya Güvenlik
Bilimleri Akademisi
(Sisekaitseakadeemia)
http://www.sisekaitse.ee/
YL 300 -

Kaisa Kägu kaisa.kagu@sisekaitse.ee 

FİNLANDİYA

Laurea Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi
(Laurea Universty of
Applied Sciences)
http://www.laurea.fi 
YL 500 -

Mari Pohjola mari.pohjola@laurea.fi 

İSPANYA

Guardia Civil
Üniversite Merkezi
(Centro Universitario de la
Guardia Civil)
https://www.cugc.es/ 
YL, D 400 500

Anselmo del Moral Torres adelmoraltorres@guardiacivil.es

İTALYA

Roma Tre Üniversitesi
(Università degli
Studi Roma Tre)
http://uniroma3.it/
*Yalnızca Siyaset Bilimi
(Political Science)
ile ilgili dallarda
YL 500 -

Luca Marcozzi luca.marcozzi@uniroma3.it

MACARİSTAN

Kamu Hizmetleri
Üniversitesi
(Nemzeti Közszolgálati
Egyetem)
http://uni-nke.hu/
*Yalnızca Kolluk
(Law Enforcement)
ile ilgili dallarda
YL 300 -

Réka Tózsa international.exchange@uni-nke.hu

POLONYA

Milli Savunma
Üniversitesi
(Akademia Obrony
Narodowej)
http://www.aon.edu.pl/
YL 300 -

Olga Ścigała o.scigala@akademia.mil.pl 

POLONYA

Szczytno Polis Akademisi
(Wyższa Szkoła
Policji w Szczytnie)
https://www.wspol.edu.pl/
YL 300 -

Anna Ćwiklińska a.cwiklinska@wspol.edu.pl

PORTEKİZ

Maia Üniversite Enstitüsü
(Instituto Universitário da Maia)
http://www.maieutica.pt/
*Yalnızca Suç Bilimleri
(Criminology) ile ilgili dallarda
YL 400 -

Liliana Marques
erasmus@ismai.pt

ROMANYA

Braşov Transilvanya
Üniversitesi (Universitatea
“Transilvania” din Braşov) 
http://unitbv.ro/
YL 300 -

ERASMUS OFİSİ
erasmus@unitbv.ro

SLOVENYA

Maribor Üniversitesi
Güvenlik Bilimleri
Fakültesi (Fakulteta
za varnostne vede Univerze v Mariboru)
http://www.fvv.um.si/
YL 400 -

ERASMUS OFİSİ international.office@fvv.uni-mb.si

BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR

1- Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde kayıtlı bulunan, Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı ülke vatandaşı bütün yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuruda bulunabilirler.

2- Başvuracak öğrencilerin akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması gerekir.

3- Başvuracak öğrencilerin yabancı dil düzeyinin en az B1 (YDS 60) olması gerekir.

SEÇİLME KRİTERLERİ VE DİĞER BİLGİLER

1- Seçilme puanında aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:

a) Akademik not ortalaması (50 puan),

b) YDS, YÖKDİL, TOEFL vb. sınavlarda alınmış yabancı dil skoru (50 puan). (Yabancı dil belgesi olmayanlara yazılı dil sınavı yapılacaktır.) 

c) 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocuklarının akademik not ve dil puanlarına 15’er puan eklenir.

d) Engelli öğrencilerin akademik not ve dil puanlarına 10’ar puan eklenir.

e) Erasmus Öğrenim Hareketliliği veya Staj Hareketliliği faaliyetlerinden aynı yükseköğretim kademesinde daha önce yararlanmış olanların akademik not ve dil puanları 10’ar puan düşürülür. 

f) Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılacakların akademik not ve dil puanları 10’ar puan düşürülür.
Bu kriterler esas alınarak ortaya çıkacak puan sıralamasına göre öğrenciler asil ve yedek olarak belirleneceklerdir. Asil listeden feragat edilmesi durumunda yedek listedeki öğrenciler puan sıralarına göre hareketliliğe katılma hakkını kazanacaklardır. Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi 15 gündür. Bu süre dâhilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunun değerlendirilmesinde 10 puan düşürülecektir.

2- Hareketliliğe katılmaya hak kazanan öğrenciler, hareketliliğin türü ve gidilecek kurum için tercihte bulunacaklardır. Tercihlerin değerlendirilmesinde öğrencilerin seçilme sırası esas alınacaktır. 

3- Yukarıdaki listede belirtilen kontenjanlar kesin olmayıp, seçilen öğrencilerin ilgili kurumlardan kabul almaları durumunda hareketlilik gerçekleşecektir. Takvim uyuşmazlığı veya karşı kurumlardan talebin iptali gibi hâllerde öğrenim ve staj hareketliliği
gerçekleştirilemeyebilir. Yükseköğretim kurumlarının kontenjan durumlarına göre öğrencilerin tercih dışı yerleştirilmeleri de söz konusu olabilir.

4- Öğrenci öğrenim hareketliliği en az bir yarıyıl süreyle ve tam zamanlı olarak gerçekleştirilir. Hareketliliğe katılan öğrencilerin gittikleri yükseköğretim kurumunda bir yarıyıl için asgari 30 AKTS kredilik ders yükü almaları gerekmektedir. Başvuru yapan öğrencilerin anlaşmalı yükseköğretim kurumlarının internet sitelerinden eğitim-öğretim dili ve Erasmus dersleri hakkında bilgi edinmeleri tavsiye olunur. 

5- Öğrenci staj hareketliliği öğrencinin alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesini amaçlamakta olup tam mesai günü esasına göre asgari 2 ay süreyle gerçekleştirilmelidir. Akademik amaçla staj hareketliliği gerçekleştirilemez. Polis Akademisi’nin staj hareketliliği için yukarıda sayılı kurumlardan yalnızca üçüyle (Almanya Brandenburg Eyaleti Polis Akademisi, Bulgaristan Kütüphanecilik ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi ve İspanya Guardia Civil Üniversite Merkezi) ikili anlaşması bulunmaktadır. Bununla beraber, Erasmus partner ülkelerinde öğrencinin mevcut eğitim programıyla ilgili bir sektörde faaliyet gösteren bir kuruluştan staj için davet alınması durumunda bu kuruluşla partnerlik anlaşması imzalanabilir. Anlaşmanın imzalanması Başkanlık onayına bağlıdır. Öğrenci staj hareketliliğinin gerçekleştirilebileceği kuruluşların nitelikleri 2017 Erasmus+ Programme Guide adlı belgenin 36. sayfasında tanımlanmıştır:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf 

6- Enstitüde öğrenim görmekte olan Teşkilat Mensubu Personel, Erasmus hareketliliğinden aylıksız-ücretsiz izin kullanmak suretiyle faydalanabilir.

7- Hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilere yol hibesi ödenmez.

8- İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat ederek hareketlilikten kendi imkânlarıyla yararlanabilirler.

9- Hareketlilikler hakkında daha fazla bilgi Ulusal Ajans’ın yayınladığı 2017 Uygulama El Kitabı’nda bulunabilir:

http://ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-programı-dosyaları/2017-ka1-yükseköğretim-kurumları-için-el-kitabı.pdf

BAŞVURU ŞEKLİ

Söz konusu programdan faydalanmak isteyen öğrenciler, yayınlanan başvuru formunu doldurup çıktısını aldıktan sonra imzalayarak yabancı dil puan belgesi ve not ortalamalarını belirtir 4’lük sistemdeki transkript ile birlikte Güvenlik Bilimleri Enstitüsü vasıtasıyla Dışilişkiler ve Uluslararası Eğitim Şube Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz Polis Akademisi’nde transkripti oluşmamış öğrenciler, bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notunu gösterir transkript ile başvuru yapacaklardır.
        
KONTENJAN    

Toplam hareketlilik sayısı, Ulusal Ajans’ın kurumumuz adına tahsis ettiği öğrenci hareketliliği bütçesi ile sınırlıdır.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: 6 Öğrenci (Tahmini)

Öğrenci Staj Hareketliliği: 6 Öğrenci (Tahmini)


İLAN TARİHLERİ     :     12/10/2017 - 30/10/2017

BAŞVURU TARİHLERİ     :     12/10/2017 - 30/10/2017

Ayrıntılı bilgi için

Telefon        : 0 312 4628698 – 0 312 4628701

Web        : http://www.pa.edu.tr    

E-posta        : erasmus@egm.gov.tr

GEREKLİ BELGELERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.